vr. dec 2nd, 2022
pensioen

Er is al vaker gewezen op de risico’s van het nieuwe pensioenstelsel. Deze zit vol onzekerheden.

Eén van de risico’s is dat het belegd vermogen van de fondsen in het nieuwe stelsel meer van belang wordt dan de rekenrente waar de pensioenfondsen in het oude stelsel verplicht rekening mee moesten houden. De toezichthouders op de fondsen, De Nederlandsche Bank (DNB) en het AFM(Autoriteit Financiële Markten) bepalen dat. De rekenrente is de rente die pensioenfondsen gebruiken om hun dekkingsgraad te bepalen. De rekenrente wordt afgeleid van de marktrente voor beleggingen met een laag risico.

Niet waardevast

Ons pensioen is uitgesteld loon dat door de werkgever in de vorm van een premie wordt gereserveerd en afgedragen aan de pensioenfondsen. Bij de afdracht wordt geen loonheffing ingehouden omdat het loon niet ter beschikking komt. Belastingheffing gebeurt pas bij de uitbetaling vanaf pensionering. Gedurende de pensioenopbouw tijdens de werkzame periode moet het pensioenfonds zorgen dat het gereserveerde loon waardevast blijft. Daarvoor wordt een deel belegd op de financiële markten, een deel contant gehouden op de bank voor de eerste uitbetalingen, en een deel belegd in vastgoed.

Kort gezegd moeten de fondsen goed passen op onze reserves en, net als de banken behoren te doen met ons spaargeld, er voor zorgen dat er geen geldontwaarding optreedt. We weten inmiddels hoe de banken omgaan met ons spaargeld. Dat ligt letterlijk weg te rotten door de hoge inflatie. Gezien de huidige misère op de financiële markten die onder druk staan door de rentestijgingen van de centrale banken zou een flinke koersdaling van aandelen en obligaties de beleggingswaardes van de fondsen behoorlijk kunnen aantasten.

Verhogen of verlagen

In de nieuwe pensioenwet is opgenomen dat de pensioenen moeten mee bewegen met de economie. In het oude stelsel werd uitgegaan van een waardevast pensioen en moesten de fondsen veel geld in kas aanhouden, vooral toen de rekenrente lange tijd extreem laag was. Nu de rente stijgt hebben de fondsbeheerders aangekondigd dat er na 12 jaren nullijn eindelijk een verhoging in het vat zit. De dekkingswaarde eind november is bepalend voor het percentage.

De opgelopen achterstand zal bij lange na niet worden ingehaald, zoveel is zeker. Maar de procentuele verhoging is niet het belangrijkste thema, de twijfel in de Tweede Kamer over de invoering van de nieuwe pensioenwet is veel meer reden tot zorg. Pensioenexperts zijn het eens dat er diverse valkuilen in het nieuwe systeem zitten en hebben berekend dat wanneer het nieuwe stelsel was ingegaan per 1 januari 2022 de pensioenen zelfs met 3,5 procent verlaagd hadden moeten worden. Oei!

Als spelregels veranderen

Miljoenen werknemers moeten in vier jaar tijd worden overgezet naar een nieuw stelsel. In de wet is een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen voor werkgevers en pensioenfondsen. Ze mogen de pensioenovereenkomst wijzigen als sprake is van een zwaarwichtig belang. Het wijzigingsbeding geeft werkgevers en pensioenfondsen de mogelijkheid om pensioenregelingen aan te passen, ook voor ex-werknemers en gepensioneerden. De spelregels worden dus geheel aangepast.

Het lijkt wel de UEFA die de regels van de Champions League heeft gewijzigd op basis van het op waarden en solidariteit gebaseerde Europese sportmodel. Ach ja, ik zou bijna vergeten dat Nederland een lidstaat is van de EU.

Van tafel vegen

Het EU-marionettenkabinet en de Kamerleden weten niet eens precies wat de gevolgen zijn van de nieuwe pensioenspelregels. Gelukkig zit er een rekenmeester in de Tweede Kamer in de persoon van volksvertegenwoordiger Pieter Omtzigt die in deze speech duidelijk maakt wat er zoal aan het nieuwe stelsel mankeert. Het stelsel is dermate ingewikkeld dat nog maar weinig deelnemers in de fondsen weten wat ze te wachten staat.

Er wordt in de Tweede Kamer nog gedebatteerd over aanpassingsvoorstellen vanuit de oppositie zodat het nog even spannend blijft of de nieuwe pensioenwet ongeschonden wordt ingevoerd. De uitleg van Pieter Omtzigt zegt m.i. genoeg. Veeg de nieuwe wet van tafel.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.