19 januari 2022

SDB

dagelijks nieuws en blogs

HMS, hardleers of rancuneus?

Zoals u inmiddels allemaal wel hebt begrepen ben ik , om zo maar eens te zeggen, nogal slecht ter been. Het is niet zo dat ik in een rolstoel zit en ik kan me ook best nog wel verplaatsen en op een mooie dag gaat zelfs een wandelingetje ook nog wel, zei het stapvoets en esthetisch niet echt bekoorlijk voor de neutrale toeschouwer maar ik kom vooruit en dat is al heel wat.
Mijn loopvermogen is echter dusdanig dat, mede door dit euvel, de gemeente Den Haag tot het besluit is gekomen mij een Europese invalidenparkeerkaart toe te kennen en dat is, zeker in het Laakkwartier waar ik woonachtig ben, geen overbodige luxe. Ik heb nu een hard nodige vaste gehandicaptenparkeerplaats voor mijn deur, dat heeft de nodige voeten in de aarde gehad en een flinke bom duiten gekost, maar dan heb je ook wat. Behalve dat er af en toe een asociaal het nodig vindt om (een deel van) de plek toch maar te gebruiken zodat ik mijn auto er soms toch niet kwijt kan tot hermandad heeft ingegrepen, scheelt dat mij, vooral ’s-Avonds heel veel zoeken naar een plekje en vaak een lange wandeling van en naar de geparkeerde auto waardoor ik mijn dagelijkse quotum aan lichaamsbeweging direct zou hebben gehaald.
99 % Van de tijd is mijn plekkie vrij en ligt  te wachten tot ik de auto er in kom draaien. TOP!!

Naast mijn parkeerplekkie staat een lantarenpaal, rondom deze paal is geen parkeerplek, de paal staat iets te ver naar de straatkant zodat wagens die daar toch parkeerden de straat te smal maakte voor grote wagens (zoals brandweer en ambulance of bijvoorbeeld de HMS vuilniswagen).

Om te zorgen dat men niet toch daar parkeert heeft de gemeente deze plek met 2 paaltjes afgeschermd en de plek gebombardeerd tot aanbiedingsplaats voor het huisvuil. Wij kunnen daar op woensdag de vuilnisbak en zak kwijt zodat die geen schaarse parkeerplek inneemt. Handig toch?

Yep, tot de horde harde werkers van de HMS langskomt om onze resten van ons losbandig leven naar de vuilverbranding te transporteren. Op een of andere wijze vinden zij die plek helemaal niet zo mooi, sterker nog, ze haten hem denk ik. Men moet er niets van hebben en weigert hoe dan ook om de geleegde groene afvalbakken op deze plek terug te zetten.
Ach man, zeur niet zo, die gasten hebben een strak schema en moeten met een bloedgang de straat door, zo erg is dat toch niet als je bak een stukje verder staat, lekker belangrijk………..

Helemaal gelijk, en ik heb ook echt alle begrip voor het feit dat de mensen die dit werk doen nu eenmaal niet hun droombaan hebben gevonden, dat het vies, zwaar en ondankbaar werk is. Alle respect voor deze mannen, in mijn ogen zijn het kanjers! Zeker als je ziet hoe sommige smeerpijpen het gore lef hebben hun vuiligheid op de stoep te smijten, mijn maag draait zich al om als ik er langs rijd, kan ik niet anders dan meestal diepe bewondering opbrengen voor de mannen en vrouwen van de HMS.
Dat is te zeggen, tot een aantal maanden geleden. De eerste keer dat “het” gebeurde…..
Na een zware sessie bij Carla, mijn lieve maar zeer strenge fysiotherapie oefenmeesteres keerde ik een woensdagochtend huiswaarts in mijn autootje, teneinde mij met mijn allerlaatste kracht de trap op te slepen om vervolgens neer te storten op de bank alwaar ik enkele uren volledige rust had ingecalculeerd. MIS!! Op mijn gehandicaptenparkeerplek stonden maar liefst 11 lege groene bakken, het was de enige vrije parkeerplek op dat moment en daar hadden de heren van de Haagse milieuservice dankbaar gebruik van gemaakt. De plek bij de lantarenpaal (grenzend aan mijn parkeerplek) negerend. Mij restte dus niets anders dan mijn wagen, midden op straat te laten staan, er uit te klimmen, met veel pijn en moeite de plek vrij te maken, weer in de wagen te klimmen (in en uit zijn de moeilijkste zaken van het autorijden voor mij) om uiteindelijk mijn plek in te nemen. Kan een keer gebeuren, niet over nagedacht… Toch maar even met de gemeente gebeld en, het moet worden gezegd, een vriendelijke dame aan de andere kant van de lijn toonde met zoetgevooisde stem haar diepe medeleven,  ze wees mij op een online klachtenformulier want zoiets kon natuurlijk niet en de HMSsers hadden hierover duidelijke instructies. Laat maar gaan dacht ik nog, ik heb ’t gemeld en ze zou ’t doorgeven, klaar …over.

