kerst

HET OORLOGSJAAR 2020

Misschien komt de titel van dit artikel heel dramatisch over. Toch moeten we vaststellen dat de vlag wel degelijk de lading dekt. Immers 2020 was het jaar waarin de globalisten elite definitief de oorlog tegen de volkeren uitriep. Het doel van deze oorlog is duidelijk; de vernietiging van de nationale staten en het uitwissen van de identiteit van de volkeren die in deze staten leven. Dit alles moet de macht van de globalisten compleet maken, en alleen hun “waarheid” mag nog worden uitgesproken. Een “waarheid” die vaak niets meer is dan een kaartenhuis van leugens. Of het nu gaat om Corona, de zogenaamde klimaatcrisis, of de massamigratie; al deze zaken dienen hetzelfde doel. Het gaat om macht, om beïnvloeding en natuurlijk om geld. Heel veel geld.

We kennen allemaal de namen van de globalisten die er van dromen om als alleenheersers over onze levens te beslissen en te bestemmen. Die namen hoeven we niet te herhalen. Zij steken hun plannen intussen ook niet meer onder stoelen of banken. We kunnen ze zelf nalezen in de documenten van de Europese Unie, het World Economic Forum, en de Verenigde Naties. Het staat er gewoon zwart op wit. Niemand kan dus zeggen dat hij of zij het nooit heeft geweten. Met een klein beetje onderzoek is het hele plan moeiteloos boven tafel te halen. De Corona crisis wordt nu gebruikt om juist dit plan door te drukken en te versnellen. De maatregelen die voor dit doel worden genomen zijn zonder twijfel een oorlogsverklaring aan de volkeren en de nationale staten. De globalisten willen een gehoorzaam wereldvolk dat geen kritiek heeft en zeker niet in opstand komt. Daarom stellen ze alles in het werk om ons precies dat af te nemen wat het aller belangrijkste is; onze vrijheid.

Voor deze vrijheid is in het verleden gevochten. Er zijn slachtoffers gevallen en er is bloed vergoten. De vrijheid kent zijn prijs, en dat weet iedereen die ooit in onvrijheid heeft geleefd. Deze onvrijheid heeft door de geschiedenis heen heel veel mensen er toe gebracht om hun leven te wagen. Ze waren bereid om de hoogste prijs te betalen, niet alleen voor hen zelf, maar ook voor hun families en de toenmalige en komende generaties. Zij wisten dat de vrijheid bevochten moet worden, en dat er geen andere weg is. De enige andere optie is de slavernij. Een slavernij die ook nu weer dreigt. De mensen die dit nog niet inzien hoeven niet ver te zoeken naar bewijzen. Steeds meer regeringen veranderen hun wetten, en stellen delen van de grondwet buitenwerking, ook in Nederland. Ze doen dit om te kunnen dwingen, verbieden en bestraffen. Ze ontnemen de mensen de eigen mening, en het recht op protest. Allemaal kenmerken van de slavernij. Het proces is in de meeste landen gelijk, hoewel er nog wel verschillen in tijdschema zitten. Deze verschillen verdwijnen langzaam aan ook, totdat alle landen gelijkgeschakeld zijn.

Als we van het bovenstaande uitgaan, worden de genomen maatregelen ook logisch. Dat is niet het geval als we alleen uitgaan van een gezondheidscrisis. Het gaat om iets dat veel groter is, en in detail gepland. Veel zaken die nog maar een paar maanden geleden werden afgedaan als complottheorieën, zijn intussen waarheid geworden. En er komen nog steeds nieuwe ontwikkelingen en veranderingen bij. Als we alles overzien kunnen we alleen maar tot de conclusie komen dat we inderdaad een oorlogsjaar achter de rug hebben. Gelijktijdig ook een jaar dat veel verzet liet zien. Massademonstraties, rellen, politiegeweld, en burgerlijke ongehoorzaamheid in een lange rij landen, hebben getoond dat veel volkeren niet van plan zijn om hun vrijheid zomaar op te geven. De straatacties en het werk van de alternatieve media vormen een bedreiging voor de plannen van de globalisten. Daarom ook deinst men er niet voor terug om gebruik te maken van geweld, intimidatie, censuur, en verraderspraktijken. Vooral dat laatste wordt door de verschillende regeringen gebruikt om de mensen tegen elkaar op te zetten. Ze weten dat volkeren die een eenheid vormen hun fataal zullen worden, dus moet die eenheid ten koste van alles verbroken worden. Verdeel en heers is dan ook aan de orde van de dag.

