PvdA

Sinds WO2 worden onze grote steden overwegend bestuurd door burgemeesters van de PvdA. Doorgaans waren dat solide bestuurders die veel deden voor “de gewone man”, realistisch omgingen met de belangen van het bedrijfsleven en oog hadden voor traditie en volksvermaak. Tegenwoordig worden zij door velen gezien als arrogante vertegenwoordigers van het partijkartel. Bij het laten verdwijnen van de traditionele Zwarte Piet, speelden verschillende PvdA-burgemeesters achter de schermen een cruciale rol. Hoe kon het zover komen?

Voor de oorlog was Nederland een conservatief-liberaal bestuurd land. De collectieve uitgaven bedroegen minder dan 30% van het BBP en dat geld ging nog grotendeels naar politie en defensie, hoewel onze vloot en leger er veel te zwak voorstonden aan het begin van WO2. Verder was er geld voor onderwijs, infrastructuur, sociale woningbouw en sociale instellingen, maar veel was het niet.

Bij een bloeiende economie was dit beleid nog houdbaar, maar toen er sprake was van een langdurige economische crisis in de jaren dertig sprongen in verschillende landen fascisten en nationaal-socialisten in het gat. Hoewel men tot op de dag van vandaag alles uit de kast haalt om deze bewegingen te framen als “rechts”, waren ze sociaal-economisch gesproken eerder links. Dat verklaart ook grotendeels hun aantrekkingskracht voor de massa. In Nederland werden gedurende de Bezetting onder andere het Ziekenfonds, het Ontslagrecht en de Kinderbijslag ingevoerd.

De PvdA na de oorlog

Natuurlijk werd hierover tijdens de oorlog al nagedacht door de Nederlandse elite en het koningshuis. Na de oorlog zou er meer ruimte gemaakt worden voor de sociaal-democratie, om zodoende een Verelendung van de massa – met als mogelijk gevolg een nieuwe vorm van extremisme – te voorkomen. Op landelijk niveau werd dit beleid doorgevoerd door de bekende vadertje Drees van de PvdA, onze premier van 1948 tot 1958. Tevens de grondlegger van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid.

In Amsterdam was burgemeester Arnold Jan d’Ailly (PvdA, burgemeester van 1946 tot 1956) typisch iemand die opereerde op het snijvlak van elite, sociaal-democratie en koningshuis. Hoewel afkomstig uit de bankierswereld – hij speelde op het einde van de oorlog nog een kleine rol in de illegale financiering van het verzet naast de broers Walraven en Gijs van Hall en Iman van de Bosch – wist d’Ailly ook de taal te spreken van de gewone man en vrouw. Zijn contact met het koningshuis was uitstekend. Overigens zou d’Ailly in 1956 opgevolgd worden door diezelfde Gijs van Hall, als burgemeester wat minder geslaagd en eveneens “bankier van het verzet”.

sinterklaas
Burgemeester d’Ailly schudt de Sint (mijn opa) de hand in 1954

Dit contact van d’Ailly met het koningshuis zou van pas komen bij de organisatie van jaarlijkse grote Sinterklaasintocht in Amsterdam, die toen nog de facto de landelijke intocht was en vanaf 1952 tot 1963 ook de televisieintocht. Van 1952 tot en met 1954 zouden koningin Juliana en prinsesjes Marijke en Margriet aanwezig zijn bij de intocht van de goedheiligman.

In het Nederland van de Wederopbouw, waar de mensen het niet breed hadden, was deze Sinterklaasintocht met warme koestering van de onschuld van het kind en het gezin, ondersteund door het koningshuis als nationaal symbool, een groot succes. Waar het toeschouwersaantal in 1950 nog zo’n 250.000 mensen bedroeg, steeg dit al snel tot zo’n 750.000 in 1953 en 1954 en zelfs 800.000 in 1955.

De PvdA-burgemeester anno nu

Flashforward
 naar 2018. Er is weinig over van die PvdA van na de oorlog die er was voor de gewone mensen en waarvan de bestuurders – ook al waren ze soms regentesk –garant stonden voor sociale zekerheid en het ouderwetse socialistische streven naar verheffing van het volk, of de emancipatie van de vrouw. Kennelijk beschouwden zij ergens in de jaren zeventig en tachtig die taak als voltooid. De arbeider werd vervangen door een nieuw slachtoffer waarop een zieligheidsindustrie gebouwd kon worden: de immigrant.

Zo kon er een politieke cultuur groeien waarbij de PvdA-elite zich totaal vervreemdde van de eigen achterban en steeds meer een dubieuze rol ging spelen in het faciliteren van de veelal allochtone achterban. Toen de PvdA erachter kwam dat ze daarin doorgeschoten waren, stapten zoals bekend Oztürk en Kuzu uit de PvdA kamerfractie en richtten DENK op, nu goed voor zeven virtuele zetels.

Ondanks tal van rapporten en studies, opgesteld door grijze muizen als Ad Melkert, is de PvdA er nog steeds niet in geslaagd met een aansprekende koers of richting te komen. De reflex van hun bestuurders is sinds de jaren 70/80 nog steeds dezelfde: de allochtone achterban moet behaagd worden, het multiculturele ideaal koste wat kost uitgedragen, de oorspronkelijke achterban is vergeten.

De Sinterklaasintocht en de PvdA

Het is ironisch dat de bonte intocht van Sinterklaas, die in de jaren vijftig zo groot werd mede dankzij PvdA-burgemeester Arnold Jan d’Ailly, door een aantal PvdA burgemeesters in de tang is genomen als waren zij presidenten van een Sovjet-republiek.

Zo bleek uit een onthullende open brief uit 2014 van de twee “hoofdpieten” tevens organisatoren van de Amsterdamse intocht, Frans van Konijnenburg en Bram Graafland, dat zij in de achterkamertjes door wijlen burgemeester Eberhard van der Laan snoeihard voor de keuze werden gesteld: of van alle Zwarte Pieten kleurloze en herkenbare veegpieten maken, of vertrekken.

Frans en Bram besloten te vertrekken. Niet eens zozeer omdat zij per se de Zwarte Piet in zijn huidige vorm willen behouden, maar omdat zij het Sinterklaasfeest zien als een magisch sprookje dat nu door bemoeienis van fantasieloze PvdA-bureaucraten kapot wordt gemaakt.

In Rotterdam was het niet veel beter. Ook PvdA-burgemeester Aboutaleb opereerde hypocriet achter de schermen. Zogenaamd bemoeide hij zich niet met de inhoud van de intocht, maar door op slimme wijze een radicale actievoerder naar voren te schuiven is het ook met de Rotterdamse Zwarte Piet binnenkort gedaan, zoals het AD onthulde in deze reconstructie: En plots was er een pietenakkoord. Dat ruim tweederde van de Nederlanders daar totaal anders over denkt, boeit deze PvdA-regenten niet. Daarmee tonen zij wel aan hoezeer zij vervreemd zijn van hun achterban.

PvdA-burgemeester Marga Waanders bakt ze het bruinst

Van alle PvdA-burgemeesters bakte de burgemeester van Dongeradeel, Marga Waanders, ze wel het bruinst. Naar nu blijkt naar aanleiding van de rechtszaak tegen Friese heldin Jenny Douwes en de #blokkeerfriezen, was Waanders voor de intocht in 2017 maandenlang in de weer om zowel de linksradicale agressieve Kick Out Zwarte Piet beweging als de rechtsextreme NVU bij de intocht te laten demonstreren. In het zicht van de kleine kinderen en hun ouders!

Jan Gajentaan on Twitter

Zo, dus Burgemeester Marga Waanders (PvdA) van Dongeradeel leek het een leuk plan om behalve veeg- en stroopwafelpieten, de extreemrechtse NVU én Kick Out Zwarte Piet in de intocht van Sinterklaas mee te laten lopen. Wij worden bestuurd door idioten.

Of bij het contact van burgemeester Waanders met de NVU het initiatief van de burgemeester kwam of van NVU, weet ik niet. Maar het lijkt er toch wel sterk op dat hier sprake was van een regentesk PvdA-opzetje: door een optreden van de neonazi’s van NVU zou de sympathie van de bevolking uitgaan naar de antipieten, waarna de PvdA’ers in openbaar bestuur en bij de media de door hen gewenste verandering verder door kunnen voeren: de traditionele Zwarte Piet moet wijken, voor iets met roetveegjes.

De grote vraag is nu of burgemeester Waanders met dit opzetje zich niet min of meer schuldig heeft gemaakt aan uitlokking. Want hoe haal je het in vredesnaam in je hoofd: rechtsextremisten én linksextremisten een prominente plaats gunnen bij de intocht van Sinterklaas, het mooiste kinderfeest van de wereld.

De PvdA-burgemeester van 1954, Arnold Jan d’Ailly, wist het beter: hij gunde die prominente plaats aan onze koningin en aan de eerste Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Trygve Lie. Dat was een andere tijd, met een andere PvdA en trouwens ook een heel andere VN. Wat een treurlied.

p.s. naschrift d.d. 9/10/2018

Uit nader onderzoek van de journalist Wierd Duk, die zowel burgemeester Waanders als NVU-leider Kusters heeft gesproken, blijkt dat burgemeester Waanders wel alle mogelijke moeite heeft gedaan om de radicale Kick Out Zwarte Piet beweging te accommoderen, maar met de NVU alleen oriënterende gesprekken voerde. Die nuance moeten we dus aanbrengen.

Blijft zeer merkwaardig dat de intocht organiserende burgemeester per se de linksextremisten van Kick Out Zwarte Piet erbij wilde hebben en daarnaast meermaals persoonlijk belde met de rechtsextremisten van NVU.

Wierd Duk on Twitter

@jangajentaan @XPOmedia @roodtwit @PvdA @groenlinks @JennyDouwes Jan, mijn lezing: Waanders liep enorm (bijna pijnlijk) te knipmessen voor KOZP. Dat blijkt uit de WOB-documenten. Kusters deed tegenover @JennyDouwes wel degelijk voorkomen dat Waanders hen had uitgenodigd om te komen demonstreren. Waanders ontkent dit vehement, Kusters nu ook.

Blog van Jan Gajentaan. Blogger, schrijver van e-books, voetbalvader en eigenwijze Volvo 940 rijder. In het dagelijks leven Human Resources / Recruitment Consultant.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.