Kalifaat Eurabia: Het Westen sterft een stille dood

islam

De verdeling van Europa is niet te stoppen – de islam en de christelijke wegwijzers. Een gastbijdrage van Peter Helmes

We moeten – en tenslotte – omgaan met de term “Christian West”; omdat het een leeg concept is geworden. De verdeling van Europa is niet te stoppen. De Bondsrepubliek Duitsland staat aan de vooravond van een nieuwe totalitaire samenleving.

De autoriteiten van de Christelijke Kerk hebben de Europese volkeren in de steek gelaten en zijn op weg naar een staat van massale migratie waarin islamitische volkeren als nederzettingsgebied aan de Europese regio’s worden overgedragen. En dit ondanks het feit dat miljoenen christenen in de islamitische landen worden vervolgd, onderdrukt of verdreven.

Alleen in Rusland en sommige landen in Oost-Europa staan ​​kerkleiders achter hun volk. De term “Christian Occident” krijgt een andere betekenis. Het is niet langer de westerse wereld van de christelijke kerken, die zijn veranderd in Trojaanse paarden met islamitische verspreidingsfantasieën. Als de verdeeldheid van Europa moet worden voorkomen, dan alleen in de massale strijd tegen de ontrouwe prinsen van vandaag en tegen hun Trojaanse paarden.

Aan de zijkant van deze (verleidelijke) kerken staan ​​de wereldwijde bedrijven, de internationale financiële machten, de Kalergi Foundation, Soros en aanverwante mensen, evenals een handvol invloedrijke Brusselse politici – om hen heen een breed kordon van “geneigde” media en NGO’s.

De – vooral West-Europese – kerkelijke machten zijn onderdeel geworden van de geopolitiek van de wereldmachten – en werden graag gekocht.

Het valt te betwijfelen of dit hele smorgasbord nog wel het ‘christelijke westen’ kan worden genoemd.

De bereidheid tot corruptie van de West-Europese kerkelijke autoriteiten en de bereidwillige overgave van hun landen aan andere tegengestelde culturen wordt in China en vele andere landen gezien als een vergunning voor het uitsterven en de toenemende wrede vervolging van de christenen daar.

We kunnen alleen proberen de gevolgen van de splitsing te verzachten en zoveel mogelijk allianties aan te gaan met de Oost-Europeanen, zodat er nog een achterland is wanneer het apparaat de kiezers in Duitsland en de westelijke buurlanden volledig heeft ontslagen.

Dit proces is in Duitsland vergevorderd. Misschien is het al onomkeerbaar – zoals blijkt uit het succes van de anti-Duitse ‘Groenen’ onder hun hersenloze rijke burgers, niet alleen op de stembiljetten, maar ook in grote delen van de samenleving.

Een kleine uitzondering op deze ontwikkeling is te vinden in de nieuwe deelstaten. Het lijkt dus ook mogelijk dat het zal resulteren in een nieuwe divisie van Duitsland; omdat de “nieuwe deelstaten” blijkbaar minder vatbaar zijn voor de fluiten van de Westduitse “christelijke” en “andere” niet-grensfanaten. Maar van een ‘christelijk westen’ kan men nauwelijks meer spreken.

De scheiding van de Europese volkeren van hun “westerse, christelijke afkomst en traditie” is op handen. De islam neemt al veel ruimte in beslag.

Het concept van het ‘christelijke westen’ dat inhoudsloos is geworden

Keer op keer hoor je uit veel sociale kringen de pogingen tot verzoening dat de islam toch niet zo slecht is; we aanbaden tenslotte allemaal dezelfde God. Aangezien hier geen ruimte is voor een langdurige theologische discussie, kan het voldoende zijn om erop te wijzen dat de islam alleen Allah erkent als de enige God. Wij christenen hebben echter een veel breder concept van God, dat van de Drie-eenheid: (God) Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze term wordt door de islam heftig verworpen en wordt een misvatting genoemd.

Onze (bijbel) broeders en zusters zien graag “in rechtvaardige taal” – dit zijn de christelijke goede mensen – over het hoofd dat de islam zichzelf ziet als de derde boekreligie, maar dat ze superieur is aan joods en christendom. Volgens moslimgeloof is de koran foutloos (soera 2.2), daarom mag er geen kritiek op de islam zijn. Elke moslim is verplicht joden en christenen te winnen “voor het ware geloof” en als hij niet slaagt, moet hij tegen hen vechten (soera 9: 29-33). Dit is trouwens de belangrijkste bron van islamistische terreur.

