Vorig jaar vond er in meerdere Europese landen, waaronder ook Nederland, een fel maatschappelijk debat plaats over de boerkini. Een zwemkledingstuk dat sommige moslima’s dragen wanneer zij naar het zwembad of naar het strand gaan. Een groot aantal mensen vond dat dit kledingstuk verboden moest worden.

Maar anders ligt het nu er in Nederland een discussie is losgebarsten over het toelaten van hoofddoeken bij de politie. De Amsterdamse politiechef wil meer diversiteit in zijn korps en is daarom voornemens islamitische agentes in het vervolg toe te staan een hoofddoek te dragen bij hun uniform. Een kwalijke zaak.

Neutraliteit bestaat niet, en de agente zelf wordt heus niet meer of minder neutraal wanneer zij wel of geen hoofddoek draagt. Maar iemand die de overheid representeert, zeker wanneer het gaat om een instantie die zo’n machtspositie heeft als de politie, dient wel neutraliteit uit te stralen. Al was het maar om elke schijn van vooringenomenheid weg te nemen.

En waarom zou de politie een oplossing moeten bieden voor een probleem dat door de moslima’s in kwesties zelf veroorzaakt wordt? Men wordt niet met een hoofddoek om geboren. Sociale druk of een eigen religieuze afweging liggen eraan ten grondslag. Dat is voor in je vrije tijd en op reguliere werkvloeren geen enkel probleem; ik verdedigde niet voor niets het dragen van de boerkini. Maar iemand die de overheid representeert dient zich te ontdoen van alle levensbeschouwelijke symbolen.

Anderzijds is het goed nieuws dat er gelovige moslima’s zijn die geëmancipeerd genoeg zijn om een baan bij de politie te ambiëren. Maar als die ambitie groot genoeg is, zullen zij er dit offer maar voor moeten brengen. Wie gelooft dat ze naar de hel gaat omdat ze een pet draagt in plaats van een hoofddoek, gaat maar solliciteren voor een andere baan. In de meeste beroepen is het dragen van een levensbeschouwelijk symbool geen enkel probleem. Maar laten we de politie alsjeblieft hiervan vrijwaren.