Trump

Een jaar ging voorbij. In de wereld, in Europa en dus ook in Holland; ons eigen mooie land met mensen uit alle windstreken met eigen tradities, eigen meningen en eigen maatregelen die worden uitgesproken en/of worden genoteerd voor de eeuwigheid; welke gevolgen het ook heeft.

Een jaar ging voorbij met Nederlandse politici die de uitslag van een referendum over een handelsverdrag met de Oekraïne naast zich neerleggen om de Europese Unie te kunnen behagen: VVD, Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66. Partijen die vinden dat de uitslag van het referendum gerespecteerd moet worden zijn: PVV, CDA, SP, ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren. Echter in de Eerste Kamer heeft Mark Rutte het CDA nog nodig om het handelsverdrag te mogen tekenen namens Nederland. Het is beschamend dat Mark Rutte als minister-president nu ineens de Russische dreigingen erbij haalt om politici en de kiezers te overtuigen dat tekenen noodzakelijk is voor de veiligheid en eensgezindheid binnen Europa terwijl voor het referendum woorden van deze strekking nooit zijn geuit.

Andermaal worden kiezers weggezet als domme mensen door VVD-minister-president Mark Rutte. Immers de aanpassingen om het nee-kamp tegemoed te komen is nooit gevraagd en hebben geen enkele juridische waarde. En een meerderheid van de nee-stemmers vinden dat nee nee is en nee blijft. Mark Rutte belazerd ruim vier miljoen kiezers; de afrekening komt op 15 maart 2017.

Een jaar ging voorbij met Mark Rutte als minister-president die na bijna vier jaar ‘sorry’ zegt tegen bevolking omdat hij destijds beloftes niet is nagekomen – iedereen duizend euro erbij en geen cent meer naar Griekenland – en nu gewoon door gaat op de ingeslagen weg van liegen en bedriegen en dat die bedoelde ‘sorry’ geen enkele waarde meer heeft.

Een jaar ging voorbij dat Geert Wilders politiek bedrijft over de rug van slachtoffers van een terroristische aanslag door een foto in een tweet te plaatsen van de Duitse bondskanselier Angelika Merkel met bloed op haar handen. Wat een walgelijk tweet van deze rechtse politicus. En dat Geert Wilders door de Rechtbank is veroordeeld voor zijn discriminerende uitspraken over Marokkanen is niet van zelfsprekend maar wel terecht omdat deze uitspraken ook om van te walgen zijn. Geert Wilders heeft aangekondigd in beroep te zullen gaan; het Openbaar Ministerie doet het ook. Het is niet aan mij om te bepalen dat de veroordeling van Geert Wilders terecht is of niet. Daarvoor zijn er Wetten waar een ieder zich aan heeft te houden en Rechtbanken die bevoegd zijn te oordelen. Discriminatie past niet bij de mens; ook niet als de mens politicus is. Ieder mens is uniek; uit welke windrichting ook.

Een jaar ging voorbij en er kwamen velen uit Afrika, Syrië, Albanië, Macedonië en uit andere landen. Ze kregen de algemene benaming van vluchtelingen maar volgens Commissaris Frans Timmermans van de Europese Unie zijn 60% financiële vluchtelingen en 40% echte vluchtelingen; mensen die echt in nood verkeerden en huis en haard moesten verlaten om te kunnen overleven. Het is toch wel heel bescha- mend dat zelfs financiële vluchtelingen in Nederland mogen verblijven zo lang de Rechtbank niet heeft beslist dat men terug moet naar het land van herkomst. Ze kosten iedere maand veel geld en veel Ne- derlanders zijn van mening dat deze groep gewoon het land uitgezet moeten worden zodat er voldoende plaats is voor echte vluchtelingen. De wetten bijstellen om dit misbruik voor goed terecht te voorkomen.