En wat doen we? We duiken weg.

Christenen van alle denominaties bagatelliseren graag hun tradities en waarden of gooien ze overboord. Waar de kerken in veel gevallen nog voor staan, is niet meer vast te stellen. Een serieuze discussie kan alleen plaatsvinden als je weer vaste grond onder de voeten krijgt en je eigen inzet serieus neemt. De strijd tegen christenen heeft nu een wereldwijde impact. En we blijven dromen van een vreedzame dialoog tussen religies.

“Kalifaat Eurabia”

De situatie is heel anders – zoals ik hier al verschillende keren heb laten zien – Victor Orbán, de Hongaarse premier, een van de laatste echte conservatieven. Hij is ervan overtuigd dat er binnenkort “twee beschavingen in Europa zullen zijn: een christen en een half islamitisch” (Daily Mail). Hij is een fervent tegenstander van deze ontwikkeling en staat daarom geen massale migratie naar zijn land toe.

Het doel van een goed begrepen EU-beleid volgens de voorwaarden van Orbán moet zijn de nationale soevereiniteit te herwinnen door de politieke samenstelling van het Europees Parlement en vervolgens ook de EU-uitvoerende macht, de Europese Commissie en ten slotte de Europese Raad, waar de nationale Leiders van de landen nemen de belangrijkste EU-beslissingen.

Hoe een semi-islamitische samenleving er in haar geavanceerde staat uitziet, is te zien in Frankrijk: eerst worden de joden aangevallen en verdreven, en dan is het de beurt aan de christenen. En dan is het niet ver naar een ‘kalifaat-Eurabia’ – ondanks de daarmee gepaard gaande omverwerping van de islam ten gunste van de islamisering. Europa is dus gewaarschuwd.

Orbán opnieuw:

Op 19 september 2015 kwam Orbán’s waarschuwing tegen het verlies van de christelijke identiteit van Europa via de pers. Een Hongaarse bisschop noemde de vluchtelingengolf een ‘mosliminvasie’. Orban voegde toe (volgens Kath.net): als er zoveel moslims naar Europa blijven komen, verliezen de christenen de concurrentie tussen culturen.

“Het is duidelijk dat christenen deze competitie zullen verliezen als je veel moslims Europa binnenlaat”, zei Orbán in een interview met het dagblad “Die Welt” (Berlijn). Moslims legden meer nadruk op de cohesie van familie, kinderen en de gemeenschap: “En daarom zullen ze uiteindelijk meer zijn dan wij. Het is simpele wiskunde. ‘

Over ervaringen met de immigratie van moslims in westerse samenlevingen zei Orbán: “Ondanks de beste bedoelingen van het topmanagement daar, hebben parallelle samenlevingen zich gevestigd, de moslimklassen hebben niet kunnen integreren. Je leeft zij aan zij. ‘

Voor Orbán is multiculturalisme dood. Orbán: “We willen de multiculturele benadering niet.” Hongarije is een Europees en christelijk land: “Dit is onze cultuur en we nemen onze verantwoordelijkheid en onze morele verplichting zeer serieus.”

Het multiculturalisme zal nog meer mislukken als de islamisering voortduurt. Omdat volgens de koran moslims onderworpen zijn aan een strikt verbod op integratie – met gelijktijdig bevel tot wereldheerschappij.

Er zijn verschillende vragen die nog moeten worden beantwoord, bijvoorbeeld (+++):

