Connect with us

Column

Kan Brussel fluiten naar 39 miljard Britse ponden?

Published

on

In zijn eerste campagne-interview met de Sunday Times, heeft Boris Johnson zijn veto uitgesproken over de “beloofde echtscheidingskosten” van 39 miljard pond (zo’n 44 miljard euro) voor de uittreding uit de Europese Unie. Als Johnson premier wordt, beschouwt hij de uitvoering van de Brexit als zijn belangrijkste opdracht, met of zonder deal. Hij wil een beter akkoord met de Europese Unie afdwingen en ook wil hij de zogenoemde “backstop”, de noodoplossing voor de grens tussen Noord-Ierland en Ierland, goed geregeld zien. Heeft hij gelijk?

We lazen eergisteren in de Volkskrant het volgende:

De Europese Unie kan naar de openstaande rekening van 39 miljard euro fluiten als het de Britten geen beter scheidingsakkoord aanbiedt. Dat heeft Boris Johnson gezegd in een interview met The Sunday Times. De 53-jarige Conservatief is de gedoodverfde favoriet in de strijd om Theresa May’s opvolging, die op Tweede Pinksterdag officieel van start gaat. 

In het artikel wordt helaas niet verder ingegaan op die 39 miljard euro. De Volkskrant geeft echter wel de indruk dat het Verenigd Koninkrijk een schuld heeft openstaan bij de Europese Unie, en dat Boris Johnson misschien wel zo asociaal is om dat straks niet te gaan betalen.

Framing noemen we dat. Een beeld weergeven van iets, zonder de werkelijke feiten te benoemen (en zelfs te verzwijgen).

Advertisement

We hebben eerder geschreven over die “schuld” van 39 miljard, maar we willen er toch nog even op doorgaan.

Zoals gezegd: die vervelende Boris wil dus niet betalen wat met de Europese Unie is afgesproken. Met £ 39 miljard zouden de vermeende toezeggingen moeten worden afgekocht, die het Verenigd Koninkrijk volgens de Europese Commissie nog steeds verschuldigd is. Maar is dat ook zo?

Het probleem met de vermeende betalingsverplichting is dat het niet is gebaseerd op bindende afspraken tussen beide partijen.

Het is één van de uitkomsten van onderhandelingen tussen Theresa May en de Europese Commissie, het maakt deel uit van de Uittredingsovereenkomst (PDF hier), maar zolang die overeenkomst niet is geratificeerd in het Lagerhuis, is die 39 miljard pond gewoon een fictief getal in de boeken van de Europese Unie.

Zoals u wellicht nog weet werd de terugtrekkingsovereenkomst waarover Theresa May met Brussel onderhandelde, driemaal in het Lagerhuis afgewezen.
Het House of Lords is van mening dat er in het geval van een harde Brexit geen verplichting bestaat voor het Verenigd Koninkrijk om enige betaling aan de EU te voldoen. We hebben het daar al eerder over gehad (link hier).

Advertisement

Waar we hier op het continent, en zéker in Brussel, wellicht aan moeten wennen is een nieuwe manier van onderhandelen. Het was natuurlijk mogelijk voor Theresa May om een verdrag op te stellen waarin de backstop was opgenomen, waardoor in feite (wat Brussel graag wil) het Verenigd Koninkrijk een kolonie van de Europese Unie wordt.

Die backstop bleek een onoverkomelijk geschil te vormen bij de overeenkomst. We zullen het geheugen nog even opfrissen: wat de EU als voorwaarde voor de uittredingsovereenkomst had verkocht, had geen kans om door het Lagerhuis te komen, om de simpele reden dat het – voor de Britten – geen goede voorwaarde was en is.

