Elite

Het web der machtselite (deel 1 het beest)

Of mensen het nu wel of niet geloven, er bestaat een mondiale klasse die ons bestuurt, onafhankelijk van onze verkozen regeringen. Onze regeringen zijn niet meer dan een stelletje waardeloze ‘puppets on a string’ waar we nooit op zullen kunnen rekenen. Als we u zien hoe een situatie om de Krim en Oekraïne wordt uitgebuit om een nieuwe koude oorlog te starten terwijl geen ‘journalist’ dit opmerkt of zelfs maar de ballen heeft om zoiets aan de kaak te stellen, zegt ons genoeg. De NAVO met aan het hoofd Amerika bestaan uit een zootje oorlogsmaniakken van de eerste orde. Wij, HET VOLK, zullen zoals altijd de rekeningen mogen betalen, het zij in klinkende munt maar ook met de levens van onze geliefden. Wordt het geen tijd dat we er een keer iets aan gaan doen?

  • De opzet van de thesis
  • Hoe is de globale elite intern gestructureerd?
  • Is de theorie correct om de term globale elite te kunnen gebruiken?
  • Welke instrumenten worden er gehanteerd om de macht in handen te houden?
  • Hoe kan dit praktisch inzicht de mensheid dienen.
  • Het systeem is opgebouwd uit vier cirkels. In de eerste cirkel vinden we de rijksten der aarde, families of clans en allen die een vermogen hebben van meer dan een miljard dollar of euro!

De tweede cirkel. Hierbij horen ook de CEO’s van grote transnationale bedrijven en natuurlijk de grootste banken ter wereld. Juist zij die genoemd worden ‘te groot om vast te zetten’ waarop geen enkele justitie enig vat op heeft. Zij werken alleen om de leden van de eerste cirkel elke dag rijker te maken en zo worden zij ook rijker.

De derde cirkel. Hiertoe behoren top politici waarvan er velen werkzaam zijn in regeringen en voor internationale instituten en nog meer, als ‘adviseurs’ maar dan weldegelijk op de achtergrond. Ook de top van toonaangevende militairen hoort tot deze kring. De opdracht van de politieke klasse is om zoveel mogelijk sociale producten over te hevelen samen met de macht naar de binnenste, eerste, en tweede cirkel. Zodoende krijgen beide eerste cirkels alle macht in handen. Evens wordt de legitimiteit van een regering niets anders dan het organiseren van een politiek circus en beveiligen ze tegelijkertijd de plutocratie omdat de macht niet langer bij een regering ligt maar bij de rijksten der aarde.

De vierde cirkel wordt gevuld door top academici, mediatycoons hun CEO of hoofdredeacteurs, advocaten, soms zelfs met acteurs, film en muzieksterren, afgevaardigden van NGO’s, enkele religieuzen en criminelen zoals Blair en Kissinger om wat decoratie aan de vierde, minst belangrijke, cirkel te geven. Allen uit de vierde cirkel hebben één ding gemeen; ze vinden het leuk om toegang te hebben bij deze ‘machtigen’ der aarde. Ze worden goed betaald en zullen er voor waken om deze voordelen niet te verliezen.

Het lijkt erop dat de mate van internationalisering geen grote invloed heeft op de status van beide eerste cirkels. Deze zijn altijd internationaal georiënteerd geweest.

De derde en vierde cirkel zijn meer nationaal gevuld waardoor er een hiaat ontstaat. De eerste en tweede cirkel hebben geen grote invloed op bijvoorbeeld verkiezingen en eigendommen. Daarom MOETEN er in alle werelddelen organisaties zoals de EU verschijnen zodat alle nationale macht kan worden overgeheveld naar de eerste en tweede cirkel door op de lange duur alle grondwetten van alle verschillende landen van de unie buiten werking te stellen. Ze zijn trouwens al aardig op weg met deze verwerpelijke daden.

De eerste cirkel is niet statisch maar heel solide. Het bouwt zijn rijkdom uit op het financiële en sociale kapitaal dat is gegenereerd door vorige generaties via staal, bank, wapen en oliebaronnen. Gemakkelijk is het voor hen die in een bepaalde familie zijn geboren, zij behoren per direct tot de eerste cirkel zoals er zijn: Rotschild, Rockefeller, Morgan, DuPont, Vanderbilt, Agnellis, Thyssen en Krupp.

