ecb

Hoe de ECB van rampen succesverhalen maakt

Dankzij verbeterde instellingen is het de Baltische staten gelukt op een indrukwekkende manier aansluiting te vinden bij de overige EU-lidstaten, wat betreft het inkomen per hoofd van de bevolking.

Zo lovend schrijft de Euripese Centrale Bank over de Baltische staten in haar actuele uitgave van het Economic Bulletin, uitgave 5/2017. Een regelmatig verschijnend bulletin waar men overigens niet de moeite voor neemt om het in de Nederlandse taal uit te geven. Misschien omdat slechts weinigen het lezen – en dan weten we meteen de reden: het gebruik van verbloemende taal om problemen niet te noemen en benoemen.

Wie dit artikel niet nauwkeurig leest heeft helemaal niet in de gaten dat Letland en Litouwen wat inwoners betreft helemaal leeggelopen zou kunnen zijn, tot het moment dat het inhaalproces is afgesloten. De laatste paar duizend achtergeblevenen hebben dan vanzelf een inkomen-per-hoofd op het niveau van de Europese Unie.

Twee cijfers laten – als geen andere – zien hoe catastrofaal de afgelopen 12 jaar voor de Baltische staten Letland en Litouwen zijn geweest. De bevolking is gekrompen met 12-14% omdat vooral jongeren de benen hebben genomen (vanaf het moment dat de landen in 2004 bij de Europese Unie zijn gekomen). Dat betekent dat van de jongeren waarschijnlijk meer dan 20% uit het land is vertrokken.

De meeste van hen waarschijnlijk voorgoed.

En zo lezen we dus achtereenvolgens alle vetgedrukte passages van het verslag van de ECB over de convergentie-successen, wat feitelijk neerkomt op slechts een paar spectaculaire passages zonder veel inhoud:

The Baltic States have been able to maintain an impressive rate of convergence towards the average EU per capita income over the past 20 years. Despite the severity of the crisis, strong convergence resumed quickly after the major adjustment of imbalances in 2008-09.

One of the possible reasons for the fairly strong convergence performance of the Baltic States is the strong improvement in institutional quality in these countries (Chart C).

De Baltische staten waren aan het begin van de wereldwijde crisis in het jaar 2008 erg beïnvloedbaar. De crisis trof de Baltische staten dan wel heel erg, maaar die ongelijkheden werden erg snel gecorrigeerd. Na het plotseling opdrogen van kapitaalstromen, is de lopende rekening in de Baltische staten in een vroeg stadium aangepast. Het externe aanpassingsproces in de Baltische staten werd ondersteund door een pijnlijke maar effectieve interne waardevermindering. Deze relatief snelle aanpassing in de Baltische staten werd ondermeer ook door een sterk aanvankelijk herstel van de groei van de werkgelegenheid mogelijk gemaakt, door het aanpassen van de arbeidskosten.

We vertalen het maar even in gewoon Nederlands:

„Interne waardevermindering“ = drastisch verlagen van lonen;

„Aanpassen van de arbeidskosten“ = drastisch verlagen van lonen;

„ondermeer ook“ = eigenlijk vooral door wat anders, wat met loonsvermindering te maken heeft, maar daar mag niet over worden gesproken;

„aanvankelijk herstel van de groei van de werkgelegenheid“ = het herstel duurde maar kort, er was ook alleen maar herstel van de groei van de werkgelegenheid, en niet de werkgelegenheid an sich, en wel van hoge minus-percentages naar kleine plusjes.

Je moet dit economisch bericht echt nauwkeurig lezen om erachter te komen hoe geraffineerd de Europese Centrale Bank erin slaagt feitelijk niets onjuist te zeggen, maar daarentegen een volledig verdraaid beeld van de werkelijkheid weer te geven.

Hierbij moeten we nog even het volgende vertellen: het herstel van de groei van de werkgelegenheid is één van de weinige genoemde factoren waarvoor geen gegevens of grafieken worden verstrekt. Dat doet de ECB om een goede reden. het herstel was zwak.

De werkgelegenheid in Letland en Litouwen was in 2016 resp. 15% of iets minder dan 6% lager dan in 2007.
Maar de ECB heeft door haar vindingrijke formuleringen over de (kennelijke) groei van de werkgelegenheid de voornaamste reden van het “herstel” kunnen verbloemen. Grote delen van de bevolking hebben het land verlaten.

En dat “kleine” probleempje (dat beide landen leeglopen) is meteen weer vergeten en wordt niet genoemd, zelfs niet bij de “uitdagingen”:

Looking forward, the Baltic States are faced with a number of economic challenges. These include the following: (1) preserving competitiveness against the backdrop of a strong increase in wages and slowing productivity growth; (2) avoiding the “middle income trap”; and (3) managing a volatile business cycle inside EMU.

(1) Over the past three years, unit labour costs have increased significantly in the Baltic States, signalling a gradual erosion of competitiveness.

(2) International experience suggests that countries that reach a middle income level, like the Baltic States, tend to find it difficult to converge further and achieve a high income level.

(3) It remains a key medium-term challenge for the Baltic States to manage business cycle fluctuations.

Het omgaan met conjunctuurschommelingen is voor de ECB het grote probleem. Het probleem van de enorme volksverhuizing van jonge mensen is daarentegen bijzaak, zo’n futiliteit dat het helemaal niet genoemd hoeft te worden. En misschien helpt het als de overheid, zoals is voorgesteld door de ECB, weer terug denkt aan de goede oude tijd en de lonen weer bij elkaar gaat vegen. Misschien dat de jonge Letten en Litouwers dan ophouden om hun geluk en een goed loon in het buitenland te zoeken, de enige manier om hun familie (vanuit het buitenland) te ondersteunen.

Maar misschien dat de ECB er nog eens toe overgaat om in haar berekeningen ervan uit te gaan dat de bevolking geen deel uitmaakt van de economie.

Lost een heleboel problemen op.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.