vluchtelingen

Europa is niet het eigendom van Merkel en andere politici die ongebreidelde wetten en bestaande verdragen overtreden. Daarom moet men erop aandringen dat wetten en contracten worden nageleefd, of hun re-enactment eisen.

Het eerste slachtoffer in een oorlog is de waarheid. Dienovereenkomstig zouden we in oorlog moeten zijn omdat de waarheid ons wordt onthouden. In januari 2016 kwamen meer migranten uit Turkije naar Griekenland dan in juni 2015. Op dat moment waren er de dramatische foto’s van de schijnbaar eindeloze vluchtelingen treinen op de “Balkanroute”.

Vandaag horen we, als er iets is, over het onderwerp, de stroom vluchtelingen was een straaltje geworden. Hier komen elke maand ongeveer 100.000 migranten naar Duitsland, zal het opnieuw zijn meer dan een miljoen aan het eind van dit jaar. Dit ondanks het feit dat het overgrote deel van de migranten vorig jaar nog steeds in massale huisvesting verblijft.

Achter de schijnbare onmogelijkheid om de huidige migratiegolf te stoppen, is er in feite een politieke verontwaardiging, schrijven Václav Klaus en Jiří Weigl, de auteurs van het boek “migratie van volkeren”. Klaus en Weigl geven een “korte verklaring van de huidige migratiecrisis”. En het heeft het allemaal. De auteurs delen de analyse van Thilo Sarrazin dat we in een sociaal experiment zitten dat vergelijkbaar is met dat in de vorige eeuw in de Sovjetunie plaatsvond.

Dit sociale experiment is ontstaan ​​vanuit de ideologie van de Europese leiders en het beleid dat zij voeren, Klaus en Weigl zijn overtuigd.

Elke dag worden we geconfronteerd met “crisis”, “oorlog” of “catastrofe”

De publieke stroom van informatie brengt een voorheen onbekende devaluatie van de voorwaarden met zich mee. Elke dag worden we geconfronteerd met “crisis”, “oorlog” of “catastrofe”, zodat een gewenningseffect optreedt. Vooral met crises zijn de Europeanen uiterlijk sinds 2008 bezig, te beginnen met de financiële crisis. De schijnbaar dwingende conclusie van alle crises is niet om gebeurtenissen over te laten aan spontane ontwikkeling, maar om individuele vrijheden en democratische structuren verder te verminderen.

De auteurs vergelijken de massale migratie met die welke het Romeinse Rijk in de oudheid vernietigde. We zijn al getuige van het begin van de destabilisatie van Europa. De moordenaar van Würzburg was een vermeende “goed geïntegreerde” migrant. Dat zou een klein voorbeeld zijn van het feit dat het “Europa van integratie” slechts een illusie is. Van de belangrijkste ideeën van een dergelijk Europa, beschouwen de auteurs multiculturaliteit en ‘mensenrechten’ als de meest gevaarlijke.

“Deze ideeën zetten miljoenen mensen ertoe aan hun huis af te zweren … Ze worden misleid in de onjuiste en bijgelovige veronderstelling dat migratie een mensenrecht is … dat automatisch zou leiden tot andere claims – inclusief het materiële aanbod van migranten.” Deze sociale utopie zal Europa vernietigen, omdat het net zo onwerkbaar is als de reeds mislukte sociale utopieën van de vorige eeuw. Daar hebben we het weer, de neiging van de kosmopolitische intellectuelen van Europa “om politieke idealen te abstraheren, die hand in hand gaan met een totale, bijna Rousseau-achtige interesse in concrete menselijke bestemmingen”.

“Migrantensmokkel naar Europa is een groot bedrijf”.

“Migrantensmokkel naar Europa is een groot bedrijf”. Mensen worden in niet-zeewaardige boten gezet door criminele smokkelaars in de wetenschap dat Frontex- of NAVO-schepen klaar staan ​​om de vluchtelingen te ‘redden’. De zielsverkopers worden dan meestal teruggestuurd naar de smokkelaars om opnieuw te worden geladen. Dat is alleen mogelijk omdat een “invloedrijk deel van de Europese elites deze moderne migratie verwelkomt en bereid is deze in hun voordeel te gebruiken.”

Duitsland staat centraal in de migratiecrisis. Zowel bondskanselier Merkel als federaal president Gauck hebben migranten rechtstreeks verzocht naar Duitsland te komen. “We kunnen het”. De realiteit heeft al aangetoond dat dit niet kan, maar een correctie is niet in zicht bij de huidige politieke staf.

De belangrijkste fout van alle voorstanders van migratie is dat zij eenvoudigweg de argumenten voor individuele migratie overbrengen naar massale migratie. Daarbij zien ze onbewust of opzettelijk het feit over het hoofd dat individuele migranten naar een land komen met de bedoeling hun leven opnieuw op te bouwen en zich aan te passen aan het land. Massale migranten komen hun normale leven voortzetten met meer zekerheid en materiële welvaart. En de mythe dat regeringen in Europa geld verdelen, iets waar u niet voor hoeft te betalen, speelt een belangrijke rol. “Van het nieuwe alleen dat wordt overgenomen, wat gunstig is.”

De tweede fout is het opzettelijk misleiden van het publiek door alle migranten als asielzoekers te behandelen. “Asiel is een tijdelijk toevluchtsoord voor een persoon die vlucht voor politieke vervolging of acuut levensgevaar”. Asielzoekers zijn er dus niet om onze pensioenen en onze welvaart veilig te stellen of onze demografische kloof te dichten, zoals men vaak van politici hoort.

De massale migratie als een distributievraag

Vanaf het allereerste begin hebben zowel de EU-Commissie als onze politici massale migratie als distributieprobleem behandeld. Het gaat niet om de wensen en behoeften van de migranten, maar om het waarborgen van massale immigratie. Er is nergens sprake van beteugeling van migratie. Maar veel van de noodzakelijke ‘solidariteit’, wat niets anders betekent dan dat alle andere staten moeten worden verplicht om de door Merkel opgeroepen migranten te accepteren. Hier is nauwelijks de neiging voor, zelfs niet in West-Europese landen, en al helemaal niet in Oost-Europese landen, die net een kwart eeuw geleden hun buitenlandse vastberadenheid hebben afgeschud. Hier is de meeste weerstand tegen het morele imperialisme van kanselier Merkel en Jean-Claude Junker.

Wat de historische achtergrond betreft, geloven de auteurs dat na de Koude Oorlog, aan het einde waarvan hij geen aandeel had, het Westen het oorspronkelijke communistische idee van de gewelddadige revolutionaire wereldverbetering overnam en het Nabije en Midden-Oosten het voorwerp van zijn grote experiment maakte. De geschiedenis heeft aangetoond dat militaire interventie geen democratieën creëert. Het resultaat van de ontwikkeling van de laatste 25 jaar in de Arabische wereld zijn 4 miljoen vluchtelingen in de kampen van Turkije, Jordanië en Libanon. Er is geen teken dat de politiek een oplossing zoekt voor deze mensen.

Kritiek op ongecontroleerde immigratie wordt rigoureus onderdrukt

In plaats daarvan worden deze problemen met massale migratie geïmporteerd in Europa, maar hier wordt niet over gesproken. Waar geen discussie is, zijn er geen oplossingen. Ondertussen maken rellen in Europa deel uit van het dagelijks leven. De veiligheid waar de migranten op hoopten, wordt met de dag minder. De massale immigratie van overwegend jonge mannen in verouderende samenlevingen begint al een destabiliserend effect te hebben. Het massale verlies van inwoners heeft ook een negatieve impact op de landen van herkomst.

Kritiek op ongecontroleerde immigratie wordt rigoureus onderdrukt. De critici moeten het verdragen, in extreme gevallen als een nazi en racist, in een vriendelijk geval als een xenophobe om te worden geëtiketteerd.

Volgens Klaus en Weigl is dit echter geen “conflict tussen altruïsme en vreemdelingenhaat. Het gaat om een ​​conflict tussen de politieke en media-mainstream, die in feite wil dat massale immigratie Europa van de grond af revolutioneert “en de meerderheid van de bevolking die de revoluties van boven beu is.

Het politieke mediakartel van Europa heeft zich gerealiseerd dat natiestaten en parlementaire democratie de “deadgazes” zijn voor hun visie op het nieuwe Europa en zijn wereldwijde machtspositie. De droom van de “nieuwe mens”, die herhaaldelijk is beproefd door Europese progressieve bloedige handhavers, zal niet werken zolang er de oude natiestaten zijn. “Dat is de reden waarom de Europese elites nationale structuren willen ontbinden … en landen willen confronteren met de buitenaardse wereld die migranten brengen, los van het Europese land waar ze zijn gevestigd.”

Dat wordt natuurlijk niet eerlijk gezegd. In plaats daarvan beweren de “Europese toppolitici dat het nu ondenkbaar is dat ze iemand in de wereld zien lijden”.

Dezelfde politici hebben “oorlogen gevoerd zonder wimpers te slaan, wapens geleverd, embargo’s opgelegd, zonder medelijden het lot van honderdduizenden bekeken”. Rwanda is slechts een voorbeeld van velen.

Demografische kloof?

Maar Europa heeft immigratie nodig vanwege banen en de demografische kloof? Momenteel heeft Europa een bovengemiddelde werkloosheid, vooral onder jongeren.
Er zijn ongeveer 23 miljoen werklozen, of 10 procent van het totale arbeidsaanbod. Er is geen sprake van behoefte aan mankracht. Werkloosheid in Europa is een puur structureel probleem.

Wat demografie betreft, is Europa nog steeds het dichtstbevolkte continent en zal dat nog lang blijven bestaan. Het is, op zijn zachtst gezegd, een uitgesproken mechanistische manier van denken dat ‘er een plan zou zijn van mensen die ons continent zouden bevolken’.

Ik wil hieraan toevoegen dat het demografische argument nog absurder wordt wanneer u zich realiseert dat het klimaatdebat impliceert hoe meedogenloos de ecologische voetafdruk van elke Europeaan is. Volgens deze logica moet worden toegejuicht dat Europeanen minder worden in plaats van versterkt door immigranten en het geboortecijfer dat ze verwachten. Hier komt een utopie van de ander in de behuizing.

Het Barcelona-proces is neokolonialistisch

Klaus en Weigl wijzen erop dat het Barcelona-proces al heeft besloten om de Europese bevolking te vergroten door “genereuze migratie uit Arabische en Noord-Afrikaanse landen”. Een plan dat neokolonialistisch is, omdat het de armere landen van herkomst van de migranten wil beroven van het rijkste en meest gekwalificeerde deel van hun jonge bevolking, wat hun ontwikkeling aanzienlijk zal beïnvloeden.

Als dit beleid van Europese elites niet wordt gestopt, ontstaat een gefragmenteerd Europa waarvan de parallelle samenlevingen elkaar waarschijnlijk niet harmonieus zullen verrijken, maar vijandig zullen zijn.

“Alle sociale experimenten in de geschiedenis zijn snel veranderd in verschrikkelijke rampen. De massa-immigratie uit het Midden-Oosten naar Europa, georganiseerd door de goedbedoelende Europese elites van nu, bedreigt hetzelfde lot. “

Wat kunnen we doen Klaus en Weigl doen verschillende suggesties die in het boek als geheel moeten worden gelezen.

De belangrijkste zijn:

  • Europa is niet het eigendom van Merkel en andere politici die ongebreidelde wetten en bestaande verdragen overtreden. Daarom moet men erop aandringen dat wetten en contracten worden nageleefd, of hun re-enactment eisen.
  • Ondersteuning van de Visegrád-groep en de Balkanlanden, die zich hebben verzet tegen politieke druk van de EU op hun landen.
  • Afwijzing van de fictie van een “Europese oplossing” die uitsluitend bestaat in de herverdeling van migranten. De vraag naar het stoppen van ongecontroleerde immigratie.
  • Vraag naar transparantie van alle politieke beslissingen. Referendums over alle belangrijke kwesties.

Conclusie: het Europa waarvan we houden, met zijn open grenzen en zijn bewegingsvrijheid, is niet het resultaat van de acties van politici, maar van de druk waarmee miljoenen mensen in 1989/1990 in de vreedzame revolutie het communistische regime hebben doen instorten. Het zou mogelijk moeten zijn om een ​​Europa te bouwen dat voldoet aan de behoeften van zijn inwoners en niet dat van politieke bureaucraten die geneigd zijn tot sociale experimenten.

Reacties

Reacties

One thought on “Hoe een massamigratiecrisis te genereren”
  1. Hoe een migratiecrisis te veroorzaken? Wat in dit artikel genoemd wordt is slechts het faciliteren.

    De werkelijke oorzaken zijn de gekleurde revoluties, de coups en oorlogen van agressie, Syria, Libia, Afghanistan, maar ook Ukraine (Ukro migranten naar Polen, de Polen naar ons) en in latijns Amerika naar de VS.

    Allemaal onderdeel van de Wofowitz-Rumsfeld- Cerebrovski doctrine, een soort Yinon pan voor de hele wereld.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.