De volgende week was het echter weer raak, al stonden er nu wat minder, en de week daarna van hetzelfde laken een pak en nu regende het ook nog eens pijpenstelen.
 U snapt het al, ik was om het zacht uit te drukken, “not amused”, heb het klachtenformulier opgezocht en mijn klacht duidelijk gemaakt aan de gemeente. Enkele dagen later kreeg ik een telefoontje, het zou worden besproken en het zou van nu af aan niet meer voorkomen. Een hele berg excuses. Gelukkig, dat was prettig geregeld.

De volgende week was mijn plek helemaal vrij, geen bak stond er op, wel waren de lege bakken dusdanig rond mijn plek gedrapeerd dat ik ze toch eerst weg moest halen maar eerlijk is eerlijk, ze stonden netjes op het randje. Ik heb dit toch maar even telefonisch gemeld en men gaf toe dat dit toch wel wat kinderachtig was, het zou nogmaals worden besproken.

De volgende week kreeg ik het onderstaande mailtje van het stadsdeelkantoor met van de heer Ritoe:

Bericht gaat hieronder verder... OPROEP AAN U BESTE BEZOEKER.

Beste bezoeker, om door te kunnen gaan met ongecensureerd onafhankelijk nieuws en blogs hebben we u donatie nodig. Er is voor 31/01/2022 nog 125 euro nodig. Wie help ons? Hartelijk dank!.

Ons IBAN is:

OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX


 Geachte heer Schepen, (blijkbaar is het overnemen van een naam nogal lastig, ik heet|: Van Schepen)
Recent heeft u een melding/klacht (zaak KOG320398 ) bij de Gemeente Den Haag ingediend over het terug plaatsen van uw/de lege afvalcontainers op uw invalide parkeerplaats door de HMS medewerkers. (de parkeerplaats is kerngezond hoor!!)
N.a.v. uw klacht heb ik u diverse malen getracht telefonisch te bereiken, helaas zonder resultaat. Hierbij een bericht daarover. (over dat niet telefonisch bereikbaar zijn?)
Inmiddels heb ik u klacht besproken met de leidinggevende van de betreffende HMS medewerkers, de heer Cok van Dorp.
De heer van Dorp heeft klacht intern uitgezocht.
Na onderzoek is gebleken dat de HMS medewerkers inderdaad uw/de afvalcontainers per abuis op uw invalide parkeerplaats (moeilijk woord he? “invalidenparkeerplaats”) na legen hebben terug geplaatst, maar dat zij ook regelmatig uw/de afvalcontainers vol met huisvuil op uw invalide parkeerplaats (wel consequent) ter inzameling aantreffen.
Volgens de heer van Dorp hebben de medewerkers de instructie de afvalcontainers na geleegd te hebben, deze op het trottoir /aanbiedplaats terug te plaatsen en niet op invalide parkeerplaatsen.
In uw geval is dit per abuis verkeerd gegaan, excuses daarvoor.
Zowel de HMS als het stadsdeel Laak zullen in de komende periode erop toezien dat uw/de afvalcontainers op de juiste plaats (niet op uw invalide parkeerplaats) teruggeplaatst worden na lediging.
Dank voor uw medewerking en begrip.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Mijn reactie hierop:

Beste mijnheer Ritoe
“Pardon my French” maar dit is je reinste lulkoek. de containers staan gevuld NOOIT op mijn invalidenparkeerplek, zoals de foto duidelijk aangeeft is er voor de lantarenpaal meer dan voldoende ruimte om de containers te plaatsen en anders worden ze tegen de tuinafscheiding aangezet op het trottoir.

 Wanneer ik ‘s-ochtends van mijn invalidenparkeerplaats vertrek staan ALLE vuilnisbakken al buiten en geen enkele op mijn plek, wanneer ik dan terugkom staan de lege bakken, zoals de foto aangeeft wel op mijn plek, of bestaat er bij uw dienst soms het idee dat ik mijn auto ‘s-ochtends weghaal om de vuilnisbak hiervoor in de plaats te zetten? Zelfs als men de bak aan de straatzijde zet wanneer mijn auto er nog staat, zonder mijn wegrijden te verhinderen, is het ongehoord dat ze op een invalidenparkeerplek worden teruggezet als er geen auto meer staat. Zeker wanneer er naast die plek een ruimte van 8 vierkante meter is gerealiseerd ter aanbieding van huisvuil. Maar ja, uitvluchten zoeken is de gemeente Den Haag op het lijf geschreven.

Een en ander Resulteerde in een uitnodiging van de heer Ritoe, een overigens aardige man, voor een gesprek. Ik heb een afspraak gemaakt en ben de daarop volgende woensdag met de man gaan praten. 
Toen ik die ochtend naar ’t stadsdeel kantoor wilde gaan moest ik eerst de geleegde containers die op mijn parkeerplek rondom mijn nog geparkeerde wagen stonden weghalen!
 Ik heb voor mijnheer Ritoe een fotootje gemaakt, een plaatje zegt nu eenmaal meer dan 1000 woorden.
Het gesprek verliep goed, mijnheer Ritoe bezwoer mij dat het nu echt afgelopen zou zijn en wist mij te vertellen dat bij de HMS het vermoeden bestond dat, je gelooft het niet, mijn buren de bakken van de plek waar ze horen weg zouden halen om op mijn plek te zetten omdat ze jaloers op mij zouden zijn vanwege mijn parkeerplek…..tsja…..
De mensen van de HMS zouden ook nog met mij persoonlijk contact opnemen.

 De volgende week kwamen, na dat de vuilnisdienst was geweest, inderdaad 2 heren van de HMS aan de deur om te zien of het nu goed was gegaan. En ja, de bakken stonden niet op mijn plek! (ook niet op de plek waar ze waren aangeboden maar aan de overkant van de straat 50 meter verderop maar een kniesoor die daar op let, dan loop je maar een stukkie…) Tevreden dat het nu echt afgelopen was heb ik afscheid van de heren genomen.
Twee weken is het goed gegaan, tot vanochtend……..
hallo Ricardo,
 Terugkomend op ons gesprek betreffende de foutief teruggezette vuilnisbakken, Ik heb bezoek gehad van 2 heren van HMS en die hebben van harte beterschap beloofd. De afgelopen 2 keer is het dan ook goed gegaan, vanochtend echter trof ik toen ik van
fysiotherapie terug kwam (10.40) uur de bakken zo aan, men is blijkbaar erg hardleers of
zeer rancuneus.
Toegegeven, met een beetje wringen

kreeg ik mijn auto er wel in, en de bakken moesten toch weggehaald worden, en het regende ook niet echt hard maar ik begrijp echt de noodzaak niet. Aan de andere kant van het paaltje is ruimte voor wel 10 bakken.

Ik ben bang dat dit wel zo zal blijven…. Ik heb t er wel mee gehad.
Dit was dan ook mijn laatste melding hierover.
Sommige mensen zijn blijkbaar gewoon achterlijk en/of a-sociaal en daar zal ik mee moeten leren leven.
Jammer.

Op niet al te lange termijn krijgen we in de buurt ORAC’s, Ondergrondse Rest Afval Containers. dan blijft mijn plekkie wel vrij en dat is dan toch uiteindelijk wel weer

 prettig geregeld…….

al zal het er wederom niet netter op worden.

update 05-06-2014 15.40 uur, op de mail is nog niet gereageerd  07-06 reactie per mail, het zou weer worden aangekaart.
update 2  11-06-2014, vandaag is er speciaal op gelet dat ze op de juiste plek staan. De heren van de HMS hebben nu zelf ook een foto genomen om dat te bewijzen!  t kan dus wel, maar laten we de huid niet verkopen voor de beer daadwerkelijk geschoten is. ik wacht volgende weken af.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.


SDB Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres