NWO

De Islam, een Marxistische paus en een Nieuwe Wereld Orde

Met alle berichtgeving over aanslagen door moslims, Turkse Nederlanders die Erdogan als hun leider zien en alle verdere integratie problemen met moslims in het achterhoofd, begin ik mezelf af te vragen in hoe verre deze gebeurtenissen door onze elites zijn ingecalculeerd of dat het de ongewilde bijvangst is van ideologische verdwazing?

Zijn de huidige gebeurtenissen het gevolg van onnadenkendheid en het imperialisme van het westen of zijn moslims, op een soort Fabian Society achtige manier, dus met kleine stapjes en een lange adem, bezig de wereld te veroveren voor de Islam of is de enorme migratie naar het westen puur het gevolg van een bepaalde vorm van economisch denken waarbij eeuwige groei het motto is of is er een elite die bewust culturen tegen elkaar opzet om uit de puinhopen van conflicten een soort hybride van christendom en Islam te creëren om uiteindelijk een Nieuwe Wereld Orde te kunnen opbouwen of is het misschien een combinatie van al die mogelijkheden?

“Als u zichzelf niet gelijk maakt aan God kunt u God nooit begrijpen, want ons kent ons.”

-Hermes Trismegistus-

Ik begin zelf steeds meer tot de conclusie te komen dat er bewust een botsing der beschavingen is gecreëerd. Al meer dan honderd jaar gebruiken westerse geheime diensten de radicale Islam om bepaalde doelen te bereiken maar het is als leek natuurlijk moeilijk in te schatten in hoe verre de radicale Islam zichzelf zou hebben ontwikkeld zonder westerse inmenging en zonder westerse imperialistische oorlogen. Het staat natuurlijk vast dat de Arabische wereld altijd al in meerdere of mindere mate in conflict is geweest met de haar omringende landen. Het Ottomaanse rijk heeft ons Europeanen, letterlijk, al heel wat kopzorgen gekost. Islamitische rijken doen ook aan gebiedsuitbreiding en uitbreiding van de invloedsfeer. Wat dat betreft zijn we dus aan elkaar gewaagd. Het feit dat het westen momenteel militair, economisch en wetenschappelijk gezien veel sterker is neemt niet weg dat er ook vanuit de moslim wereld snode plannen worden gesmeed voor wereld hegemonie. Dat laatste wordt maar weer eens bewezen door de enorme invloed die Turkije en Saoedie Arabie hebben op de moslim gemeenschappen en zowat iedere moskee in het westen.

We zien momenteel dat aan de ene kant onze westerse regeringen de deuren vaak wagenwijd openzetten voor moslim immigranten terwijl er aan de andere kant alle omstandigheden worden gecreëerd om de integratie van die moslims te laten mislukken en daardoor allerlei negatieve gevoelens te kweken onder de autochtone bevolking tegenover moslims. Iedere gek kan zien dat de moslim cultuur en de westerse cultuur enorm botsen en eigenlijk niet samen kunnen gaan. Waarom dan toch doorgaan met dit experiment?

Verder vraag ik me af wat het doel is van ‘echte’ moslim terroristen? Want er zijn ook enorm veel zogenaamde terroristen die door onze veiligheidsdiensten tot een daad worden opgezet of zelfs hele terroristen organisaties die achter de schermen de belangen van onze geheime diensten behartigen. Wat schieten die echte moslim terroristen nu met hun acties in het westen op? Ze creëren alleen maar meer haat tegenover moslims en meer bereidheid onder de bevolking om hard in te grijpen tegenover moslims of landen waar de terreur vandaan komt. Willen ze misschien een soort ultieme botsing der beschavingen uitlokken op weg naar een eindtijd waarna de Islam zal heersen over de wereld. Dat laatste lijkt me militair gezien vrijwel onmogelijk. De schrijver Ole dammegard beweert zelfs dat moslim terrorisme niet bestaat en dat iedere aanslag in het westen wordt aangestuurd door westerse geheime diensten. Keer op keer zien we hetzelfde patroon van randfiguren die radicaliseren, onder toezicht staan van geheime diensten, vervolgens een aanslag plegen, hun paspoort achterlaten en gedood of gepakt worden. Verder is er vrijwel altijd een of andere oefening van politie en militairen vooraf gegaan aan de aanslag. Iedere complotdenker kent de Gladio netwerken en weet dat overheden soms zogenaamde ‘false flag’ aanvallen plegen, om daarmee bepaalde doelen te bereiken.