DENK en Sylvana

Een jaar ging voorbij waarin nieuwe politieke groeperingen vorm krijgen en vooral van zich doen spreken zoals het Forum voor Democratie, Nieuwe Wegen, GeenPeil en Beweging DENK – vertegenwoordigd in de Tweede Kamer door twee ex-PvdA-politici Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk. Een beweging waar Sylvana Simons zich ook had aangesloten maar ondertussen haar eigen partij is gestart: Artikel: 1. Ze voelde zich niet langer geborgen bij DENK. Hoe dan ook haar gedrag en uitgedragen meningen schieten menigeen in het verkeerde keelgat; te meer omdat Sylvana Simons provocerend te werk gaat. Deze voormalige tv-presentatrice wil aandacht en ze krijgt naar mijn mening te veel podium bij de NPO en RTL om haar ideeën uit te dragen in verhouding met andersdenkenden.

DENK vindt dat nieuwkomers in Nederland niet hoeven te integreren en wil geen afstand nemen van de beweringen van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De algemene indruk is dan ook dat DENK het eens is met de maatregelen die de Turkse president heeft genomen, neemt en nog zal nemen tegen de Gülen-aanhangers zonder dat enig bewijs is geleverd door Ankara dat deze beweging achter de staatsgreep heeft gezeten van 15 juli 2016. Of DENK politieke bestaansrecht heeft wordt op 15 maart 2017 duidelijk. En dat geld ook voor het Forum van Democratie, Nieuwe Wegen en GeenPeil.

Een jaar ging voorbij en ik ging er vanuit dat zo langzamerhand de discussie over Zwarte Piet bij het kinderfeest van Sinterklaas wel verleden tijd zou zijn. Nee dus; ook Sylvana Simons kraaide weer mee en Paul de Leeuw kreeg van kinderen te horen dat Zwarte Piet zwart moet blijven in zijn Sinterklaas-programma. Paul de Leeuw was teleurgesteld over het antwoord. En de NPO en RTL verbanden Zwarte Piet uit hun programma’s; televisiezenders doen wat een hele kleine minderheid in ons land wenselijk acht. Hoe dan ook; als het uiterlijk vertoon van Sinterklaas en Zwarte Piet eens duidelijk volgens de waarheid verteld zou worden en dan zal worden geconstateerd dat er geen sprake van slavernij, racisme en discriminatie. Zwarte Piet wordt zwart doordat Zwarte Piet door de schoorsteen met de cadeaus naar binnen ging en gaat. Is het simpeler te verklaren. En wie het er niet mee eens is. Vertrek naar elders waar men niet wordt geconfronteerd met deze eeuwen oude traditie van ons Nederland.

Grote onvrede

Een jaar ging voorbij en het werd zichtbaar dat er politieke aardverschuivingen kwamen die voor een groot deel voortkomen uit onvrede over de gevestigde orde en toenemende onzekerheid onder de bevolking. Die lijken gevoed te worden door de voortrazende globalisering en het verliezen van de eigen identiteit, eigen tradities en eigen gebruiken. Dat uit zich ook steeds meer op politiek niveau. Veel kiezers voelen zich in de steek gelaten door de traditionele partijen en stappen over naar partijen die zich afzetten tegen de gevestigde orde. Donald Trump en voorstanders van de komende EU-uittreden van Groot-Brittannië raakten een gevoelige snaar met hun boodschap om het vrije verkeer van personen en goederen te beperken. Veel economen, historici en beleidsmakers trekken nu de conclusie dat het neoliberalisme te ver is doorgeschoten en globalisering, zoals we het nu kennen, voorbij is. Minder Europa heeft niet tot gevolg dat de wereld vergaat. De EU-landen kunnen zich meer richten op nationaal beleid en meer gaan reguleren. En dat de Europese Unie eindelijk eens democratisch wordt bestuurd en zaken niet geregeld worden door peperdure ambtenaren die het drukker hebben met hun lobbyisten en zelf verrijking dan zich in te zetten waarvoor ze zijn aangenomen.

Een jaar ging voorbij en het levensgeluk van Boer Johan en Ingrid in Denemarken is voorbij. Ze leerden elkaar in 2013 kennen tijdens Boer zoekt Vrouw Internationaal. Ze verliet huis en haard in Nederland en trok bij Johan in. Nu zegt Johan: ‘We hebben samen mooie jaren gehad, maar ik kom er steeds meer achter dat ik niet gelukkig ben in onze relatie. Ik realiseer me dat Ingrid een grote stap heeft gezet door alles in Nederland achter te laten en in Denemarken te komen wonen en dat waardeer ik zeer. Ik wens haar het allerbeste en hoop dat we als vrienden verder kunnen’. Ook de reactie van Ingrid valt te lezen op de website van Boer Zoekt Vrouw: ‘Ik wilde heel graag oud worden met Johan, maar het blijkt voor hem toch heel moeilijk om zich volledig te geven in een relatie. Ik heb er alles aan gedaan om hem gelukkig te maken, maar het is niet gelukt’. Ingrid is verhuisd in Denemarken.

