baudet

Is Forum voor Democratie een kansrijke of kansloze partij?

Forum voor Democratie (Forum) is een politieke partij van liberaal-conservatieve snit, ‘populistisch’ genoemd. De partij is in 2015 opgericht als denktank onder leiding van Thierry Baudet en Henk Otten. In 2016 werd Forum een politieke partij. Forum is inmiddels vier jaar actief. Tijd voor een tussentijdse evaluatie. De partij schommelt in de peilingen op rond 11 zetels. Ik schets eerst de partij, vervolgens ga ik in op de personen die de partij dragen en ik rond af met een conclusie.

Wie zijn Forum voor Democratie?

Sinds 23 maart 2017 is Forum vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. In de Provinciale Statenverkiezingen 2019 behaalde Forum een overwinning door de grootste partij te worden. Forum is de grootste ledenpartij van Nederland, met 45.000 leden. Een grote prestatie voor zo’n nog jonge partij. Forum nam deel aan de Europese Parlementsverkiezingen 2019 met Derk Jan Eppink als lijsttrekker. De partij heeft zich in Europees verband aangesloten bij de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers in het Europees Parlement.

De partij wil niet alleen de symptomen van de huidige crisis aanpakken, zoals “de ongecontroleerde immigratie, de uitzichtloze euro, het verslechterend onderwijs, en het onhoudbare zorgstelsel”. De partij richt zich vooral op de oorzaak: het politieke systeem zélf. De gedachte is dat ons politieke systeem uit 1848 stamt en Forum meent dat het niet meer past bij deze tijd en bij de wensen van kiezers. Een kleine groep partijleden van een select aantal partijen, heeft in Nederland de touwtjes in handen. Deze groep van circa 10.000 mensen noemt Forum het partijkartel.

Volksvertegenwoordigers en bestuurders worden nu vooral gerekruteerd door de partijleiding zélf, een systeem van coöptatie waardoor meelopers en jaknikkers bovendrijven zonder visie en moed. Deze carrièrepolitici willen doorschuiven naar een burgemeesterspost, een topfunctie bij een zorgverzekeraar of Brussel. De partij regelt het. De loyaliteit van de volksvertegenwoordiger ligt bij de partijtop, niet bij de kiezer. Hierdoor komen de belangen van de bevolking laag op de prioriteitenlijst. Partijbelang gaat boven landsbelang.

Wil Forum democratische vernieuwing?

Ja, nadrukkelijk. Dit doet een belletje rinkelen: dat wilde D66 ook, maar dat mislukte volledig. Bij Forum gaat de wens tot democratische vernieuwing veel verder dan bij D66. Forum wil het systeem van binnenuit compleet herzien. Bij Forum staat de verdediging van de natiestaat hoog in het vaandel. Forum meent dat er in ons land voldoende talent aanwezig is, maar komt niet tot wasdom door de achterhaalde partijcultuur.

Forum introduceert e-democracy om mensen zoveel mogelijk online te betrekken bij zaken die hen raken. De Forum website biedt een ‘democratie dashboard‘ waar de kiezer zélf het heft in handen neemt om dingen te veranderen via petities, burgerinitiatieven, crowdfunding en waar ze zich kunnen kandideren voor openbare functies. Forum laat zich inspireren door de Vijf Sterren Beweging in Italië. Forum wil aansluiten bij andere Europese vernieuwingsbewegingen.

Forum wil decentralisatie in de zorg en veroordeelt de ‘woekerwinsten’ van grote zorgverzekeraars. De politiek heeft een oligopolie gecreëerd waarin geen effectieve concurrentie bestaat. De zorgpremies blijven kunstmatig hoog, managementlagen slurpen het geld op waardoor steeds minder overblijft voor de ‘handen aan het bed’. Bureaucratie en regelzucht door leden van het partijkartel opgetuigd, trekken de middelen weg van mensen die het eigenlijke werk doen. Hier klinkt Pim Fortuyn door.

Laten we de drie dragende politici bij Forum eens langsgaan.

Thierry Baudet (1983) is jurist en politicus. Hij is de auteur van een aantal interessante boeken, waaronder over de natiestaat en de aanval daarop door politiek correct Nederland. Hoe nodig het is dat een politicus zich bekommert om de natiestaat blijkt maar weer eens nu nota bene de president-directeur van De Nederlandsche Bank “een deel van de soevereiniteit wil afstaan aan Brussel”. Verdediging van de natiestaat is inderdaad van extreem belang en Baudet staat er pal voor. Daarvoor veel lof en waardering. Baudet richtte na een kortstondige academische carrière in 2015 de denktank Forum voor Democratie op. Hij was een jaar later een van de initiatiefnemers van het referendum over het associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Niet lang na dit referendum werd Forum omgevormd tot politieke partij, met Baudet als politiek leider.

Baudet is erkend intelligent en munt uit in scherpe analyse. Wat hij zegt over klimaat lijkt voortreffelijk, idem over de boerenproblematiek. Hij kan echter ook de onverstandige dingen naar voren brengen, bijvoorbeeld “sluipmoordenaar” en de ‘treintweet’. “IQ en ras”, onzin, dat zeggen ze bij linkse media, maar is niet waar. Rob Jetten (D66) heeft aangegeven niet te willen regeren met een ‘racistische’ partij als Forum. Dit is een schandelijke uitlating voor D66, instigator van identiteitspolitiek, zijnde marxistisch en racistische beleid, zie mijn artikel ‘D66 is een levensgevaarlijke marxistische partij die de polarisatie in de samenleving versterkt’.

Is Baudet “vrouwonvriendelijk” of “hij is juist een romanticus met een lief-naïef vrouwbeeld”?

Doorhalen wat niet verlangd wordt. “Hij heeft dubieuze conservatieve contacten”, onzin, wie dan? “Zijn speeches zijn doorspekt met intellectuele ijdeltuiterij, elitair, “boreaal” en “uil van Minerva”: dat klopt. Baudet weet een deel van de intellectuele bovenlaag van ons land te bereiken, maar niet “het volk” inclusief de zo belangrijke middenklasse en grootbedrijf.

Hij komt soms over als iemand die prima analyse pleegt, maar meer geïnteresseerd lijkt in de analyse zelf in plaats van pragmatische uitvoering ervan. Hebben staatszaken in den brede eigenlijk wel de belangstelling van deze jurist? Wat we horen en zien is te veel studeerkamergeluiden, te reactief, te weinig pro-actief. We missen ‘hands on’ over de volle breedte van staatszaken. Baudet laat zich niet adviseren. Hij komt daardoor soms over als een elitair ongeleid projectiel. Hij is bepaald niet een tactisch politicus, maar hoe kun je tactisch opereren als je het hele systeem wil omvormen? Dat lijkt daartoe weinig ruimte te laten. Er is sprake van wederzijdse uitsluiting. Probleempje…

We herinneren ons nog goed de studente die tijdens een optocht riep “als je Thierry dood wilt, zeg dan “paf””

En de deelnemers riepen toen ‘paf’. Ze kwam er mee weg met een berisping. We herinneren ons nog goed die universitair docent die over Baudet vroeg: “Waar is Volkert als je hem nodig hebt”? Hij kwam weg met een berisping. Het doet ons terugdenken aan de moord op prof. Pim Fortuyn en de ‘kogel die van links kwam’. De krokodillentranen, maar binnenskamers stond politiek correct Nederland te juichen en ze juichen nog steeds. De sfeer op links is nog steeds gewelddadig. De angst slaat je om het hart mocht Forum een brede volkspartij worden die de traditionele partijen electoraal bedreigt. Geert Wilders wordt al vele jaren dodelijk bedreigd. Forum dient haar politici te beschermen. In de beste traditie is extreem links nog steeds gewelddadig. Voor hen heiligt het doel nog steeds de middelen.

Theo Hiddema (1944) is de tweede man in de partij. Hij is advocaat en politicus. Sinds 23 maart 2017 is hij lid van Forum. Hiddema heeft ooit aangegeven te sympathiseren met de PVV van Geert Wilders maar sloot zich in 2016 aan bij Forum. Hij kwam op de tweede plaats van de kandidatenlijst te staan, direct na lijsttrekker Thierry Baudet. Op 27 mei 2019 brachten tien van de elf Forum-Statenleden uit Zuid-Holland hun stem uit op lijstduwer Hiddema voor de Eerste Kamerverkiezingen 2019. Hiddema is als strafpleiter verdwaald in de politiek. Je hoeft niet een raspoliticus te zijn om toch succesvol te zijn. Kijk naar Trump, hoe je ook over hem moge denken. Maar je moet wel voldoende toegevoegde waarde hebben voor een bepaalde kiezersgroep. Wat Hiddema te melden heeft is “not my cup of tea”.

Paul Cliteur (1955) is jurist en filosoof, rechts-liberaal, atheïst en republikein. Hij zet zich in voor dierenrechten. Cliteur was van 1993 tot 1995 voorzitter van het Humanistisch Verbond. Sinds 2015 is Cliteur verbonden aan Forum, waar hij lid is van de Raad van Advies. Hij heeft een intensieve academische klik met Baudet. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2017 was hij lijstduwer en in 2019 werd hij de Forum-fractievoorzitter in de Eerste Kamer.

Cliteur is een briljant analyticus, getuige de lange lijst uitstekende boeken en artikelen die hij geschreven heeft over islam, rechtsfilosofie, cultureel marxisme en integratie. Een nadeel is echter dat hij uit dezelfde stal komt als Baudet en Hiddema: juristen. We missen ‘hands on’ over de volle breedte van staatszaken. Het lijkt Cliteur weinig te deren. Cliteur ziet Forum vooral als een culturele beweging. Dat klopt, maar dat lijkt te mager. Cliteur is als de prima theoreticus tegen wil en dank in de politiek verzeild geraakt. Hij is geen politicus, maar een analyticus die de issues die hem na aan het hart ligt uitstekend behandelt. Hij kan zich verliezen in verhandelingen over het door hem gemuntte begrip “theoterrorisme”. Interessant en boeiend, maar ‘over the top’ voor een politicus. Als de partij breder gegroeid is en er minder nadruk ligt op “de drie juristen” komt Cliteur mogelijk beter tot zijn recht.