Wat is die zogenaamde backstop ook alweer:


De term “backstop” kan op precies één plaats in de Uittredingsovereenkomst worden aangetroffen. Er staat:


“With respect to the DRAFT PROTOCOL ON IRELAND/NORTHERN IRELAND, the negotiators agree that a legally operative version of the “backstop” solution for the border between Northern Ireland and Ireland, in line with paragraph 49 of the Joint Report, should be agreed as part of the legal text of the Withdrawal Agreement, to apply unless and until another solution is found.”
Kort gezegd: de terugtrekkingsovereenkomst moet een overeenkomst bevatten om te waarborgen dat er geen grenscontroles tussen Noord-Ierland en de Republiek Ierland worden ingevoerd. Deze overeenkomst moet van kracht blijven totdat een definitieve regeling is getroffen.

Advertisement

Eerst over de grenscontroles. Zowel de Republiek Ierland als het Verenigd Koninkrijk zijn sinds 1973 lid van de EU. De gemeenschappelijke markt trad op 1 januari 1993 in werking. Maar wist u dat er pas sinds 2005 geen grenscontroles meer bestaan tussen beide landen?
Pas in dat jaar had het Britse leger de laatste grenscontroles naar de Republiek Ierland verwijderd.


De verwijdering was niet het gevolg van het EU-lidmaatschap, maar van de Good Friday-overeenkomst, ook bekend als de Overeenkomst van Belfast, die op 10 april 1998 werd ondertekend tussen het VK, de Republiek Ierland en de belangrijkste politieke partijen in Ierland en Noord-Ierland. 


Dit omvat niet alleen een garantie voor het bestaan van Noord-Ierland en Ierland en reguleert de vorming van de twee politieke systemen, maar ook het verdwijnen van de grenzen. De Goede Vrijdag-overeenkomst is grotendeels een nieuwe editie van de Sunningdale-overeenkomst van 1973. Hoewel de Europese Commissie suggereert de vrede in Ierland te hebben bewerkstelligd, is de bijdrage van Brussel om het conflict in Noord-Ierland op te lossen uiterst bescheiden te noemen.

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft al in een vroeg stadium verklaard dat de Goede Vrijdag-overeenkomst niet mag worden beïnvloed door de Brexit, ofwel: er zal geen grens bestaan tussen Noord-Ierland en de Republiek Ierland, wat er ook gebeurt.

Met een beetje goede wil (van de zijde van Brussel) zou het gemakkelijk geweest zijn om de status te bepalen tussen de Republiek Ierland die in de EU blijft en Noord-Ierland die de EU zal verlaten, in het licht van de bestaande regels, zoals bijvoorbeeld het geval is bij Zwitserland of Noorwegen jegens de EU. Noch Zwitserland noch Noorwegen maken deel uit van de EU, maar Noorwegen is geïntegreerd in de interne markt en Zwitserland heeft sinds 1972 een vrijhandelsovereenkomst gesloten, die in de daaropvolgende jaren werd aangevuld met een reeks afzonderlijke overeenkomsten voor handelsliberalisering.

Advertisement


In geen geval is het feit dat er een grens is tussen Noorwegen of Zwitserland en EU-landen een probleem geweest.

Alleen al uit de stellingname van Brussel kan men de intentie afleiden dat het het Verenigd Koninkrijk schade wilde toebrengen – als vergelding voor het Brexit-besluit en als voorbeeld voor andere landen om het niet te wàgen óók te willen vertrekken.


Dit brengt ons terug op de backstop. Zoals hierboven beschreven, moet de Uittredingsovereenkomst een verordening bevatten over de grens tussen NIRE en IRE, een die bindend is “totdat een andere oplossing wordt gevonden”. Deze bindende verordening is een bijlage bij de uittredingssovereenkomst: het protocol bij Ierland en Noord-Ierland.

De belangrijkste punten die hier worden geregeld, kunnen snel worden samengevat. We hebben de meest cruciale delen uit het document overgenomen:

Artikel 4
1. “The provisions of Union law on goods listed in Annex 2.1 to this Protocol shall apply to and in the United Kingdom in respect of Northern Ireland.”
2. Customs legislation as defined in point (2) of Article 5 of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council145 as well as other provisions of Union law providing for customs controls of specific goods or for specific purposes listed in Annex 2.2 to this Protocol shall apply to and in the United Kingdom in respect of Northern Ireland. The territory of Northern Ireland, excluding the territorial waters of the United Kingdom (the “territory of Northern Ireland”), shall be considered to be part of the customs territory of the Union.
3. Customs duties on imports and exports, and any charges having equivalent effect, shall be prohibited between the Union and the United Kingdom in respect of Northern Ireland. This prohibition shall also apply to customs duties of a fiscal nature.  