Wat de geheime diensten van het westen op schieten met moslim terrorisme begrijp ik heel goed. Het moslim terrorisme wordt misbruikt voor het uitdunnen van burgerrechten en privacy. Op die manier zal de westerse elite totale controle uit gaan oefenen over haar burgers en zich daarmee ongebreidelde macht toe-eigenen. Ook wordt de aanwezigheid van westerse troepen in de olierijke gebieden in Centraal Azië verantwoord vanuit de strijdt tegen het terrorisme. Er zijn sterke aanwijzingen dat ISIS door westerse geheime diensten is opgestart en met wapens en geld wordt gesteund. Is het mogelijk dat de aanslagen in de V.S. en Europa uiteindelijk moeten leiden tot ‘boots on the ground’? Westerse troepen die het Midden-Oosten en centraal Azië bezetten.

Komt het misschien dan toch neer op de voorspelling van Vrijmetselaar Albert Pike die 3 wereldoorlogen voorspelde? De laatste zou gaan tussen twee partijen: de Islam en de zionisten. Volgens Albert Pike zouden ze de Islam dus gaan misbruiken om een crisis te creëren tussen het westen en de Islam en zoals we vrijwel wekelijks kunnen zien in het nieuws, is die crisis al flink onderweg. We stevenen af op een enorme botsing en als burger worden we meegezogen in de maalstroom van haat en oorlog.

In 2013 waren we getuige van een unieke gebeurtenis. Het opstappen van Paus Ratzinger. Zogenaamd om gezondheidsredenen maar al snel doen er allerlei theorieën de ronde over corruptie en misbruikschandalen. Op het moment dat Ratzinger opstapte zaten we opgescheept met 5 marxistisch geschoolde wereldleiders. Obama, Merkel, Putin, Xi Jinping en Paus Franciscus. Werd de conservatieve Ratzinger kliek gechanteerd om op te stappen? Daar lijkt het sterk op. Er zijn aanwijzingen dat enkele dagen voor het opstappen van Ratzinger, het betalingsverkeer van Vaticaanstad en Vaticaanbank werd stilgelegd door ze van het SWIFT betalingsverkeer uit te sluiten. Verder was de media al maanden bezig het Vaticaan het vuur aan de schenen te leggen door maar te blijven hameren op allerlei misbruik schandalen. Werd het Vaticaan gedwongen om een Marxistische Paus op de troon te zetten die vervolgens het globalisme zou prediken? De nieuwe paus, de Jezuiet Franciscus, bleek een fan te zijn van open grenzen, was in tegenstelling tot Ratzinger de beste maatjes met moslims, gelooft in de opwarming van de aarde en riep op om alle vluchtelingen op te vangen. De in het Marxistische Oost Duitsland opgegroeide Merkel deed daar nog een schepje bovenop en de marxist Obama zorgde ervoor dat Kadaffi werd uitgeschakeld en Libië een doorvoerhaven werd voor mensensmokkelaars. Tel daar de miljarden van de Marxistische miljonair George Soros bij op die via zijn organisaties globalisering en open grenzen promoot over de hele wereld en natuurlijk de op Marxistische leest geschoolde Europese Unie die naar Sovjet voorbeeld is opgezet en het Marxistische plaatje is compleet.

De ogen van veel Europeanen beginnen nu eindelijk open te gaan en zien dat we op een hele slinkse wijzen een soort suikerzoet Sovjet systeem zijn ingerold. Met het uitzicht op de horizon van een Nieuwe wereld Orde lijkt onze Europese Marxistische elite nu voortijdig te stranden op de wil van het volk en dat is natuurlijk nooit de bedoeling van democratie geweest. Democratie is altijd een fopspeen geweest die het volk de illusie van autonomiteit moest geven maar achter de schermen, op verdekte wijze, altijd de belangen van de elite moest beschermen. Daarom is de westerse elite ook zo pislink over Trump, Brexit, Le Pen, Wilders en allerlei rechtse bewegingen die veel steun onder de bevolking hebben. Dit is namelijk een stok in de spaken van de nieuwe wereld orde en we kunnen er dan ook donder op zeggen dat we de komende jaren veel gefabriceerde crisissen gaan meemaken die ons uiteindelijk moeten dwingen om toch weer het spoor van de Marxistische elite te gaan volgen.

Vooralsnog zitten we met een gefabriceerde vluchtelingenstroom die bedoeld is om de onderlinge structuren in Europa te ondermijnen, verdeeldheid te zaaien, vakbonden kapot te maken, arbeiderslonen omlaag te schroeven en daarnaast bakken met geld binnen brengt voor werkgevers die tegen slavenlonen arbeid kunnen laten uitvoeren door illegalen en allerlei hulporganisaties en daar aanverwante beroepen en de maffia, die dankzij de vluchtelingen/illegalen een geldbron hebben aangeboord die ze tot op de bodem willen leegslurpen.

Ik las onlangs een zeer goed artikel van Daniel Moscardi op de site GEFIRA, over deze materie. “Africa’s gate to Europe: Operation Husky, again.” In dit stuk haalt hij alle bovenstaande zaken aan en vertaalt dat mooi naar Operation Husky waarin de Amerikanen Italie als ideale opening zagen naar een overwinning op de Nazi’s in Europa. Ook toen werd de maffia gebruikt om de ideale omstandigheden te creëren voor de komst van een invasiemacht. Onder Mussolini was de macht van de maffia flink geslonken en na de komst van de Amerikanen werden ze sterker en groter dan ooit tevoren.

Wat me ook opvalt, is dat de Marxistische elite een soort verbond is aangegaan met de Islam. Waar komt die saamhorigheid vandaan? Het lijkt een nogal vreemde combinatie. Aan de ene kant de progressieve mensen die houden van feminisme, ferm staan voor rechten van mensen met allerlei verschillende seksuele geaardheden en strijden tegen racisme en discriminatie en die werken dan samen met een godsdienst die op vrijwel al deze gebieden pal tegenover hen staan. Ra ra, hoe kan dat?

Ik denk dat die samenwerking ondermeer verklaarbaar is vanuit het feit dat de marxisten heilig geloven in het feit dat ieder mens gelijk is en dat het dus puur vanuit de cultuur, opvoeding en omgeving verklaarbaar is hoe mensen zich gedragen en van daaruit willen ze denk ik de Islamitische cultuur opstuwen in de vaart der volkeren door hen te mengen met de verlichte westerse mensen, zodat er op die manier een soort kruisbestuiving plaats vind. Het uiteindelijke doel, een wereld waarin iedereen letterlijk en figuurlijk gelijk is. Dat is nog een vergezicht maar zoals iedereen weet kan je geen omelet maken zonder eieren te breken en zullen er daarom nog heel wat mensen moeten sneuvelen voor deze Marxistische idealen.

Ook de kliek van Paus Franciscus trekt de banden tussen het katholicisme en de Islam aan en dat valt misschien te verklaren vanuit het feit dat ze veel overeenkomsten hebben qua structuur.

Allebei geleid door een autoritaire figuur: paus en Mohammed.

Bij allebei kan je door het doen van goede werken verlost worden.

Bij allebei moet je pelgrimstochten doen en is vasten en het reciteren van heilige teksten belangrijk.

Allebei geloven ze in de onsterfelijkheid van de ziel en allebei geloven ze in het vagevuur en de hel.

Misschien wil de marxistische elite een kruising tussen de Islam en het Katholicisme gebruiken als een soort tussen godsdienst op weg naar een wereld religie welke gebaseerd is op het gedachtegoed dat voortkwam uit de Tempeliers en later overging naar de Vrijmetselaars en er op neerkomt dat de mens God moet worden. Alles wat zij doen is er opgericht om uiteindelijk een menselijke god te creëren. Vrijmetselaars vereren Lucifer, de lichtbrenger, een fenomeen dat ons verlicht en ons de kennis van goed en kwaad gaf. Net als Prometheus die het vuur van de Goden stal om dat aan de mensen te geven gaf Lucifer de mens de kennis tussen goed en kwaad en daarmee de vrijheid van de individuele beslissing. Waar het bij de ‘echte’ christenen gaat om het dienen van God gaat het bij de Vrijmetselaars om de ontwikkeling van het individu. Een individu dat ‘het grote werk’ de eigen ontwikkeling moet vervullen maar ook meewerkt aan dat andere ‘grote werk’, de creatie van de menselijke God.

Paus Franciscus is een Jezuiet en van hen wordt gezegd dat ze een geheime organisatie zijn die wereldheerschappij nastreven en een soort afsplitsing zijn van de Vrijmetselaars. De Vrijmetstelaars staan aan de basis van het socialisme dat voortkwam uit het werk van Adam Weishaupt (Jood/Jezuiet?), die een afsplitsing van de Vrijmetselaars oprichtte genaamd “Illuminatti” Vanuit deze Illuminatti en vrijmetselarij werd de Franse revolutie aangestuurd. In deze revolutie werden tienduizenden geestelijken en mensen van adel vermoord. Karl Marx borduurde voort op het werk van Adam Weishaupt en was ook vrijmetselaar. Zijn werk werd gebruikt door allerlei revolutionairen die later aan de basis stonden van de Russische en vele andere revoluties. Ook bij de Russische revolutie zagen we weer de sturende hand van allerlei vrijmetselaars en ook deze keer moesten de adel en de kerk er weer aan geloven.

De V.S. is al vanaf het ontstaan een land dat wordt gedomineerd door een groep mannen die de utopische dromen van Francis Bacon delen en een internationale kijk op het leven hadden en religieus ver af stonden van de gemiddelde Amerikaan. De mannen die de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring opstelden waren voor het overgrote deel Vrijmetselaars en toen de eerste steen van het Amerikaanse witte huis in Washington werd gelegd werd dat met een Vrijmetselaars ritueel gedaan. Veel presidenten waren Vrijmetselaar en Washington staat vol met Vrijmetselaars symboliek. Er is met andere woorden al eeuwen lang een traditie van internationalisme en het steunen van internationale projecten in de V.S. Er zijn families die al eeuwenlang de koek verdelen op deze aardkloot en zij staan aan de basis van het huidige systeem waarvan zij het meest profiteren. Een internationaal financieel en economisch systeem, dat open grenzen promoot en er voor zorgt dat overal dezelfde regels en wetten komen zodat de aandeelhouders van het systeem stinkend rijk en steeds machtiger worden. Wij zijn als mensen en volkeren het vee op de boerderijen van deze herenboeren.

Hoe moeten we nu verder met de Islam?

De oplossing ligt voor handen maar helaas zijn het onze eigen medeburgers die niet willen inzien dat zij door hun onbegrensde liefde voor de Islam en andere culturen, zonder daar grenzen aan te willen stellen, bijdragen aan een uiteindelijke totale oorlog tegen de Islam. Verder moeten we ons natuurlijk bewust zijn van het feit dat Vrijmetselaars en Jezuïeten ons manipuleren en als een soort bokspromotors, bokspartijen organiseren tussen twee partijen en daar zelf enorm rijk van worden.

Misschien kan de wal het schip nog keren als we nu daadkrachtige maatregelen nemen en onze eigen cultuur en de Islam cultuur beschermen door deze twee culturen zoveel mogelijk gescheiden te houden. Leven en laten leven maar wel iedereen op haar eigen stek. Dat betekent vanuit het westen gezien geen imperialistische, bemoei en olie zuchtige oorlogen voeren en daarnaast de immigratie uit moslim landen stoppen en geen dubbele paspoorten meer toestaan. Alleen op die manier kunnen we de door Albert Pike voorspelde oorlog voorkomen. De relatie tussen de Islam en het Westen is denk ik te vergelijken met een drugs verslaafde hoerige vrouw en een jaloerse man die alcoholist is en haar mishandeld. Er kan misschien een fysieke aantrekkingskracht zijn maar ieder verstandig mens weet dat die twee veel beter ver uit elkaars buurt kunnen blijven.

We moeten niet streven naar eenheid maar naar echte diversiteit. Eenheid is in zekere zin de vijand van vrijheid en zonder conflict bestaat er in mijn ogen geen vrijheid.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Eén reactie

  1. De enige reden waarom de Islam opstoomt naar het westen is te danken aan de zittende kliek zeer incapabele politici die aan de leiband lopen van de JP Morgans van deze wereld die denken dat ze god zijn en vinden te mogen beslissen over leven en dood.
    Ik zie Rutte eigenlijk als een van de ergste in het politieke speelveld dat in de politiek zit tot meerdere eer en glorie van vooral zichzelf . Rutte doet net alsof hij de crisis heeft opgelost maar de crisis heeft hier jaren langer geduurd als in onze buurlanden wat onze zwaar gesubsidieerde schijterige media niet durft te melden.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.