Een jaar gaat voorbij en dan is het even slikken bij het waarnemen van het feit dat 1.200.000 mensen leven in armoede; waaronder meer dan 400.000 kinderen. En velen roepen dat Nederland zo’n rijk land is maar die miskennen de arme kant van de samenleving. De politici in ons land hebben weinig of geen aandacht besteed dit jaar aan de armoede bestrijding in ons land. Dat is als beschamend aan te merken.

Er zijn meer dan 160 voedselbanken die de ‘armen’ van Nederland er door heen helpen. Deze voedselbanken worden bevoorraad door de Nederlandse supermarkten. Ruim 80% van de ‘klanten’ van deze voedselbanken zijn goed tevreden. Ze willen graag wat langer houdbare groenten en minder producten die over de datum zijn. En snoepproducten mogen ook best wat minder.

Op naar 2017 de verkiezingen

Een jaar ging voorbij in de wetenschap dat er in 2017 weer Tweede Kamerverkiezingen zijn op woensdag 15 maart. Welk partijen gaan de nieuwe regering vormen na de verkiezingen. Om een kabinet samen te kunnen stellen zijn de zetelverdeling van de laatste peiling van 2016 op 22 december van TSN NIPO voor gebruikt. De PVV van Geert Wilders is de grootste partij met 36 zetels. De VVD – nu met 23 zetels – sluit geen enkele partij uit dus ook de populistische PVV niet; alhoewel ze nu anders praten en krijg ik het gevoel dat deze partij niet te vertrouwen is. Samen redden deze twee partijen het niet om een meerderheid van 76 zetels te krijgen in de Tweede Kamer; ze komen nu tot 59 zetels. Ook met de SGP – met 3 zetels – erbij gaat dat niet lukken. De periode dat rechts zal gaan regeren op basis van de laatste peiling van dit jaar lijkt dan ook vrijwel uitgesloten voor de komende regeerperiode.

Voor de overige partijen bied dat mogelijkheden. PvdA met 11 zetels, SP met 13 zetels, GroenLinks met 13 zetels, CDA met 13 zetels, D66 met 13 zetels en 50Plus met 13 zetels kunnen op basis van voor- noemde peiling een meerderheid in de Tweede Kamer krijgen van 76 zetels. Met de Christen-Unie erbij is er zelfs een meerderheid van 84 zetels. Het zal een hele klus worden om een regering te vormen met zeven partijen maar het proberen meer dan waard.

Tijn

Een jaar ging voorbij en dan is er de jaarlijkse actie van 3FM ‘Serious Request’. Wat begon als een actie om vrienden met een ongeneeslijk zieke zoon Tijn uit het Brabantse Hapert te helpen is inmiddels uitgelopen op een bizar maar zeer mooi verhaal; dat zelfs een lied oplevert dat door Miss Montreal is geschreven en gezongen. Het streef bedrag is inmiddels bereikt, in overleg met de familie wordt besloten wat er met het overige geld gebeurt. Gerrit – de vader van Tijn – heeft een hele bijzondere actie opgestart. Hij is woensdag 21 december met Tijn naar het Glazenhuis van ‘Serious Request in Breda gereden. Daar heeft hij laten weten dat Tijn heel graag andere zieke kinderen wil helpen door geld in te zamelen voor kanker in de hersenstam; in de medische wereld beter bekend onder de naam DIPG. De actie is inmiddels bizar snel gegroeid en Tijn heeft hiermee al meer dan € 2.000.000,00 opgehaald voor DIPG. Hiermee laten Tijn en zijn ouders zien hoe bijzonder ze zijn. Een fantastisch geslaagde actie van Tijn die naar verwachting van zijn vader de volgende ‘Serieus Request’ niet zal halen. Hoe dan ook; Tijn is voor mij niet alleen een kleine grote held maar ook de Hollander van het jaar 2016.

