Is het migratiepact nu bindend of niet? wij denken JA!

MARRAKESH

Is het VN-migratiepact nu bindend of niet, een inbreuk op de nationale soevereiniteit of niet, een pact dat nieuwe rechten voor migranten rechtvaardigt of niet, en bedreigt dit pact nu onze vrijheid van meningsuiting of niet? In dit artikel hierop het antwoord, plus het geitenpaadje voor de groep van 400 kinderen, die een kinderpardon willen.

We beginnen alvast met het geitenpaadje, dat door de overheid zelf gecreëerd wordt: gewoon even “onder de radar” blijven tot het migratiepact in werking treedt. Het moet dan een peulenschil zijn om definitieve vestiging in ons land op te eisen. Voor de goede orde: het is geen advies van òns, of we ruien niemand op, we passen wel op want voor je het weet krijg je een taakstraf van 240 uur (zo ongeveer het dubbele equivalent van de straf voor een moord) aan je broek.

Overigens krijgen we een dubbel gevoel ten aanzien van het zelfbeschikkingsrecht, dat voor migranten zo ongeveer heilig wordt verklaard. Zij hebben daar recht op, zouden we concluderen uit het feit dat de EU alvast “achter” het migratiepact staat (volledig tekst hier – PDF). Toch raar dat andere bevolkingsgroepen, we noemen slechts de Basken en de Catalanen, dat recht NIET hebben. Trouwens, het hele pact is doordrenkt van rechten van migranten, maar plichten voor hen hebben we er niet in aangetroffen. De enige plichten komen op het conto van de ontvangende landen i.c. de burgers van die landen.

Voor we op het eigenlijke artikel, zoals genoemd in de inleiding, overgaan, eerst nog even het volgende, naar aanleiding van opmerkingen van een aantal lezers.

In de studie van de Europese Commissie uit 2010, genaamd “Studie over de haalbaarheid van het inrichten van een mechanisme voor de verhuizing van begunstigden van internationale bescherming” (PDF hier) blijkt dat de massamigratie niet “bij toeval” op gang is gebracht (door Angela Merkel), maar dat het een tientallen jaren geleden vervaardigd plan is. We verwijzen slechts naar ons artikel “De strijd om het Avondland is nog maar net begonnen” waarin ook de voormalig president van Frankrijk, Nicholas Sarkozy, vertelt dat rassenvermenging in de EU niet goedschiks, dan kwaadschiks geregeld wordt. Om diezelfde redenen blijven de buitengrenzen van de EU gewoon open, en blijven de pendeldiensten gewoon vliegen, varen en rijden….

Dat rapport. Voor ons land betekent dat dat (uitgaande van de prognoses van 2009) onze bevolking toeneemt van (per 1.1.2008) 16.357.982 inwoners, naar maar liefst 25.168.068 personen – een toename van bijna 9 miljoen migranten, meer dan de helft erbij.

Overigens hebben we dan nog mazzel, want uitgaande van de 82.314,906 Duitsers per 1.1.2008 zien we in dat land een toename tot 274.539.094 – een meer dan verdrievoudiging van het aantal Duitsers. Schaffen wir das?

duitsland

Dan ons artikel van vandaag.

Voor onze politici, behalve die van de partijen SGP, PVV en FvD, van wie denken we méér dan de helft het “Global Compact voor veilige, ordelijke of reguliere migratie” niet heeft gelezen, is de zaak duidelijk. De aantijgingen van de tegenstanders worden als volgt weerlegd: het verdrag is niet-bindend, het bevat een uitdrukkelijke erkenning van de soevereiniteit van de Staat, het is helemaal geen verdrag maar een kader dat is ontworpen om illegale migratie terug te dringen, het is een grote overeenkomst waar niemand zich aan hoeft te houden…. ze worden continue door de vóórstanders herhaald. Iedereen die er kritiek op heeft, of er twijfels over heeft, is (extreem) rechts, sinds korte tijd ook al een antisemiet, en sowieso iemand die je als politiek het liefst in een detentiecentrum zou willen plaatsen (concentratiekampen zijn er niet meer).

In de tussentijd hebben we nog steeds geen goede, steekhoudende argumenten gelezen van de oude, gevestigde partijen, die stomverbaasd zijn over degenen die kritiek hebben op en twijfelen aan het migratiepact, waaraan niemand zich zou moeten houden. Wat zijn nu de positieve effecten van het verdrag, waar zijn de bewijzen, of de steekhoudende argumenten voor hun stellingname? Het enige wat ze doen is onbewezen claims doen en degenen beledigen die een andere mening hebben dan zijzelf.

Laten we eens kijken waarom Oostenrijk, of volgens politici de rechtse antisemieten uit Oostenrijk, kijken waarom dat land besloten heeft het Global Compact niet te ondertekenen.

Kort gezegd wil de Oostenrijkse regering:
– geen bindend gewoonterecht toestaan op basis van het VN-migratiepact voor zijn grondgebied,
– geen nationale soevereine rechten kwijtraken,
– geen vervaging van de scheiding tussen illegale en legale migratie accepteren.
– klimaatvluchtelingen niet gelijkstellen aan asielzoekers;
– het vergemakkelijken van gezinshereniging voor migranten tegengaan en
– de toelating(seisen) van migranten tot de arbeidsmarkt versoepelen.

