wilders

Ideeën van Wilders.

Het valt op hoe weinig mensen van zijn eigen niveau Wilders aan zich weet te binden. Fleur Agema en Martin Bosma en dan heb je het eigenlijk wel gehad. Gezien de grote aanhang die de PVV heeft bij de bevolking zou je verwachten dat er meer talent voorhanden zou zijn, maar kennelijk overkomt Wilders wat in België gebeurde met het Vlaams Blok.

Er is een cordon sanitaire om hem heen gelegd, wat inhoudt dat iemand die voor de PVV in een vertegenwoordigend college zit, het in de rest van de wereld wel kan schudden. Niet alleen in de ambtelijke en politieke wereld maar ook in het bedrijfsleven staat iemand van wie bekend is dat hij Wilders steunt er gekleurd op.

Dat is wonderlijk omdat in verhouding met wat we in de vorige eeuw aan rechtse partijen hebben meegemaakt in Europa Wilders eigenlijk heel gematigd is. De reden waarom hij zo verafschuwd wordt door de progressieve elite is dat hij het enige serieuze rechtse alternatief is dat we in dit land hebben. Ik herhaal wat hoogtepunten uit zijn verkiezingsprogramma van vier jaar geleden die ik op een site van de Volkskrant vond. Dan moet U zelf maar eens zien wat u daar zo absoluut onaanvaardbaar aan vindt.
-Kwartje van Kok terug aan de burger;

-Geen salarissen in de publieke sector boven de Balkenende norm;
-Nooit meer een vliegtaks, CO2-heffingen. Dat kost banen;
-Cruciale infrastructuur zoals havens en energiesector terug in Nederlandse handen;
-Hoogte en duur WW ongewijzigd;
-Werkplicht voor bijstandsjongeren;
-Uitkeringsfraude? Geweld tegen personeel sociale dienst? Nooit meer een uitkering;
-AOW-leeftijd blijft op 65 jaar. Keuze voor eerder of later met korting of opslag;
-Pensioenen gezond houden: hanteren van vaste rekenrente van 4 procent;
-Stopzetten uitkeringen naar het buitenland, uitgezonderd AOW;
-Niet tien jaar Nederlander, dan geen recht op uitkering;
-Geen uitkeringen voor boerkadragers of wie belabberd Nederlands spreekt;
-Bindend referendum;
-Introductie Nationale Holocaust Herdenkingsdag;
-Een vijfde minder ambtenaren;
-Staak de donaties aan het subsidienetwerk van links;
-Geen subsidies aan politieke partijen;
-Geen dubbele nationaliteit in kabinet, parlement, Provinciale Staten, etc;
-Gemeenten of provincies die aan multikul-subsidies doen worden gekort;
-Zware minimumstraffen voor geweld en zedendelicten;
-Groepsaansprakelijkheid. Deel van een groep tuig, dan ook de straf;
-Geen vervroegde vrijlating, ook niet onder toezicht;
-Zet foto’s van misdadigers op internet;
-Wettelijk verbod op generale pardons;
-Niet meer dan duizend asielzoekers per jaar;
-De islam is geen godsdienst maar een totalitaire ideologie;
-Alle islamitische scholen dicht;
-Geen hoofddoekjes in de zorg, het onderwijs, het gemeentehuis of waar dan ook bij de overheid; en ook niet bij gesubsidieerde organisaties;
-Verbied de boerka en de koran, belast hoofddoekjes;
-Verbod op multiculti-subsidies;
-Alle zorginstellingen regelarm of regelvrij;
– Geef bewoners van instellingen rechten en pak die van gevangenen af;
– Voor (meerderjarige) asielzoekers en illegalen alleen acute hulp;
– Ambachtsschool terug;
– Geen bezuiniging op het passend onderwijs;
– Onze vlag wappert op alle scholen;
– Radio 2 zendt minstens 35 procent Nederlandstalige muziek uit;
– Dierenrechten in de Grondwet;
– Wettelijk verbod op ritueel slachten;
– Mensenrechtenbeleid krijgt de aandacht die het verdient;
– OIC stelt (in de Verklaring van Cairo) dat mensenrechten onderworpen zijn aan Sharia. Daarom: OIC-landen weg uit de Verenigde Naties. Zolang zij lid zijn van de VN: Nederland betaalt niet aan de VN;
– Palestijnen’ niet langer vluchtelingenstatus;
– Opheffing UNWRA;
-Doorrijden! Stoppen met die 80-kilometerzones;
-140 kilometer per uur waar het kan;
-Geen criminelen als taxichauffeurs;
-Treinen rijden op tijd en zijn veilig;
-Bye, bye windmolens;
-Bescherm bouwbedrijven tegen oneerlijke concurrentie uit Midden- en Oost-Europa;
-Stoppen met duurzaamheidsubsidies;

Er zijn wel een paar punten bij waar je vraagtekens bij kunt zetten. Zoals die vaste rekenrente die de pensioenen gezond zouden moeten houden. Je zou denken dat eerder het omgekeerde het geval zou zijn. Maar echt rechts vind ik dat niet. Het stoppen van uitkeringen als de w.w., wanneer mensen naar het buitenland verhuizen, lijkt mij weer een prima idee. Dan valt niet meer te controleren of iemand daadwerkelijk werkeloos is. Over die wachtperiode in de uitkeringen van tien jaar kun je twisten, maar het zou zeker helpen bij het afremmen van de immigratiestroom. Veel varkens maken de spoeling dun en zo denken ook de immigranten erover die hier al tien jaar zijn. Die zien er liever ook geen nieuwe concurrentie bijkomen. Het verbod op boerka’s en andere onaangepaste kleding hoort thuis in een veel meer uitgewerkt plan om de integratie van nieuwkomers te bevorderen en het ontstaan van aparte moslimgemeenschappen tegen te gaan. Afschaffen van boerka’s alleen omdat je die lelijk vindt staan vind ik onvoldoende onderbouwd, maar ik ben het met de gedachte op zich wel eens.

Onder generaal pardon wordt verstaan het geven van asielrecht aan immigranten die hier vijf jaar of langer zijn en van wie de aanvragen niet of nog niet gehonoreerd zijn. Wilders wil daarvan af en hij heeft gelijk. Het is een massale overtreding van de wet en er zijn betere oplossingen denkbaar. We horen samen met de buurlanden voor een fatsoenlijke opvang buiten Europa te zorgen waar de immigranten de uitslag van hun aanvraag kunnen afwachten. Kunnen ze niet naar hun land van herkomst terug, dan kunnen ze in de opvang blijven, waar dan door ons voor banen en voor onderdak moet worden gezorgd.

Dat verbod op dubbele nationaliteit vind ik eerlijk gezegd als regel onzin. Pas als de tweede nationaliteit een vijandig land zou betreffen, zoals het Turkije van Erdogan dat nu lijkt te worden, zou je daar aan kunnen denken. Maar het blijft symboolpolitiek.

Als onder multiculti subsidies wordt verstaan het bevorderen van immigratie uit niet westerse landen dan ben ik het met Wilders eens. De gedachte dat deze immigratie toegevoegde waarde heeft is onjuist gebleken. De opvang van vluchtelingen kan beter anders geregeld worden dan door subsidies, zie generaal pardon.

Veranderingen in het strafrecht zijn inderdaad dringend nodig en persoonlijk zou ik een of andere vorm van groepsstrafrecht een goed idee vinden. Ik herinner me de doodslag op mevrouw Joos op het Heinekenplein en de aanslag op de grensrechter in Almere, waar in feite alleen de daders, die het fatsoen hadden om te bekennen, zijn gestraft en de anderen vrij uitgingen. In zo’n geval hoor je gestraft te worden als je deel uitmaakt van de groep, tenzij je aan kunt tonen dat je je best gedaan heb het geweld te voorkomen. Ook vind ik dat we beter korter kunnen straffen en het leven in de gevangenissen een stuk onaangenamer maken. Het is altijd onderdeel van het strafrecht geweest dat het zich in de openbaarheid voltrok en het publiceren van foto’s van veroordeelden, daar lijkt me niets op tegen, zeker niet als dat de vorm van een bijkomende straf krijgt. Aan de schandpaal nagelen heette dat vroeger en dat hoort bij het bestrijden van de misdaad.

Wat mij hindert zijn die 35% Nederlandse muziek en de dieren rechten in de grondwet. Dat soort dingen zijn sentimentele onzin gericht op een speciaal soort kiezers, maar echt rechts vind ik ze niet.
20% minder ambtenaren lijkt mij nog aan de lage kant. We moeten zeker toe naar een kleinere overheid maar het zou op basis van een gedegen plan moeten gebeuren.

Wilders ideeën over het onderwijs, daar is niets mis mee. Minder ideologie en meer praktische opleiding lijken mij een goed idee. De idee dat ondernemers geen goed opgeleide allochtonen in dienst zouden nemen lijkt mij nogal raar. Goed opgeleide technici zijn zeldzaam en je neemt ze waar je ze vinden kunt, is mijn ervaring.

Dat de PVV zich tegen de sharia wetgeving keert en de progressieve media die grotendeels negeren is een punt waarop Wilders gelijk heeft en de kranten en de TV ongelijk. In de moslimbuurten die we hebben laten ontstaan worden vrouwen en homo’s mishandeld met een beroep op de sharia en we doen daar in de praktijk helemaal niets aan.

De Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIS) heeft een Caïro-verklaring uitgegeven over de mensenrechten in de islam, die nogal afwijkt van wat daarover in het handvest van de VN staat. De vrijheid van meningsuiting wordt in artikel 22 van de verklaring beperkt tot meningsuitingen die in overeenstemming zijn met de sharia; er zijn bovendien heel ongelijke rechten voor mannen en vrouwen. De vrijheid van godsdienst wordt ontkend. Artikel 10 verbiedt een andere godsdienst dan de islam en de artikelen 19 en 22 geven straffen voor afvalligen.

Alle rechten zijn volledig ondergeschikt zijn aan de sharia, staat er in de slotartikelen. De VN heeft dit laten gebeuren zonder de betrokken landen te schorsen of andere maatregelen te nemen die de schending van het VN verdrag door deze lidstaten zouden kunnen voorkomen.

Dat je zo’n VN niet meer serieus kunt nemen vind ik wel een begrijpelijk standpunt. Alles bij elkaar heb ik dus niet zo veel bezwaren tegen de politieke opvattingen van Wilders, al zou je soms willen dat hij ze in wat meer parlementaire taal naar voren zou weten te brengen.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.