Internet neutraliteit

Internet neutraliteit

Het is een onderwerp waar maar weinig over verteld wordt: Internet neutraliteit. Toch is het zeer belangrijk, omdat rechtse krachten de toegang tot het net willen overlaten aan kapitalistische internet providers.

In Mexico en in Portugal is het al normaal dat toegang tot het internet beperkt is aan het aantal geld dat je betaald. In Nederland betaal je misschien voor download en internet snelheid, maar je krijgt wel toegang tot het volledige net. In Mexico echter worden bepalen delen van het net afgesloten, als je niet de volle pot betaald. Rechtse conservatieven in de VS die de Federale Communicatie Commissie beheersen, willen nu dat grote Amerikaanse internet aanbieders kunnen bepalen hoeveel toegang ze geven aan gebruikers. Dit is gevaarlijk, als grote bedrijven gaan bepalen wat je wel en niet mag zien op het internet!

We moeten niet vreemd opkijken dat politiek rechts de toegang tot het internet wil overlaten aan de markt. Het liefste willen rechtse politici dat de markt de volledige controle krijgt over alle accepten van de samenleving. Sinds het aantreden van Donald Trump (een extreem rechtse kapitalist) zijn al veel overheidsregels die het milieu, consumenten en vrouwen beschermen verzwakt of afgeschaft. Bijvoorbeeld het milieu, want daar heeft Trump en zijn rijke vriendjes niets mee. Regels die het dumpen van giftige afvalstoffen regulieren zijn zo verzwakt, dat het straks weer mogelijk is voor grote bedrijven om volledig legaal afval te dumpen in rivieren. Dit is allemaal mogelijk omdat de plutocratische; Republikeinse Partij, de controle heeft over de Amerikaanse overheid!

De Federale Communicatie Commissie (FCC) regelt de wetgeving omtrent het gebruik van dataverkeer zoals het internet in de VS. Barack Obama zorgde ervoor dat er regels waren zodat grote bedrijven iedereen evenveel toegang tot het internet geeft. Echter sinds 2017 heeft de FCC een nieuwe baas, de rechtse Ajit Varadaraj Pai. Deze advocaat staat bekend om zijn neoliberale houding en het feit dat hij een gruwelijke hekel heeft aan regels die mensen beschermen tegen de hebzucht van het kapitaal. Pai kreeg van Trump de opdracht om de regulering van het internet terug te draaien. Volgens zuivere rechtse logica allemaal om de ”vrijheid” (propaganda woord bij rechts) te vergeten. Met vrijheid bedoelen de Republikeinen altijd de vrijheid van de kapitalisten. Daarom mogen grote internet aanbieders straks zelf gaan bepalen hoeveel toegang ze geven aan een gebruiker. Het is geen wonder dat Ajit Pai door een enorme meerderheid (70%+) van alle gebruikers online geminacht wordt!

Hijzelf probeert zijn lijn te rechtvaardigen met klassieke rechtse leugens, dat iedereen er beter van wordt als de overheid zich nergens mee bemoeit. Ondanks het felle verzet van veel Amerikanen gaat Ajit Pai gewoon verder met het dereguleren. Nederlanders kunnen van geluk spreken dat in 2012 een wet werd aangenomen, die het niet toestaat dat providers bepalen hoeveel toegang je tot het internet krijgt. Het is heel goed mogelijk dat Amerikanen straks extra geld moeten betalen voor populaire websites zoals You-Tube, Netflix, Twitter en zo verder. Dat de toegang tot het internet in de VS beheerst wordt door enkele grote bedrijven toont al hoe groot de monopolie op dit gebied is. Comcast is de grootste televisie en internet aanbieder in de VS. Het bedrijf geeft elk jaar meer dan 20 miljoen dollar uit, om te lobbyen voor deregulering van de media. We kunnen wel raden naar welke politieke partij de meeste donaties gaan!

