journalistiek

De hedendaagse journalist is niet meer capabel om echt, serieus, eerlijk en doordacht nieuws te brengen. Onderzoeksjournalistiek wordt naar de prullenbak verwezen omdat het te veel gevoelige kanten raakt, indien een grote adverteerder in zijn gat wordt gebeten door een tamelijke, eerlijke reportage.

Dan begint het steekspel, redacteur, journalist, hoofdredacteur en vervolgens, schrap. Geen artikel. Vele journalisten maken het elke dag mee over de hele wereld. Men heeft er een naam voor.

Een erg extreem idee om spagaatjournalistiek op te lossen, is om alle nieuwsagentschappen volledig te sluiten en 90% van het personeel bij redacties van nieuwszenders en kranten buiten te trappen. Een journalist moet een buitenstander zijn en niet op schoot zitten bij degenen die ze interviewen. Ook horen ze niet op televsie te komen in allerlei pulpprogramma’s waar ze hun ‘intelligentie’ ten toon spreiden over bepaalde zaken. Een echte journalist hoort niet tot de kringen maar hekelt de ‘kringen’ waar mogelijk om hen te dwingen het achterste van hun tong te laten zien.

Daar draait journalistiek om. De rest is kwats!

Een journalist hoort woorden te gebruiken die niet altijd even katholiek zijn maar wel duidelijk voor elke lezer. Een journalist is geen verteller en een artikel mag nooit proza zijn. Prozaïsche artikels verbloemen de waarheid en spelen in op het gemoed van de lezer, door bepaalde emoties aan te wakkeren. De journalistiek van tegenwoordig is het woord journalistiek niet eens waard.

Huidige journalistiek is geen onderzoek meer, maar een allegaartje van tussen pot en pint vergaarde weetjes van deze of gene over bepaalde kwesties. Journalisten hebben tegenwoordig ook een politieke kleur en dat deugt niet. Ze horen één ding goed te beseffen.

Politiek houdt alleen kapitalisme in stand.

Een journalist met een politieke kleur KAN geen objectief politiek nieuws brengen. De journalistiek van tegenwoordig is niets meer dan intellectuële hoererij zonder dat er enig tegenbewijs wordt geproduceerd. Doordat ze onmogelijk nog kaf van koren kunnen scheiden zetten ze artikels en programma’s neer die het lezen en bekijken niet waard zijn!

En het ganse circus draait uitsluitend om geld.

Omdat alles in nieuwagentschappen om geld draait, zoals financiën komende uit advertenties en andere ‘filantropische’ bronnen, wordt de waarheid geweld aangedaan. Iedereen die anders beweert, LIEGT!

Filantropie is ogenschijnlijk een goed doel dienend maar dat is te oppervlakkig. Geen enkele filantroop zal ergens een euro instoppen als hij er het duizendvoudige niet terug uit kan recupereren.

Farmacie en artsenij

Zo wordt de hedendaagse artsenij met al hun farmaceutische middelen nog steeds de hemel ingeprezen door de journalistiek ondanks alle doden, door juist NIET kunnen genezen omdat zoiets niet hoort tot de essentie van een artsenopleiding.

De essentie van een artsenopleiding is recepten uitschrijven en patiënten ‘therapieën’ laten volgen die rechtstreeks uit de farmaceutische bedrijven voortkomen. De huidige arts kan niets zelfstandig wat betreft genezen omdat de essentie tot genezen doorheen zijn voltallige studie heeft ontbroken.

Chirurgie, bestralen en pillen voorschrijven heeft niets met genezen te maken. Nog nooit heb ik dat in een krant gelezen en toch zijn hier vele onderzoeken met onsmakelijke uitkomsten aan gewijd. Ooit al een keer een dergelijk onderzoek gelezen in een krant?

Ooit al een programma op televisie gezien waar oncologen worden gehekeld omdat ze geen enkele vorm van kanker kunnen genezen?

Ooit al een keer een ECHTE statistiek gezien over resultaten van artsenij en genezen. Ooit al een artikel gelezen waarin de arts wordt aangetoond als derde oorzaak van overlijden bij zijn patiënten vanwege ondeskundigheid? Nee? En toch bestaan deze onderzoeken allemaal en, geloof het of niet, ze zijn allemaal meerdere keren overgedaan met eenzelfde of zelfs nog slechter resultaat. Raar niet?

U bent slachtoffer van de artsenij en u weet van niets. Laat zoiets niet duidelijk zien hoe een journalist wordt gecensureerd door zijn bazen?

Begrijpt u nu waarom u uw krant en kabelabonnement beter opzegt? Als u dat allemaal buitengooit dan moeten er geen mensen worden ontslagen, ze komen dan vanzelf op straat te staan! Zonder werk omdat ze niet hebben gepresteerd. De taak van een journalist, is het volk voorzien van eerlijk nieuws en niet van leugens!

Zie hiervoor eveneens: ‘The Drug Story’ van Morris Bealle.

