Hoe psychopaten lees (Merkel, Macron, Timmermans, Juncker) een continent vernietigen

merkel

Het asielbeleid in Duitsland is met geen pen te beschrijven. Door het theatrale optreden van Merkel/Seehofer en dit bezien in het licht van het bijbehorende BAMF-schandaal wordt het Duitse asiel- en “vluchtelingenbeleid” voor de exacte waarnemer volledig ontmaskerd als absurd en surrealistisch.

Terwijl politici in de EU zeggen te zoeken naar een oplossing van het door henzelf in stand gehouden migrantenprobleem, blijven buiten het zich de gelukszoekers gewoon komen……

Hongarije slaat spijkers met koppen: het Hongaarse parlement heeft op 20 juni het broodnodige wetgevingspakket “Stop Soros”, dat de hulp aan illegale immigratie criminaliseert, aangenomen. Tegelijkertijd keurden de Hongaren een grondwetswijziging goed die de vestiging van buitenlandse nationaliteiten in Hongarije verbiedt.

U leest het goed! Terwijl Hongarije al langere tijd het eigenbelang laat prevaleren boven dat van andere lidstaten, stuurt Oostenrijk zeer binnenkort soldaten naar haar grenzen om die te beschermen, blokkeert Italië eindelijk de mensenhandel van de NGO’s en accepteert het land geen migranten meer, en eisen Parijs en Madrid gesloten detentiecentra. De Duitsers hopen nog steeds zoals in de voetbalwedstrijd van een paar dagen geleden tegen Zweden op een last-minute doelpunt van Angela Merkel, of liever eentje van CSU-leider Horst Seehofer, die de afgelopen dagen in de mainstream media al zó hoog van de toren had geblazen, dat het opnieuw inbinden slechts de definitieve ineenstorting van CSU/CDU, en een enorme ineenstorting van de CSU in de Beierse nationale verkiezingen in de herfst, tot gevolg zal hebben.

Ondertussen kan de Kafkaeske waanzin, wat het asielbeleid van Duitsland in werkelijkheid is, nauwelijks met gezond verstand worden begrepen. Door het verhaal van Merkel/Seehofer en het bijbehorende BAMF-schandaal wordt het toch al achterdochtige en grensverleggende asiel- en “vluchtelingenbeleid” voor de exacte waarnemer volledig ontmaskerd als absurd en surrealistisch.

Niet zo erg frisse schandalen in de context van de asielgekte, als het monsterlijke BAMF-schandaal waarover we eerder schreven, maakt het plaatje compleet en laat bij de kritische burgers een gevoel van afkeer en verbijsterde machteloosheid achter.

Neem bijvoorbeeld de gebeurtenissen dat massamoordenaars asiel aanvragen en toegekend krijgen – dat valt de gewone burger niet uit te leggen. Ofwel laten de hersenen het in dit geval bij de autoriteiten afweten, ofwel het is wat anders, bijvoorbeeld: gerichte sabotage. Iedereen die gevaarlijke criminelen het land binnenlaat en dat allemaal realiseert op kosten van de belastingbetalers, die is ofwel niet goed bij het hoofd, of zelfs een saboteur. We zouden zo een-twee-drie geen andere alternatieven weten.

Natuurlijk is het ook geen probleem voor terroristen om de vrijwel niet meer bestaande grens met Duitsland over te steken. Zelfs als ze al zijn opgevallen als islamitische, gevaarlijke personen, met duur belastinggeld werden gevolgd, voor het gerecht zijn gebracht en het land zijn uitgezet – ze komen gewoon terug en zeggen het magische woord “asiel”. Daarna begint het spel opnieuw in het krankzinnigengesticht Duitsland.