Advertisement

Samengevat: Kortom: Noord-Ierland moet volgens de voorschriften van de uittredingsovereenkomst onderworpen zijn aan een deel van de Europese interne markt en dus aan de voorschriften van de Europese Unie. Artikel 4 bepaalt verder dat de regering van het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland geen rechten meer heeft om de regering over Noord-Ierland uit te oefenen, aangezien elke vorm van marktinvloed verboden is, en het Verenigd Koninkrijk daarentegen moet voldoen aan de regels van de EU, inclusief toekomstige, waarin staat dat zij geen zeggenschap meer heeft over Noord-Ierland.

En of dat niet genoeg is, regelen de volgende artikelen de vrije toegang van EU-bedrijven tot de Noord-Ierse elektriciteitsmarkt (artikel 6), het onbelemmerd toegang verlenen van EU-vissers in Noord-Ierse territoriale wateren (artikel 5) en het verbieden zij elke vorm van staatssteun door Londen, wat de handelsbetrekkingen tussen de EU en Noord-Ierland betreft (artikel 9).

De verwijzing naar de hierboven aangehaalde backstop bepaalt dat zodra het uittredingsverdrag is ondertekend, het van kracht blijft totdat er een duurzame regeling tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is gevondengeregeld. Het permanente regime kan alleen in werking treden als het wordt goedgekeurd door de EU. Het Verenigd Koninkrijk heeft, met de ondertekening van de uittredingsovereenkomst, zich met handen en voeten gebonden aan de EU, aan mensen als Tusk, Juncker of Timmermans, met wie een normaal persoon in het dagelijks leven liever niets van doen zou willen hebben.


Die afhankelijkheidssituatie wordt nog verergerd door het feit dat regelingen die in Brussel tijdens de overgangsperiode worden getroffen en waarbij het Verenigd Koninkrijk niet is betrokken, ook van toepassing moeten zijn op Noord-Ierland.

Aangezien het Verenigd Koninkrijk na de Brexit niet langer deel zal uitmaken van de Europese interne markt, betekent de hierboven beschreven regeling bovendien dat goederen die vanuit Engeland, Wales of Schotland naar Noord-Ierland worden verzonden, moeten worden gecontroleerd op naleving van EU-voorschriften. Er wordt dus feitelijk een grens gevormd tussen Engeland, Wales en Schotland enerzijds en Noord-Ierland anderzijds: om een grens tussen Ierland en Noord-Ierland te voorkómen ontstaat er een nieuwe grens tussen deze “thuislanden” – het zijn de Brusselse pogingen om een natie te vernietigen.

Advertisement

Vraagt dan niemand op het continent zich ècht af, na kennis te hebben genomen van deze feiten, en nadat er in het Verenigd Koninkrijk een storm van verontwaardiging is uitgebroken – of het wel een overeenkomst genoemd kan worden, of dat het het schoolvoorbeeld is van Brusselse dictatuur?


We hebben dit soort toelichtingen in de mainstream media niet vaak gezien, waarbij we ons oprecht steeds weer afvragen wat de financiële banden zijn tussen de mainstream media, journalisten en instellingen van de Europese Unie. Er lopen naar onze mening ongetwijfeld heel wat journalisten rond die maar al te graag aanschuiven aan het buffet van de Europese Commissie, en die hun integriteit weerspiegeld zien in toegeschoven enveloppen. Maar ja, dat is slechts een mening.

