DELEN
rutte 3

Tien jaren geleden werden de ‘gilets jaunes’ verplicht gesteld voor automobilisten met het oog op hun eigen veiligheid, bijvoorbeeld bij pech onderweg op de autoroute. Van daar naar Parijs in december 2018 is een lange weg, maar de Franse politiek komt zichzelf tegen na tientallen jaren van inhoudsloos opportunisme.

Nadat Margaret Thatcher – inmiddels bijna 40 jaren geleden – ‘schoon schip’ maakte hebben successievelijke Franse presidenten nooit de moed gehad om hetzelfde te doen in een land met een anarchistische inslag waar communistische vakbonden de dienst uitmaakten en, voor een deel, dat nog steeds doen. Maar, waar de Franse kiezer veelal koos voor een politiek van schaakmat door bijna elke president met een vijandige Assemblée Nationale op te schepen, hebben de pluche-zitters er altijd op gemikt om economische hervormingen te vermijden door op de portemonnaie van de EEG en later de EU te (potver-)teren. Anno 2018 heeft Macron, het product van een failliet politiek systeem, dit concept geperfectioneerd met zijn ‘Europese Hervormingen’ waarbij Frankrijk gretig in de Noord-Europese kas wil gaan graaien.

Ondertussen heeft deze visieloze opportunist een “visie” ontwikkeld door mee te drijven op de golven van het globalisme dat met het wereldvreemde akkoord van Parijs tot een enorm financieel “zwart gat “ leidt voor een aantal misleide West-Europese naties,terwijl de grote boosdoeners als China en India lachend toekijken. Macron heeft, vol van zijn eigen demagogie, ingezet op modieuze energietransitie die uiteraard uit de zak van de grote zwijgende massa wordt geklopt, alleen heeft hij een misrekening gemaakt. Dictaturen komen pas in de verdrukking als het volk niet meer te eten heeft en de linkse waanideeën in het akkoord van Parijs leiden precies daartoe, waarbij de regering tien jaar geleden zelf het symbool voor de opstand, de “gilets jaunes”, heeft aangedragen.

Het terugdraaien van de accijns op brandstof helpt geen lieve moeder om te voorkomen dat zaterdag grote groepen raddraaiers zich tussen de bona fide demonstranten mengen om Parijs -letterlijk- af te branden. De stad is het symbool van Frankrijk, omdat de regering al sinds mensenheugenis fortuinen aan de “grandeur” van de hoofdstad spendeert voor het eigen aanzien in de wereld. Niet alleen de Eiffeltoren, ook de musea sluiten zaterdag hun deuren en winkels in het centrum zullen waarschijnlijk de boel ook barricaderen, terwijl automobilisten wel gek zullen zijn om hun voertuigen te laten staan voor de brandstichtende raddraaiers waar de politie nauwelijks greep op heeft.

De pluche zitters hebben, net als in de rest van West-Europa, hun houdbaarheidsdatum overschreden en de “gilets jaunes” dreigen morgen te escaleren, waarbij het internet bol staat van de oproepen tot (gewelddadige) actie, omdat er ook oproepen staan om bewapend te komen. Dat houdt automatisch de “protesterende huisvaders” van het platteland weg en lokt het Antifa-tuig in groten getale,reden waarom Parijs wel eens een compleet slagveld kan worden. Er zullen zeer zeker veel gewonden gaan vallen, eventueel zelfs doden

“Le Figaro” spreekt al van een poging tot een ”putsch” gezien de paniekerige reacties uit het Élysée, nadat actievoerders de hele week snelwegen, benzinepompen en de grens met Spanje blokkeerden.

De Gendarmerie heeft zelfs pantservoertuigen aangevoerd en er wordt gefluisterd over inzet van het leger.Er is een stroming van “gilets jaunes libres”, een gematigde groep die vrijdag met Macron wil spreken omdat de eerste concessies die premier Edouard Philippe dinsdag deed, onvoldoende zijn. Er ligt een lange verlanglijst o.a. inzake minimumloon,minimum-pensioen, invoering vermogensbelasting en – let op D’66! – de invoering van een referendum of een wijziging van het kiesstelsel….