Eerder per ongeluk en als onderdeel van de tragikomedie van Merkel/Seehofer kwamen deze praktijken aan het licht…. met het voorbeeld van de islamist Sayed M. Hoewel hij een inreisverbod tot 2022 opgelegd had gekregen, kon hij in 2017 “formeel rechtmatig” opnieuw terugkeren naar Duitsland’. Zoiets gebeurt waarschijnlijk “een paar honderd keer per jaar” – met daarbij behoren een gigantisch aantal niet-geregistreerde gegevens, uiteraard. Gecontroleerd wordt er niet meer in de bananenrepubliek Duitsland.

Je vraagt je niet alleen af hoe dit mogelijk is, maar vooral waarom het inreisverbod voor dit gevaarlijke subject niet levenslang was, maar alleen tot 2022. Je kunt je ook afvragen wat een enorme verspilling van belastinggeld gemoeid is met de surveillance van deze potentiële terrorist, voordat hij feitelijk – wat aardig van hem – vrijwillig vertrok, in 2012 naar Egypte. Anders was hij waarschijnlijk gewoon in Duitsland gebleven en zou hij nog steeds onder toezicht staan. Iets moeten al die ambtenaren toch doen om hun bestaan te rechtvaardigen.

Natuurlijk zou een echte wetserse staat dit niet lang accepteren. De rechten van burgers vereisen dat een dader zonder veel discussie vastgezet wordt, er een proces volgt en de persoon in kwestie direct in het eerstvolgende vliegtuig wordt gedeporteerd. Iemand die misbruik maakt van het recht op gastvrijheid wordt meestal het land uitgezet, althans zo zou dat horen te zijn in een beschaafde samenleving, vooral als hij de waarden en de rechtsgang van het gastland niet deelt.

Het is toch relatief eenvoudig om de onrechtvaardigheid te onderkennen van wat er hier allemaal gebeurt, omdat bij bijna alle huidige terroristische aanslagen de daders al bekendstonden als een bedreiging voor de samenleving. Degenen die deze mensen blijven toestaan zich vrij te bewegen in de samenleving, zijn zèlf een bedreiging, terroristische supporters en mogelijk medeplichtigen. Surveillance kan nooit een garantie voor veiligheid zijn, zie de ervaringen uit het verleden. De huidige praktijk is dus zo overduidelijk krankzinnig, idioot en gevaarlijk dat men de verantwoordelijken onmiddellijk gerechtelijk moet vervolgen.

Wie terroristen willens en wetens toegang geeft tot het land, is een saboteur….. of totaal incompetent.

In het geschetste geval Sayed M. veinst Merkel opnieuw onwetendheid. Haar “tegenstander” in dit theaterstuk, Seehofer, natuurlijk ook. Pas nadat de gevallen in de openbaarheid komen,worden ze actief, terwijl de zelfbenoemde Zonnekoningin nog steeds aarzelt op dit punt. Ze was daar op dat moment niet helemaal zeker van de ernst van de situatie, totdat ze de reacties van de burgers zag,en ze wist dat ze het deze keer met haar schouder ophalen en brutaliteit had overdreven.

Zelfs de “normale” zaken die door het BAMF-schandaal aan het licht zijn gekomen, tonen de hele idiotie en verdorvenheid bij de asielautoriteiten in een ander licht. Er waren hele netwerken van ambtnaren, vertalers, de gebruikelijke verdraaiers – en waarschijnlijk het hele personeelsbestand als stille getuigen. Hoevelen wisten het en bleven zwijgen omdat ze het politiek opportuun vonden of gewoon bang waren voor het verlies van hun baan?

Voor een paar honderd euro kon elke illegale migrant jarenlang een positieve asielaanvraag krijgen, omdat er uiteraard niet eens de eenvoudigste controlemechanismen van bovenaf waren opgelegd. Als er alleen al een 4-ogenprincipe was gehanteerd, zoals in elk bedrijf dingen door een ander worden gecontroleerd, dan waren deze praktijken niet mogelijk geweest. Het betreft duizenden gevallen (de officieel gerapporteerde aantallen variëren enorm en zijn waarschijnlijk nog steeds op zijn “Grieks” boekhoudkundig verwerkt. In elk geval verwachten alleen naïeve mensen nog de waarheid, laat staan een oplossing.

