Witte supremacisten

Hoe te praten over vrijheid tijdens een pandemie

Niet-thuisblijvende demonstranten zijn niet de enigen met een argument gebaseerd op individuele rechten aan hun kant.

Tot nu toe heeft COVID-19 meer dan 90.000 Amerikanen gedood – dat is tenminste de officiële telling. Meer dan 1,5 miljoen zijn geïnfecteerd en elke dag testen nog eens 25.000 positief. Desondanks wordt er in het hele land steeds meer druk uitgeoefend om de beperkingen op sociaal afstand te verminderen. Florida, Wisconsin en vele andere staten gaan verhuizen. De meeste volksgezondheidsdeskundigen zeggen dat het te vroeg is en dat versoepeling van de beperkingen zal leiden tot een piek in de uitzendingen.

Veel mensen die aandringen om te heropenen, zien het probleem in termen van vrijheid. Ze stellen dat quarantaine en door de overheid opgelegde sluitingen inbreuk maken op hun individuele rechten om te doen wat ze willen, om hun eigen keuzes te maken over gezondheidsrisico’s. De Verenigde Staten waren gebaseerd op het idee dat individuele vrijheid – destijds voor blanke mannen – onschendbaar is, en voor veel van zijn inwoners resoneert dit argument diep.

Maar er is meer dan één manier om vrijheid te begrijpen – iets wat 150 jaar geleden hervormers van de volksgezondheid in Engeland ontdekten, maakte het verschil. Hun aanpak zou een krachtige blauwdruk kunnen zijn voor het effectief tegengaan van de “mijn lichaam, mijn keuze” anti-quarantaine-argumenten van vandaag.

In de 19e eeuw werden volksgezondheidsfunctionarissen niet geconfronteerd met slechts één besmettelijke ziekte, maar met vele: roodvonk, difterie, tyfus, cholera, tuberculose en pokken, die samen jaarlijks tienduizenden doodden. Epidemieën kwamen veel voor en artsen konden bijna niets doen om ze te stoppen. Vaccinatie was beschikbaar voor slechts één ziekte, pokken; testen bestond niet, en evenmin veel effectieve behandelingen anders dan rust en hydratatie; en doktoren hadden weinig begrip van de oorzaak van deze ziekten. Een groot deel van de eeuw was de leidende theorie dat ze werden veroorzaakt door ‘miasma’, mysterieuze dampen van rottende vegetatie en organisch materiaal.

In de loop van decennia realiseerde een groep baanbrekende wetenschappers, artsen en overheidsfunctionarissen zich dat isolatie, desinfectie, contacttracering en andere nu bekende volksgezondheidsstrategieën de verspreiding van vele ziekten zouden kunnen verminderen. Wetenschappers zoals Robert Koch en Louis Pasteur ontwikkelden de kiemtheorie van ziekte, waaruit bleek dat infectieziekten werden veroorzaakt door microben die van persoon op persoon werden overgedragen. Dit idee leverde meer bewijs voor de door de hervormers bepleite maatregelen.

Maar, net als vandaag, verzette een aanzienlijke minderheid zich sterk, met het argument dat deze maatregelen hun vrijheid schonden. Zo tekenden in 1890 16.000 mensen in Nottingham een ​​petitie tegen verplichte ziekenhuisopname voor zieken met infectieziekten. Het verzoekschrift beschreef isolatie in het ziekenhuis als een “gevangenis [die] ons het recht ontzegt om onze zieken te verzorgen en onze doden op te eisen”. Soms werd het verzet tegen dergelijke maatregelen gewelddadig: tijdens een cholera-epidemie in 1832 braken er rellen uit in Liverpool en andere Engelse steden toen mensen in opstand kwamen tegen de pogingen van artsen om patiënten van hun huizen naar ziekenhuizen te verplaatsen. Er gingen wijdverbreide geruchten dat deze patiënten zouden worden gedood en dat hun lichaam zou worden ontleed voor medisch onderzoek.

Er vormden zich verschillende maatschappelijke groepen, zoals de Vigilance Association for the Defense of Personal Rights en de Anti-Compulsion Society. De namen hebben een sierlijke 19e-eeuwse kwaliteit, maar hun standpunt is herkenbaar voor iedereen die de huidige anti-quarantaineprotesten volgt.

Een prominente stem in deze beweging was Charles Bell Taylor, een rijke oogchirurg uit Nottingham. ‘De lokale overheid is een vloek geworden’, schreef hij in het Nottingham Journal in 1883. ‘De bemoeizuchtige filantroop en de fanatieke fanaticus zijn in het geheim in staat gesteld de grondwet te ondermijnen en hebben de rechtvaardige rechten en wettelijke vrijheden van het volk op losse schroeven gezet … geen kwaad zo groot als verlies van vrijheid; niets kan ons ooit compenseren. ‘ De taal is misschien ouderwets, maar het gevoel voelt volkomen vertrouwd aan.