Macron is gehaat en vaak wordt zijn aftreden geëist door wat feitelijk een populistische golf is geworden, nadat het “cordon sanitaire” kennelijk dermate veel frustratie had veroorzaakt dat de sluizen nu opengaan. De regering en Macron spreken elkaar nu ook publiekelijk tegen, dus dit is de droom van (extremistisch) ‘links’; dat smeedt het ijzer nu het heet is en komt met een motie van wantrouwen. Demagoogjes als Rutte, Penthouse,Klaver en Ollongren moeten oppassen, want ook hier breekt bijltjesdag een keer aan.

Het gaat toch hartstikke prima in Europa?

Frankrijk

In Frankrijk is een volksrevolutie uitgebroken, omdat de elitocratie uit de Parijse beemden het lang vertikte om de problematiek van het volk in vooral Noord-Frankrijk op de juiste waarde te schatten. Het gevolg is dat het Franse volk de machinaties van Macron niet meer pikt en het voortdurende politieke gebazel zat zijn geworden.

De Europese globalist die de grenzeloze migratie en sluipende islamisering de ruimte geeft. De zelf verklaarde patriot die het nationalisme als verraad beschouwt; onder het mom van de gewenste multiculturele samenleving streeft naar een verdere islamisering en het prima vindt dat het Joodse bevolkingsdeel door diezelfde islamieten en linkse denkers steeds meer in het nauw gedrongen worden. De patriot die het doodnormaal vindt dat zijn dure migratie en klimaat hobby’s betaald worden door de onderlagen van de samenlevingspiramide. De patriot die bezig is om de middenklasse te elimineren en die dwingt af te dalen naar de onderlaag van de samenleving. Dat vindt Macron heel patriottistisch. De gele hesjes en hun aanhangers denken daar anders over: ruim 80% wil die ‘patriot’ weg hebben uit Parijs.

Duitsland

En Duitsland? Volgens Merkel en in haar kielzog Rutte, waren het allemaal kanspareltjes die het land zouden binnenstromen. Weg met die grenzen, open die huisdeuren, snel duur gemeubileerde huizen bouwen voor die kanspareltjes. De optimistische kijk van de elitocratie dat een groot percentage hoogopgeleide personen bij de migrantenstromen vertegenwoordigd zou zijn, is allang door de realiteit ontkracht. In de periode 2015-2018 zijn hoofdzakelijk alleenstaande mannelijke moslimmigranten na een brainstormend verblijf in een van de madrassa´s[2] met een lage scholing, een geringe arbeidsparticipatie en een stevige integratie-aversie, Duitsland binnengetrokken. Wanneer de migrantenstroom in de komende 40 jaar inderdaad hoofdzakelijk moslim gekleurd blijft, zal het aantal moslims van 6 miljoen of bijna 8% in 2016 groeien naar 20 miljoen[3] in 2060. Vermoedelijk zal tussen de 70 en 80% van die nieuwe medelanders kansloos zijn op de hoogwaardige Duitse arbeidsmarkt. Door de exponentieel groeiende druk op de sociale voorzieningen zal de schatkist steeds leger raken en is de tijd dat Duitsland zich kan beroepen op een evenwichtige verzorgingsstaat definitief voorbij. De vraag doemt op of de Duitse burger blij moet zijn met het vooruitzicht dat 25% van de bevolking moslim georiënteerd wordt.

Naast de beschreven effecten werd en wordt de Duitse samenleving door het pamperende overheidsbeleid en meelevende kerkelijke en gemeentelijke functionarissen, in toenemende mate geteisterd door ingrijpende sociale veranderingen[4] en Jihad georiënteerde grote en kleinschalige terroristische aanslagen, massa-aanrandingen, pandemieën en criminele pieken[5]. Een Duits inlichtingen rapport waarschuwt dat het aanhouden van de ongecontroleerde massa migratie van islamieten de al bestaande parallelle islamitische samenlevingsvormen zal versterken en zal resulteren in een institutionele instabiliteit binnen het Duitse democratische model.

De Duitse Minister van Ontwikkelingssamenwerking Gerd Müller (CSU) heeft de Duitse kijker verteld dat Duitsland dit jaar € 30 miljard voor een miljoen migranten[6] in het land zal uitgeven. In het begin van 2017 kwam het Duitse Ministerie met andere cijfers op de proppen en raamde deze uitgaven op €22 miljard. Een stijging van bijna 50%! Top ambtenaren schatten dat de Duitse belastingbetaler in de periode 2017-2020 ca. € 94 miljard moet ophoesten om het migrantenbeleid te kunnen betalen[7]. Voor de bijna 500.000 woningzoekenden (een deel is gewoon dakloos) in het land heeft Merkel geen plan om die kwetsbare segmenten van de Duitse samenleving te kunnen helpen. Steeds meer huishoudingen van diegenen die hier al langer leven (de autochtone belastingbetalende burger) vegeteren aan de rand van het bestaansminimum. De verschillen zijn bij de uitgang van de supermarkten te zien in aantal tassen, volume en assortiment van de inhoud.

Zweden

Zweden heeft andere Europese landen een spiegel voorgehouden en laten zien waar een doorgeslagen vertroeteling van migranten ten koste van de levensomstandigheden van de autochtone burger in resulteert. Zweden zakt werkelijk tot de knieën weg in geweld en criminaliteit. Maar Zweedse politici blijken al net zo hardleers als koppig te zijn. In zijn bericht over bedreigde gebieden in Zweden accentueerde de Zweedse chef van de rijkspolitie Dan Eliasson, dat de Zweedse staat inmiddels in 61 No-Go-Areas de controle is kwijtgeraakt. In die gebieden leven massa´s criminelen en bestaan parallelsamenlevingen met eigen wetten, bankensysteem en sharia rechtspraak. Er is sprake van Zweeds grondgebied dat in machtsgevechten tussen Arabieren en Afrikanen (meestal Somaliërs) opgedeeld wordt. Sinds oktober 2015 heeft de Staat de Zweedse politie verboden om informatie te geven over misdaden en criminele zaken waarbij migranten betrokken waren. Die vallen nu onder Code 291 a.k.a. niets moet naar buiten komen. Zweden heeft het op één na hoogste verkrachtingscijfer ter wereld!

Nederland

Nee dan Nederland. Dat gidsland aan de Noordzee. Politici, topambtenaren, BN-ers en andere deskundigen wisten het in 2014 zeker. Deze asielinstroom zou in vergelijking met voorgaande minder succesvol verlopen migrantenstromen, het beste zijn wat Nederland in jaren was overkomen. De sleutel lag bij het opleidingsniveau van de Syriërs. Die waren in het algemeen hoog opgeleid, zouden snel aan het werk kunnen om Nederland een positieve impuls te geven. Behalve een impuls voor een stotterende economie zou die niet-westerse immigratie Nederland diverser maken[8].

De cijfers van het CBS over die succesvolle Syriërs schetsen niet verrassend een ander beeld dan de deskundigen de samenleving wilden doen geloven. 92.000 kwamen in de periode 2014-2015-eerste helft 2016 naar Nederland en ruim 94% kreeg binnen een half jaar een verblijfsvergunning. Het aantal Syriërs met een asielstatus verdubbelde in 2014 door het bekende nareis of gezinshereniging beginsel, Anderhalf jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning blijkt 90% van de volwassen (18 tot en met 64 jaar) statushouders een bijstandsuitkering te hebben. De kleine minderheid die wel werkt, heeft meestal een klein baantje in de horeca of via (ander) uitzendwerk. Hooguit een vijfde van de Syrische vluchtelingen bestaat uit hoog opgeleiden, waarbij aangetekend dat de waarde van de Syrische diploma’s geringer is dan de West-Europese. Daar komt bij dat migratie, anders dan de migratieprofeten vaak willen zien, doorgaans verlies oplevert: verlies van sociaal kapitaal, van netwerken, van taalvaardigheid. En de inburgering[9] dan? De asielzoekers die in 2014 in Nederland een verblijfsvergunning kregen hadden op 1 oktober 2015 nog maar in 0,5 % van de gevallen dat inburgeringsexamen gedaan en dat percentage is in de periode tot 2018 nauwelijks gestegen. Om dat percentage op te stuwen, kun je tegenwoordig vragen en antwoorden voor € 70 op het internet kopen.