Maar ook steeds meer NIEUWE RIJKEN behoren tot de eerste cirkel. We nemen enkele voorbeelden zoals: George Soros, William Gates, Warren Buffett, Marc Zuckerberg, Sheldon Adelson, of de gebroeders Koch; Russische of Oost Europeanen zoals: Alisher Usmanov, Mikhail Chodorkowski, Boris Berezowski, Mikhail Fridman, Rinat Ahmetov, Leonid Mikhelson, Viktor Vekselberg, Andrej Melnichenko, Roman Abramovich; maar ook Carlos Slim Helu, Lakshmi Mittal, Mukesh Ambani, Jorge Paulo Lemann, Iris Fontbona of Aliko Dangote van de zogenaamde minder ontwikkelde wereld zoals ze dat zo mooi noemen.

Deze nieuwe parvenu’s zijn politiek meer actief en komen regelmatig in de kijker. De oude, rijke families manipuleren alles vanuit de achtergrond. Georges Soros staat bekend om zijn waarschuwingen voor het kapitalisme en zijn uitspraken dat goud een slechte belegging is terwijl hij zijn goud en aandelen in goudmijnen heeft uitgebouwd tot tientallen miljarden. We hebben hem al eerder een oplichter genoemd en dat blijft zo! Maar Soros is een liberaal en dat staat haaks tegenover bijvoorbeeld de Koch broers, Sheldon Adelson of Robert Murdoch. Zij zijn zeer agressieve rechtsen die als ze kunnen een moord zouden plegen om 10 euro rijker te worden.

De oligarchen uit het Sovjet Blok hebben hun fortuin bijeen geschraapt over de ruggen van alle Russen tijdens de ambtsperiode van Boris Yeltsin die als chronisch alcoholicus alles zowat heeft geprivatiseerd wat er te privatiseren was nadat het socialistische regime in elkaar was geklapt. Poetin heeft dit alles teruggedraaid omdat privatisering van staatseigendommen DIEFSTAL is van de burgers. Maar, hij deed nog meer, ook nooit on de Westerse pers verschenen. Hij wil alle GGO’s buiten Rusland en daar ook houden. Daarom is er een nieuwe Russische wet die zeer eenvoudig is. Iedereen die GGO’s groeit of in eten verwerkt zal worden vervolgd en berecht als TERRORIST! Ook staat de microgolfoven weer op de zwarte lijst zoals deze in de Sovjet Unie ook was verboden voor 1996. Ja, geloof het of niet. De microgolfoven is even funest voor uw gezondheid als GGO’s. Zo vertel ons nu. Wie zijn de bandieten? Iemand die zijn volk beschermt tegen ziekte en gebrek of onze Westerse Maatschappij die alle banditisme van superrijken, grote internationale fabrikanten en banken laat af betalen zodat later de betaalde boetes via belastingen en sociale lasten weer in hun zakken vloeien? Is toch een fantastisch systeem, niet?

Enfin, ook hier was de IMF er weer als de kippen bij en dit keer werd Rusland volledig leeggeroofd door niet alleen het IMF. Westerse ‘adviseurs’ waren er als de kippen bij om de dronken Yeltsin van raad te voorzien. Jeffrey Sachs, hoofd van het privatiseringsprogramma, opgezet door Harvard. Jegor Gajdar, Anatoli Tschubais, zelf een oligarch, en Alfred Koch werden lokale leidinggevenden in Rusland, Vaclav Klaus in Tsjecho­Slowakije, Leszek Balcerowicz in Polen. De methode ‘how to create oligarchen,’ en sociale polarisatie, is gemakkelijk te begrijpen en wordt beoefend door het IMF, telkens als er weer een onderdeel van hun beleid van structurele aanpassing moet worden ingevoerd (wat dan later cynisch armoedebestrijdingsstrategie wordt genoemd): verder krijgen we dan weer altijd dezelfde maatregelen.

Afschaffing van alle prijs controle en openbare subsidies, ambtenaren ontslaan, lonen beperken, de eenheidsmunt devalueren en privatiseren van overheidsbedrijven en infrastructuur, dat wil zeggen de Consensus van Washington. Wijdverbreide armoede is het onmiddellijke resultaat en de andere kant van de medaille gaat de zeer geconcentreerde rijkdom voor een gedeelte in slechts een paar nieuw gecreëerde oligarchen hun handen. (Oekraïne nu)

Vormt de globale oligarchie een sociale klasse in de theoretische zin van het woord?
Als dit zo is, dan bestaat er een controle op productiemiddelen die worden samengehouden door een klasse bewustzijn en een mentaliteit om fouten te controleren zodoende worden ze dan partij in een globale klassenstrijd over de verdeling van (sociale) producten.