Geen controle in Duitsland is toch wel erg opvallend en uiterst verdacht. We kunnen dus rustig denken aan opzet in dit spel. We kunnen niet anders dan concluderen dat het bij deze instanties niet om asielverlening ging, maar om het legaal maken van illegale migratie. Je kunt je ook afvragen of het gedrag niet politiek gewenst was en dat de daaruit voortvloeiende verdraaing van het recht van bovenaf werd getolereerd, laat staan aangemoedigd.

Wat zijn dat voor mensen, die opzettelijk in de bureaucratie de wet verdraaien? Zijn het simpele corrupte handelaars? Ze maken in ieder geval deel uit van het systeem. Kortom, deze hele sabotage kan alleen werken als het eindigt met een constructie zoals de BAMF. Natuurlijk werpt het in ieder geval de vraag op of de BAMF in feite een op zichzelf staande zaak is, of dat het bij andere autoriteiten er net zo aan toe gaat.

Aangezien in Duitsland in het verleden slechts ongeveer 2% van de asielzoekers ècht werd erkend, is dat in principe altijd het geval geweest. Het woord “asiel” is slechts het humanistische vijgenblad, een leugen. Net als andere woorden die Merkel heeft bedacht over illegale migratie, zijn het allemaal leugens, vooral één die er met kop en schouders bovenuit steekt: het woord ‘vluchtelingen’. Voor een groot deel zijn ze geen vluchtelingen, maar economische migranten. “IOp de vlucht” zijn ze niet, maar meestal zijn het “gelukszoekers”, economische migranten. Aangetrokken door het vooruitzicht van een onbezorgd leven in Duitsland (en de rest van de EU), en de utopische beloften van de mensensmokkelaars en de NGO’s. Ook aangetrokken door Merkel’s leugenachtige selfies, haar “welkom”-leugen en andere loze beloften.

Voor de kritische waarnemer levert haar humanisme-hypocrisie een cynisch lachje op – men weet hoe “humaan” haar ideologische politie is als men het niet met haar eens is. Hoe dan ook, je moet nogal naïef zijn en geen mensenkennis hebben als je deze “vrouw” goede bedoelingen toeschrijft. De scherpe waarnemer kan zich eerder vinden in het idee dat Merkel een psychopaat is.

Het enige wat je hoeft te doen, is de kosten uitrekenen van haar “oplossing” voor deze humanitaire problemen. Het is natuurlijk veruit de duurste oplossing als je alle economische migranten met leugenachtige retoriek naar Duitsland en Europa haalt. Het valt niet te ontkennen dat deze per capita de allerduurste oplossing is. Om nog maar te zwijgen van de neveneffecten, zoals neergestoken en verkrachte vrouwen, de vele vermoorde meisjes, massale vechtpartijen en andere misdaden. Zelfs als al deze neveneffecten buiten beschouwing worden gelaten bij de economische “oplossing” van Merkel, dan weet zelfs de meest impele ziel dat dit de meest grove verspilling van belastinggeld is.

Maar politici, en beslist niet alleen in Duitsland, konden zich geheel vinden in de werkwijze van deze vrouw.

Het is heel simpel: de humanitaire financiële middelen die Duitsland of Europa zich kan veroorloven, zijn niet zo grenzeloos als het huidige politieke beleid. Natuurlijk zijn ze beperkt, terwijl de problemen in het Midden-Oosten, Afrika en andere rampzalige gebieden geen grenzen kennen. Het zou daarom logisch zijn om de financiële middelen om humanitaire redenen zeer spaarzaam te gebruiken en de voorkeur te geven aan de goedkoopste oplossing per hoofd van de bevolking – met het doel om zoveel mogelijk mensen te helpen.

Wat Merkel doet, is niets anders dan het rondstrooien met geld, maar in werkelijkheid saboteert zij alles. Als je 20 mensen zou kunnen helpen met 1000 euro per maand, is het inhumaan als je in plaats daarvan een “oplossing” kiest waarin zelfs niet één van hen eholpen wordt.

De manier van Merkel is sabotage. Ze is incompetent en haar optreden is daarom inhumaan.

Ook Europese staten heeft ze met haar “menselijkheid” uiteen gedreven. Dat moet ze bij haar zoektocht naar bondgenoten (voor het uitvoeren van aar sabotage) beseffen. Ze hoeft Polen, Hongarije, Polen of de Tsjechische Republiek helemaal niet uit te nodigen, en ze heeft al het antwoord van Italië op haar beleid ontvangen. Zweden zit tot over de oren in de migrantenproblemen, en het land is het “point of no return” (om er weer een normaal westers land van te maken) al lang gepasseerd. Engeland heeft de bui kennelijk zien hangen en een verstandig besluit genomen tijdig uit de EU te stappen.

Wil Merkel een europese oplossing, of wil ze Europa, net als Duitsland, volledig vernietigen? Het is een vraagstelling, maar het resultaat staat al vast.

Natuurlijk zijn zelfs die asielzoekers die door heel Europa zijn gereisd, illegaal, zelfs voordat ze het magische woord “asiel” hebben gezegd. Zelfs Seehofer had enige tijd geleden opgemerkt dat hier een “heerschappij van onrecht” was geïnstalleerd. Zeker, de opening van de buitengrenzen in 2015, die op bevel van Merkel door politici willoos werd uitgevoerd, was verkeerd. Het was zelfs uitermate crimineel, omdat de opening van een grens ten behoeve van ongebreidelde immigratie grenst aan landverraad. Wie heeft Merkel daadwerkelijk gemachtigd om de Dublin-regels op te schorten? Zijzelf, natuurlijk, en haar dubieuze netwerk van binnen- en buitelandse politici.

Je hoeft geen universiteit gevolgd te hebben om te zien dat dit een zeer criminele handeling is. Dat is duidelijk. Seehofer weet dit ook heel goed, daarom wordt het Duitse volk wijsgemaakt nodig dat hij als minister van binnenlandse zaken is aangetreden in de regering van deze “heerschappij van onrecht”.

Italië geeft aan Afrikaanse migranten Italiaanse paspoorten met Schengen-visa, zodat ze Italië in het noorden kunnen verlaten. Dit bericht bereikte ons op 23 juni. Het is afkomstig van een Duitse werkgever die bovenstaand paspoort (foto is gecontroleerd op echtheid) bij een sollicitatiegesprek innam en overleg voerde met het relevante arbeidsbureau. Het bleek dat deze mensen niet in Duitsland mogen werken.

Seehofer’s geveinsde onwetendheid over “details” zoals het BAMF-schandaal verklaart nog steeds niet zijn aantoonbare veilige standpunt in relatie tot de illegaliteit van het decreet van Merkel en haar toegewijde volgelingen. Wie weet van onrechtvaardigheid en met dat onrecht regeert, is een medeplichtige en even schuldig als Merkel en het Merkel-systeem. Hij maakt er deel van uit.

Zijn ontoereikende pogingen om het asielrecht te hervormen met de eenvoudigste en meest triviale zaken, zoals de afwijzing van reeds eerder afgewezen asielzoekers, zijn absurd, aangezien in feite de wet volledig wordt ondermijnd. Het is een en al theater, en het heeft niets weg van het zoeken naar probleemoplossing, maar veel meer van verkiezingsrethoriek.

Het hele Seehofer-verhaal lijkt in feite gewoon een grap te zijn, wetende dat hij herhaaldelijk heeft gedreigd, maar op het cruciale moment altijd het verkeerde ondersteunt. Hij is slechts een tijdverspiller, die alleen valse hoop wekt bij de mensen. Zijn verschillende nieuwe bijnamen, zoals Drehhofer of Heissluft-Horst, laten duidelijk zien wat de mensen hiervan vinden: helemaal niets.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.