Waardoor blijft Forum in de peilingen rond 11 zetels schommelen?

De partij is te intellectualistisch. Bedenk dat het niveau van de gemiddelde kiezer mavo of iets daarboven is. Doe Rotterdams in plaats van Leidse grachtengordel. Forum moet hurken en zich klein maken om de kiezer te kunnen toespreken. Het ontbeert de partij aan geslepen politici. Er is nu te veel ‘juridisch’ en te weinig breed ontwikkeld qua aanpak van staatszaken.

Economie is een blinde vlek. Baudet, Hiddema en Cliteur lijken nog niet de eerste beginselen hoe het bedrijfsleven werkt te kennen. Het is van cruciaal belang dit wel te begrijpen. Donald Trump geeft het goede voorbeeld als ‘hands on dealmaker’. Trump begrijpt in diepte hoe het bedrijfsleven werkt. En het bedrijfsleven begrijpt dus hem. Dat scheelt een slok op een borrel. Het lijkt het drietal weinig te interesseren. De opmars van Forum lijkt daardoor te haperen.

De komende Tweede Kamer verkiezingen worden interessanter dan ooit. Baudet heeft aangegeven in principe niet met de huidige partijen te willen regeren (CDA!). Maar de vraag is of er een breed zakenkabinet, noodgedwongen met PVV en Forum, toch in het vat zit. De traditionele partijen zijn er mordicus tegen. Dan voor hen liever een minderheidsregering, maar er zal toch gedoogd moeten worden. We zien een levensgroot probleem aan de horizon verschijnen.

Onderkent Forum de multiculturele problematiek?

Ja. Allochtone groepen steken steeds nadrukkelijker hun vinger op en grijpen buitenparlementaire macht. We zien dat op alle fronten gebeuren, waarvan Zwarte Piet er één is. Sinterklaas is tot symbool van ‘white supremacy’ verklaard. Verontrustend is dat de bevolking voor de dwingelandij door de knieën gaat. Men kijkt weg, buigt en knielt, vermeend veilig in eigen getto.

Premier Rutte onderkent de problematiek niet. Dat kan ook niet want hij staat mede aan de basis ervan met zijn open grenzen en ‘laat ze maar komen, rijp en groen’. Rutte heeft het enkel over ‘tuig’: hij heeft ze zelf binnengehaald. Hij is hét symbool van zwakte, ‘laissez faire’, liberalen zo eigen. Onze leidsman is ultiem zwak en veroorzaker van de huidige verloedering door zijn immigratiebeleid. Hij neemt uiteraard geen verantwoordelijkheid. “Immigratie is ons overkomen” zegt oud-minister Henk Kamp. Ja, ja.. Verontrustend is dat autochtonen zich door Rutte zo laten bedwelmen. Dat doet Forum niet. Daarvoor hulde.

Is Forum een kansrijke of een kansloze partij?

In basis kansrijk, maar het komt nog onvoldoende uit de verf. Er is een schreeuwende behoefte aan een brede volkspartij op rechts. Sinds de moord op Pim Fortuyn is het neerwaarts gegaan met rechts. Die klap dreunt nog steeds door. PVV doet een poging maar zet niet door. Forum weet ‘het volk’ momenteel nog niet voldoende te bereiken. Het ontbeert zowel PVV als Forum aan een vehikel ‘om de oorlog te winnen’. In de zestiger jaren van de vorige eeuw vond de ‘lange mars door de instituties’ plaats. Die mars zal in omgekeerde richting moeten gebeuren. Als ik Forum zou mogen adviseren dan het volgende:

Begeef je regelmatig onder het kiezersvolk in brede zin. Ga naar de wijken in steden en dorpen. Spreek regelmatig met autochtonen, allochtonen, burgemeesters, bedrijfsleven, ziekenhuizen, AZC’s, zzp’ers, etcetera. Weet wat er in de haarvaten van onze samenleving speelt.
Wees niet elitair, spreek eenvoudige maar effectieve teksten. Bedenk dat je spreekt tot de gemiddelde kiezer op mavo-niveau. Maak de boodschap zo helder mogelijk. Daal naar hen af en ga ‘op je hurken zitten’.
Verbreed je scope van kennis en kunde. Wees niet langer een juristenpartij.
Onthoud je van zinloze discussies buiten het parlement met lieden waarvan je weet dat ze niet naar je willen luisteren en je nooit gelijk zullen geven, ook al heb je dat.
Neem niet deel aan praatprogramma’s, daar heb je niets aan, integendeel.
Succes.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.