gele hesjes

Hier strijden de Franse Gele Hesjes om

Hieronder geven wij de vertaling van de eisen die door de Franse Gele Hesjes zijn gesteld. Hoewel sommige daaran specifiek op de Franse situatie zijn toegesneden achten wij dit van een dusdanig belang dat ze ook in een Nederlandse versie beschikbaar zijn.

Aangezien de politici net doen alsof ze de eisen van de Gele Hesjes niet begrijpen, en aangezien de eisen van sommigen verre van voldoende zijn om een serieuze en duurzame verandering te garanderen, volgt hier een lijst die niet uitputtend is, maar die een gegarandeerd resultaat op de lange termijn biedt. Wij zijn niet naïef: de plutocraten die de macht hebben zullen alles doen om het te verhinderen, maar het blijft niettemin van wezenlijk belang om in ieder geval deze voorstellen te laten invoeren.

Economie/Werk

1. Bijeenroepen van een Staten-Generaal voor de belastingen. Grondwettelijk onmogelijk maken dat de staat het bezit van burgers voor meer dan 25% belast

2. Onmiddellijke verhoging van het minimumloon, van de oudedagsvoorziening en de sociale minima met 40%

3. Aanstelling op grote schaal van ambtenaren om de kwaliteit van de publieke voorzieningen te herstellen: stations, ziekenhuizen, scholen, de posterijen…

4. Huisvesting: plan om 5 miljoen sociale woningen te bouwen om huren en grondprijs te verlagen en de economie weer op te starten via de werkgelegenheid. Prefecten en burgemeesters die daklozen op straat laten slapen, zwaar straffen

5. Banken: kleiner maken zodat ze zich kunnen beschermen tegen crises, monopolies opheffen, speculatie van deposito scheiden; banken redden door de overheid moet verboden worden

6. Staatsschuld annuleren: deze heeft geen bestaansrecht meer en is al meerdere malen terugbetaald

Politiek

7. Grondwetgevende Vergadering: een nieuwe grondwet maken door het soevereine volk en ter bescherming van zijn belangen. Instellen van referenda op initiatief van de kiezers

8. Verbod van lobbies en andere netwerken om de politiek te beïnvloeden. Definitieve uitsluiting uit het politieke leven van afgevaardigden met een strafblad. Geen stapelen van politieke functies meer

9. Frexit: vertrek uit de EU om de economische, monetaire en politieke soevereiniteit te herstellen (honereren van het referendum van 2005). Herstel van het recht om geld te drukken door artikel 123 van het Verdrag van Lissabon los te laten (en daarmee 50 miljard euro aan bezuinigingen per jaar)

10. Belastingontduiking: de 80 miljard euro terughalen die de staat ieder jaar misloopt van de 40 grootste bedrijven (‘CAC 40’)

11. Onmiddellijk stopzetting van privatisering en her-nationalisatie van publiek bezit zoals snelwegen, luchthavens, parkings, spoorwegen…

12. Radar en bekeuringen: verwijdering van nodeloze radars en video-bekeuringen die niets anders zijn dan een verhulde belasting

13. Openbaar onderwijs: ideologie buiten dit ministerie houden en destructieve onderwijspraktijken beëindigen (algemene methode…)

14. Rechtsstelsel: Verviervoudiging van het budget en bij wet beperken van de tijdsduur van juridische procedures. Het rechtssysteem vereenvoudigen en geheel gratis en voor iedereen toegankelijk maken

15. Media: media-monopolies opsplitsen en vriendjespolitiek tussen media en politici stoppen. Media toegankelijk maken voor burgers en pluriformiteit garanderen. Beëindiging van propaganda door redacties, van publieke subsidie voor de media (2 miljard per jaar) en van belastingontwijking door journalisten

16. Garantie voor de vrijheid van burgers door een verbod in de grondwet op te nemen op staatsinmenging in onderwijs, opvoeding, gezondheid en gezinsaangelegenheden

Gezondheid/milieu

17. ‘Geplande veroudering’: verlengen van de garantie van fabrikanten op hun producten tot minimaal 10 jaar met bijbehorende beschikbaarheid van reserveonderdelen

18. Plastic: verbod op korte termijn om plastic flessen en glazen alsmede andere vervuilende verpakkingen te verkopen

19. Farmaceutische bedrijven: terugdringen van hun invloed en instelling van overlegorganen voor de volksgezondheid en de ziekenhuizen

20. Landbouw: verbod op genetisch gemanipuleerde gewassen, kankerverwekkende bestrijdingsmiddelen, stoffen die de stofwisseling verstoren, monocultuur…

21. Her-industrialisatie van Frankrijk teneinde importen en dus vervuiling te verminderen

Buitenlandse zaken

22. NAVO: onmiddellijke uittreding uit het Noord-Atlantisch verdrag en verbod op Franse deelname aan agressieoorlogen

23. Franstalig Afrika: stopzetting van de plundering en politieke en militaire inmenging. Teruggeven van het geld van dictators en verduisterd bezit aan de Afrikaanse volkeren. Onmiddellijke repatriëring van alle Franse soldaten. Het systeem van de Frans-Afrikaanse franc beëindigen dat Afrika arm houdt. Aangaan van betrekkingen met Afrikaanse staten op basis van gelijkheid

24. Immigratie: verhinderen van migratiestromen die onmogelijk opgevangen en evenmin geïntegreerd kunnen worden, gegeven de fundamentele beschavingscrisis die we op dit moment ervaren

25. Buitenlandse politiek: zorgvuldig respecteren van het internationaal recht en de verdragen die we hebben getekend

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.