Bericht toevoegen

Volg een paar eenvoudige richtlijnen om van deze site een betere plek te maken::

  • Kwaliteitsinhoud: is uw verhaal relevant voor de site?
  • Link rechtstreeks naar de bron: bespaar tijd voor mensen door rechtstreeks naar het originele nieuwsverhaal te linken.
  • Eerst zoeken: vermijd dubbele indieningen door te zoeken om zeker te zijn dat iemand anders het verhaal nog niet heeft ingediend.
  • Wees eerlijk: jij bent de redacteur, dus leg uit wat het is en waarom het cool is.

Nieuws Bron


Easy submission of new links

You can easily submit stories to SDB Jouw Nieuws. Just bookmark the link below in your favorite browser. After that, submit a story by clicking the bookmarklet in your browser.

Internet Explorer: Rightclick the link below, choose "Add to favorites."
Firefox: Drag the link below to your Bookmarks Toolbar
Opera: Rightclick the link below, and choose "Bookmark Link"

The Bookmarklet: SDB Jouw Nieuws