Het uittredingsdeest zoals dat de EU voor ogen stond, gaat met Boris Johnson, de meest waarschijnlijke opvolger van Theresa May, niet meer door. Nu wordt er straks ècht onderhandeld en het aanbod dat uit Londen komt, wanneer Johnson zijn intrek heeft genomen op nummer 10, Downing Street, is duidelijk:


ofwel heronderhandelingen voeren over de terugtrekkingsovereenkomst, die onder andere resulteren in het verwijderen van de backstop ofwel een harde Brexit. Als kleine stimulans voor de bereidheid van de Europese Unie om haar eigen positie te heroverwegen, een positie die geen millimeter is veranderd sinds de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk begonnen, belooft Johnson, net als elke goede onderhandelingsstrateeg, de 39 miljard als wisselgeld in te brengen. Die 39 miljard zouden dan de vermeende toezeggingen van het Verenigd Koninkrijk dekken zoals die zijn gedaan bij het begin van het laatste socialistische zevenjarenplan van de Europese Unie (in 2013), op een moment dat nog niemand dacht aan het komende, laat staan beslissende, Brexit-referendum.

Die “39 miljard”, is niet – wat de Volkskrant suggereert – een “openstaande rekening”, omdat in het Verenigd Koninkrijk het parlement over dergelijke betalingsverplichtingen beslist, en niet een kabinet, of een Theresa May, en ook geen (net als bij de EU) geen Commissie of Raad van Ministers. Het is een getal zonder enige juridische verplichting, puur en alleen om eventueel een compromis te kunnen sluiten.

Advertisement

De consequenties, die zich voordoen wanneer de Europese Unie opnieuw laat blijken geen compromis te zullen (willen) sluiten, zijn duidelijk: er volgt dan een harde Brexit. Boris Johnson (favoriet volgens onderstaande peilingen) wil dus de onderhandelingen voeren, die Theresa May ooit heeft aangekondigd, maar waarvan ze heeft laten zien dat die te zwak, te opportunistisch of te laf werden gevoerd.

eu

Zoals Johnson het zelf heeft verwoord in een interview met de Sunday Times:
“I think our friends and partners need to understand that the money is going to be retained until such time as we have greater clarity about the way forward.”  “The money”, zei hij, “was a great solvent and a great lubricant” bij het bereiken van een goede deal. Uiteraard denken ze in Brussel (onterecht) dat het niet betalen van die 39 miljard onwettig is.

Het is duidelijk dat de Britten in de tussentijd precies in de gaten hebben gekregen dat met de Europese Unie niet op een fatsoenlijke, open en eerlijke manier te onderhandelen valt. Als Johnson straks op Downingstreet 10 komt dan is de Europese Unie aan zet.Misschien dat het dan anders gaat dan zo:

Een positie die de heersende elite in Brussel niet gewend is, en zéker niet zint!

BELANGRIJK STEUN SDB MET EEN KLEINE GIFT

Plaats je eigen nieuws op Ons Nieuws

On Nieuws

De giftige vrouwelijkheid van Amber Heard

Amber Heard Voor mannenrechtenactivisten is zij de belichaming van vrouwen die liegen Amber Heard gevecht met Johny Depp. De Men’s Rights Movement is geboren om zaken als die van Johnny… [...]

Musk vergreep zich aan stewardess

Elon Musk, de libertaire miljardair die tracht de totale controle over Twitter te verkrijgen, blijkt zich schuldig te hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een stewardess… [...]

Een inleiding op de WHO, het verdrag en zijn plannen voor paraatheid bij pandemie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), wiens grondwet gezondheid definieert als ‘ een toestand van fysiek, mentaal en sociaal welzijn, niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek ‘, heeft onlangs opmerkelijke ommezwaaien georkestreerd in… [...]

Wat doet het Pandemisch Verdrag

Sociale media gonsden van het angstaanjagende nieuws over een nieuw Pandemisch Verdrag (officieel het “ Zero conceptrapport  van de Werkgroep voor het versterken van de WHO-paraatheid en respons op gezondheidsnoodgevallen aan de… [...]

WTO en de WHO Rusland is van plan zich terug te trekken uit het globalisme

De Russische regering begint een reeks ontslagnemingen van internationale organen, waaronder de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zei vicevoorzitter van de Russische Doema Pjotr ​​Tolstoy dinsdag.  WTO, Men moet… [...]

Copyright © 2010 SDB

Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres

- istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım