Connect with us

Column

Het ontwakende fascisme

Published

on

fascisme

De Covid-pandemie is een strategie van de meest invloedrijke kapitalisten voor de technocratisch-autoritaire transformatie van onze samenleving.

Oppervlakkig gezien is het gemakkelijk om de slapende en de doden te verwarren. Dus als de indruk is ontstaan ​​dat het Duitse fascisme dood is, kan dat bedrieglijk zijn. Misschien lag hij gewoon te slapen. Geweld, conformisme en haat tegen buitenstaanders zijn inherent aan de menselijke psyche. En in de schijnbaar Biedermeier-samenleving van de Bondsrepubliek Duitsland zijn er al lange tijd scheuren, die men over het hoofd kon zien zolang men er niet direct door werd getroffen. De omgang van de mensheid met de niet-menselijke natuur, de omgang met de armen – trefwoord: Hartz IV -, oorlogen en wereldwijde uitbuiting waren tekenen die duidelijk wezen op een tendens tot ontmenselijking. De façadedemocratie was al lang zwanger van de dictatuur – en Corona had het signaal kunnen zijn waarmee het geboorteproces begon. Veel mensen die we kennen zijn al die saaie volgelingen geworden die hen verachtten, zelfs als ze ’s avonds naar een historisch drama uit het nazi-tijdperk keken. Deze keer zullen er echter geen bondgenoten komen om ons uit de klauwen van de despoten te bevrijden. Dat moeten we zelf doen.

Ik heb lang geprobeerd te begrijpen waarom de meerderheid van de Duitsers Adolf Hitler volgde, in de ideologie van het meesterras geloofde en de massamoord op de Joden en alle andere gruwelijke misdaden steunde of op zijn best negeerde. De Covid-pandemie heeft me geholpen beter te begrijpen hoe fascisme werkt, aangezien we op dit moment getuige zijn van een vergelijkbare collectieve psychose.

Paul Kingsnorth  schrijft  in zijn artikel The Vaccine Moment, Part One:

“Covid is een openbaring. (Covid) heeft scheuren in het sociale weefsel blootgelegd die er altijd al waren, maar die in betere tijden genegeerd konden worden.”

Fascisme komt niet plotseling en onverwacht, als een donderslag bij heldere hemel, of verschijnt niet per ongeluk door een aaneenschakeling van ongelukkige omstandigheden. Het is geen misplaatste afwijking van onze overigens vrije, rationele, moderne samenleving. dr Gabor Mate  zegt :

Advertisement

“Op politiek niveau is het fascisme gewoon de hoogste manifestatie van de egoïstische menselijke geest. Maar dat is het ego in ons allemaal, en het dreigt steeds terug te komen.”

Fascisme is een ondergronds continuüm van de moderne, ontwortelde menselijke psyche, wachtend om te worden ontstoken.

De twintigste  -eeuwse sociale psychologie heeft ons hiervoor ontnuchterend bewijs geleverd met het Milgram-experiment , het  Stanford-gevangenisexperiment  en  het conformiteitsexperiment van Asch .

Onze cultuur is lange tijd diep fascistisch geweest, en uiteindelijk zelfs suïcidaal, in haar relatie tot de natuurlijke wereld en de ongebreidelde uitbuiting en moord op onze niet-menselijke medemensen. In de vrije en rationele moderne samenleving kan alleen het ‘meesterras’ Homo sapiens sapiens van vrijheid genieten. Dat onze vrijheid is gebouwd op de onderdrukking, uitbuiting en moord op de natuurlijke wereld is een feit dat gemakkelijk wordt ontkend of gerationaliseerd. Ontkenning en rationalisering van wreedheden zijn typische kenmerken van het fascisme.

Terwijl de meerderheid van de Duitse samenleving zich sinds het einde van het Hitler-fascisme relatief vrij heeft kunnen voelen, sinds de invoering van de Hartz IV-wetten en de daarmee gepaard gaande onteigening, de ontneming van grondrechten en de facto dwangarbeid, heeft de armste laag een een voorproefje dat voor mij sterk naar het Duitse fascisme smaakte. Ook hier voerde een regering in kliekjes met de zakenelites wetten uit die de onderdrukking en uitbuiting van een minderheid dienden. Ook hier werd door massale overheidspropaganda een meerderheid tegen een minderheid opgehitst, wat leidde tot brede maatschappelijke acceptatie van deze vorm van institutionele onderdrukking en uitbuiting.

