Millie Weaver

In de Verenigde Staten is een vrouwelijke journaliste gearresteerd kort voordat ze een documentaire zou publiceren over de rol van de veiligheidsdiensten in deze turbulente tijd.

De dame in kwestie is een supporter van Trump, en dat verklaart ook waarom u het nog niet langs heeft zien komen in uw krant, het journaal, of op teletekst. Voor ‘Mainstream’ is die documentaire hoe dan ook geen journalistiek product, maar ‘Conspiracy Theory’. Ik aarzelde zelf ook om er bij stil te staan, omdat Millie Weaver verbonden is met ‘Infowars’ van Alex Jones. In de aanloop naar de verkiezingen van 2016 verwees ik wel naar Jones en zijn site, ondanks de bombast en de niet altijd even zuivere berichtgeving, simpelweg om te laten zien dat er nog een andere wereld was dan die van Hillary. En dat die een veel grotere bedreiging vormde voor de kansen van Hillary om de troon te bestijgen dan men zich realiseerde.

No Title

Why was Millie Weaver just arrested?? pic.twitter.com/DNsKKyCCGO

Inmiddels zijn we zo ver doorgeschoten, dat ‘sociale platforms’ openlijk censuur plegen ten bate van de kandidaat van de ‘Democratische’ partij, en op eigen initiatief campagne voeren tegen Trump. Dat gaat zo ver, dat blogs waarin stilgestaan wordt bij zo’n incident als dit, die arrestatie van Weaver, al niet meer worden ‘doorgegeven’ door zoekmachines, of naar een lagere ‘ranking’ worden getrokken bij zoekopdrachten. Iets waar die bedrijven in zekere zin het recht toe hebben, omdat het geen publieke platforms zijn, maar zuiver commerciële ondernemingen die tot doel hebben geld te verdienen voor hun ‘Stake-Holders’. Een argument dat overigens ook opgaat voor de vrijheid van het niet op subsidie draaiende ‘Infowars’ om te publiceren wat zij belangrijk vinden, uiteraard.

De documentaire, met de pakkende titel ‘Shadowgate‘, staat bol van de toespelingen op ‘Schaduwpraktijken‘ die het licht niet kunnen verdragen. U heeft daar op dit blog al veel over kunnen lezen, en in die zin zal het meeste niet direct schokkend voor u zijn. Wat nieuw is, en centraal staat, dat zijn de verklaringen van twee opgevoerde ‘klokkenluiders‘ die claimen te hebben gewerkt voor de ‘Schaduwkant‘, en daar in die documentaire een boekje over open doen. De documentaire heb ik nog grotendeels gezien op ‘YouTube‘, maar die ‘sidekick‘ van Google, en van de ‘Democratische‘ partij, heeft ‘m inmiddels verwijderd wegens ‘haatzaaien‘. ‘Facebook‘ deed hetzelfde. Elders is die video nog wel te vinden, want ‘Infowars‘ is niet voor één gat te vangen. Hoe de onthullingen over tamelijk technische aspecten door de beide ‘klokkenluider‘ geïnterpreteerd zouden moeten worden als ‘haatzaaien‘, zou ik niet weten. Maar we leven in bijzondere tijden. ‘Facebook‘ weigerde ook de ‘cover‘ van het feministische tijdschrift ‘Opzij‘, waarop de zwarte conservator van het Mauritshuis staat afgebeeld, verkleed als het blanke ‘Meisje met de Parel‘ van de blanke Nederlandse schilder Vermeer. Iets in de geest van: ‘Als ‘Blackface’ niet kan, dan ‘Whiteface’ ook niet?‘ Wel consequent dan, maar het onderstreept slechts hoe volkomen verknipt onze wereld inmiddels is. Gaat lekker met die ‘Psyops‘. Wil de laatste normale mens het licht uitdoen?

De oprisping van Trump dat hij overweegt Snowden een ‘pardon‘ te verstrekken, schoot Susan Rice, de ‘National Security Adviser‘ van Obama, finaal in het verkeerde keelgat, en ze liet er geen gras over groeien met haar ‘Tweet‘, waarin ze de ‘Republikeinen‘ met grote snelheid rechts passeert. Iets wat niet iedereen die warm wordt van de gedachte dat de ‘Democraten‘ kans maken Trump te verslaan blij stemt. Maar hoe moeten we die 180-graden bocht van Trump zien dan? En hoe zit dat met Assange, die wegrot in een Britse cel, wegens het onthullen van materiaal waar iedere zichzelf respecterende journalist blij mee zou moeten zijn als hij of zij het in handen kreeg. Sterker nog, hoeveel kranten namen het niet over, en profiteerden ervan, terwijl ze hem nu aan zijn macabere lot overlaten? Guardian, NRC…..

