corona

Immanuel Project: De Corona Crisis uitgelegd

In deze video willen we Project Immanuel introduceren, dat de wetenschappelijke achtergrond van de zogenaamde “Corona Crisis” kritisch onderzoekt. Met de hulp van de natuurwetenschapper en viroloog Dr. Stefan Lanka worden alle fundamentele publicaties over SARS-CoV-2 en COVID-19 nauwkeurig en wetenschappelijk onderzocht in een reeks posten.

Ons belangrijkste doel is om wetenschap begrijpelijk te maken voor iedereen. Alle noodzakelijke technische termen en wetenschappelijke procedures van virologie en microbiologie die men moet weten en begrijpen worden uitgelegd op een manier die voor iedereen gemakkelijk te begrijpen en geïllustreerd met vele voorbeelden.

Dit is een wetenschappelijk project. Dit betekent ten eerste dat we weliswaar zeer kritisch zijn over alles wat er in de Corona-crisis gebeurd en is gebeurd, maar dat we altijd neutraal blijven. Wij kiezen met niemand partij en veroordelen niemand. We analyseren alles vanuit een puur wetenschappelijk medisch oogpunt. Het betekent ook dat we u, de kijker, nadrukkelijk vragen om onze uitspraken niet zomaar te geloven!

Integendeel, twijfel, wees kritisch en ondervraag ons. Iedereen die onze verklaringen kan weerleggen, wordt hierbij van harte uitgenodigd om dit te doen, maar moet dit doen met tastbare, verifieerbare feiten. Als we echt fouten hebben gemaakt, corrigeren we ze graag.

Achter Project Immanuel zit een kleine groep onafhankelijke filmmakers die willen helpen om wetenschappelijke feiten in het publieke domein binnen te brengen die door de meerderheid van de mensen worden genegeerd alleen omdat ze niet voldoen aan het overheersende wereldbeeld en geaccepteerde consensus. Kijken:

LIJST VAN REFERENTIES:

(1) “A new coronavirus associated with humanrespiratory disease in China” PUBLICATION: “Ein neues Coronavirus im Zusammenhang mit menschlichen Atemwegserkrankungen in China” [Englisch]
AUTEURS: Fan Wu, Su Zhao, Bin Yu, Yan-Mei Chen et al.
MAGAZINE: “Nature” – AUSGABE: Band 579, (online Veröffentlichung am 03. Februar 2020) 12. März 2020 (S.265-269) BRON: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2008-3
LOCATIE: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2008-3

(2) “A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019” PUBLICATION: “Ein neuartiges Coronavirus von Patienten mit Lungenentzündung in China, 2019” [Englisch] AUTEURS: Na Zhu, Ph.D., Dingyu Zhang, M.D., Wenling Wang, Ph.D., Xingwang Li, M.D. et al.
MAGAZINE: “New England Journal of Medicine” – AUSGABE: Nr. 8, Band 382, 24. Janaur 2020 [aktualisiert am 29. Januari 2020] (S. 727-733)
BRON: “N Engl J Med 2020;382:727-33. DOI: 10.1056/NEJMoa2001017”
LOCATIE: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001017

(3) “Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR” PUBLICATION: “Nachweis des neuartigen Coronavirus von 2019 (2019-nCoV)
mittels Echtzeit-RT-PCR” [Englisch] AUTEURS: Christian Drosten, Olfert Landt et al. MAGAZINE: “Eurosurveillance” – AUSGABE: Nr. 3, Band 25, 23. januar 2020 (S. 727-733) BRON: “Euro Surveill. 2020;25(3):p ii=2000045. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045
LOCATIE: https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045

Project Immanuel is een non-profit project. Onze bijdragen zijn vrij toegankelijk en zijn bestemd voor alle mensen. Op voorwaarde dat er absoluut niets verandert in onze publicaties, kunnen onze video’s en documenten worden gedownload, gedeeld en opnieuw geüpload op uw eigen kanalen. Voor onze video’s moet ook de volledige videobeschrijving worden opgenomen! U op welke platformen en in welke talen onze rapporten worden gepubliceerd door onze website te bezoeken.

Drosten- coronastudie onhoudbaar! De verzwegen “wetenschappelijke aardbeving”

De uitvoering van de coronatests en dus ook de beperkende maatregelen die voortvloeien uit de resultaten ervan zijn gebaseerd op een studie van Prof. Drosten, die nu is geanalyseerd door een commissie van internationale wetenschappers. Hun oordeel komt neer op een “wetenschappelijke aardbeving”! Verspreidt u deze video opdat er eindelijk een publiek debat zal plaatsvinden!
  

De hele bevolking heeft al maanden lang massale vrijheidsbeperkingen als gevolg van de opgelegde Coronamaatregelen moeten doorstaan. Al deze beperkingen van de grondrechten worden gerechtvaardigd door de dagelijks gerapporteerde aantallen van de naar verluidt nieuw besmette personen. Deze zijn op hun beurt gebaseerd op de Corona PCR-test, die al herhaaldelijk is bekritiseerd en die professor Dr. Christian Drosten in januari 2020 heeft ontwikkeld.

De wetenschappelijke basis hiervoor is de studie van Drosten, Corman en anderen, “Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR”. In Nederlands: “Bewijs van het nieuwe coronavirus 2019 (2019-nCoV) door middel van real-time RT-PCR”. Deze is op 23 januari 2020 gepubliceerd door Eurosurveillance, “Europees journaal voor observatie, epidemiologie, preventie en controle van infectieziektes”. Op basis van deze publicatie heeft de WHO de “Drosten PCR-coronatest” overgenomen als het standaard onderzoek voor het bewijs van het coronavirus.

Een commissie van 22 internationaal gerenommeerde wetenschappers (https://cormandrostenreview.com/icsls/) heeft deze studie nu nader onder de loep genomen. Na een grondig onderzoek kwam deze commissie tot een vernietigend oordeel. We citeren hier de conclusie van de wetenschappers in de oorspronkelijke tekst:

Het gepubliceerde RT-qPCR protocol (afkorting voor “real-time kwantitatieve polymerase kettingreactie”, protocol voor het uitvoeren van de corona test) voor bewijs en diagnose van 2019-nCoV en het manuscript wijzen op een groot aantal technische en wetenschappelijke fouten, waaronder onvoldoende primer design (primer design: een methode voor het optimaliseren van polymerase kettingreactie (PCR) voor corona testen), een problematische en onvoldoende RT-qPCR protocol, en het ontbreken van een nauwkeurige test validatie”. (controle of de gespecificeerde gebruiksdoelen worden gehaald). Noch de gepresenteerde test, noch het manuscript zelf voldoen aan de eisen voor een aanvaardbare wetenschappelijke publicatie. Bovendien worden ernstige belangenconflicten van de auteurs niet vermeld. Tenslotte betekent de zeer korte tijd tussen indiening en acceptatie van de publicatie (24 uur) dat hier geen systematisch peer review-proces (verificatieproces) heeft plaatsgevonden of van problematische slechte kwaliteit is. We leveren overtuigend bewijs van verschillende wetenschappelijke tekortkomingen, fouten en onvolkomenheden.”

Evaluatieverslag Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 (https://cormandrostenreview.com/report/) In duidelijke bewoordingen betekent dit: De Drostenstudie, waarop de dagelijks door het Robert Koch instituut gepubliceerde cijfers zijn gebaseerd, – is zeer gebrekkig, zozeer zelfs dat een geldigverklaring van de tekst ontbreekt – werd niet onderworpen aan een kwaliteitsbeoordeling door onafhankelijke beoordelingsinstanties. – bevat niet de noodzakelijke aanwijzing dat er sprake is van ernstige belangenconflicten bij de auteurs. – voldoet niet aan de eisen van een aanvaardbaar wetenschappelijk document, noch in de test, noch in het manuscript!

De 22 wetenschappers, die in hun verslag uitvoerig wijzen op tien fatale problemen en fouten van de studie, gingen zelfs zo ver dat ze ondubbelzinnig eisten dat Eurosurveillance de publicatie van de Drosten-studie zou intrekken. Dit is echter nauwelijks te verwachten, want Drosten zelf en Chantal Reusken, een co-auteur van zijn studie, zitten in de redactieraad van Eurosurveillance, het tijdschrift dat de studie heeft gepubliceerd.

Dit onthult niet alleen de ernstige belangenconflicten van Drosten, waar de wetenschappers zich over beklagen, maar ze onthult zelfs nog meer. Het verslag van deze wetenschappers is als een “wetenschappelijke aardbeving”! Het Drosten-document en de daaruit voortvloeiende corona PCR-test om de zogenaamde “nieuwe infecties” op te sporen, was tot nu toe de wetenschappelijke basis voor alle genomen maatregelen, zoals reisbeperkingen, verboden om bijeen te komen, tot en met bedrijfssluitingen.

Door het zeer gefundeerde oordeel van deze commissie van topwetenschappers is dit fundament niet langer houdbaar!

Dit sensationele rapport is op 27 november 2020 door de wetenschappers gepubliceerd. Vanwege het explosieve karakter van dit verslag zou het dus op de voorpagina’s van de dagbladen of als nieuwsflits op de nieuwszenders aan het grote publiek bekend moeten worden gemaakt. Deze duidelijk gelijkgeschakelde, monopolistische media zwijgen echter al meer dan twee weken lang schandalig over dit sensationele rapport. Op dit punt wordt het duidelijk dat deze media hun opdracht om de bevolking omvangrijke, vrije en ongecensureerde informatie te verstrekken niet nakomen.

Het laat ook zien dat het hele Coronascenario toch op bedrog gebaseerd zou kunnen zijn – zoals van verschillende kanten wordt vermoed. Dit roept de vraag op wie er geïnteresseerd is in het vernietigen van de volken, terwijl op basis van deze studie een de-escalerend signaal afgegeven zou kunnen worden met betrekking tot nieuwe besmettingen. Zie hiervoor bijvoorbeeld het standpunt van de financiële expert Ernst Wolff (“Corona Pandemic – Doel digitaal financieel fascisme en andere video’s op BitChute.

Bronnen/Links: Studie von Drosten, Corman und anderen https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045
Pressemeldung WHO veröffentlicht Testprotokoll als Leitfaden https://www.charite.de/service/pressemitteilung/artikel/detail/erster_test_fuer_das_neuartige_coronavirus_in_china_entwickelt/
Liste der Wissenschaftler des Review-Reports, die Eurosurveillance aufforderten, die Veröffentlichung der Studie von Drosten, Corman und anderen, zurückzuziehen https://cormandrostenreview.com/retraction-request-letter-to-eurosurveillance-editorial-board/
Fazit des Review-Reports https://cormandrostenreview.com/report/
Board von Eurosurveillance https://www.eurosurveillance.org/board

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.