Clinton

Obama roemt Hillary staat in alle kranten. Maar Hillary is een duivelin. Zo u wilt, een echte crimineel. Ook haar man Bill, oud president van de VS en zeker geen reclame voor het land, is een zelfde soort bandiet.

Maar we laten u kennis maken met Hillary Clinton, toekomstige en eerste vrouwelijke president van de VS. Daar is alles schijn, de politiek is geen werkelijke wereld. Iedere politicus is een sociopaat. Hillary bewijst de stelling nog maar een keer.

Clinton

Als we een serieus boek zouden schrijven over leven en wandel van Hillary dan zou het de omvang van een bijbel krijgen maar dan één met minder katholieke beschrijvingen. Ook één artikel is bijna onmogelijk om alles onder te brengen. Daarom hebben we een selectie gemaakt. Een selectie met verwijzingen naar andere verhalen over Hillary.

Indien we de lijken van de Clintons tellen tot op de dag van vandaag, komen we op 85 moorden.

Om alles leesbaar te houden en niet uit te wijden maar een opsomming te geven van hun misdadig leven, behandelen we de Clintons vanaf hun Whitewater affaire tot en met de Benghazi moorden op ambassadeur Stevens en drie andere Amerikanen.

Dit artikel zal aantonen dat Hillary Clinton, naar alle zekere waarschijnlijkheid de volgende president van de VS, en topdiplomaat voor dat land een regelrechte sociopatische criminele is!

Bill Clinton

Whitewater

Whitewater was een onroerend goed project in Arkansas waarvan er ook al zovele zijn geweest in België. Er is niet veel verschil wat schandalen betreft hier of in Arkansas. Alleen het schandaal in Arkansas kwam uit omdat bleek dat de ‘geldschieters’ Bill en Hillary partners begonnen te bedreigen tot het betalen van grote sommen geld. Deze partner luisterde naar de naam Jim McDougal en had een spaarbank, Madison Guarantee, die Hillary weer inhuurde als advocate via de firma waarvoor ze werkte, Rose Law Firm.

Door al het illegale terugtrekken van gelden uit het bedrijf Madison Guaranty, ging het bedrijf in faling en ook het vastgoedproject viel in duigen. Alles bij elkaar moest de Amerikaanse belastingbetaler hiervoor $65 miljoen betalen. Hillary verklaarde 99 maal onder eed dat ze niet wist wat voor werk ze deed voor Madison Guaranty. Na zes slopende en langdurige verhoren waarbij ook nog $40 miljoen aan belastinggelden is verbrast voor onderzoekingen komt officier van justitie, Kenn Starr, tot de volgende conclusie: “het onderzoek heeft uitgewezen dat het bewijs onvoldoende is om het aan een jury voor te leggen om zodoende tot een veroordeling te kunnen komen.”

Wat hij in alle werkelijkheid zegt is het volgende: ‘beste mensen, we weten dat ze schuldig zijn. We weten met stellige zekerheid dat ze het hebben gedaan maar we kunnen het niet genoeg hard maken.’ In België hebben we ook een zaak zonder enig bewijs dan wat lulverhalen. Ze is ‘de parachutemoord‘ gedoopt. Alleen als je president van de VS en echtgenote bent ga je vrij uit, als je een simpele onderwijzeres bent ga je de gevangenis in!

Ook de rekeningen van Hillary voor bemoeienissen met Madison Guaranty blijken verdwenen te zijn. Toch, 2 jaar later doemen deze op in het Witte Huis en in plaats van veroordeeld te worden voor meineed kan ze rustig thuis blijven. Obstructie van de rechtsgang, niets is haar ten laste gelegd. Hoezo, de wet is hetzelfde voor ons allemaal.

Clinton

Whitewater dodental

John Wilson: werd dood gevonden. Volgens de ‘boeken’ zelfmoord dood ophanging maar pikante detail, vlak voor zijn dood had hij bekend gemaakt dat hij informatie had over Whitewater.

Jon Parnell Walker: onderzocht de link tussen Whitewater en het failliet van Madison Guaranty Savings & Loan. Walker ‘viel’ van de top van de Lincoln Towers.

Stanley Huggins: een strafrecht advocaat van een advocatenbureau uit Memphis dat onderzoek deed naar de praktijken van Madison Guaranty Savings & Loan. Stanley overleed in Delaware maar zijn ‘officiële’ doodsoorzaak is door familie en advocatenbureau altijd tegengesproken. Hij zou volgens de ‘officiële’ versie zijn overleden aan een virale pneumonie. Zijn collegae zeggen dat zijn dood stinkt.

Jim McDougal: was een nauwe vriend van Bill en Hillary Clinton en hun bankier en dacht politiek gezien hetzelfde als de Clintons. Voor criminele feiten verweven aan Whitewater kreeg hij 18 jaar en verdween in de gevangenis. In de gevangenis werd hij in totale afzondering geplaatst waar hij overleed aan een hartaanval, zonder enige getuigen. McDougal echter was een intieme vriend van de Clintons. Hij kende alle details van de Whitewater affaire. Hij zou de Clintons aan de galg hebben kunnen praten, maar dode mensen zwijgen eeuwig.

Johnny Lawhon: een autohandelaar, gespecialiseerd in versnellingsbakken, die een koffer vol documenten ontdekte in een achtergelaten gelaten auto welke hij vond op zijn terrein. Hij overhandigde alles aan Ken Starr. Lawhon werd gedood in een van zijn wrakken. De omstandigheden rondom zijn dood worden omschreven als ‘zeer verdacht’.

Hier de film over de Body Count van de Clintons

Clintons gesteund door criminelen

Beide echtelieden hebben een lange geschiedenis die terugvoert naar vele verschillende criminelen in hun directe omgeving. Maar, omdat het hier om een artikel draait en niet om een boek moet u het stellen met een voorbeeld. We nemen voor alle duidelijkheid de HSU zaak. Dat is een voorbeeld van de vele criminele verbanden die er bestaan richting Hillary Clinton.

De beruchte Norman Hsu is één van Hillary haar grootste geldschieters geweest. Hij spekte haar campagnepotje met $850.000 en zijn donaties gingen zelfs door nadat hij door het Hooggerechtshof van Californië was opgepakt. En voordien al nadat hij schuldig was verklaard van wat in Amerika heet, de Grand Theft.

Hsu was op dat moment al 15 jaar op de vlucht omdat hij wist dat hij opgepakt zou worden als men hem zou vinden. Zodoende is het zeker dat Hillary er zich van bewust moet geweest zijn dat ze geld accepteerde van een misdadiger wat op zichzelf een even grote misdaad is. En daarbij komt ook dat hij al eerder bij verstek was veroordeeld door de rechtbank.

Hsu zijn misdaad is er één die door banken alle dagen wordt begaan. Ponzifraude mag voor een particulier tot een veroordeling tot 200 jaar leiden banken mogen dat ongestraft. Als de wet gelijk is voor ons allemaal dan moeten alle CEO’s van banken worden opgepakt en bestraft zoals Hsu. Zo denken wij erover. En iedere officier van justitie en rechter weet dat we gelijk hebben. Waarom mag een bank WEL wat een particulier niet mag?

Omdat ook de regering van Obama voor het grootste gedeelte uit regelrechte criminelen bestaat heeft Hsu ook Obama $18.000 geschonken voor zijn verkiezingscampagne.

Clinton emails

De Benghazi moorden

Er is nu bewijs dat Obama en zijn voltallige regering wisten dat Ambassadeur Stevens meer bescherming had gevraagd en dat hij speciaal zijn best had gedaan bij de minister van buitenlandse zaken, Clinton.

Het is zo klaar als een klontje dat Amerika een drone heeft gelanceerd om een kijkje te gaan nemen op. Vanuit hun fauteuil in het Witte Huis hebben ze dan vier dode Amerikanen ontdekt of ze alle vier zien vermoorden! Wellicht hebben ze de moord op Ambassadeur Stevens nog live meegemaakt maar daar zijn geen sluitende bewijzen over! Wel moest Obama zich er met een leugen uit lullen: ‘er was geen tijd genoeg meer om een militaire actie op touw te zetten.’ Dat is toch pure verkoop van shit! Als een drone ernaar toe kan worden gestuurd om filmopnames te maken waarom zijn er dan geen gevechtsvliegtuigen gevolgd om Stevens en zijn mensen uit hun benarde positie te bevrijden? Daarna kun je dan nog grondtroepen sturen om ze op te halen en ook het laatste verzet uit te roeien.

We weten met stellige zekerheid dat Generaal Hamm, toenmalig commandant van AFRICOM, tegen de bevelen van Obama in een reddingsactie aan het lanceren was om Stevens weg te halen, toen hij is gearresteerd en uit zijn functie gezet. Stevens lag op zijn knieën om hulp te krijgen nadat de aanval begonnen was. Juist daarom was generaal Hamm bezig om zijn special forces er naar toe te sturen. De reddingspoging mocht niet doorgaan omdat dan de functie van de ambassade als CIA safe house uit zou komen. Anders gezegd: de ambassade was een spionnennest van waaruit meerdere acties op Benghazi, Egypte, Libië en Syrië zijn gelanceerd om de Moslim Broederschap te helpen overal aan de macht te komen. Anders gezegd: Amerika helpt de terroristen, waartegen ze zogenaamd voor de normale burger ‘oorlog’ voeren, overal in Afrika en het Midden-­Oosten aan de macht komen en de kontenkruipers van de NAVO doen zonder nadenken mee!

Lees dit

Op het moment dat generaal Hamm zijn bevelen van Obama krijgt om niet in te grijpen, maakt hij plannen om via een andere weg de ambassade, waar de om hulp roepende Stevens in doodsangst zit, te ontzetten. Hierdoor wordt hij maar een paar minuten later door zijn opvolger, generaal Rodriquez, gearresteerd en van zijn commando ontheven. Generaal Hamm stond niet alleen hij had hulp gevraagd en gekregen van admiraal Gaouette, commandant van Carrier Strike Group One, om hem te ondersteunen bij zijn ‘illegale’ reddingsactie. De admiraal was volop bezig met het verzamelen van inlichtingen om Hamm te ondersteunen toen ook hij werd gearresteerd en uit zijn functie gezet.

Lees hier

Beiden worden vastgehouden op onbekende locaties.

Trouwens Obama wil alle hoge officiere laten verwijderen die geen bevel willen geven op burgers te schieten.

Clinton

Toelichting

We moeten het nu ook een beetje van de positieve zijde bekijken. Het blijkt nu duidelijk dat vele oudere, hoge militaire officieren genoeg hebben van de treiterige Obama en zijn bende criminelen die met hem meebesturen. Sommigen hebben echt het recht in eigen handen genomen om het Amerikaanse volk te helpen. Het bewijs is klaar en duidelijk! Clinton wist dat Stevens in groot gevaar verkeerde en beval voor meer veiligheid, hetgeen Obama weigerde en dus Clinton in de kou liet staan, waardoor Stevens is vermoord.

Op dit punt had Clinton een keuze kunnen maken:

1) Doet ze mee en neemt ze medeplichtigheid aan moord erbij

2) of, neemt ze ontslag om zo te weigeren dat ze medeplichtig wordt aan de intentie tot moord, doorgegeven en uitgevoerd via de bevelen van Panetta en Obama?

Zelfs als Clinton ontslag had genomen zou dat niet genoeg geweest zijn om deze misdaden te voorkomen indien ze alles wat ze wist niet wereldkundig zou hebben gemaakt. Ze had de morele en wettelijke noodzakelijkheid om ontslag te nemen en alles wereldkundig te maken om de misdaden te voorkomen.

Generaal Hamm en Admiraal Gaouette daarentegen twijfelden geen moment. Het zijn mensen die begrijpen wat moraliteit en wettelijke noodzakelijkheden betekenen. Ze weigerden om een onwettelijk, zelfs ongrondwettelijk, bevel uit te voeren. Clinton, door haar criminele achtergrond en verweven in vele criminele zaken ingegeven door haar vele ongepaste keuzes, koos om mee te doen en zodoende medeplichtig te zijn aan de zoveelste moord in haar leven.

Er bestaat geen enkele twijfel dat Clinton gelimiteerde opties heeft om dit soort misdaden te rapporteren als ze al de moed van Hamm en Gaouette zou hebben bezeten om te weigeren mee te doen aan de illegale bevelen van Obama via Panetta. We begrijpen zelfs dat ze veel moeilijkheden heeft gehad als ze het heeft overwogen waar ze met haar klacht en volledige informatie uit de eerste hand terecht zou kunnen.

De meest logische zou geweest zijn om naar Eric Holder, de procureur­generaal te stappen. Toch, door Holder zijn medeplichtigheid in de ATF Gun Walking Scandal, wist Clinton dat Holder even corrupt was en is als Obama. Ook zou ze naar de FBI hebben kunnen stappen maar dat bureau staat onder controle van de president en de lokale politie heeft in zulke zaken geen bevoegdheden. Zat ze nu vast om te melden wat ze te melden had? Zeker niet! Het Congres gooide haar een reddingsboei toe. Ze weigerde deze te accepteren. Waarom zult u zich afvragen? Simpel! Ze zou voordat de ondervragingen in het Congres zouden beginnen op eenzelfde manier worden vermoord als Stevens. Zoals ze zelf vele moorden had laten plegen om niet in opspraak te komen. En, waarschijnlijk de belangrijkste overweging. Ze zou het presidentschap, als volgende president van de VS, op haar buik kunnen schrijven.

We willen er verder niet teveel woorden aan vuil maken. Clinton is een crimineel en dat zal nooit veranderen. Haar ‘body count’ is extreem hoog en dat zal haar steeds blijven achtervolgen. Alleen de massamedia vertellen niets omdat ze gecontroleerd worden. Daarom weet u zulke dingen niet. En vergeet het! Ook hier in België gebeuren zulke dingen en zijn er al vele moorden gebeurd in de zaak Dutroux en de Bende van Nijvel om enkele voorbeelden te geven. Allemaal geweten, genoteerd en terug op te halen via dossiers en zelfs boeken, geschreven door onderzoeksjournalisten.

Misschien kan de politiek onze rechters het zwijgen opleggen, onderzoeksrechters laten vervangen voor corrupte zakkenwassers maar dat wil niet zeggen dat het niet geweten is. Soms is een grove bezem noodzakelijk.

De leugen regeert. En, we worden geregeerd door een stelletje sociopaten.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.