merkel

Het probleem Duitsland

Onder aanvoering van de Duitse bondskanselier Angela Merkel pleegt Europa zelfmoord, met behulp van de islam. Adolf Hitler streefde naar een duizendjarig Rijk, waarbij voor Duitsland een dominante rol in de wereld was weggelegd. Vandaag de dag dromen Duitse politici van een denkbeeldige multiculturele wereld, waarin geen plaats is voor afzonderlijke lidstaten, en waarin vanzelfsprekend voor Duitsland een leidende rol is toegedacht.

We kunnen niet anders dan constateren dat veel van de ellende die we vandaag de dag meemaken, te wijten is aan Duitse politici, en dan met name aan de huidige bondskanselier Merkel, die het land al jarenlang in een wurggreep houdt.

Dit keer worden er geen jonge mannen over Europa verspreid om het continent te veroveren, nee, in plaats daarvan gebruikt het land haar positie van economische dominantie om jonge moslimmannen van buiten Europa naar binnen te halen. De uitnodiging van Angela Merkel richting Afrikaanse bevolking om toch vooral naar Duitsland te komen, is inmiddels omgezet naar Europees beleid….. zonder dat daar ook maar één democratische raadpleging onder de Europese burgers (en hun tregeringsleiders!) heeft plaatsgevonden.

Je zou bijna denken dat bij de totstandkoming van de EU en het laten wegvallen van de binnengrenzen, bewust de buitengrenzen zijn opengezet. We bedoelen: politici kunnen toch niet zó dom zijn dat zij dat aspect buiten beschouwing laten en denken dat er geen “aliens” zonder geldige papieren binnenkomen?
Wel, dus.

Eerst de “Kaiser”, vervolgens de bloksnor en nu Angela Merkel. Zou het toeval zijn dat telkens weer Duitse politici manieren hebben gevonden om de vernietiging van Europa te vervolmaken? Hoe heeft het ooit zo ver kunnen komen?

In eerdere artikelen hebben we gewezen op de feiten die ons vertellen dat de Europese Unie exact gebouwd is/vervolmaakt wordt volgens de plannen van de nazi’s. Dat was de reden dat we de EU ook het Vierde Rijk hadden genoemd. De plannen die Jean-Claude Juncker vorige week onthulde, wijzen ook in die richting, maar politici haastten zich te vertellen dat Juncker aan het dromen was geweest, en dat dat nooit-nimmer zal gebeuren.

Maar inmiddels weten we uit ervaring dat die plannen gewoon doorgezet worden, hoe dan ook. Juncker heeft alleen voor zijn beurt gesproken, maar ook loslippigheid is een kenmerk van zwaar alcoholisten.

Los van die veranderingen in de EU willen we in dit artikel wijzen op de gevaren die Angela Merkel als bondskanselier over de rest van Europa zal afroepen, want we gaan er voor het gemak maar van uit dat zij herkozen zal worden. De medewerking van de mainstream media is namelijk gigantisch, en kritische tegengeluiden worden snel in de kiem gesmoord. Duitsland is dan ook geen gewone democratie, het is een Merkeldemocratie.

merkel

Bij tv-uitzendingen wordt meestal voor een passende achtergrond gezorgd.

merkel

In het oubliek zijn vragenstellers (en hun vragen) tevoren zorgvuldig uitgezocht….

Het probleem met Duitsland is dat er een hele generatie is opgevoed met door geallieerden herschreven studieboeken, een kortgehouden land (na WO II) dat nog steeds door de VS wordt bezet (het Besatzungsrecht is nog steeds geldig), en waarbij vooral is gezegd dat men zich bescheiden en nederig dient op te stellen, immers: WO II.

Vandaar dat veel Duitsers er nog steeds vanuit gaan dat “der Chef” altijd gelijk heeft, en dus steun blijft geven aan Merkel.

We hebben het boek “The Roads to Modernity: The British, French, and American Enlightenments” van de Amerikaanse historica Gertrude Himmelfarb goed gelezen, en het valt op dat Duitsland bewust uit de ondertitel van Himmelfarb’s boek is gehouden. Het is een belangrijke aanwijzing over de vorm van het Westen vandaag de dag. Immers, het verhaal van Duitsland komt dicht bij het definiëren van de conflicten en doodsangsten van de 20ste eeuw en het boek geeft aanwijzingen over onze huidige crises. Het is een opmerkelijk feit dat Duitsland tweemaal in de 20ste eeuw tegen de drie naties in de lijst van Himmelfarb vocht in twee enorm destructieve oorlogen. Die conflicten suggereren sterk dat Duitsland de vijand was, niet alleen van die natiestaten, maar ook van de Verlichtingstradities die deze naties vertegenwoordigen.

Even een tussenstap: de Verlichting was een periode van politieke revoluties in het Verenigd Koninkrijk, Amerika en Frankrijk. Die revoluties leidden ertoe dat er een radicale wijziging plaatsvond in de manier van denken in deze landen. Duitsland als geheel heeft deze periode op een andere wijze doorstaan, en in feite is het volk juist met een tegengestelde “way of thinking” opgevoed.

Voor de goede orde: we gaan hier niet de intellectuele prestaties van het Duitse volk ontkennen. De Duitse muziek tijdens de Verlichtingsera, de tijd van Bach en Mozart, bereikte een piek die zijns gelijke nooit zal krijgen. En de prestaties van Duitsland in wetenschap, wiskunde en technologie zijn van de eerste orde. Maar in de filosofie en vooral de politieke filosofie kan de definitieve pauze tussen Duitsland en de rest van het Westen niet ontkend worden. In plaats van deel te nemen aan de lopende Verlichting over de natuurlijke en politieke rechten van de mens, is een project in Engeland begonnen en door Amerika (met veel succes) en door Frankrijk (met gemengde resultaten) voortgezet.

In Duitsland werd vooral afwijzend gereageerd op die nieuwe ideeën.

De Duitse denkers zagen weinig in het Verlichtingsproject zoals dat de 19e en 20ste eeuw plaatsvond. Hegel, Marx en Nietzsche zijn misschien de meest invloedrijke van deze denkers. Het Verlichtingsproject ging vooral over rechten, maar Duitse intellectuelen moesten er eigenlijk niets van hebben. Hegel weigerde individuele rechten en verheerlijkte de Staat. Marx verwierp privé-eigendom en de vrije markt.en Nietzsche verhief de wil naar de Macht.

Het vervelende is dat Duitse professoren nog steeds de “leer” van die Duitse denkers lezen en eerbiedigen, en hun kennis als zodanig overbrengen op hun studenten. Niemand beter dan F. A. Hayek begreep hoe dit gebeurde. Hayek, winnaar van de Nobelprijs voor economie, was een van de grootste denkers van de 20ste eeuw. Hier is wat hij schreef over de situatie in Duitsland in het begin van de 20ste eeuw:

Gedurende meer dan zeventig jaar hebben de Duitse hoogleraren politieke wetenschappen, geschiedenis, wetenschappen, aardrijkskunde en filosofie hun discipelen hardnekkig doordrenkt met een hysterische haat van kapitalisme en de oorlog van “bevrijding” tegen het kapitalistische Westen verkondigd. De grote meerderheid van de Duitsers waren al radicale aanhangers van socialisme en agressief nationalisme. Zij waren toen al flink toegewijd aan de principes van het nazisme (voordat de term zelf werd uitgevonden).

Volgens Hayek hebben Duitse professoren destijds in feite de weg vrijgemaakt voor die charismatische leider die na de Eerste Wereldoorlog in beeld kwam om de rol in de Duitse samenleving te vervullen, zoals die door de Duitse intellectuelen was uitgedacht. Met alle gruwelijke gevolgen vandien.

Het kan allemaal raar lopen in de wereldgeschiedenis. Die van het Westen begon met Herodotus: de Griekse heldhaftige weerstand tegen de binnendringende Perzen. Vandaag de dag speelt Duitsland een hoofdrol bij de vernietiging van Europa, door het openhouden van de buitengrenzen en het aanhoudend toelaten van moslims (is het niet openlijk, dan vaak in het geniep, tijdens “geheime” vluchten en nachtelijke busreizen). Merkel houdt zich nu vóór de verkiezing nog even rustig – ze zegt dat ze streeft naar een Duitsland waar iedereen graag leeft en woont (maar zegt er niet bij wie zij met iedereen bedoelt) – maar straks zal haar open-grenzen-beleid gewoon dóórgaan.

Zo worden na een strijd van 2.500 jaar de “indringers” massaal binnen gehaald. Alle mensen die de mensenrechten, de cultuur en waarden van ons continent met hun leven hebben verdedigd, zijn dan voor niets gestorven.

We zullen wel commentaren krijgen op bovenstaande visie op met name Angela Merkel (hoewel de regelmatige bezoekers weten dat wij al jarenlang aanschoppen tegen deze bondskanseier “met een verleden”). De meeste mensen vinden namelijk dat Duitsland een westerse natie is zoals elke andere. Ten aanzien van de Tweede Wereldoorlog wordt dan gezegd: Hitler was een ongelukkig en tragisch voorval. Hij was een volksmenner met fantastische retorische krachten die hun uitwerking niet misten op de historische wreedheden van Duitsland, en in zijn tijd slaagde hij er eigenlijk in Duitsland “fundamenteel te veranderen”, waardoor het land in de Hitler-nachtmerrie veranderde.

Aangezien Hitler van het wereldtoneel is verdwenen, en de verwoestingen van de Koude Oorlog achter ons (lijken) te zijn, is Duitsland als land zijnde weer min of meer een normale westers land geworden. Zo functioneren ook de meeste Duitsers…. het zijn alleen de politici die er de lakens uitdelen, en daar zit hem nu juist de kneep. Want als die ook “normaal” zouden gaan denken, juist met de geschiedenis in hun achterhoofd, waarom zouden zij dan accoord blijven gaan met de door Merkel voorgestelde moslim-invasie?

Dat leidt meteen tot de volgende vraag: hoe ver van de werkelijkheid staan andere mensen hier in het Westen? De meeste politici volgen Merkel’s denk- en zienswijze. De Franse president Macron is een door de financiële elite geïnstalleerde puppet, en zoals we weten streeft de heersende elite in de wereld óók een vermenging van de Europese bevolking na. Daarnaast zijn er nogal wat regeringsleiders die hun eigen belangen hoger aanslaan dan hun landsbelang (want ook zij willen zich graag aan de Brusselse trog tegoed doen).

Maar niet alleen politici morrelen aan de waarden en normen die voorheen vanzelfsprekend waren in het Westen. In het onderwijs wordt al langere tijd tegen het kapitalisme aangeschopt, de rechtspraak verwijst zaken zelfs door naar sharia-rechtbanken, criminele activiteiten van “nieuwkomers” worden zoveel mogelijk buiten de openbaarheid gehouden, laat staan dat die daden bestraft worden, want: het is een andere cultuur. Hard bevochten burgerrechten worden door regeringen stelselmatig afgebroken, onder het mom van het bestrijden van terrorisme (die men zelf heeft veroorzaakt). Het wachten is nog op het verbranden van onwelgevallige boeken….. dat zal niet te lang meer duren, nu steeds meer auteurs (schrijvers, columnisten) worden gehinderd voor hun mening uit te komen, en zelfs beelden en monumenen omver getrokken worden.

Duitsland heeft geen enkele reden om Europa niet te veroveren, omdat het er al de baas is. Middels de Europese Unie – alweer: het Vierde Rijk – en de Europese Centrale Bank heeft het een machtspositie verworven waar eerdere dictators jaloers op zouden zijn. Andere lidstaten denken nog dat zij zelfstandig kunnen beslissen over hun land – het is een illusie, want de macht berust in Berlijn.
Europa is al overwonnen. Nu de rest van de wereld nog.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.