Connect with us

Laatste Nieuws

Inschallah: Dat kan allemaal nog voor ons bloeien

Published

on

moslims

Een islam-gekleurd scenario om “aan de slag te gaan” met dit rapport. Gewoon een fantasieproduct van een auteur die ook politicoloog is?

 “Moslimleerlingen en studenten moeten halal eten in de kantine. Je hebt een gebedsruimte op school nodig. Ze willen de klas kunnen verlaten overdag en op vrijdag. Ze organiseren rituele voetwassers in de wasruimtes. Voor zwemlessen moeten de geslachten worden gescheiden en moeten meisjes een boerkini dragen. Schoolreisjes worden afgekeurd of teruggebracht tot slechts één reis om de deelname van meisjes te garanderen. De lessen moeten ook naar geslacht worden gescheiden. Moslimstudenten mogen niet spelen met niet-moslimstudenten op het schoolplein en vice versa. “

De auteur van deze tekst, Elham Manea, leerde op jonge leeftijd dat kunst, muziek, poëzie en filosofie verboden zijn in de islam, dat men Joden moet “haten” en dat “ongelovigen” bedrogen kunnen worden. Ze nam afstand van haar moslimgeloof. Vandaag waarschuwt ze voor de gevaren van geweldloos islamisme .

Met het hier gepresenteerde scenario toont ze de consequenties die voortvloeien uit een twijfelachtige ‘religieuze aanpassing’ tegen de achtergrond van een vals begrip van tolerantie. Het hier getoonde scenario weerspiegelt reeds tot op zekere hoogte de realiteit en wordt bevestigd in het volgende incident, dat enkele jaren geleden plaatsvond, maar toont gedrag dat typisch is voor de islam. In de WAZ, “Duitslands grootste regionale krant “, werd op 12 februari 2016 een rapport gepubliceerd over het proces dat in deze titel wordt genoemd onder de titel ” Discriminatie in naam van Allah – Universiteit van Essen sluit gebedsruimte” .

Redenen voor de sluiting van de gebedsruimte aan de zijde van het universiteitsbestuur

 Reden 1: Niet-moslimstudenten klagen over discriminatie en represailles van hun moslimmedestudenten:

  • Ze mogen de lift niet gebruiken tijdens het vrijdaggebed, dat gedurende deze tijd moet worden gereserveerd voor de “broeders”.
  • Moslimvrouwen mogen op dit moment ook geen gebruik maken van de lift in opdracht van moslimmannen.
  • De toiletten naast de gebedsruimte mogen niet betreden worden door “ongelovigen” (= niet-moslims) voor het vrijdaggebed en tijdens deze gebedstijd en ook direct erna .

 Reden 2: Er zijn genoeg moslimgebedkamers in de buurt van de universiteit.

 Verdere “incidenten” op deze universiteit

(1). Schade aan eigendommen van een moslimstudent (vernietiging van stripaffiches) leidde tot de onredelijke reactie van het universiteitsbestuur bij het sluiten van de tentoonstelling . De vrijheid van kunst (cf. Art. 5, Paragraaf 3 van de Basiswet) werd uitgesteld vanwege vermeend geschonden religieuze gevoelens van een moslimstudent en dus op een belangrijke

Advertisement

Afzien van het basisrecht. Culturele zelfverloochening werd gesignaleerd door middel van zelfcensuur . De moslim ‘iconoclast’ werd later veroordeeld tot een boete van 400 euro.

(2) Aanmatigend gedrag vertonen door moslimstudenten

– Eisen voor halal eten in de kantine en voor een betere gebedsplek op de locatie Duisburg,

– de poging om moslimcorrectheid af te dwingen en moslimgedrag op te leggen aan niet-moslims.

(3) De klacht van gematigde moslimstudenten over het klimaat van intimidatie door hun fundamentalistische medestudenten.

Advertisement

Enkele conclusies uit deze gebeurtenissen

Met betrekking tot de situatie in Essen geschetst in de krantenkop, ook met betrekking tot het handelen van moslimstudenten en de verschillende reacties van het universiteitsbestuur, kunnen de volgende conclusies worden getrokken over soortgelijk gedrag dat vaak wordt aangetroffen in de context van de islam.

(1). Islamisering vindt plaats in vele kleine stappen, vergezeld van religieus gebaseerde discriminerende beperkingen voor niet-moslims, voor zogenaamd “inferieure mensen”. Dit mensonterende gedrag wordt gevormd door de volgende discriminerende koranverklaringen, die niet-moslims op het laagste niveau van dieren of wezens plaatsen:

“De ergste dieren zijn degenen die niet geloven bij Allah” (Koran Soera 8,55), en “Die van de mensen van het Boek (= joden, christenen) en de heidenen die niet geloven zullen in het vuur van de hel zijn. . Zij zijn de ergste schepselen ” (ibid., 98.6).

(2) “Liftverbod” voor alle niet-moslims en voor moslimvrouwen, evenals “toiletverbod” voor niet-moslims verwijst duidelijk naar het autoritaire en diskwalificerende dominante gedrag van moslims jegens niet-moslims, evenals naar de patriarchale en tegelijkertijd vrouwonvriendelijk denken en gedrag dat typisch is op het gebied van de islam

(3) Door twijfelachtige concessie onder het mom van “tolerantie”, die poreus is geworden bij veel “weldoeners-islamexperts” (Bassam Tibi), wordt een vals signaal gegeven, wat ertoe leidt dat de relevante moslims meer en meer die proberen “de grenzen te testen” en die meedogenloos zijn, stellen altijd nieuwe eisen.

Advertisement

(4) “Essen als een bolwerk van terrorisme” laat zien: waar men tolerant is ten opzichte van intoleranten vanwege een misleidend begrip van tolerantie , neemt de intolerantie toe en wordt tolerantie uiteindelijk met voeten getreden. Degenen die intolerant zijn, maar tolerantie voor zichzelf eisen, belijden uiteindelijk geweld. Historicus Hans Meiser spreekt over het “sprookje van islamitische tolerantie” in het verleden en heden:

(5) De beschuldiging van “zelfcensuur” (zie hierboven komische poster vernietiging), die vaak hier evenals verhoogd in verband met de gebeurtenissen met betrekking tot de islam, is ook af en toe in verband met de beschuldiging van “zelf de -Christianization” (bijv. verwijdering van kruisbeelden, hernoemen van christelijke feestdagen).

(6) Het brutale, onattente gedrag van de fundamentalistische moslimstudenten weerspiegelt duidelijk het denken en handelen van de moslimapartheid , namelijk

– apartheid tussen moslims en niet-moslims,

– Apartheid tussen mannen en vrouwen, en gerelateerd aan beide vormen van apartheid:

Advertisement

– Apartheid tussen rein en onrein.

(7) Bovendien laten deze processen zien dat wanneer moslims een bepaalde aanwezigheid hebben bereikt, ze de neiging hebben om eisen te stellen op basis van de typische islamitische slachtofferrol (zoals hier: halal eten, betere gebedsruimte). Tegelijkertijd proberen ze met bevelen en verboden druk uit te oefenen op degenen die anders denken. Vaak wordt het driedelige “breipatroon” zichtbaar : discriminatie – intimidatie – repressie.

(8) Deze incidenten laten ook zien dat gematigde moslims ook lijden onder hun fundamentalistische geloofsgenoten.

(9) De ” Uni Essen liet de teugels te lang slepen” – aldus een WAZ-opmerking. Het duidelijk nalatig-tolerante gedrag van het universiteitsbestuur vóór de sluiting lijkt niet uniek te zijn, maar ook symptomatisch voor andere sociale leiders in ons land. Het zou interessant zijn om de overvloed aan excuses, spijtwoorden en verontschuldigingen te documenteren na het mislukken van een kwestie in de kwestie van de islam, hoewel er eerder vanuit vele hoeken werd gewezen op bestaande problemen. “We vinden het jammer. Niemand kon dat voorzien. “

Maar! Uitgebreide informatie over het probleem is al jaren beschikbaar. Welke variaties van excuses zullen er over een paar jaar worden gehoord en gelezen over de problemen met moslims die overal zijn ontstaan? Hierbij geldt in ieder geval ook het volgende:

Advertisement

Degenen die onverdraagzaamheid en geweld tolereren, negeren en verdoezelen, maken zich medeplichtig aan onverdraagzaamheid en geweld.

(10) Vragen over de goedkeuring van de moslimgebedsruimte:

In welke vorm werd voorafgaand aan de vroegere kamervergunning door moslimstudenten druk uitgeoefend op het universiteitsbestuur? Hebben de verantwoordelijken, samen met de oprichting van de moslimgebedsruimte, ook een aparte gebedsruimte of lounge voor bijvoorbeeld christelijke, boeddhistische of atheïstische studenten gepland of ingericht? Waren er al geschikte moslimgebedsruimten in de buurt van de universiteit voordat deze gebedsruimte werd goedgekeurd? Waar was bij de vervulling van de moslimwens voor een gebedsruimte de neutraliteit die verplicht is voor de universiteit als ideologisch neutraal staatsinstituut?

(11) De processen aan de Universiteit van Essen tonen ook aan dat klachten bij de verantwoordelijken nuttig zijn, en soms – zoals in dit geval – zelfs succesvol. De reactie van de universiteitsdirectie op de sluiting van de moslimgebedsruimte, onder het motto: “Beter laat dan te laat”, is positief te beoordelen.

Het rare liedje over tolerantie in een nieuw geluid

“We moeten tolerant zijn!” Het harmonieus klinkende en waardevolle “Song of Tolerance” is gewoon niet meer te horen tegen de achtergrond van deze dissonant, dreigend klinkende begeleidende muziek. Overal in ons land klinkt het hetzelfde of soortgelijk, vervormd, misvormd, als een oude lier. Omdat ‘Uni Essen’ op de een of andere manier overal in dit opzicht is.

Advertisement

Maar wat kunnen we daar nog meer doen als we blijven in slaap wiegen in deze irritante bliksemschicht van tolerantie van de goedbedoelende? Wat kunnen we daar nog meer doen als deze donkere “achtergrondgeluiden” ons er uiteindelijk niet toe dwingen rechtop te gaan zitten en op te merken en dan krachtig te reageren? Zelfs als het vrij laat is, is het waarschijnlijk niet te laat.

Daarom is het belangrijk dat alle liberaal-democratisch ingestelde mensen – ongeacht religie en wereldbeeld – besluitvaardig handelen en luisteren naar een samenhangende, prettige liedmelodie, waarvan ik de tekst graag zou willen kleden met de volgende woorden:

We hebben geen tolerantie voor intolerantie .

Echte tolerantie is alleen mogelijk onder tolerante mensen.

Hallo beste bezoekers van SDB, wij zijn terug na een tijdje weggeweest om eerlijk tegen jullie te zijn wij konden de rekening van de hosting niet direct betalen vanwege minder prive inkomsten. Gelukkig hebben wij toch kunnen regelen dat de site weer online is al weten we niet voor hoe lang. Daarom hebben wij een verzoek om een donatie te doen zodat onze berichten die niet vermeld worden door de Mainstream Media kunnen blijven plaatsen. Wij zullen jullie voor altijd dankbaar zijn en veel leesplezier, denk aan onze sponsors, deel zo veel mogelijk onze berichten en als het mogelijk is steun ons hier onder!.

KLIK HIER VOOR EEN DONATIE

STEUN DE VRIJE MEDIA

Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres

- istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım