islam

Islam en de huidige Europese politieke elite is een dodelijke combinatie voor de westerse volkeren!

De islam is een politieke ideologie, die al 1400 jaar streeft naar wereldheerschappij (’De heerschappij is alleen voor Allah.’- Koran:12:40)… Na 14 eeuwen durende vergeefse aanvalsoorlogen tegen Europa zien we nu de meest succesvolle aanval. Vandaag de dag wordt de jihad niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de jihad is dan ook gewijzigd. Door het islamitische concept van de migratie – Al Hijra genaamd – staat Europa op het punt Eurabia te worden. Jihad kent vele facetten, waarvan “jihad door het zwaard” er slechts één is. En ‘Al–Hijra’(migratie of kolonisatie/de vestiging van de islamitische heerschappij) is er ook een…

Er wonen nu meer moslims in Europa dan ooit tevoren. Zeventig jaar geleden waren er in West-Europa minder dan 1 miljoen moslims, nu zijn dat er al meer dan 30 miljoen.Iedereen met een beetje cultureel, historisch en religieus besef zou moeten beseffen dat wat wij aan het doen zijn in Europa (30 miljoen moslims in 40 jaar tijd!) totaal krankzinnig is… In grote steden als Marseille, Lyon, Parijs, Lille, Brussel, Antwerpen, Londen, Rotterdam, Amsterdam, Bremen of Hamburg zijn al wijken waar de sharia, het islamitisch recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen. Moskeeën, hoofddoekjes en minaretten domineren in steeds meer wijken het straatbeeld. De oorspronkelijke bevolking vlucht weg en de islam komt er voor in de plaats. In de islam is geen plaats voor iets anders dan de islam. . .

Islamisering is de wraak van het Neo-marxisme!Hoewel de officiële politieke invloed van de traditionele Europese communistische partijen afbrokkelde, begon de invloed van het (Neo-)marxisme op de West-Europese samenleving steeds sterker toe te nemen. Leden van de communistische partijen verspreidden zich over diverse socialistische partijen en de Marxistische Heilsleer werd sindsdien met parlementair-democratische middelen verspreid en in praktijk gebracht. De val van het communisme in 1989 betekende de genadeklap voor het linkse referentiekader, zoals dat op dat moment bestond. Het hele bouwwerk van ideologische zingeving stortte in elkaar en er moest iets anders gezocht worden. Ze hadden geen andere keus dan zich helemaal te richten op hun specialisme, het knuffelen van minderheden en achterstandsgroepen. Het voornaamste criterium voor toelating: een grondige afkeer van westerse waarden. Vanuit de ideologie van de Frankfurter Schule, ook wel bekend als het cultureel marxisme, ontstonden radicale denkbeelden die gemeengoed werden onder studenten en intellectuelen – de mensen die nu alle belangrijke posities aan universiteiten, kranten, tv-stations en maatschappelijke en culturele instanties bezetten. Het Westen werd gezien als fout, andere niet-westerse culturen als per definitie onderdrukt en goed. Elke vorm van nationalisme en patriottisme werd verworpen en vervangen door de mythe van de “diversiteit” en vrije concurrentie. De culturele identiteit van de Europese volkeren, die als een obstakel werd gezien voor de nieuw geambieerde superstaat, moest afgezwakt worden door het vrije verkeer van personen, economisch liberalisme en migratie.Intussen zijn de buitengrenzen van de EU voor de toestroom van islamitische migranten wagenwijd opengezet, en er wordt geen enkele actie ondernomen om daar verandering in aan te brengen. Zodoende kunnen de islam en de Arabische cultuur ongehinderd verder worden uitgebouwd in Europa…In een democratie moet je weten wie er binnenkomt. Ik moest vroeger soms wel maanden wachten voor ik een visum kreeg voor een westers land. Ze gingen na wie ik was en waar ik voor stond en ik vind dat vanzelfsprekend. Maar de mensen die nu binnenkomen, gooien op reis hun papieren weg, ze arriveren anoniem …

In West-Europa hebben we nooit de dictatuur van het communisme meegemaakt, en daarom doen marxisten in de politiek bij ons in West-Europa ook niet dezelfde alarmbellen rinkelen als in bijvoorbeeld de voormalige communistische landen in Oost-Europa.In Nederland zijn SP, PvdA, GroenLinks partijen, die meer op marxisme/communisme achtige politiek gericht zijn.De communist Jean-Luc Mélenchon (Parti de Gauche) wist bij de afgelopen Franse verkiezingen bijna net zoveel stemmen binnen te halen als Marine Le Pen (Front National). In Griekenland is het radicaal-linkse Syriza zelfs al jaren aan de macht. In Groot-Brittannië hebben radicaal-linkse elementen de Labour-partij overgenomen. Jeremy Corbyn, een linkse radicaal die fel tegen het kapitalisme uitvaart, Karl Marx prijst en in het verleden zelfs zijn dank uitsprak aan de inmiddels overleden Venezolaanse dictator Hugo Chavez, kan volgens de laatste peilingen bij een nieuwe verkiezing in Groot-Brittannië wel eens de volgende premier van het Verenigd Koninkrijk worden. De tijden van radicaal-links uit de jaren ’60 en ’70 lijken te herleven…

Zonder actieve ondersteuning door linkse (neo-Marxisten) westerse intellectuelen, politici, kunstenaars, opiniemakers, schrijvers en journalisten zou een islamisering van Europa nooit hebben plaatsgevonden. Zij zijn er de uitvoerende verantwoordelijken voor dat er in alle Europese landen islamitische parallelsamenlevingen ontstaan.Godsdienstvrijheid betekent niet dat men het recht heeft om op iedere hoek van de straat een moskee te bouwen; hier de regels van de sharia in te voeren; vrouwen te discrimineren en het eigen volk weg te pesten uit de geïslamiseerde gettowijken in onze Europese grootsteden…Door de landverraders in Europa krijgen de Jihadisten ook voet aan de grond. En er zijn aanslagen gepleegd op Europese bodem door terroristen/de jihadisten/, die zeggen dit te doen vanuit islamitische motieven.We kijken ernaar en wachten op de volgende, als de goede schapen die wij nu eenmaal zijn. Tot de volgende keer dat mannen met bivakmutsen door de straten rennen en met hun Kalasjnikovs schieten op alles wat beweegt. Allahu Akbar roepend..“In 2016 publiceerde de IS een verklaring ‘Waarom we u haten en waarom we u bestrijden’. Daarin stelt het openlijk: ‘We haten u in de eerste plaats omdat jullie ongelovigen zijn (n.v.d.r.: ‘ongelovig’ in de islamitische zin van het woord, ‘niet-moslim’ dus); jullie verwerpen de superieure grootheid van Allah … en jullie gaan jullie te buiten aan duivelse praktijken. … En verder, net zoals jullie ongeloof de voornaamste reden is waarom we u haten, is jullie ongeloof ook de voornaamste reden waarom we u bestrijden.”…Opvallend hoe snel IS terrein verliest sinds Obama plaats maakte voor Trump, en dat Trump van de pers daar geen enkele credit voor lijkt te krijgen…

Nog altijd hoor je hier doorgaans verstandige mensen beweren dat religie niet de echte voedingsbodem is voor moslimterreur,waarbij Allah Akhbar wordt geroepen.De afgelopen decennia werd door de politiek-culturele NGO’s in de EU al gewerkt aan het sprookje van “de vreedzame, tolerante islam” om de burgers in de EU een prachtige islamitische samenleving en geschiedenis voor te toveren. De chronologische feiten van de werkelijke islamitische geschiedenis ten aanzien van het schenden van mensenrechten en onze normen en waarden, het oorlogszuchtige karakter van de islam, de agressieve opstelling van de islam versus niet-moslims, de rechten van vrouwen en wat het precies betekent voor mensen om te leven in een shariastaat, zijn bewust buiten beeld gehouden. Daarentegen zijn islamcritici, rechtse partijen tot vijanden van de samenleving uitgeroepen…Er zijn wel degelijk grote problemen met de ISLAM op de hele wereld,al 1400 jaar!De Koran is al 1400 jaar bezig om de wereld te veroveren en te onderwerpen.Mohammed was een woestijnrover, die een ideologie creëerde, die zijn rooftochten legitimeerde en daardoor roofzuchtige bedoeïenen aantrok voor een veroveringsoorlog, die geheel de toenmalige wereld overspoelde.Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was.Deinhoudstafel van elke biografie van Mohammed is een opsomming van oorlogen, razzia’s, moordaanslagen van tegenstanders.Andere moslims volgden zijn voorbeeld tot op deze dag!…

De Linkse wereld bestaat uit idioten, die totaal de weg kwijt zijn geraakt. In de ogen van de linkse minkukels is hen alles toegestaan om hun mening te verkondigen. Wijk je daar van af, dan kan je een baksteen in je bek krijgen, een Molotovcocktail in jouw huis of auto óf een kogel door je hoofd. Tijdens de G20-top trokken honderden linkse demonstranten rellend door de stad Hamburg en lieten een spoor van uitgebrande auto’s en geplunderde winkels achter. Honderden agenten zijn gewond door linkse losers, na te zijn bestookt met Molotovcocktails en meer. Zelfs mensen die Theo van Gogh wilden herdenken, waren niet veilig voor ze en werden met stenen bekogeld en een restaurant in gejaagd door deze fascisten. Gematigd linkse partijen distantiëren zich nog steeds niet van extreemlinkse partijen. Dat is vooral omdat ze deze activisten zien als idealisten, waarmee ze dezelfde doelen delen en er alleen mee over van mening verschillen of en hoe die zijn te bereiken….

Na de islam zijn de linkse communisten de ergste massamoordenaars uit de geschiedenis. Weliswaar heeft tegenwoordig bijna iedereen gehoord van de slachtingen in de Sovjet-Unie, China en Cambodja. Maar het is minder bekend dat de communistische Polen in de jaren na de Tweede Wereldoorlog anderhalf miljoen burgers vermoordden – hoofdzakelijk apolitieke leden van de Duitse etnische minderheid, maar ook Poolse tegenstanders van de socialistische heilstaat. In communistisch Vietnam (destijds zo geïdealiseerd door links) werden ook anderhalf miljoen mensen door hun regering vermoord. En Tito liet in Joegoslavië ruim een miljoen van zijn landgenoten ombrengen. Pol Pot was de leider van de Rode Khmer, de militaire tak van de communistische partij in Cambodja, die zorgde voor twee miljoen doden. Door Stalin werden tweeëntwintig miljoen mensen de dood ingejaagd. Onder de terreur van Mao Zedong vielen in China 70 miljoen doden. Hitler was ook en linkse rakker, kijk maar naar zijn socialistisch programma waar hij de verkiezingen mee gewonnen heeft. NSDAP = Nationaal SOCIALISTISCHE Duitse ARBEIDERSPARTIJ. Behoorlijk links dus. Mussolini werd in 1913 bestuurslid van de Italiaanse socialistische partij en hoofdredacteur van haar blad. Na Eerste Wereldoorlog richtte hij een beweging op die socialisme combineerde met nationalisme. De ideologische wortels van zowel de nationaalsocialisten als van de fascisten liggen in het marxisme… Antifa en nazi’s hebben dezelfde ideologie. Allebei zijn ze extreemlinks. Linkse (neo-marxisten) maken al decennia succesvol gebruik van het bestaande Holocaust-trauma om andersdenkenden schrik aan te jagen met nazi-gerelateerde termen (fascist, racist). De Joseph Goebbels-theorie is in de praktijk gebracht. Wie het niet eens is met de islamisering heet: extreemrechts. Die achterlijke linkse losers, die zichzelf “anti fascisten” noemen, moeten eens in de spiegel kijken, dan pas zullen ze de echte fascisten zien…

Links en islam zijn twee handen op één buik. Hun gezamenlijk doel is het creëren van absolute tirannie op basis van hun ideologieën.Beide willen controle hebben in plaats van vrijheid. En beide bieden utopische beloften in ruil voor vrijheid. Linkse sociaalheid en humaniteit gelden bij klassiek links (communisten) slechts totdat zij de macht hebben, want daarna worden ze juist wat ze zeiden te bestrijden: dictators (vroegere DDR, Sovjet-Unie, Cuba, thans China, Cambodja, Vietnam). De linkse partijen hebben daarom geen enkel probleem met het bondgenootschap met de islam. Net als ze dat niet hadden met alle reactionaire totalitaire regimes ter wereld… Die open grenzen zijn het resultaat van ideologische beslissingen door de linkse “elite”/neo-Marxisten, die bewust willen toewerken naar het vernietigen van de christelijke, rooms-katholieke en joodse Europese beschaving. Uit de restanten kan dan gemakkelijker hun linkse neo-Marxistische Nieuwe Wereldorde worden gemaakt. Het mengen van rassen en culturen zorgt er immers voor dat burgers grosso modo dommer en gemakkelijker te manipuleren worden, een voorwaarde voor het volgens het dictatoriale recept regeren over ons continent.Eenmulticulturele samenleving is, namelijk, iets dat niet bestaat en ook niet kan bestaan. Wil je samenleven, dan moet je samen een cultuur delen. Doe je dat niet, dan leef je niet samen, maar naast elkaar…