De rekenmeesters van Elsevier hebben in 2009 de kosten van immigratie berekend. Het resultaat was dat in de achterliggende 40 jaar instroom, afhandeling en verblijf van migranten de Nederlandse belastingbetaler meer dan € 200 miljard heeft gekost. In 2009 alleen al meer dan € 12 miljard. Gelet op het groeiende volume en de langere proceduretijd zijn die kosten sinds 2009 progressief toegenomen en is het geen verrassing waarom politici de samenleving niet willen informeren over de kostenontwikkeling op de langere termijn.

Geel staat voor veel zaken

Heeft U ook zo´n leuk reflecterend hesje? Voor het geval U panne krijgt met de auto en U niet ongewild wil meeliften op een auto die U met een razende vaart passeert. Oranje of Geel? Beide kleuren staan voor veiligheid, Raar dat mannen en vrouwen die het beleid van de elitocratie in Frankrijk zat zijn door veiligheidsorganisaties gedwongen worden om hun gele hesje uit te trekken. Geel is dus ineens onveilig geworden voor de niet-gele hesjes dragende doorsnee patriot, die het beleid van de opperpatriot Macron nog ondersteunt. Gelet op het feit dat Macrons waarderingscijfer rap naar de 20% ondergrens holt, krimpt die populatie met de dag.

Geel staat in de ogen van leden van veiligheidsorganisaties dus niet meer voor veiligheid, maar voor oproer, voor rebellie, voor vernielingen. Die beseffen blijkbaar niet dat geel de diepe ontevredenheid voor het denken en doen van de policor leden van de elitocratie uitbeeldt. Ze beseffen niet dat geel het wantrouwen uitbeeldt in de woorden van bazelende, sussende en neerbuigend optredende politici die vanaf hun verheven morele kansel het electoraat na iedere verkiezing op een kleinerende manier denken te moeten benaderen. Geel symboliseert het gewone volk dat zich niet meer wil laten laat koeioneren. Geel staat voor de ellende die de migratie en klimaat hobby´s van de policor gemeenschap de doorsnee burger hebben gebracht.

Geel staat voor de juistheid van de voorspellingen van de Directeur van de CIA, Michael Hayden, omdat het helemaal niet goed gaat met Europa dat in horizontale en verticale zin diepe scheuren vertoont.

[1] Zie artikel “De naakte Zonnekoning”

[2] Koran school. De eerste werd in 1067 in Bagdad gesticht door grootvizier Nizam al-Moelk van het Seltsjoeken Kalifaat. Het doel was een uniformere beleving van de Islam te stimuleren. De meeste hedendaagse madrassa´s omarmen het fundamentalisme.

[3] Het moslim percentage groeit ook door de demografische effecten van al in Duitsland levende moslims. Die toename schatten officiële instanties op een ruime 70.000 per jaar. Dat betekent dat bij een constante aanwas in 2060 ruim 2.5 miljoen Home Grown moslims het Duitse bevolkingsvolume zal aanvullen.

[4] Groei van no-go zones voor niet-moslims, sharia rechtbanken, huwelijken met en van minderjarigen, polygamie en eerwraak.

[5] Migranten pleegden bijna 208.000 misdaden in 2015, een groei van bijna 80% in vergelijking met 2014. Tussen januari en december 2015 was dat 570 misdaden per dag of ruim 20 per uur. Somaliërs en Soedanezen hebben van grootschalige sociale voorzieningsfraude een beroep gemaakt of misschien is kunst een beter woord.

[6] Net als in veel Europese landen noemen politici en zieligheidindustrie in Duitsland nieuwkomers nog steeds angstvallig vluchtelingen.

[7] Artikel “Duitsland geeft in het jaar 2017 aan 1 miljoen “vluchtelingen” € 30 miljard uit” (24 juni, Die Freie Welt)

[8] Artikel “Zo succesvol zijn de Syriërs die naar Nederland kwamen” Syb Winia, Elsevier, 22 juni 2017.

[9] Wie van buiten de Europese Unie of Turkije naar Nederland komt moet binnen drie jaar een inburgeringsexamen doen.

Reacties

Reacties

Een bevolking die de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid niet respecteert en verdedigt, zal niet lang de vrijheid hebben die voortvloeit uit de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid. Deze website respecteert de waarheid en het vereist uw steun denk aan onze sponsors of doe een donatie hier wij zijn blij met elke euro. Become a Patron!

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.