CO2

Indien de journalistiek de escapades van de familie Rotschild in kaart had gebracht tijdens de jaren 80 om de CO2 leugen er bij de VN doorheen te jagen met het in kaart brengen van de medewerking, welke werd gegeven door de toenmalige leiders van de VN, was deze farce al lang van de baan geweest. Nu hebben we een extra belasting en tot nu toe heeft geen enkele belasting iets opgelost. Milieubelasting, CO2 belasting, wegenbelasting?

Kijk even rond, zie wat het heeft opgebracht!

Als er een te hoog CO2 gehalte in de lucht zit, komt dat doordat er te weinig bomen zijn op de wereld. Elke middelbare scholier kan u dat uitleggen en elke wetenschapper die meewerkt aan deze hoax zou direct zijn academische titel op moeten eten! Meer woorden maak ik hier niet aan vuil.

Zoek koolzuurassimilatie een keer op in google? Daar wordt u wijzer van.

Ik vraag me af of onze huidige politici, die aan de tot instandhouding van deze onzin duidelijk meewerken, hun middelbare school hebben afgemaakt?

Staat, banken, leningen en belastingen

Kan en mag een staat zomaar een lening aangaan bij een particuliere bank in naam van het volk, die hier dan ook weer voor moet opdraaien? Het antwoord is, nee! Een staat mag dat niet! Dit is zelfs te kaderen onder woorden zoals oplichting en fraude. Waarom vraagt u zich af?

 1. De Nationale Bank is een particuliere instelling en een NV waar de staat niets te vertellen heeft en waarop ze geen enkele controle kan uitoefenen. De Nationale Bank is hierdoor meer DE NATIONALE LEUGEN. Wat gebeurt er dan in werkelijkheid?
 2. Elke lening genereert krediet. Krediet IS GEEN geld! Geld kan alleen worden gecreëerd door een staat. Waarom zouden staten dan leningen aangaan bij een particuliere bank? Om het ponzifraudeselletje voor banken in stand te houden. Weet u wat er gebeurt als alle banken failliet draaien? NIETS! Geld is niets meer dan een ruilmiddel en de staat kan zoveel ‘gekleurde kraaltjes’ en ‘spiegeltjes’ aanmaken als ze zelf wil.
 3. En toch, door het genereren van kredieten, in weze vals geld dat met medeweten van een regering wordt gecreëerd zodat alles zo wie zo onder de noemer fraude en diefstal van het volk valt, gaan belastingen omhoog en ontstaat er inflatie. Inflatie is niets meer of minder dan een kunstmatige prijsverhoging waardoor intresten en belastingen zoals bijvoorbeeld BTW niet wezenlijk worden verhoogd maar wel meer gaan opbrengen. Vertel me nog eens of dit geen ‘perfect’ diefstalsysteem is van bank en staat om ons te plunderen. Vergeet niet dat we hier in België de grootste dievenbende van Europa vinden. En dan heb ik het werkelijk over bank en staat.
 4. Als we het zo lezen denk ik dat we al onze leningen en hypotheken onder de noemer fraude en bedrog kunnen plaatsen. De bank heeft u wijsgemaakt dat u geld zou krijgen, niet dat u krediet zou creëren waardoor nog meer schulden onstaan, niet? Dat wil zeggen dat u misleid bent.

Ooit hierover al een artikel gelezen? Alle experten zijn niet in staat om de dievenbende, want dat is het echt en dan heb ik het nog niet gehad over de rol van de notaris in dit geheel, aan de kaak te stellen? Als dit door verplicht onderwijs wordt veroorzaakt, het vormen van zo’n dikke betonnen plaat voor de kop, wil ik iedereen aanraden om kinderen thuis te onderwijzen. Tenslotte hebben ze geen diploma nodig om hun brood te verdienen, of wel? Denkt u echt dat een diploma een meerwaarde kan bieden als u uw kind stimuleert in hetgeen zijn of haar talenten zijn? Vergeet het. Er zijn miljoenen voorbeelden van mensen die GEEN diploma hebben en meer verdienen dan de eerste beste onderwijzer, leraar en zelfs professor. Het gaat om waarde hebben voor een bedrijf en weten wat er te koop is in uw expertise, niets draait om schoolse kennis! Scholen lopen nu eenmaal tien jaar en meer achter, ook universiteiten!

We zullen later in een gedetailleerd artikel alles verklaren over de hypothecaire lening en hoe deze op illegale en frauduleuze manier tot stand komt tussen u, en de bank.

Reacties

Reacties

2 thoughts on “Kan de huidige journalistiek nog worden genezen?”
 1. 1) De journalistiek cq. de Pers heeft een belangrijke taak: het op de huid zitten van onze politici/regering. Naast de Trias Politica, te weten de wetgevende, uitvoerende, en controlerende macht, is de pers de luis in de pels.
  2) Democratie werkt alleen bij een goed en eerlijk geinformeerde burger.
  Ook hier is een taak voor de journalistiek weggelegd.
  Nu anno 2016 kan met concluderen dat op beide punten de journalistiek het af laat weten.
  De journalistiek is verworden tot de HERAUT van de REGERING.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.