Hoe zit dat nou met die ‘Muur’ tussen Mexico en de Verenigde Staten?

Pelosi

De grens tussen beide landen wordt al veel langer gemarkeerd door meer dan een erfafscheiding met kippengaas. En hoewel Trump zijn kiezers een ‘muur‘ heeft belooft, mag het wat hem betreft ook een hek zijn. Het gaat hem erom dat die grens ook echt een afscheiding tussen twee landen is die je niet zonder toestemming kunt passeren. In het bijzonder niet als je kwade bedoelingen hebt.

De ‘Democraten‘ gebruiken hun recent verworven meerderheid in het ‘Huis‘ om de financiering van die opgeschroefde grensbewaking te torpederen. Daarentegen hebben ze geen begin van bezwaar tegen de eindeloze stroom Dollars die wordt vrijgemaakt voor de ‘Eindeloze Oorlog‘. Sterker nog, ze zijn fel gekant tegen het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit de vele oorlogsgebieden in de wereld, daarin kritiekloos gevolgd door ‘links-leunende‘ media, wat schuurt met de idealen uit de jaren zestig en zeventig, waardoor ‘vreedzaam links‘ in een crisis verkeert.

In DIT artikel uit 2011, toen Obama de scepter zwaaide in de Verenigde Staten, wordt de muur die hij liet bouwen, aangevuld met camerabewaking en sensoren, bekritiseerd. Zijn voorganger, Bush jr, was ermee begonnen. Dus wat speelt hier nou precies? Is het puur partijpolitiek? Of zit er wel een gedachte achter?

Het hangt er uiteraard vanaf wie je om commentaar vraagt. Velen in de ‘Democratische‘ partij, die voor ‘links‘ wordt versleten, maar dat niet is, hebben nog idealen die zijn overgewaaid uit de jaren zestig, en de protestbeweging tegen de oorlog in Vietnam. Maar die werd afgetrapt door de ‘Democratische‘ president Johnson, en beëindigd door de Republikein Nixon. Wie de koers van die ‘Democratische‘ partij, en haar verwante sociaal-democratische broeders en zusters in Europa, tegen het licht houdt, kan het niet ontgaan dat er weinig oorlogen zijn die ze niet van harte hebben gesteund. Tal van ‘denkers‘ binnen die politieke stroming trokken de conclusie dat oorlog hen een unieke gelegenheid bood om de maatschappij grondig te veranderen, en het ‘individualisme‘ de kop in te drukken, om het te vervangen voor ‘collectivistische‘ oplossingen. Overigens een zienswijze die we ook terugvinden bij de ‘Nationaal Socialistische‘ Hitler, als we de nagelaten werken van zijn propaganda-minister Joseph Goebbels mogen geloven.

Hitler, noch Goebbels, waren ‘Socialisten‘ in de klassieke betekenis van het woord, ondanks de naam van de partij waar zij voor stonden. Hun denkraam was ‘fascistisch‘, een ‘corporatistische‘ benadering van de samenleving die je in deze tijd ook veelvuldig tegenkomt in formeel ‘linkse‘ kringen. Waarmee ik mij overigens niet aansluit bij extreem rechtse haatzaaiers die weinig geduld hebben met de ‘kleine lettertjes‘, en de oplossing zoeken in roof-kapitalisme, en het versplinteren van alles wat maar naar overheid ruikt, bij gelijktijdige identificatie van groepen mensen die je best mag ‘knuppelen‘, omdat ze onze individuele vrijheid bedreigen.

Dat maakt het vraagstuk van die ‘Muur‘ in de Verenigde Staten juist zo interessant. Want in mijn optiek werken de mensen die zich fel tégen die ‘Muur‘ keren nu Trump er zijn schouders onder heeft gezet, en die rechts-extremisten zoals hierboven getypeerd, onder één hoedje. Deels zonder het zelf te beseffen. Ze hebben elkaar hard nodig. En je komt beide fracties tegen in wat ik hier de ‘Warparty‘ noem. De alliantie van ‘Democraten‘ en ‘haviken‘ binnen de Republikeinse partij die op dit punt nu lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan, maar dat is de schijn die bedriegt. Anders had Obama die muur afgebroken, en niet uitgebreid.

Mijn conclusie is, dat beide fracties van die ‘Warparty‘ als ideaal een ‘collectivistische‘ samenleving zien onder dictatoriale leiding, maar dat er verschil van mening is over de weg daar naartoe, en wie de dictator mag zijn. Die ‘haviken‘ maken van hun hart geen moordkuil, en verkondigen zonder schroom hun superioriteit, en daaruit voortvloeiende rechten. De ‘Democratische‘ fractie zoekt het in ‘onderhandse beïnvloeding‘. Beiden hebben een vijand nodig, en zijn ze bereid die uit de grond te stampen als die zich niet aandient.

Waar dat botst met de ‘Muur‘ die Trump wil bouwen, is dat het in zijn optiek een manier is om de nationale entiteit te beschermen tegen vijanden, zonder de noodzaak van een geldverslindende ‘Eindeloze Oorlog‘. Dat anti-imperialistische standpunt is voor de ‘Warparty‘-fracties ‘vloeken in de kerk‘. Daarmee hoef je nog niet blij te worden van het isolationisme dat Trump verkondigt, want de wereld heeft behoefte aan ‘inclusief‘ leiderschap. Maar bega niet de vergissing om de ‘Identity Fopspeen‘ van de ‘Democraten‘ te beschouwen als een levensvatbaar alternatief, want dan sterft u, en uw kinderen en kleinkinderen, op het slachtveld van de ‘Eindeloze Oorlog‘ die ‘Big Brother‘ nodig heeft om u in het gareel te schoppen.

Het ‘Gele Hesjes‘-fenomeen is in dit verband in zoverre interessant, dat het voortkomt uit ‘ongekanaliseerde frustratie‘, wat maakt dat beide fracties binnen de ‘Warparty‘ er hun handen niet aan branden. Er worden zwakke pogingen ondernomen om die ongestructureerde beweging in te lijven bij ‘links‘ en bij ‘extreem rechts‘, maar waar we het over hebben als we naar die oprisping van woede en frustratie kijken, dan zijn dat mensen die klaar zijn met het ‘gelul‘. En daar zijn er in mijn omgeving héél veel van!

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.