De coronapandemie heeft de fascistische tendensen van onze samenleving enorm verergerd en vernietigt momenteel alles wat het neoliberalisme nog heeft achtergelaten op het gebied van democratische cultuur.

Het gezegde “wie slaapt in een democratie, wordt wakker in een dictatuur” is onjuist gebleken. De meerderheid wordt niet wakker. Mensen willen geloven dat ze in een goed, progressief, relatief eerlijk democratisch systeem leven en autoritaire neigingen rationaliseren of negeren. Maar wanneer er geen discours meer is, wanneer afwijkende meningen worden belasterd of gecensureerd, wanneer het rechtssysteem niet in staat blijkt onze grondrechten te verdedigen, wanneer de media stoppen met journalistiek te doen en pure propagandamiddelen worden, wanneer mensen die strijden voor hun grondrechten op de door de straten lopen, belasterd en in toenemende mate gecriminaliseerd door die propagandamedia als “geradicaliseerde anti-vaccinatie”, “corona-ontkenners”, “complottheoretici”, “laterale denkers”, “ongeremde extremisten” enzovoort,

Advertisement

Als regeringen en politieke instellingen, multinationale ondernemingen, technocratische multimiljardairs, het rechtssysteem en het medialandschap zijn verworden tot één gigantisch, corrupt moeras, dan, beste mensen, zitten we in een dictatuur, ook al draagt ​​deze dictatuur het label “democratie”. “. De Covid-pandemie is de grootste campagne van sociale conditionering en herstructurering van onze samenleving sinds het Hitler-fascisme.

De schokstrategie

In hun boek Covid-19: The Great Upheaval bereiden Klaus Schwab en Thierry Malleret ons eerlijk voor op wat ons te wachten staat:

“Velen van ons vragen zich af wanneer alles weer normaal wordt. Het korte antwoord is: nooit. Niets zal ooit meer hetzelfde zijn. De normaliteit zoals we die kenden is gebroken en de pandemie van het coronavirus vormt een fundamenteel keerpunt in onze wereldwijde koers.

Sommige analisten spreken van een kruispunt, anderen van een diepe crisis van ‘bijbelse’ proporties, maar het resultaat is hetzelfde: de wereld zoals we die in de eerste maanden van 2020 kenden bestaat niet meer, die is veranderd in de context van de pandemie opgelost. We staan ​​voor zulke ingrijpende veranderingen dat sommige experts het al hebben over de tijd ‘vóór Corona’ (BC) en ‘na Corona’ (AC).

Deze veranderingen zullen ons blijven verrassen, plotseling en onverwacht, en naarmate ze aaneengeschakeld worden, zullen ze effecten van de tweede, derde, vierde en hogere orde, domino-effecten en onvoorziene resultaten produceren. Zo ontstaat er een ‘nieuw normaal’, radicaal anders dan wat we stilaan achter ons laten. Veel van onze overtuigingen en veronderstellingen over hoe de wereld eruit zou kunnen en moeten zien, zullen in het proces worden vernietigd”  (1).

Advertisement

In een strategiedocument van 28 april 2020 getiteld “Hoe krijgen we COVID-19 onder controle”, communiceert het federale ministerie van Binnenlandse Zaken openlijk conclusies voor maatregelen en open communicatie in hoofdstuk 4, pagina 13 over de gebruikte schokstrategie, vooral in Hoofdstuk 4 a. Verduidelijk het ergste geval  !

Ook Schwab en Malleret plaatsen de coronapandemie in een grotere historische context. Ze vergelijken het met de middeleeuwse plaag ondanks de grote verschillen in sterftecijfers – de sterfte aan de pest wordt geschat op 10 tot 60 procent van de geïnfecteerden, met grote regionale en temporele verschillen tussen verschillende uitbraken, Covid-19-sterfte is in Duitsland volgens gegevens van Johns Hopkins University op 1,6 procent van de geïnfecteerden, maar het aantal blijft vaag omdat de PCR-test geen doodsoorzaak kan bewijzen – evenals met andere fundamentele sociale omwentelingen zoals de Spaanse griep van 1918 tot 1920, de Grote Depressie van 1929, de terroristische aanslagen van 11 september 2001, SARS in 2003, de H1N1-varkensgriep in 2009 en de financiële crisis van 2008.

De auteurs concluderen dat “geen van deze gebeurtenissen (…) overeenkomt met de schaal en het patroon van menselijk lijden en economische ineenstorting veroorzaakt door de huidige pandemie” (2).