In eerdere artikelen hebben we al gewezen op de rampzalige effecten van de Corona maatregelen. Maar onder dekking van deze zogenaamde gezondheidscrisis blijven ook andere beleidslijnen van kracht. De klimaatmaatregelen worden stuk voor stuk doorgevoerd zonder dat er veel ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Veel mensen zullen er pas weer iets van merken als de verschillende belastingen omhoog schieten. Dan is het meestal te laat om nog iets te veranderen. Ook de massamigratie gaat gewoon verder. Terwijl de gewone burgers van reizen worden afgehouden om dat het Corona zou verspreiden, kunnen migranten ongestoord de grenzen oversteken. Ze worden ingevlogen, arriveren in gesponsorde boten, en velen verdwijnen meteen ook weer van de radar. Dit proces, de grote bevolkingsuitwisseling, heeft tijdens de hele Corona periode nog geen enkele keer stil gestaan. Dit ondanks het feit dat veel van de migranten zijn besmet, en zich ook vaak niet aan de regels houden. De autoriteiten kijken weg en negeren dit alles, omdat men de massamigratie ten koste van alles wil doorzetten. Het overduidelijk met twee maten meten is voor iedereen zichtbaar.

Dit oorlogsjaar loopt nu ten einde, maar de volgende dient zich al aan de horizon aan. Van verbetering kan geen sprake zijn, in tegendeel. Het in gebruik nemen van beperkt geteste vaccins, is de volgende oorlogsdaad die de globalisten hoog op de agenda hebben staan. De kans is groot dat dit middel erger zal zijn dan de kwaal. De eerst tekenen laten het ergste vrezen. Nu al zijn er berekeningen dat wereldwijde 30 miljoen mensen zijn gestorven, niet door het Corona virus, maar door de Corona maatregelen. Een grotere misdaad is niet denkbaar en deze hele situatie schreeuwt om verzet.

Als 2020 het jaar was dat werd gekenmerkt door de oorlogsverklaring van de globalisten en hun handlangers, kan 2021 alleen maar het jaar van de opstand zijn. Een tweede jaar gevuld met Corona maatregelen zal vernietigend zijn, zowel voor de mensen als voor de economie. Alleen een wereldwijde opstand kan hier verandering in brengen. Want laat een ding duidelijk zijn; hervormingen die het huidige systeem in takt laten zijn een gepasseerd station. Alleen de volledige vernietiging van de machtsbasis van de globalisten zal verandering brengen. Dan is het aan de volkeren om zelf te regeren en zelf te beslissen. Hiervoor is basisdemocratie nodig, omdat het de enige uitweg biedt. Alle andere systemen zijn al geprobeerd en zijn jammerlijk mislukt. Het woord is dus nu aan ons allemaal.

De weg hier naar toe zou er zo uit kunnen zien; een campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid om de Corona maatregelen uit te schakelen, massaprotesten om de straat te heroveren, en uiteindelijk een algemene staking, of volks lockdown, om het systeem de genadeklap te geven. Al deze dingen zijn mogelijk als we de moed en de wil hebben om de strijd naar een hoger niveau te tillen. Laat 2021 daarom het jaar van de opstand en de eindstrijd zijn. We hebben de kracht, nu moeten we nog leren om die kracht ook te gebruiken. We zien elkaar op de straat!

Wij wensen al onze lezers fijne feestdagen, en een succesvol Nieuwjaar gevuld met overwinningen.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.