Het internet is cruciaal voor de democratie anno 2017. Want veel jongeren halen hun informatie van het net. Televisie verliest steeds meer kijkers en het is daarom zo enorm belangrijk dat internet providers niet mogen bepalen wat je wel en niet mag zien. Dat Ajit Pai nu probeert om de macht van het kapitalisme te versterken op het net is logisch. Het bedrijfsleven snapt dat het internet een enorme bedreiging kan vormen voor hun eeuwige hebzucht, drang naar geld en zelfverrijking. Op het internet kunnen tegenstanders van het kapitalisme hun boodschap veel makkelijker verspreiden dan op de televisie. Traditionele media is vaak in bezit van kapitalisten en die kunnen bepalen wat ze wel en niet uitzender. Op het internet is de macht van het kapitalisme beperkter en dat is waarom politiek rechts met Pai de aanval inzet op internet neutraliteit.

Want Internet neutraliteit is een noodzakelijkheid voor een democratische samenleving. Maar daar geeft Donald Trump en zijn lakei: Ajit Pai niets om. We weten allemaal dat de Republikeinse Partij een enorme minachting heeft voor arbeiders, zwarte Amerikanen en natuurlijk linkse mensen. Dat politiek rechts met zo’n aanval op de democratie kom moet niemand verbazen. Rechtse politici houden niet van democratie, dat hebben ze altijd getoond. Rechts was tegen vrouwenrechten, arbeidersrechten, homoseksualiteit en alles dat progressief en democratisch van aard is. De laatste 30 jaar heeft politiek rechts het voor elkaar gekregen om het neoliberalisme in te voeren, dankzij de steun die ze kregen van de sociaal democratie. De implosie van het stalinisme en de verrechtsing van de voormalige arbeiderspartijen maakte het mogelijk dat rechts-economisch denken de heersende dogma werd en dat helaas nog steeds is!

Achter het afschaven van net neutraliteit zit de wens van het grote geld om de toegang tot informatie te beperken voor miljoenen arbeiders. Omdat het televisie gebruik afneemt en het internet gebruik toeneemt, zien groot kapitalisten een bedreiging. Want zij willen dat mensen hun systeem steunen en dat kan alleen als de heersende klasse controle heeft over de media. Kapitalistisch denken is altijd de norm geweest, dankzij indoctrinatie van kerken, scholen en politici. Echter onder jongeren van nu is de afkeer van het kapitalisme gegroeid. Jonge Amerikanen kijken positiever tegenover het socialisme dan bijvoorbeeld 30 jaar geleden. Dat komt omdat de traditionele media niet langer de enigste bron van informatie is!

Als het Pai straks lukt om internet neutraliteit af te schaffen dan blijven alleen Nederland en Chili over die toegang tot het internet garanderen voor hun landgenoten. Amerika onder Barack Obama had een grote stap gezet om toegang tot het internet te garanderen.. Nu echter dreigt Ajit Pai dit ongedaan te maken. Want de Republikeinen dienen niet het algemeen belang. Amerikanen moeten in actie komen om de FCC leider tegen te houden. Hij vormt een gevaar voor iedereen die gelooft in een openbaar toegankelijk internet!

In de Nederlandse wet uit 2012 staan de volgende punten waar internet providers zich allemaal aan moeten houden!

Bron: Wikipedia

  • Providers mogen op geen enkele wijze iemand de mogelijkheid tot het internetgebruik ontnemen of belemmeren, tenzij een maatregel in het belang is van de privacy van een gebruiker of van het weren van internetvirussen en dergelijke (art. 15A sub a).
  • Providers moeten services voor ouderlijk toezicht aanbieden (art. 15A sub d).
  • Providers dienen hun klanten te voorzien van een in een voor de klant begrijpelijke taal geschreven exemplaar van hun contract, met daarin alle informatie over hun internetverbinding (art. 15A sub b).
  • Providers moeten de volgende zaken garanderen: de privacy van de gebruiker, bescherming tegen virussen en netwerkbeveiliging (art. 15C).
  • Providers dienen toegang te verlenen tot alle beschikbare data op het internet (art. 15A sub c), met andere woorden, discriminatie is verboden.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren