islam

De hoofddoek, nikab en boerka: een teken van voortschrijdende islamisering!

Islam is geen religie, maar een ideologie, waarvan het systeem ontworpen is om te onderwerpen en te onderdrukken. De religieuze aanspraak van de islam is slechts een vermomming die de politieke waarheid moet verbergen.

Wereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de islam, en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers: kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eer gerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking, enz, enz… Miljoenen moslimvrouwen moeten geïsoleerd leven in angst voor lijfstraffen en ze hebben geen rechten. Binnen het islamitische wereldbeeld worden vrouwen gezien als minderwaardige wezens, die op allerlei terreinen worden achtergesteld op de man (Koran- 4, 176). Vrouwen die verkracht worden, moeten daarvoor vier getuigen kunnen leveren; zo niet, dan dreigen zij vervolgd te worden voor overspel… De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid (Koran- 4, 34)…

Door de hele geschiedenis van de islam heen is de kledij van de vrouwen de uitdrukking geweest van hun ondergeschikte positie. Ook nu nog worden in veel landen vrouwen met lichamelijk geweld bedreigd als ze de kledingvoorschriften niet opvolgen (80 stokslagen in Iran of zwavelzuur in Algerije,…)… De hoofddoek is helaas niet alleen een teken van onderdrukking. Ze is ook een territoriale claim. In Europa zien we vandaag vooral de hoofddoekendracht razendsnel toenemen, maar ook de boerka en nikab zijn in opmars. Voor de moslimfundamentalisten zijn de hoofddoek, de boerka en de nikab een politiek instrument dat hun invloed zichtbaar maakt, een werktuig om een eerste bres te schieten in de seculiere wal die de vervloekte wereld van de ongelovigen/niet-moslims omheint. Daarom willen zij die hoofddoek. Wanneer moslima’s in een westers land openlijk hun hoofddoek en sluier dragen, komt dit neer op een luide prediking. Het is een proclamatie van geleidelijke islamisering, die duidelijk maakt dat de veelgeroemde scheiding van kerk en staat op haar einde loopt. Op die manier spelen de moslima’s een grote rol in een proces, waarbij de sharia op steeds meer deelgebieden van de samenleving van toepassing wordt verklaard…

Stapje voor stapje wordt deze maatschappij aangepast ten gunste van islamitische regels en gebruiken.Kalim Siddiqui, de stichter van het Britse moslimparlement: “Een vrouw die de hoofddoek draagt, draagt de vlag van de islam. Het is de hoofddoek die de maat aangeeft voor het verschil tussen de islam en het Westen. De moslimvrouw zegt openlijk en uitdagend dat de westerse beschaving onaanvaardbaar voor ons is, dat ze een ziekte is, een pest voor de mensheid, en dat alleen de islam de mens waardigheid kan geven.”….Zijn we ons nog steeds niet bewust van het feit, dat de islam is de facto in oorlog is met de wereld, die met een global jihad een wereldkalifaat poogt te installeren, en daarbij flink wordt geholpen door linkse politieke, economische en culturele “elites”…De hoofddoek is als een opgestoken middelvinger van mensen, die zich verzetten tegen de westerse levenswijze.En de boodschap, die met het dragen van een boerka, hoofddoek of nikab wordt afgegeven, is: “Ik wil niet meedoen aan het maatschappelijk verkeer tussen mensen. Ik wil niet op gelijkwaardig niveau communiceren met de medemens. Ik sta buiten jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de mijne.”…En dat sommige vrouwen een hoofddoek dragen en anderen niet, wekt de suggestie dat er twee soorten vrouwen zijn: kuise islamitische vrouwen en uitdagende westerse vrouwen die hun seksualiteit als het ware te koop aanbieden…

Uit onderzoek van hoogleraar Ruud Koopmans bleek vorig jaar, dat het dragen van een hoofddoek de belangrijkste voorspeller voor moslimfundamentalisme is.Pushing the limits, een modus operandi van de islamisten: het begint met een onschuldig hoofddoekje en eindigt met het kruislings afhakken van hand en voet… Ik begrijp niet dat iemand een kledingvoorschrift, dat vrouwen per definitie discrimineert, verdedigt onder het mom van de strijd voor vrouwenrechten.Ik krijg een raar gevoel als ik iemand in boerka of met de hoofddoek voorbij zie lopen. Het straalt geen vrijheid uit, maar gevangenschap. Het is een lopende gevangenis… Als de islam zo graag waardering en respect wil hebben binnen andere landen en gebieden, moet hij zijn handen eerst in eigen boezem steken en in alle islamitische landen en gebieden het ook EERLIJK EN OPENLIJK toestaan dat een ander zijn geloof mag belijden, scholen, kerken en tempels van hun geloof mogen opzetten. Dan pas is er sprake van een eerlijke behandeling…Na decennia van islamisering gaat het niet meer om het recht om uit het keurslijf te breken, maar om het ‘recht’ om terug het keurslijf in te gaan. Als we stoppen we met het bestrijden van de boerka en de hoofddoek, dan kunnen we stoppen met de emancipatie van de islamitische vrouw.Mijn hoop is dat iedere moslima hetzelfde doet met dat onzalige stuk stof, als wat de Dolle Mina’s vroeger deden met de bh: uittrekken en in brand steken.In een liberale democratie hoort een religie immers haar plaats te kennen, en die ligt in de prive-sfeer… Weg met de hoofddoek en boerka, weg met verschrikkelijke islam.Wij zullen nooit versagen, ons nooit onderwerpen aan die gore barbarij, genaamd islam.Leve de Westerse beschaving (met judeo-christelijke roots)!…islamWie onze vrijheden niet lust, kan vertrekken. Daarvoor mist Europa mentale hardheid. ..

islam
2016-08-25 09:22:24 ILLUSTRATIE – Een meisje in bikini kijkt toe terwijl een vrouw in boerkini de zee verlaat. **MODEL RELEASED, BEELDEN UITSLUITEND VOOR REDACTIONEEL GEBRUIK**

De eerste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen in islamitische landen. Vervolgens staan wij in de rij….

islamWie weigert, wordt met geweld gedwongen zich te bedekken. De boerka bedekt daarna de blauwe plekken wel…

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.