Premier Rutte

Een jaar ging voorbij waarin premier Mark Rutte het middelpunt is van een verhit debat in de Tweede Kamer, na de ‘pleur op’ uitlatingen in het programma van de VPRO: Zomergasten. De premier zegt dat de demonstranten die verslaggevers hebben aangevallen in Rotterdam na de couppoging in Turkije wat hem betreft kunnen ‘oppleuren’. Zowel tijdens de Algemene Beschouwingen als tijdens het grote ‘pleur op’-debat wordt Mark Rutte van alle kanten aangevallen. Geert Wilders verwijt hem dat dit lege woorden zijn. De linkse partijen, waaronder coalitiepartner PvdA, vinden de uitspraken ‘premieronwaardig’. Het zou onderscheid maken tussen autochtone en allochtone Nederlanders. Mark Rutte ging dit jaar meer populistisch te werk.

Een jaar ging voorbij en Nederland kon waarnemen dat het aantal vertrekkende Kamerleden is sinds 1981 niet zo groot geweest als in deze kabinetsperiode. Dat blijkt uit cijfers van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden. Sinds de vorige Kamerverkiezingen in 2012 zijn 42 van de 150 leden van de Tweede Kamer gestopt. In een gemiddelde periode van vier jaar tussen twee verkiezingen stoppen 35 Kamerleden. Tussen 2002 en 2006 was er ook een stijging, maar niet zo sterk als nu. Het schijnt een generatieverschil te zijn. ‘De tijden dat Tweede Kamerleden zo lang bleven als bijvoorbeeld Hannie van Leeuwen van het CDA, die decennialang in Tweede en Eerste Kamer zat, liggen achter ons. Tweede Kamerleden zijn meer flexwerkers geworden’.

 De doden

Een jaar ging voorbij en bekende Nederlanders zijn afgemeerd in de eeuwige haven: Piet Steenkamp (90) was geestelijk vader CDA; Johan Cruijff (68) is voetballegende; Koen Everink (42) was zakenman; Wim Brands (57) was tv-presentator; Cox Habbema (72) was actrice; Louis van Gasteren (93) was filmregisseur; Gert Bals (79) was doelman; Corry Brokken (83) was Eurovisie Songfestival-winnares; Martin van Dijk (69) was Met Het Mes op Tafel-pianist; Henk Hofland (88) was journalist; Uri Coronel (69) was Ajax-voorzitter; Piet de Jong (101) was premier; Annet Nieuwenhuijzen (85) was actrice; Miep Brons (72) was zakenvrouw; Ton Pronk (75) was Ajax-coryfee; Marten Fortuyn (73) was de broer van Pim Fortuyn; Jeroen Oerlemans (46) was oorlogsfotograaf; Marnix Kappers (73) was presentator; Mieke Telkamp (82) was zangeres; Eddy Christiani (98) was zanger en gitarist; Joop Braakhekke (75) was kok; Peter van Straaten (81) was tekenaar en Martin Kok (51) was crimineel en later misdaadjournalistPiet Steenkamp (90) was geestelijk vader CDA; Johan Cruijff (68) is voetballegende; Koen Everink (42) was zakenman; Wim Brands (57) was tv-presentator; Cox Habbema (72) was actrice; Louis van Gasteren (93) was filmregisseur; Gert Bals (79) was doelman; Corry Brokken (83) was Eurovisie Songfestival-winnares; Martin van Dijk (69) was Met Het Mes op Tafel-pianist; Henk Hofland (88) was journalist; Uri Coronel (69) was Ajax-voorzitter; Piet de Jong (101) was premier; Annet Nieuwenhuijzen (85) was actrice; Miep Brons (72) was zakenvrouw; Ton Pronk (75) was Ajax-coryfee; Marten Fortuyn (73) was de broer van Pim Fortuyn; Jeroen Oerlemans (46) was oorlogsfotograaf; Marnix Kappers (73) was presentator; Mieke Telkamp (82) was zangeres; Eddy Christiani (98) was zanger en gitarist; Joop Braakhekke (75) was kok; Peter van Straaten (81) was tekenaar; Martin Kok (51) was crimineel en later misdaadjournalist en Barbara Straathof (41) was zangeres

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.