  • Waarom komen mensen met een religie die specifiek tegen het christendom is, in zulke grote aantallen naar West- en Centraal-Europa? Wie belde ze en wat was hun doel? Waarom worden ze in bepaalde kringen verwelkomd? Waarom is er niet intensief bezig met wat de islam bevat en vooral wie zijn de mensen die in de islamcultuur leefden en welke ideeën brachten ze met zich mee?
  • Waarom worden moslims niet geconfronteerd met de gedeeltelijk criminele aspecten van de islam die in strijd zijn met de mensenrechten, zelfs niet met de resultaten van onderzoek naar de oorsprong van de koran en de vroege islam? Waarom ontbreekt het aan historisch-kritisch onderzoek naar het begin van de islam tot het volledig negeren van objectief bewijs zoals inscripties, munten, koranfragmenten, enz.?
  • Waarom zou je het christendom niet duidelijk willen onderscheiden van de islam, een plicht voor iedereen die vooral zijn christelijk geloof nog steeds serieus neemt? Waarom keren degenen in Duitsland die politiek verantwoordelijk zijn zich niet tegen de islamitische doctrine van het onderwerpen van de wereld aan de islamitische wet? ‘De linkse ideologie van de Europese Unie probeert de Europese joodse en christelijke wortels te ondermijnen door een politieke alliantie te creëren over de hoofden van de Europese bevolking met de Arabische wereld, waarin Europa als een verliezer naar buiten komt. Het resultaat is een Eurabia waarin een beschaving van het dhimmitisme wordt gecultiveerd, dat wil zeggen een beleid om niet-moslims te onderwerpen aan de wet van de sharia en de daarmee samenhangende slijtage en ontmoediging van de niet-moslimbevolking.
  • Waarom is er bij de lokale politieke elite – zelfs voor veel vrouwen nog onbegrijpelijker – met alle afkeer van het christendom zo’n verlangen naar onderwerping aan de islamitische wet? Bijna niemand kan dit zien, tenzij ze voorstander zijn van de ‘nieuwe wereldstaatagenda’.

De Nieuwe Wereldorde is geen complottheorie

De Nieuwe Wereldorde (NWO) is een term die voortdurend terzijde wordt geschoven als een ‘samenzweringstheorie’, hoewel vooraanstaande politici steeds meer zinnen als ‘één wereld’, ‘globalisering’ of ‘global governance’ in hun toespraken opnemen zelden in verband met de plannen om de macht van soevereine staten en de eenwereldreligie te decimeren.

De Nieuwe Wereldorde is geen complottheorie, maar het politiek correcte toekomstige programma van wat momenteel de machtigste organisatie ter wereld is: de VN, een linkse (“democratische”, Amerikaanse, dus socialistische) VS en recentelijk een EU onder leiding van Macron en Merkel, beide in hebben in de eerste plaats het Global Migration Pact ondertekend en spreken openlijk over de overdracht van nationale rechten aan de EU!

En de Verenigde Staten (de partij van de “democraten”) denkt al vooruit!

We leren uit de publicaties van de Amerikaanse militaire strateeg, thought leader en planner van de New World Order, Thomas PM Barnett (* 1962 in Chilton, Wisconsin) hoeveel de hele bevolking al wordt bedreigd. In 2005 beschreef hij al de intenties van de globalizers om te overwegen ‘alle landen op aarde op één lijn te brengen door rassen te mengen’.

Elk jaar worden 1,5 miljoen derdewereldimmigranten in Europa geaccepteerd. Niemand – noch regeringen, noch instellingen – mag de vluchtelingenstroom belemmeren.

Nationale grenzen moeten worden geëgaliseerd, de rassen gemengd, nationale waarden en gebruiken, evenals traditionele religies moeten worden afgeschaft. Barnett is ervan overtuigd dat Amerika is geroepen om de wereld mondiale regels te geven voor de nieuwe economische wereldorde – en om de wereld te regeren.

Iedereen die verbaasd is dat paus Franciscus in zijn toespraken niet alleen de grenzeloze immigratie van moslims naar Europa bevestigt, maar ook voortdurend aanmoedigt, moet weten dat hij is geadviseerd door een zekere meneer Sutherland uit Ierland. Peter Denis Sutherland (geboren op 25 april 1946 in Dublin, † 7 januari 2017) was een Ierse advocaat, politicus en manager. Hij was de procureur-generaal van Ierland, de Europese commissaris voor mededinging, de voorzitter van Goldmann Sachs en de speciale VN-rapporteur voor migratie.

Hij vertegenwoordigde voortdurend de wereldstaatsagenda en de bijbehorende wereldwijde massamigratieplannen van de VN en de EU. En in onwetendheid over de feitelijke situatie, sloten de paus en de kerk zich aan. ”(+++ = opmerking van de auteur: Helaas ben ik de bron voor het citaat tussen de twee tekstpassages met dit teken +++ kwijt. Ik vraag dat Sorry voor de auteur.)

Europa sterft een stille dood

De menigte reizigers groeit met de dag, de kerken worden steeds stiller, liberaler en de marktkrachten staan ​​op het punt af te treden – of hebben al ontslag genomen. De bourgeoisie heeft zich teruggetrokken en bestaat alleen uit fragmenten – zonder hoop op heropleving. Europa sterft een stille dood – zonder verzet.

Het artikel verscheen voor het eerst op CONSERVO

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.