Om deze dramatische vergelijkingen te kunnen maken, profiteren Schwab en Malleret van het feit dat de  WHO  in 2009 de definitie van de term “pandemie” heeft gewijzigd. Uit een  Arznei-  Telegram  – artikel uit 2010  :

“De hype van de varkensgriep, de grootste marketingcampagne van de afgelopen 100 jaar? Deze associatie van de creative director van een Duits reclamebureau zou tot de kern van de zaak kunnen doordringen: de A/H1N1-varkensgriep van 2009/10 was mild en er vielen minder doden dan tijdens voorgaande wintergriepperiodes. Niettemin is het griepseizoen 2009/10 voor de meeste landen duurder geworden dan de griepseizoenen van voorgaande jaren.

Advertisement

Nu wordt in twee publicaties, waaronder een rapport van de Gezondheidscommissie van de Raad van Europa, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) steeds meer bekritiseerd omdat zij heeft bijgedragen aan de verspilling van internationale publieke middelen door niet-transparante en mogelijk beïnvloede beslissingen. (…) In april 2009 heeft de WHO de definitie van een pandemie afgezwakt en de passage weggelaten die uitgaat van een ‘aanzienlijk aantal doden’. Op basis van deze ‘bijgewerkte pandemische criteria’ verklaarde de organisatie de varkensgriep op 11 juni 2009 tot pandemie (niveau 6) ongeveer zeven weken nadat de eerste besmetting bekend werd.

In die tijd, zoals WHO-directeur-generaal Margaret Chan zojuist heeft opgemerkt, was het aantal doden wereldwijd laag. Ook ‘zag of verwachtte de organisatie geen plotselinge of dramatische toename van het aantal of de ernst van besmettingen’. Ook was er geen sprake van een ‘grote grensoverschrijdende situatie’, zoals gedefinieerd in het nationale pandemieplan in dit land. De classificatie van de Mexicaanse griep als pandemie – gelijk aan het startschot voor de productie van vaccins en de verdere opslag van neuraminidaseremmers – zou dus niet mogelijk zijn geweest zonder een nieuwe definitie.”

De mediahype over de varkensgriep verdween even snel en plotseling als het kwam. Destijds slaagden de WHO , regeringen en propagandamedia er niet in om de bevolking te inenten met het verhaal van het gevaarlijke dodelijke virus. Het  Arznei-Telegram  zegt verder:

“Het zou onrealistisch zijn om te eisen dat professionals met banden met bedrijven worden uitgesloten van discussies bij de WHO. Het is echter onaanvaardbaar dat deskundigen en deskundigengroepen die banden hebben met bedrijven waarvan de verkoopinkomsten kunnen stijgen als gevolg van acties van de WHO, worden betrokken bij de ontwikkeling van WHO-richtlijnen.

Er is weinig vertrouwen in de door de WHO genoemde, maar niet gespecificeerde maatregelen, die ‘bedoeld zijn om de organisatie te beschermen tegen door commerciële belangen beïnvloede adviezen’ en die – in het licht van toenemende kritiek – nu moeten worden aangescherpt. Tot nu toe heeft de WHO zich niet eens gehouden aan de momenteel geldende, zelfopgelegde regels voor het omgaan met belangenconflicten van externe adviseurs.

Advertisement

Voor de fabrikanten van vaccins en neuraminidaseremmers zijn de door de WHO verspreide pandemierichtlijnen een echt stimuleringspakket gebleken. De omzetgroei van $ 1,1 miljard in het eerste kwartaal van 2010 bij Novartis alleen al kan worden toegeschreven aan de verkoop van vaccins tegen varkensgriep. De nettowinst van de groep steeg in deze periode met ongeveer de helft.

Het grootste deel van het geld dat wordt uitgegeven aan vaccins en antivirale middelen wordt verspild. Van de 50 miljoen PANDEMRIX- vaccindoses die besteld waren bij GlaxoSmithKline (GSK) in Duitsland op basis van vooraf onderhandelde contracten   , werden er slechts 7 tot 8 miljoen gebruikt. De deelstaten en GSK kwamen daarom overeen om de bestelling terug te brengen tot 34 miljoen doses. Dit betekent dat er nog ongeveer 27 miljoen vaccindoses in Duitse koelsystemen zitten, wat overeenkomt met 225 miljoen euro. Daarbij komen nog de kosten voor de opslag van 18 maanden en de daaropvolgende afvoer van het vaccin, waarvoor wereldwijd geen kopers te vinden zijn.”

De ‘pandemie’ van de varkensgriep van 2009 bleek uiteindelijk een grote propagandacampagne van de farmaceutische industrie te zijn, die leidde tot de herverdeling van miljarden belastingdollars aan diezelfde bedrijven. In de mainstream verdween het even snel als het kwam en werd niet aangepakt, wat eigenlijk de klassieke taak van echte journalistiek zou zijn. Maar zelfs toen was de journalistiek verworden tot een puur propagandamiddel, wat blijkt uit het feit dat een dergelijk artikel in het  Arzneimittel-Telegram staat, de “neutrale, onafhankelijke en reclamevrije informatie voor artsen en apothekers”, en niet in de  Spiegel  of de  Süddeutsche Zeitung .

Zonder de beslissende definitiewijziging door de corrupte WHO was er geen coronapandemie, geen lockdowns, geen opheffing van fundamentele rechten en vrijheden, geen wereldwijde vaccinatiecampagne en geen boek met de titel Covid 19: The Great Reset geweest.

Massapsychologie en parallellen met het Hitleritische fascisme

Schwab en Malleret gaan verder:

Advertisement

“De verspreiding van infectieziekten weet als bijna geen andere omstandigheid angst, bezorgdheid en massahysterie op te wekken. Door dit te doen, zoals we hebben gezien, stelt het ook onze sociale cohesie en ons collectieve vermogen om de crisis het hoofd te bieden in twijfel. Epidemieën zijn inherent verdeeldheid zaaiend en traumatiserend. We vechten tegen een onzichtbare vijand: onze familie, vrienden en buren kunnen drager zijn van het virus, onze dagelijkse gewoonten, zoals het ontmoeten van vrienden op een openbare plaats, kunnen besmettelijk worden, en de autoriteiten die ons proberen te bedwingen door een uitgaansverbod op te leggen, worden vaak gezien als onderdrukkers.

Historisch belangrijk en terugkerend is de zoektocht naar een zondebok om buitenstaanders de schuld te geven. In middeleeuws Europa behoorden de joden bijna altijd tot de slachtoffers van de beruchte pestpogroms.

Een tragisch voorbeeld illustreert dit: in 1349, twee jaar nadat de Zwarte Dood het continent begon te verwoesten, werden in Straatsburg op Valentijnsdag Joden opgeroepen tot bekering die ervan werden beschuldigd de pest te verspreiden door putten te vergiftigen. Ongeveer 1.000 weigerden en werden levend verbrand. In hetzelfde jaar werden Joodse gemeenschappen in andere Europese steden uitgeroeid, waardoor ze massaal moesten migreren naar het oostelijke deel van Europa (naar Polen en Rusland)”  (3).

Of Schwab en Malleret op de hoogte waren toen ze erin luisden dat de Duitse politici en hun propagandamedia, met hun ongekende ophitsing tegen mensen, die als gevolg van de nazi-misdaden aandrongen op   het recht op lichamelijke integriteit dat is vastgelegd in de Neurenbergse Code van 1947 en die niet op zoek zijn naar experimentele gentherapieën – ” Vaccins ” – een patroon volgen dat erg lijkt op de beruchte pestpogroms tegen de Joden?

Massale propaganda zet opnieuw een meerderheid van regeringsgezinde burgers op tegen een minderheid. Toen, net als nu, mist de propaganda enige logische of wetenschappelijke basis. Althans sinds algemeen bekend is geworden dat gentherapieën, genaamd “vaccins”, de overdracht van het virus niet kunnen voorkomen (4), zijn alle argumenten tegen de “niet-gevaccineerde”, de opgelegde avondklok en het volledige 2G/3G-beleid niet logisch meer gerechtvaardigd.

Terwijl fascisme en onderdrukking meestal worden aangewakkerd door regeringen en hun media, ontwikkelen ze een gevaarlijk eigen momentum in de samenleving.

De volgzame — gevaccineerde — meerderheid kan de situatie goed aan en heeft weinig motivatie om weerstand te bieden, zoals we leren van ons recente verleden:

Advertisement

“In 1952, na de processen van Neurenberg en nadat informatie over de concentratiekampen, wrede medische experimenten en andere nazi-gruweldaden bekend werd, werden in West-Duitsland enquêtes van de publieke opinie over het verzet gehouden. Burgers werd gevraagd of een persoon die geloofde dat er ‘misstanden’ door de nazi’s werden begaan, het recht had om zich te verzetten, of enige vorm van verzet gerechtvaardigd was. Slechts 41 procent zei ja.

Erger nog, op de vraag of verzet in oorlogstijd acceptabel was, antwoordde slechts 20 procent ja. Nog eens 34 procent zei dat potentiële tegenstanders moeten wachten tot de vrede terugkeert – wat onder de nazi’s, zoals onder elk rijk, ‘nooit’ betekent. De op één na grootste groep, 31 procent, twijfelde of verzet tegen de nazi’s terecht was. Ze aarzelden niet om mee te doen (we kunnen gerust aannemen dat ze dat niet zouden doen), ze aarzelden of er überhaupt weerstand had moeten zijn! En nog eens 15 procent hield vol dat verzet nooit te rechtvaardigen is, noch in vredestijd noch in oorlogstijd. Ik vond het allemaal walgelijk en jammer. Ik wou dat ik kon zeggen dat ik het verrassend vond” (5).

De maatschappelijke ontwikkelingen toen en nu zijn niet vanuit een logisch of moreel perspectief te verklaren. Dit zijn geloofssystemen met een religieus karakter. Gustave Le Bon, grondlegger van de massapsychologie,  schreef :

“Nooit hebben de massa’s naar de waarheid gesmacht. Ze keren zich af van feiten die hen niet bevallen, en geven er de voorkeur aan dwaling te verafgoden wanneer ze hen kunnen verleiden. Iedereen die weet hoe hij ze gemakkelijk kan bedriegen, wordt hun meester, wie hen probeert te verlichten is altijd hun slachtoffer.”

De nationaal-socialisten kenden en gebruikten de bevindingen van Le Bon. Ze wisten dat “de menigte zich altijd zal wenden tot degenen die hen absolute waarheden vertellen en de anderen zullen verachten.”

Advertisement

Voor conformisten is staatsmacht als een god die ze godslasterlijk vinden om in twijfel te trekken. Je kunt je afvragen waarom we het feodalisme in de eerste plaats hebben opgegeven voor fictieve democratie, terwijl staatscontrole, autoritarisme en machtsaccumulatie tegenwoordig groter zijn dan ooit tevoren. Schwab en Malleret hebben gelijk als ze schrijven dat het nooit meer normaal zal worden. De meerderheid van de mensen in onze liberale nepdemocratieën begrijpt de aard van macht niet – anders zouden ze beseffen dat ze in nepdemocratieën leven.

De rijken en machtigen zullen niet vrijwillig onze vrijheid van vereniging, vrijheid van reizen en vrijheid van meningsuiting teruggeven. Hetzelfde geldt voor onze fysieke autonomie bij een algemene vaccinatieplicht.

Natuurlijk verloopt dit proces sluipend:

“Je kunt je basisrechten voorlopig behouden als je je aan onze voorwaarden houdt en elke drie maanden een injectie krijgt, met uitzondering van het recht op vrijheid van meningsuiting, dat we je via censuur ontnemen. Maar je staat toch aan onze kant, nietwaar?”

Het liberalisme negeert graag het feit dat de macht nooit vrijwillig teruggeeft wat ze heeft ingenomen, en dat er altijd rechten moeten worden gewonnen.

De term vaccin herdefiniëren

Er was nog een andere hefboom nodig, namelijk de herdefiniëring van de term “vaccin” om de massale injectie van de bevolking te beïnvloeden met experimentele gentherapieën, waarvan niemand de gevolgen op lange termijn kent. Bayer -bestuurslid Stefan Oelrich zei het volgende op de  World  Health  Summit  op 24 oktober 2021 in Berlijn:

Advertisement

“De mRNA-vaccinaties zijn een voorbeeld van cel- en gentherapie. Als we twee jaar geleden een openbare peiling hadden gehouden en hadden gevraagd wie bereid was gen- of celtherapie te nemen en het in hun lichaam te laten injecteren, zou waarschijnlijk 95 procent van de mensen nee hebben gezegd. Deze pandemie heeft de ogen van veel mensen geopend voor innovatie op manieren die voorheen niet mogelijk waren.”

Tijdens een andere bijeenkomst op 2 november 2021  verklaarde  Peter Doshi, hoogleraar farmaceutisch onderzoek in de gezondheidszorg aan de Universiteit van Maryland en redacteur van het  British Medical Journal :

“Ik ben een van die academici die beweert dat deze mRNA-producten, die iedereen ‘vaccins’ noemt, kwalitatief anders zijn dan standaardvaccins. Ik was verbaasd te horen dat het Merriam-Webster-woordenboek eerder dit jaar de definitie van ‘vaccin’ heeft gewijzigd. mRNA-producten voldeden niet aan de definitiecriteria voor een vaccin, dat 15 jaar geldig was bij Merriam-Webster. De definitie is echter uitgebreid, zodat mRNA-producten nu als vaccins worden beschouwd.”

Doshi vervolgt:

“Wat zou jij vinden van de verplichte Covid-vaccinatie als we deze preparaten geen ‘vaccins’ zouden noemen? Wat als die injecties in plaats daarvan medicijnen werden genoemd? Het scenario was toen: we hebben dit medicijn en we hebben bewijs dat het geen infectie voorkomt of de overdracht van virussen stopt. Het middel is echter bedoeld om het risico op ernstig ziek worden en overlijden aan Covid te verkleinen. Zou u om de zes maanden een dosis van dit medicijn nemen, mogelijk voor de rest van uw leven, als het nodig was om het medicijn effectief te laten blijven?

Advertisement

En zou u niet alleen het medicijn zelf nemen, maar ook een wettelijke eis ondersteunen dat iedereen het medicijn ook zou nemen? Of zou je zeggen: ‘Wacht even – als dat alles is wat het medicijn kan doen, waarom gebruiken we dan niet gewoon de reguliere geneeskunde zoals we normaal nemen als we ziek zijn en in plaats daarvan beter willen worden? En waarom het verplicht stellen?’

Het punt is dat we, alleen omdat we het een vaccin noemen, niet mogen aannemen dat deze nieuwe producten hetzelfde zijn als alle andere verplichte vaccins voor kinderen. Elk product is iets anders. Als mensen het goed vinden om iets verplicht te stellen alleen omdat het een vaccin is, en we maken ook andere vaccins verplicht, dan denk ik dat het tijd is om kritisch na te denken in deze discussie.”

Het is geen complottheorie dat superrijke kapitalisten zoals Klaus Schwab en Bill Gates  de media beïnvloeden door middel van gulle donaties en nu  bijna alle hooggeplaatste politici  opleiden in hun kaderscholen . Ze zijn er zelf open over en iedereen kan deze verbanden begrijpen met een beetje onderzoek. Bill Gates presenteerde zijn  almachtsfantasie van “uiteindelijk het te ontwikkelen vaccin aan 7 miljard mensen toe te dienen” publiekelijk op de  ARD Tagesschau  en plaatste zichzelf en zijn agenda dus heel natuurlijk boven de fysieke autonomie van 7 miljard mensen. Kapitalisme en fascisme zijn twee kanten van dezelfde medaille.

Een andere, nare kant, beschreven door de Amerikaanse journalist Chris Hedges  , is de deelname van Bill Gates en tal van andere superrijke, machtige mannen aan de seksfeesten van Jeffrey Epstein met minderjarige meisjes .

Ja, dat vinden superrijke machtige mannen leuk, ook al presenteren ze zichzelf graag als filantropen in de publieke media – vaak door hen gefinancierd. Echte journalisten zouden hen confronteren en ernaar streven deze criminelen in het publieke debat te veroordelen in plaats van hen het hof te maken.

Advertisement

godsdienstoorlogen en propaganda

Terwijl propaganda al een enorm belangrijke rol speelde in het Hitleritische fascisme, is het tegenwoordig vele malen krachtiger, verfijnder en allesomvattend. De triomf van het neoliberalisme heeft geleidelijk de hele mainstream getransformeerd in een gigantisch ministerie van propaganda, zodat mensen die  hun hele leven ARD ,  ZDF ,  Spiegel ,  FAZ  enzovoort hebben geconsumeerd, niet eens beseffen hoeveel ze worden gemanipuleerd.

Fascisme is gebaseerd op de massale overdrijving van een ideologie door middel van propaganda die dient als rechtvaardiging voor onderdrukking en wreedheid. Antisemitisme en de suprematie van het Arische meesterras als rechtvaardiging voor de Shoah, Manifest Destiny als rechtvaardiging voor de  Amerikaanse Holocaust , White Supremacy als rechtvaardiging voor slavernij en apartheid. Jullie Joden hebben de bronnen vergiftigd en de pest verspreid. Word bekeerd tot het christendom en je zult een van ons zijn. geef je niet op? Op naar de brandstapel! Je ongevaccineerd verspreid het virus. Laat je vaccineren en je zult een van ons zijn. geef je niet op? Waar zal de collectieve waanzin ons deze keer brengen als er ” geen rode lijnen meer ” zijn?

We bevinden ons immers in een “plaag van bijbelse proporties” en “vaccinatie is de Mozes die ons uit deze pandemie zal leiden”, zoals Winfried Kretschmann ons  predikt . Deze religieuze retoriek onthult dat het een geloofssysteem is. Het injecteren van een nieuw ontwikkeld, gentherapeutisch “vaccin” kan zijn als het ontvangen van de communie voor de conformisten die in macht geloven; voor de ketters is het een overtreding, een massale schending van hun lichamelijke autonomie.

Mensen die vanwege politieke en sociale dwang zijn ingeënt, leven nu als overwonnen. Hun wil is gebroken en ze zijn onderworpen aan een vorm van fysieke schade die traumatiserend kan zijn en een ervaring van geweld.

Onze fundamentele rechten van vrijheid van vereniging, vrijheid van reizen en meningsuiting, evenals onze lichamelijke autonomie zijn de laatste bastions die het systeem aan het koloniseren is.

Paul Kingsnorth  schrijft  in het tweede deel van zijn artikel The Vaccine Moment:

Advertisement

“Wat er aan de hand is in het post-postmoderne Westen is dat we aan het einde van een verhaal zijn, en we zijn fel aan het ruziën over de vraag of we het kunnen herstellen – of zo niet, welk verhaal of welke verhalen daarvoor in de plaats zullen komen.”

De geschiedenis van de westerse wereld is een koloniale oorlog van verhalen en ideologieën: het Romeinse rijk tegen de joodse religie en later het vroege christendom; Christendom, verheven tot staatsgodsdienst, als rechtvaardiging voor de brute kerstening en kolonisatie van de rest van de wereld met vuur en zwaard. Onderwerp de wereld en heers was de ideologie. Katholicisme versus protestantisme, Verlichting en wetenschap versus Almachtige God, materialistische versus religieuze wereldbeelden, liberalisme versus feodalisme waren slechts interne conflicten en ontwikkelingen binnen die ideologie.

Almachtige God is nu een almachtige vooruitgang, maar de missie blijft hetzelfde: de wereld veroveren en heersen. De christelijke/verlichte/moderne/westerse mens als kroon op de schepping heeft sinds het begin van de beschaving de ideologie van het patriarchaat en het kolonialisme belichaamd.

In het postmodernisme wordt nu steeds duidelijker dat deze ideologie de wereld vernietigt. We leven in een tijd van narratieve onderbrekingen, een diepe betekeniscrisis die de almachtige vooruitgang van het internet alleen op een geïmproviseerde manier kan verdoven door middel van pornografie, computerspelletjes, antisociale media en andere virtuele realiteiten. In de woorden van Paul Kingsnorth:

“Het Westen was het christendom, maar het christendom stierf. Toen was het Westen vooruitgang, maar de vooruitgang stierf. Vanuit dit gezichtspunt – dat misschien nog te dichtbij is om dingen echt te begrijpen – vermoed ik dat het afgelopen decennium de tijd is geweest waarin veel mensen zich bewust zijn geworden van deze realiteit. Het geweldige verhaal waarmee we zijn opgegroeid is niet langer houdbaar, zelfs niet voor veel voormalige gelovigen. Als reactie daarop kwamen we in wat we een narratieve breuk zouden kunnen noemen.”

Advertisement

In onze op liberalisme gebaseerde westerse nepdemocratieën leidt deze fase van narratieve breuken tot talloze filterbubbels, die duizendvoudig worden versterkt door de spiegelzaal van internet en, vanuit het oogpunt van de heersende klasse, hun macht in toenemende mate bedreigen. Deze filterbubbels maken het ook moeilijk, zo niet onmogelijk voor de samenleving als geheel om het Covid-19-verhaal te accepteren. Het constante vuur van propaganda met de gelijktijdige introductie van massale censuur is de inspannende poging om dit verhaal door te drukken.

De grote reset en de apocalyps

Hitleritisch fascisme en de Tweede Wereldoorlog waren een “Grote Reset” als reactie op de Grote Depressie. De tweede industriële revolutie met lopende bandproductie, massamotorisering, elektrificatie, industrialisatie van de landbouw met synthetische meststoffen en pesticiden hield het systeem draaiende.

Ondertussen valt echter niet te ontkennen dat de industriële beschaving de planeet vernietigt. In feite zijn we getuige van nog een ander “conflict tussen technocratie en democratie” (Paul Kingsnorth), een golf van progressivisme in het licht van de apocalyps: de ecosfeer is dood en de hulpbronnen raken op, maar de rijken en machtigen willen hun rijkdom en macht, en als het gaat om aan de macht blijven, zijn er geen rode lijnen. Tijd voor een Grote Reset, de vierde industriële revolutie en de introductie van de Chinese democratie.

De term ‘apocalyps’ betekent de openbaring dat onze cultuur – industriële beschaving – de planeet aan het vernietigen is. Dat betekent dat we de vernietiging onmiddellijk moeten stoppen, onze manier van leven radicaal moeten veranderen en weer moeten leren leven volgens natuurlijke principes. Als we dat niet doen, zullen we allemaal sterven omdat de planeet zal sterven. In plaats van toe te staan ​​dat de meest invloedrijke kapitalisten de samenleving uit eigen beweging omvormen tot een autoritair, technocratisch-fascistisch systeem, moeten we het heft in eigen handen nemen.

Albert Camus eindigt zijn roman De pest uit 1947, die vaak wordt geïnterpreteerd als een allegorie van het fascisme, met de gedachten van dokter Rieux:

Advertisement

Want terwijl hij luisterde naar de vreugdekreten die uit de stad opstegen, herinnerde Rieux zich dat dit geluk voortdurend bedreigd werd. Omdat hij wist wat deze vrolijke menigte onbekend was en wat er in de boeken te lezen is: dat de pestbacil nooit uitsterft of verdwijnt, maar tientallen jaren kan sluimeren in het meubilair en het linnengoed, dat het in de kamers, de kelders is , de koffers, zakdoeken en bundels oude papieren, en dat misschien de dag zal komen dat de pest, tot ongeluk en verlichting van de mensen, zijn ratten wakker zal maken en ze opnieuw zal sturen om te sterven in een gelukkige stad.”

Die dag is nu hier. Deze keer zullen er geen bondgenoten komen om ons te denazificeren. De wereldwijde industriële beschaving staat op instorten. Fascisme is een symptoom van de apocalyps.


Bronnen en opmerkingen:

(1) Klaus Schwab, Thierry Malleret (2020): Covid 19: The Great Reset, blz. 12
(2) Ibid. blz. 17
(3) Ibid. blz. 15
(4) Talrijke studies bewijzen dit, waaronder:  https: / /link.springer.com/article/10.1007/s10654-021-00808-7
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2821%2900648-4/fulltext#seccestitle150
https: / /www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.12.21265796v1
(5) Derrick Jensen, Lierre Keith, Eric McBay (2011): Deep Green Resistance, Seven Stories Press, NY, blz. 286

BELANGRIJK STEUN SDB MET EEN KLEINE GIFT

Plaats je eigen nieuws op Ons Nieuws

On Nieuws

Songfestival Propaganda werkt: Selenski wint ‘Eurovisie Songfestival’

Songfestival is propaganda Resultaat voorspelbaar, muziek maakt niet uit Songfestival Op voorhand was al duidelijk dat Oekraïne het songfestival zou winnen. Je hoefde geen profeet te zijn om dat te… [...]

Songfestival: 4 uur glinsterende terreur voor een opgezette Oekraïense overwinning

Songfestival Puntenverschuiving en oorlogsvideo Het “Eurovisie Songfestival” van dit jaar was een toernooi met een ongelijke uitgangspositie. Er waren eigenlijk maar twee vragen vooraf: hoe groot kan Oekraïne winnen? En: Laat… [...]

Zelfs McDonald’s kon Rusland niet redden

McDonald’s vertrek luidt het begin in van een nieuwe koude oorlog McDonald’s De komst van Big Macs, magere frietjes en die absurd dikke shakes in Moskou 32 jaar geleden luidde… [...]

Johan Derksen Kritiek bij Op1 na comeback : ‘Hij doet net als Trump’

Dat Johan Derksen weer terug op televisie is, vindt niet iedereen even leuk. Tijdens de show stond een handjevol demonstranten bij de studio voor een protest tegen de terugkeer van Vandaag… [...]

GLOBALISTEN GREAT RESET DE OORLOG, EN EEN ANDERE WERELD

Veel lezers vragen ons wat de Great Reset met de oorlog in de Oekraïne te maken heeft. Immers, als je alleen maar naar de mainstream media luistert en een beetje… [...]

Copyright © 2010 SDB

Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres

- istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım