Het probleem van de EU

Het probleem van de EU

30 juni 2018 0 Door Redactie SDB

Het probleem van de EU zoals die nu functioneert, is dat we maar cement blijven produceren, zonder te bouwen.

In het prille begin, met de ‘Benelux’ en de ‘Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal’ (EGKS), werd er nog volop gebouwd. Het waren de jaren van de ‘wederopbouw’ na een helse oorlog. Geen gebrek aan ambitie, maar tegelijk ook het besef dat je ook tevéél hooi op je vork kon nemen. Met de geboorte van de ‘Europese Gemeenschap’ werd het lastiger. Het bereiken van consensus werd een traag proces, met niet altijd een bevredigende uitkomst, waar lidstaten op cruciale punten een uitzonderingspositie voor zichzelf bedongen. Met name het Verenigd Koninkrijk, de ‘Atlantische’ intrigant in het gezelschap, plaatste zich frequent buiten de groep.

De acceptatie van die optie, dat lidstaten zich niet hoefden te conformeren, had moeten leiden tot het bijstellen van de doelstellingen. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Een totale wildgroei aan wet- en regelgeving werd over de niets vermoedende Europeanen uitgestort. En nadat de Sovjet-Unie de pijp aan Maarten gaf, stonden ze in Brussel en Straatsburg met vlaggetjes en miljarden aan subsidies de nieuwe gezinsleden te verwelkomen. Elk vermoeden van democratische controle verdween over de horizon. En waar de ‘Benelux’ en de ‘EGKS’, maar ook de ‘EU’ in eerste aanleg, nog nagenoeg geheel gefocust waren op het bevorderen van een ‘binnenlandse markt’, mondde het al rap uit in pogingen die ‘markt’ met steeds verder doorgevoerde regelgeving te frustreren, en kwam de ambitie meer en meer te liggen op verdere gezinsuitbreiding.

Brussel’ en ‘Straatsburg’ bleven maar cement en water in de betonmolen kieperen, en keerden steeds weer terug naar de tekentafel voor nieuwe aanpassingen van de bouwplannen. Het resultaat nu is de ‘Toren van Babel’. Dat mythische bouwwerk dat door spraakverwarring een gigantische verspilling van tijd, energie en materiaal werd. Een verhaal dat via de Hebreeuwse Bijbel werd doorgegeven aan volgende generaties, als waarschuwing. Helaas……..

De hele discussie tussen ‘lidstaten’ over ‘immigratie’ krijgt met elke nieuwe episode meer de aanblik van een knekelhuis. Enkele vooral praktisch ingestelde landen vragen zich hardop af wat er nog over is van die ‘Economische Unie’. Ze worden overschreeuwd door mensen die meer en meer cement en water aandragen, en stenen uit Afrika en het Midden-Oosten importeren voor het vervolmaken van hun ‘Toren’.

Bij recente verkiezingen in Turkije won Erdogan. De overgrote meerderheid van de Turken in Europa steunde hem, en niet de oppositie. Behoudens die Turken die een Koerdische achtergrond hebben, en langs etnische lijnen stemden. Van Marokkanen in Nederland is bekend dat ze niet echt warm lopen voor al die prachtige ‘Verlichte’ initiatieven om ‘minderheden’ binnenhun gemeenschap in Europa te promoten. In de recent met miljardensubsidies aangekochte gebieden in ‘Oost-Europa’ wemelt het van de rechts-extremisten die op geheel eigen wijze ‘transgenders’, homo’s en lesbiennes het hof maken. En ik wil u niet verontrusten, maar het gros van de Syriërs die strijden tegen Assad zijn er niet vies van om dergelijke minderheden van het dak te smijten, en u aan het kruis te nagelen, als ‘Christenhond’. De types die we ‘bevrijd’ hebben in Libië laten ons zien hoe nobel men in die kringen omgaat met ‘minderheden’ en ‘immigranten’.

Er schijnt nu consensus te zijn bereikt over meer ‘deals’ zoals met Erdogan, om de immigratie af te stoppen. Erdogan kocht van die miljarden die Timmermans hem toeschoof in Rusland moderne luchtafweer. En op gezette tijden zet hij de sluizen tóch weer open, als ‘Brussel’ onaardig tegen hem doet. En als hij ze tegenhoudt, rotten ze weg in tentenkampen in Turkije, terwijl wij hun oorspronkelijke land in een rokende sintel veranderen met onze F-16’s. Welke realistische hoop is er, dat als we die tribale fanaten in Libië en andere weinig geciviliseerde Afrikaanse landen miljarden Euro’s geven, dat de immigratie zal stoppen?

Gisteren verwees ik al naar een artikel waarin de auteur stelt dat ‘Europa’ lijdt aan het ‘Batman-syndroom’. Ik vind dat een treffende typering. Maar eigenlijk gaat het een stuk verder. Die ‘Cartoon-held’ mag dan naïef zijn in de zin dat hij zijn vileine tegenstrevers niet van kant maakt, maar de kern van het probleem is de ‘Burgers van Gotham’, die het maar niet voor elkaar krijgen bestuurlijk schoon schip te maken, en accepteren dat hun leiders ‘Batman’ brandmerken als een ‘wetsovertreder’, wat hij ook is, technisch gesproken. Tijd voor andere wetten wellicht? Een andere ‘focus’ van de bestuurders? Prioriteit leggen bij het bevorderen van de welvaart en het welzijn in ‘Gotham’? Voor het écht finaal uit de klauw loopt? En nee, dat is niet de schuld van die mensen in die lekke bootjes! Daarvoor moet je bij die architecten en planologen zijn die het contact met de basis kwijt zijn, door een overdaad aan wet- en regelgeving, en ‘R2P‘-bombardementen waarvoor buiten ons land ieder begin van draagvlak ontbreekt. En dat gaat ons uiteindelijk allemaal de kop kosten, met inbegrip van de ‘minderheden’ en bootvluchtelingen, als daar niet snel verandering in komt!

Reacties

Reacties