De binnenste cirkels voelen zichzelf feodale koningen omdat ze in hen belevenis zichzelf zien als goddelijke superieuren die ver boven de mensheid staan. Daarom is het niet vreemd dat alles steeds meer in onze samenleving wordt gefundeerd op fascistische peilers. Het is hun ideologie, en oorlogen zijn de enige manier om hun macht en rijkdom uit te breiden. De geldelite hebben in het algemeen de neiging om zich te concentreren op hun interne sociale contacten.

Het hoort te worden benadrukt op wat voor manier de financiële sector de controle van de productie industrie heeft overgenomen. Dat spel is al bezig van het moment in 1971 waar Amerika zijn goudstandaard moest loslaten. De FED heeft vanaf dat moment tot nu toe niets anders gedaan dan geld gedrukt waarbij ze de toestemming kregen van elke opvolgende Amerikaanse regering, behalve dan deze van Kennedy. (We kennen de geschiedenis van de broers maar al te goed, niet?)

De hoeveelheid geld dat er rondwaart voor rendabele investeringen wordt op geen manier ondersteund door productie van goederen maar door het in circulatie te brengen van VALS GELD! Hierdoor heeft de financiële industrie echte bedrijven opgekocht door aandelen, obligaties en andere financiële derivaten binnen en buiten de VS. Dus, de financiële industrie heeft hierdoor op onrechtmatige wijze controle gekregen over grote delen van de industrieën inclusief via allerlei productieve eindfabrikaten over kleine en middengrote bedrijven (KMO’s), vruchtbare landerijen en rauwe materialen zoals erts, diamant, goud en zilver, uranium, olie en meer van dat soort zaken.

Vergeet niet dat de financiële sector ook een grote vinger in de pap heeft wat betreft wetenschap en technologie door lobbyisten en donaties aan politici en academici. Alle pipo’s die dit verwezenlijken door invoeren van wetten en dergelijke bevinden zich allemaal in de derde cirkel. Ze voeren uit wat hun geldschieters willen en zodoende doet de derde cirkel exact wat de binnenste, eerste, cirkel wil. Het is juist om te concluderen dat geld de dienst uitmaakt in alle facetten van ons leven, studie en werk. We zijn slaven die nog veel gaan afzien als alle verworven rechten weg zullen vallen.

Een klassenstrijd wordt trouwens nooit begonnen door mensen die tot geen enkele cirkel behoren. Dat is dikwijls neergeschreven door media en auteurs. Alles wordt gedirigeerd en volgens de regels van de kunst door de regerende klasse via de staat uitgespeeld.

Het gehele arsenaal van neo­liberale beleidsmaatregelen vanaf de zogenaamde ‘bezuinigingsmaatregelen’ tot en met het massaal afdanken van arbeiders en bedienden maar ook massieve transfers van rijkdom naar crediteuren zijn ontworpen om de macht, rijkdom voor diverse sectoren van de binnenste cirkel te vergroten en dat weldegelijk ten koste van de werkende klasse. In België is dit verkregen door van bedienden en arbeiderscontracten één en hetzelfde contract te maken. Iedereen is verliezer BEHALVE de werkgever! Dat is maar één voorbeeld! De rijken willen iets en de staat zet het om in wet! We worden geregeerd door een stelletje Jan Klaassens en Katrijntjes van de vierde cirkel. Vanaf het moment dat er een eenheidscontract is, zet VOLVO meer dan tweehonderd bedienden van de ene op de andere dag op straat! Volvo wordt rijker door deze zet en de binnenste cirkel krijgt zijn winsten op aandelen binnen zoals altijd was bedoeld. Daarom worden mensen afgedankt! Elke strijd in, van en door de arbeidersklasse wordt gedirigeerd van bovenaf om alle rijkdom te kunnen transfereren naar de binnenste cirkel door verhoging van belastingen, verzinnen van nieuwe belastingen die alleen door degenen moeten worden betaald die werken, afschaffen van belastingen voor bedrijven die tot de topcirkels behoren, selectieve regelgeving doorvoeren waardoor financiële speculaties vergemakkelijken, verlagen van sociale uitgaven op pensioenen, gezondheid en onderwijs voor de arbeidersklasse. En de vakbonden? Wat hebben ze voor elkaar gekregen? Niets! Er valt niet te onderhandelen als grote multinationale bedrijven iets doorgevoerd willen hebben. Als zij ook al geen onderdeel zijn van het manipulatieve spel!

Een klassenstrijd die vanaf boven wordt gedirigeerd is te herkennen omdat het collectief machtskapitaal via slinkse wettelijke wegen rechten voor vakorganisaties, sociale bewegingen en arbeiders aan banden legt. We herkennen een klassenstrijd idem omdat er belastinggelden uit staatsfondsen worden gebruikt om banken vrij te kopen die door hypotheekfraude zowat failliet zijn gegaan omdat ze zelfs de overeengekomen minima van 2% voor alle kapitaal dat ze vertegenwoordigden niet meer konden opbrengen. In plaats van ze allemaal voor de rechtbank te brengen worden deze geldelite geholpen door de staat. STINKT DAT NIET? Vindt u nu ook niet dat we door een stelletje IDIOTEN worden geregeerd? Een soort kontenkruipers die hun ziel en schoonmoeder zouden verkopen om een mooi baantje te krijgen zoals Verhofstadt, de Gucht en Leterme? Want wees gerust dat deze pipo’s hun broek meerdere malen hebben afgestroopt voor de binnenste cirkel om te krijgen wat ze nu hebben! Verhofstadt: de verkoop van zowat alle staatseigendommen en invoering van de euro waar we NIETS over te zeggen hebben gehad. De Gucht: wat heeft die vent gedaan? Als je met de belastingdienst in de clinch gaat en je laat dat oplopen en de belasting gaat niet akkoord met het schikken voor een miljoen euro? Dan denken we dat de ganse geldsituatie van zo’n persoon met een voorbeeldfunctie werkelijk stinkt. Dat een dergelijke pipo nog op zijn post mag blijven? Dat zo iemand nooit ter discussie werd gesteld door en in de pers? IS dat niet vreemd? Handje boven het hoofd van de binnenste cirkel omdat hij het zo goed doet met de handelsonderhandelingen met Amerika? (internetcensuur, copyright uitbreiding voor onderzoeken gedaan op universiteit die in leven worden gehouden door belastinggeld enzovoort? Wat voor een plakkaat zou u het liefst op zo’n klojo zijn voorhoofd plakken?) Zo zijn honderden miljarden belastinggeld, bedoelt voor pensioenen, gezondheid en onderwijs, getransfereerd naar banken die in feite niet meer zijn dan criminele instellingen om hen uit de door henzelf veroorzaakte afgrond te komen. En dat is in werkelijkheid de zogenaamde ECONOMISCHE CRISIS. Er bestaat geen economische crisis. Er is uitsluitend een financiële crisis omdat wij terug moeten keren naar de prehistorie.

Regeringen zijn de INSTRUMENTEN om geld af te nemen van het volk door heffen van belastingen en deze over te maken naar de rijken via het banksysteem. Ze doen dat met behulp van het IMF. Het IMF is dan ook de grootste criminele bankorganisatie van de wereld en de maffia is daar een baby bij vergeleken. Vergeet niet dat een regering, door handel te drijven met het IMF, eveneens een criminele organisatie is. Ja, ook onze regering! Als u voorbeelden wilt: Griekenland, Portugal, Spanje, Ierland, Cyprus en wat ze nu doen met Oekraïne, Egypte, Thailand, Venezuela en Libië. En, ze hebben alle ontwikkelingslanden gisteren afgeroomd en leeggezogen DUS, nu zijn WIJ AAN DE BEURT!

Ze willen alles. Winst en macht! Onze wereld wordt gedomineerd en nu opnieuw vorm gegeven door een kleine groep financiële, bedrijfs­, politieke en intellectuele elite. We moeten allemaal worden uitgemolken en afzien zodat zij kunnen hebben wat ze willen alsof ze een kleuterschool zijn. Het gaat hier niet over meer, het gaat over alles afnemen, confisqueren als het niet anders kan met de ‘wet’ in de hand, inclusief al onze huizen waar we nu in leven. Heb je er echter een probleem mee dan heb je de oproerpolitie met een IQ van 40, speciaal geselecteerd op dikke platen voor de kop en ‘befehl ist befehl’ mentaliteit met Gestapo trekken. Verder hebben we dan gevangenissen en natuurlijk het fascistisch systeem! Als de slapende meute alles nog even bezig laat, hebben we het luilekkerland geschapen voor de elite, zodat zij ons in Europa alles af kunnen nemen en ons massaal af kunnen maken via onnozele wetten waardoor nog meer transvetzuren in onze voeding kunnen worden gedumpt door MOORDENAAR voedselfabrikant en met medewerking van een ‘minister’ die ook te dom is om te helpen donderen. Fascisme kan alleen maar het basisidee zijn voor de ideologie welke we opmerken in de hedendaagse politiek en bankwereld. Oorlog en revolutie zijn de beste manieren om macht en winsten uit te breiden voor een stelletje fascisten!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.