No Title

I. Just. Can’t. Congratulations GOP. This is who you are now. https://t.co/CAE98A7qjV

De prangende vraag die bij mij opkwam, was of dat verhaal over een arrestatie wellicht ‘nepnieuws’ was, bedoeld om momentum te creëren. Maar de realiteit is niet alleen dat de arrestatie echt lijkt, en geen publiciteitsstunt, maar dat het échte verhaal nog sneuer is dan dat autoriteiten meenden te moeten ingrijpen op grond van wat aan het licht wordt gebracht in de documentaire zelf. Enkele maanden geleden kreeg Millie Weaver ‘woorden’ met haar moeder. Die had het twistgesprek met behulp van haar telefoon opgenomen. En toen Millie daarachter kwam, had ze de telefoon gepakt en was ze ermee het huis uit gelopen. Waarop haar moeder meende aangifte te moeten doen wegens diefstal. Inmiddels is de hele zaak weer in den minne geschikt, maar de autoriteiten van Ohio zouden het incident nu gebruiken om haar te arresteren en voor een ‘Grand Jury’ te slepen. Veel idioter kan het niet.

Als dat de werkelijke toedracht is, dan vrees ik het ergste voor de komende maanden, in de aanloop naar de ‘verkiezingen’ in dat land. En de rest van uw leven. Er gebeuren inmiddels zoveel kolderieke dingen, nu Nancy Pelosi ook de ‘afgevaardigden’ heeft teruggeroepen van vakantie, om de situatie bij de posterijen te bespreken, nu de ‘verkiezingen’ vermoedelijk via de post worden afgehandeld, en gevoelig voor fraude, uiteraard. Maar fraude en Amerikaanse verkiezingen horen bij elkaar als Jip en Janneke, waar er elke keer weer berichten zijn over onmogelijke uitslagen, met meer kiezers in een district dan inwoners, onderhandse manipulatie tijdens de voorverkiezingen, onrechtmatige uitsluitingen, waarvoor elke staat zijn eigen regels heeft, en noem maar op. Dan heb ik het nog maar niet over het ondoorzichtige ‘districtenstelsel’ met ‘kiesmannen’, waardoor het idee van een rechtevenredige verdeling hoe dan ook een illusie is.

Het is werkelijk volkomen onbegrijpelijk, in mijn optiek, dat er nog ergens één Amerikaan is die serieus meent kritiek te mogen hebben op verkiezingen elders, en die oprecht meent dat de Verenigde Staten het meest democratische land ter wereld is. Dat Europese commentatoren dat napapegaaien is al helemáál tenenkrommend. Het is één grote ‘Show’! En in die context past het dat er zo’n volslagen idiote ontwikkeling is als dit. Niet dat het al dan niet bestaan van een ‘schaduwachtige’ tegenmacht geen punt van discussie is in dat enorme land. Integendeel! Het zou een belangrijk thema moeten zijn waar serieus over gedebatteerd zou moeten worden. Maar serieus en debatteren horen in de Verenigde Staten, op politiek niveau, bij elkaar als Jip en Krokodil. Of als Janneke en Tyrannosaurus Rex. Je kunt het beter niet eens proberen, want je kop wordt eraf gebeten.

De documentaire bevat voor mij geen nieuws, eerlijk gezegd. En het kan in zekere zin zelfs bijdragen aan een effect dat de documentaire geacht wordt te bestrijden. ‘Psychological Warfare’, waar het over gaat, dringt door in je hoofd met de bedoeling je te manipuleren. Maar hoe gaat die kennis jou helpen dat te voorkomen? Wat nou als de paniek die je bij de strot grijpt na het zien van zo’n documentaire exact het effect heeft dat werd beoogd? Veel mensen die ik spreek over inbreuken op je privacy en subversieve activiteiten menen dat ze zich moeten verweren. Mijn mening is dat je juist dicht bij jezelf moet zien te blijven, en zelf zo min mogelijk moet veranderen, zonder directe noodzaak. Tenzij je al in de ‘illegaliteit’ zit, maar dan heb je aan dit blog ook niks. En kijk dan even naar al die ‘Moslim-terroristen’ die zich al zo’n vijftig jaar voor het karretje van ‘Westerse belangen’ laten spannen. Het mag ‘avontuurlijk’ zijn, zo’n leven, maar denk nou niet dat je zo de controle over je leven en je gedachten terugkrijgt, want het tegenovergestelde is waar.

Aan de andere kant treffen we mensen die zich op de één of andere ondoorgrondelijke wijze gesteund voelen door dergelijke ontwikkelingen, en die menen dat je de meest kolderieke dingen kunt eisen van een regering, omdat die over mogelijkheden beschikt alle mensen te kneden als was in hun handen, zonder dat het pijn doet. Iedereen ‘Groen’? Peulenschil! Iedereen ‘Transseksueel’? Geen probleem! Zelfhatende blanken? Dat is deze knop! Je kop uit je anus? Helaas, daar is niet in voorzien.

Volgens mij is de angst bij de machtswellustelingen nog het grootst voor iedereen die gewoon na blijft denken.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.