Bovendien wil de Oostenrijkse regering geen cultuur van informanten tot stand brengen die vermeende haatdelicten tegen migranten vervolgt en door premies aan te bieden om onverdraagzaamheid aan migranten aan te tonen.

Dat was de korte versie, hieronder de langere versie, die u kunt overslaan als u niet méér wilt weten.

De Republiek Oostenrijk is een rechtsstaat met een functionerend rechtssysteem. Alle gerechtelijke en administratieve beslissingen van de republiek worden genomen in overeenstemming met de mensenrechten die vervat zijn in nationale wetten en internationale verdragen. De republiek besluit soeverein over de toelating van migratie naar Oostenrijk. Het Oostenrijkse rechtssysteem kent migratie niet als een mensenrecht. De oprichting van de niet-bestaande internationale categorie van “migranten” moet worden afgewezen.

Oostenrijk maakt een duidelijk onderscheid tussen legale en illegale migratie. Een verwatering van dit onderscheid, zoals aangenomen door het Global Compact on Safe, Regular en Scheduled Migration (UN Migration Pact), wordt verworpen.

Toelating tot de Oostenrijkse arbeidsmarkt en de toekenning van sociale en gezondheidsvoordelen kan alleen in Oostenrijk worden toegestaan op basis van nationale wetgeving. Het VN-migratiepact mag in geen geval ingrijpen in deze wettelijke bepalingen en alle intenties in deze richting zullen strikt worden afgewezen. Dit geldt ook voor het creëren van nieuwe rechten en rechten voor migranten via het VN-migratiepact. Oostenrijk verwerpt met name de volgende punten van het VN-migratiepact, voor zover deze verder gaan dan de huidige Oostenrijkse juridische situatie:

– Vergemakkelijk van de statusverandering van reguliere/niet-reguliere migranten
– Gezinshereniging moet worden vergemakkelijkt
– Verbeterde integratie op de arbeidsmarkt
– Oprichting van een overdracht met betrekking tot aanspraken op de sociale zekerheid
– Het verstrekken van basisdiensten
– Terbeschikkingstelling van onderwijs en -middelen
– Toegang tot hoger onderwijs
– Erkenning van niet-formeel verworven kwalificaties
– De toelatingseisen voor startende bedrijven versoepelen
– Toegang tot het gezondheidssysteem
– Vestigingsmogelijkheden voor klimaatvluchtelingen
– Overnemen van best-practices bij integratie
– Vervolging van (vermeende) haatmisdrijven
– Informatie over legale vervolgingsmogelijkheden ten gunste van slachtoffers van hate crimes (aanklagen, schadevergoedingen)
– Voorkomen van het maken van daderprofielen op basis van ras, etniciteit of religie
– Beleid om intolerantie onder de pet te houden
– Voorkomen van interneringen en het verbod op collectieve verhuizingen

Oostenrijk verzet zich ertegen dat het VN-migratie pact een voor Oostenrijk bindend internationaal gewoonterecht opricht, of dat zaken betreffende “soft law” op de een of andere manier juridische gevolgen voor Oostenrijk hebben. Het gebruik van het pact voor het concretiseren van wetgeving door nationale of internationale gerechtshoven wordt afgewezen. Dit pact kan evenmin leiden tot een verschuiving van de bevoegdheden binnen de Europese Unie.

De Republiek Oostenrijk, vertegenwoordigd door de Oostenrijkse federale regering, aanvaardt daarom niet het VN-migratiepact, heeft dit schriftelijk aan de Verenigde Naties gemeld en spreekt haar Oostenrijkse “niet-toetreding” uit door zich van stemming te onthouden. Hierover zegt ze:

Oostenrijk verklaart uitdrukkelijk dat het VN-migratiepact niet bindend is volgens het internationale recht.

Het VN-migratiepact moet noch voor juridische veroordeling noch voor de praktijk van de staat voor de ontwikkeling van internationaal gewoonterecht, noch voor de afleiding van een algemeen rechtsbeginsel worden toegepast; Oostenrijk zou in dit geval moeten worden beschouwd als een “persistent objector”.

In het geval van het ontstaan of de aanvaarding van een norm op basis van het VN-migratiepact, verklaart Oostenrijk dat het niet is gebonden aan een dergelijke regel onder internationaal recht.

Dat de Oostenrijkers dit allemaal uitgezocht hebben en beweren zal onze regering er niet van weerhouden het duivelse pact te ondertekenen. Want natuurlijk zijn de Oostenrijkers, vooral die in de regering, allemaal racisten, rechtsextremisten, antisemieten, buitenbeentjes en stemmingsmakers, in tegenstelling tot de heldere lichten die je vandaag de dag in de Tweede kamer kunt bewonderen.

De Oostenrijkse burgers zijn natuurlijk allemaal volledig verkeerd geïnformeerd.

PS. In het weekend gaan we dieper op de tekst van het migratiepact in, want de mainstream media laten het op dit punt weer eens afweten.

Wij zoeken tevens serieuze vrijwilligers die voor ons willen schrijven hoe zij over het beleid in Europa denken. Wil jij je gedachten op onze site kwijt stuur dan je inzending met vermelding van je naam naar redactie@stopdebankiers.com dan krijg je van ons een bericht wanneer deze is geplaatst op onze site.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.