Als reactie op deze heftige oproepen tot individuele vrijheid, ontwikkelden volksgezondheidsleiders in Londen, Liverpool, Manchester en elders een krachtig tegenargument. Ook zij schetsten hun betoog in termen van vrijheid – vrijheid van ziekte. Om het recht van burgers om ziektevrij te zijn te beschermen, hadden regeringen en functionarissen volgens hen de autoriteit nodig om zieken te isoleren, mensen te vaccineren en andere maatregelen te nemen om het risico op besmettelijke ziekten te verminderen.

Een van de belangrijkste hervormers was George Buchanan, de chief medical officer voor Engeland van 1879 tot 1892. Hij voerde aan dat steden en gemeenten de bevoegdheid hadden om de nodige maatregelen te nemen om het gemeenschappelijke ‘sanitaire welzijn’ te waarborgen. Hij en andere hervormers baseerden hun argumenten op een idee dat was ontwikkeld door de 19e-eeuwse Engelse filosoof John Stuart Mill, die ironisch genoeg grotendeels wordt herinnerd als een fervent verdediger van individuele vrijheid. Mill verwoordde wat hij het ‘schadeprincipe’ noemde, dat stelt dat hoewel individuele vrijheid heilig is, deze beperkt moet zijn wanneer het anderen schaadt: ‘Het enige doel waarvoor de mensheid, individueel of collectief, gerechtvaardigd is in het belemmeren van de vrijheid en actie van eender welk van hen, is zelfbescherming ‘, schreef Mill in On Liberty in 1859.

Een essay gepubliceerd in The Lancet in 1883 vat deze zienswijze mooi samen: “We kunnen niet zien dat er een ongeoorloofde schending van de persoonlijke vrijheid is binnen het sanitair gezag dat voor de hele gemeenschap optreedt, en dat men moet worden geïnformeerd over het bestaan ​​van voor anderen gevaarlijke ziekten. De vrijheid van een man is geen risico voor anderen te nemen ‘, schreef de auteur. ‘Een man met pokken heeft de natuurlijke vrijheid om in een taxi of omnibus te reizen; maar de samenleving heeft een recht dat zijn natuurlijke vrijheid opheft en zegt dat hij dat niet zal doen. ‘

Gesteund door deze argumenten, evenals door de nieuwe wetenschap van microben, droegen de hervormers de dag. Van de jaren 1860 tot 1890 gebruikte de Engelse regering, evenals vele Engelse steden en provincies, deze interpretatie van vrijheid om een ​​reeks wetten aan te nemen die autoriteiten in staat stelden infectieziekten op te sporen en te melden, en mensen die ziek waren met deze ziekten te isoleren en op te nemen in het ziekenhuis , en inspecteer en desinfecteer de huizen en andere gebouwen van mensen om er zeker van te zijn dat ze hygiënisch waren. Mede door deze ingrepen is het aantal besmettelijke ziekten in Engeland gedaald.

Tegenwoordig negeren Amerikaanse leiders en politici op het gebied van volksgezondheid deze aanpak echter grotendeels; in plaats daarvan hebben ze hun argument gebaseerd op cijfers, en met name op de aanhoudende stijging van het aantal COVID-19-gevallen en sterfgevallen. Dit is zeker een plausibele en rationele reactie. Maar voor sommigen is de oproep om de individuele vrijheid te beschermen en de economie in gang te zetten dwingender dan gegevens en statistieken.

Staat voor staat wordt mensen gevraagd een verkeerde keuze te maken tussen een snel economisch herstel en de bescherming van de levens van kwetsbare Amerikanen. In een land waar het idee van vrijheid zo diep wordt gekoesterd, kan en moet een overtuigend argument worden aangevoerd dat het inperken van persoonlijke vrijheden soms nodig is om vrijheid voor iedereen veilig te stellen.

Binnen een paar maanden heeft COVID-19 zich aangesloten bij ziekten zoals roodvonk, difterie en cholera als een typisch voorbeeld van een bedreiging die het opgeven van één vorm van vrijheid vereist, zodat mensen overal hun recht op gezondheid kunnen genieten. Het is besmettelijk en dodelijk en kan tot nu toe niet worden genezen of ingeënt. Degenen die sociale afstandelijkheid willen negeren, maskers afwijzen en samenkomen in winkelcentra en op stranden, kunnen een verklaring afleggen ter verdediging van persoonlijke vrijheid, maar ze brengen ook onmiskenbaar de vrijheden van duizenden anderen in gevaar.

Vrijheid is tenslotte een flexibel concept en de vrijheden van Amerikanen omvatten zeker de mogelijkheid om het collectieve risico op willekeurige virale dood te minimaliseren.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.