Het grootste probleem in Europa is de islamisering en linkse neo-Marxisten. Je kunt een economische crisis hebben, maar die herstelt wel weer. Het probleem met de islamisering herstelt niet. Er zijn nog steeds 57 geïslamiseerde staten, die nog steeds niet zijn bevrijd van de islam!Sommigen proberen ons wijs te maken dat er een Europese, verlichte islam, die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht. Wil de islam zich europeaniseren, dan kan hij dit, maar dan zal hij het zwaarste offer moeten brengen: hij zal Mohammed moeten afzweren. De inhoudstafel van elke biografie van Mohammed is een opsomming van oorlogen, razzia’s, moordaanslagen van tegenstanders. Hij was een woestijnrover, die een ideologie creëerde die zijn rooftochten legitimeerde en daardoor roofzuchtige bedoeïenen aantrok voor een veroveringsoorlog, die gehele toenmalige wereld overspoelde. Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was. Dus, er komt geen Europese versie van islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar één Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen! Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan. Iedere geloofsgenoot die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, is geen echte moslim en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient. Het is een utopie om te denken dat we de islam in Europa kunnen verlichten…

Wilders noemt zijn strijd tegen de islamisering het doel van zijn leven. Hij wil ervoor zorgen dat Nederland een vrij land blijft en verzet zich tegen de ideologie van de islam. “Dat is het enige waarvoor ik de politiek ben ingegaan en het enige waarvoor ik al bijna twaalf jaar mijn vrijheid kwijt ben. Ik strijd voor de bescherming van de rechten van de vrouwen, van de homoseksuelen, van de christenen, van de Joden, van de afvalligen, van de niet-gelovigen en van de ongelovigen: de niet-moslims. Ik zou deze slachtoffers graag voor de sharia willen beschermen. En dat zouden we allemaal moeten doen. Minder islam, dat hebben we nodig. Sluit onze grenzen voor immigranten uit islamitische landen. Voer grensbewaking in. Houd even op met die cultuurverrijking.”… Aangezien de rest van politiek Nederland alleen maar wil thee drinken, knuffelen, buigen en toegeven aan de wensen van de Koran!En wie Eurabia wil verhinderen, moet zelf actief worden: geen stemmen meer voor pro-islamitische politici en partijen!… Islamisering is (over enkele generaties) ook het gevolg van ons ongeloof en onze onwetendheid over ons geloof/het christendom en onze waarden. Wie in Europa meent niets met het christendom te maken te hebben, plaatst zichzelf buiten zijn eigen beschaving. De Verlichting is ook een product van het ‘christelijke’ denken over mens en samenleving, vrijheid en verantwoordelijkheid, individualiteit en solidariteit, geweten en toewijding. Wie het christendom negeert, ondergraaft ook de Verlichting.Zonder het christendom zou Europa vandaag niet bestaan zoals het nu is!… Europa, word wakker. Voordat het te laat is…

BRON

Joden worden vandaag de dag in Nederland/maar ook in rest van Europa/ met de dood bedreigd/net zoals aan het begin van de Tweede Wereldoorlog/; zien we hakenkruisvlaggen bij demonstraties; gaan er stenen door de ruiten; zijn er molotovcocktails; wordt de Hitlergroet gebracht; wapperen er zwarte macabere ISIS-vlaggen in de wind en horen we, nota bene op de Dam/Amsterdam/, kreten als “fuck de Talmoed”.In Amsterdam moslimactivisten borden droegen, waarop tot vernietiging van de staat Israël werd opgeroepen.In deze Arabische optocht met antisemitische en fascistische kreten liep SP-kamerlid Harry van Bommel uitdrukkelijk zichtbaar en vooraan mee.In juni 2010 werd voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een dienst in een synagoge in West-Europa afgelast na een dreigmelding. Er wordt gespuugd, gescholden en geslagen, en zelfs de Hitlergroet wordt openlijk gebracht.De Holocaust is ook ooit met woorden, spugen en schelden begonnen.Een paar jaar geleden,joodse dansgroep Chaveriem is tijdens een straatfeest in Hannover op het podium met stenen aangevallen.Onder het stenengooien riepen de jongeren: “Juden Raus”. Zes verdachten van 9 tot 19 jaar zijn aangehouden. 5 van de 6 zijn Islamitische immigranten…

In Nederland moeten al jaren alle joodse scholen, synagogen en andere joodse instellingen permanent beveiligd en bewaakt worden.De leerlingen krijgen les in een soort gevangenis.Waar blijft scherpe veroordeling inzake deze openlijke Jodenhaat?…In de antisemitismemonitor 2011 lezen we dat het verbale geweld tegen joden stijgt. We lezen ook dat het lastigvallen van joodse mensen op straat toeneemt, het verdrievoudigde zelfs. We lezen verder dat het vandalisme tegen joodse doelen verdriedubbelde en ten slotte dat het aantal antisemitische vernielingen flink groeide. Discriminatie en geweld tegen joden hangt voor het grootste gedeelte samen met het mislukte project dat we de multiculturele samenleving noemen. Zo schreef de AIVD in 2004 al dat de toename van het antisemitisme onder middelbare scholieren toe te schrijven is aan islamitische jongeren. De oorzaak zou liggen in islamitische opvattingen van de leerlingen.Aan het onderzoek “Antisemitism Worldwide” blijkt dat daar waar de islamitische gemeenschap groeit, ook het antisemitisme groeit. Ook lezen we dat veruit de meeste gewelddadige acties tegen joodse mensen en joodse instellingen gepleegd worden door personen met een islamitische achtergrond.In Parijs werd een Franse orthodox-Joodse dame van haar balkon gegooid, met daarbij de woorden “Allahoe akbar”. Geen Nederlandse krant heeft daarover bericht….De islam leert immers dat je als moslim geen vriendschap mag sluiten met joden en dat het de wens is van Allah dat joden worden gedood. Dit zijn de ideeën die wij terugvinden in de Koran en de Hadith, de basis van de islamitische levensbeschouwing…

Linkse hersenloze, werkloze en uitkeringtrekeende slopers,veranderden Hamburg in een oorlogszone…

Links geweld in Frankrik…Links kan gewoon niet hebben dat er ook andere meningen zijn en dus verstoren ze overal de boel maar.Omdat ze geen andere meningen dulden, alleen hun eigen opgedrongen mening en dat maakt links dus tot FASCISTEN…

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Eén reactie

 1. SdB: goed verhaal.
  met de aantekening dat uw definitie van fascisme niet de meer algemeen gebruikelijke is.

  “Het is niet overdreven om ons huidige politiek bestel ‘Amerikaans Fascisme’ te noemen.
  Het is de controle over de regering door grote bedrijven;
  Franklin Delano Roosevelt definieerde dit in 1938 als fascisme,”

  Wat we voorheen fascisme noemden wordt nu aangeprezen als “vrijhandel”.
  Inmiddels zijn links t/m rechts voor dit “ideaal” gevallen.

  Plus het feit dat islam nu een wapen is, in handen van de globalisten, in hun finale aanval op het Westen, de cultuur, religie, vrijheden, beschaving. Zoals u aanvoert: dmv. van de bedrieglijke ‘Culturele Marxisten’.
  Propaganda, Indoctrinatie, ‘Winning Hearts & Minds” zijn speerpunten van oorlog strategie.
  https://theoldcontinent.eu/soros-islamists/

  Een aantal bekende ‘filantropen’, oligarchen, biljonairs hechten bijzonder veel belang aan een snelle vermenging van rassen in het Westen, alsmede islamisering.
  Nog niet eens zozeer omwille van de islam. Vooral met het oog op het aanwakkeren van haat en gewelddadig conflict tussen de twee. We zien hoe ze dat in het M.O. doen.
  Ze zullen ook hier weer graag beide kampen ruim van wapentuig voorzien.

  Ze zijn nog helemaal niet van plan hun illegale en zinloze oorlogen in het M.O. langzaamaan te beëindigen. Integendeel.
  De strategie is de oorlog te bestendigen, een permanente militaire dictatuur er te realiseren.
  http://www.globalresearch.ca/the-us-embassy-in-baghdad-is-running-islamic-state-isil-operations-28-us-weapons-airdrops-to-the-terrorists-airan-general/5423230
  http://www.globalresearch.ca/u-s-coalition-intelligence-operations-room-inside-syria-destroyed-by-russian-missile-attack-thirty-israeli-american-british-turkish-saudi-qatari-intelligence-officials-killed-report/5547099
  Alle NAVO-landen staat hier achter, traditiegetrouw.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.