kapitalisme

Het neoliberale kapitalisme heeft zichzelf volledig naar het faillissement geholpen. Financiële geldwolven willen echter geen verlies leiden en daarom mogen wij als slaven, geen klanten, van de bank beginnen met lijden.

Door steeds meer belastingen te gaan betalen en onze verworven financiële rechten op te zien souperen door private banken met behulp van een hypocriete overheid.

politiek

De witteboordencriminelen spannen samen om onze toekomst volledig te vernietigen.

We kunnen met zijn allen kiezen uit twee onzekerheden.

1) lijdzaam toezien, of

2) weigeren ons nog langer uit te laten zuigen.

Voor dat laatste hebben we politici met BALLEN nodig of een revolutie!

Er wordt al lang geroepen dat elke land zijn regering krijgt die het verdient. Dat is niet geheel waar! Mensen kunnen worden bedrogen door agressieve propaganda, vooral in verkiezingsperioden. De leugens vliegen tenslotte elke dag om onze oren. We worden met zijn allen volledig door allerlei doordachte gedachtenpatronen gemanipuleerd. We kunnen die manipulatie vergelijken met massavernietigingswapens en onderdrukking van het volk! Elke verkiezingsstrijd is in feite een oorlog in traditionele zin. Beide wapens worden ingezet om de overwinning te behalen.

Daarom is het nog steeds DE LEUGEN die regeert!

Publieke opinies kunnen op vele verschillende manieren worden aangepakt waarin de ideologie van kapitalisme uit is ontstaan en zich heeft omhoog gewerkt tot het niveau van een mythe. Kapitalisme is een combinatie van halve waarheden en hele leugens die miljoenen keren en generaties lang zijn herhaald waardoor ze een ‘eigen’ leven zijn gaan leiden. De leugens hebben een taak!

Ze moeten het volk vertrouwen geven in bank en kapitalisme.

Elke dag verkondigen massamedia bestaande mythes maar ook scholing, familie, kerken en alle andere zaken verkondigen deze leugens omdat ze in feite alle dagen worden bestookt met dezelfde leugens en daardoor niet beter weten!

We zullen de mythes voor het gemak een keer op een rijtje zetten. Lees daarna de rest van de artikels waar we deze week veel aan zullen besteden.

#1; in een kapitalistisch land kan iedereen die hard werkt rijk worden

Ik ken mensen die zich letterlijk hebben doodgewerkt en er nooit beter van geworden zijn. Men kan niet rijk worden zonder mensen te bedriegen, op te lichten en te bestelen! Rijk worden door werken is als een lot in de loterij. In vele gevallen zal de hoofdprijs u niet ten deel vallen! Alleen mensen die over lijken durven gaan, macht hebben en veel invloed uit kunnen oefenen zullen geld aantrekken. Dat kan door zich om te laten kopen, fraude en oplichting! Er zijn GEEN andere mogelijkheden. Hard werken zit er voor niets tussen! Het is een gedachtegang die de ‘volgers’ in het verderf stort!

#2; kapitalisme creëert rijkdom en vooruitgang voor iedereen

Rijkdom is en was altijd in handen van een klein groepje mensen. Koningshuizen, private banken en politici. Ze hebben dit geen van allen ooit losgelaten of uitgedeeld onder de bevolking. Fabrikanten die vele mensen in dienst hebben worden geen vragen gesteld als zij honderden mensen ontslaan en er zelf miljoenen per jaar aan overhouden. Zelfs Karl Marx is tot de conclusie gekomen dat kapitalisme zichzelf eens zou uitroeien vanwege de grote hebzucht. Er is weer een zeer grote kloof ontstaan tussen arm en rijk in de laatste twintig jaar en die wordt nog alle dagen groter. Vooral veroorzaakt door het neoliberale gedachtegoed in de politiek heeft dit zich uit kunnen breiden zodat we nu alle sociale verworvenheden kunnen op laten souperen door private banken hun onmatige hebzucht waardoor ze wezenlijk failliet zijn zonder dat maar één dikke nek het wil weten! We dragen water naar de zee dank zij het neoliberalisme. Zelfs de socialisten varen die koers op het moment!

#3; we zitten allemaal in dezelfde boot

Een kapitalistisch land heeft geen klassen en daarom wordt de verantwoordelijkheid om de rottigheid op te ruimen bij iedereen gelegd, natuurlijk. Enfin, ze zullen door oeverloze propaganda die overigens nergens op slaat, het gelag laten betalen door de normale werkende mensen. De propaganda moet voor een schuldcomplex zorgen om zodoende iedereen ervan te doordringen dat private banken hun schulden moeten worden gesocialiseerd en moeten worden betaald via extra belastingen, het afnemen van pensioenen en het ondergraven van alles wat in een sociaal land een normaal gegeven is. Zo worden staatsbedrijven, bedrijven van het volk, verkocht zonder volksraadpleging wat hetzelfde is als een ordinaire diefstal. Maar, een regering mag dit wel ongestraft, een eenzame dief wordt gearresteerd, veroordeeld en bestraft!

kapitalisme

#4; Kapitalisme = synoniem voor vrijheid

??? Waarom moet een regering zich dan bemoeien met de economie? Waarom laten ze dat niet over aan het volk die door hun koopgedrag precies uitmaken wat goed is en wat niet? Een regering moet regeren! En daar ligt het heikele punt. Beslissingen in alle vrijheid genomen wat betreft macro-economische reguleringen worden door een zeer klein groepje echte machtigen genomen. In kleine kringen worden zulke beslissingen achter gesloten deuren genomen en het zijn vooral hooggeplaatsten van globale bedrijven, banken en multinationals. Zij zorgen voor alle economische en strategische beslissingen. Daar hebben zelfs regeringen niets te vertellen ze mogen het alleen uitvoeren. Zodoende zijn markten niet zelfregulerend maar worden gemanipuleerd. Een kapitalistisch land heeft in plaats van vrijheid voor zijn bevolking alleen regels. Daarom is het Burgerlijk Wetboek ook zo dik. Het is niet om recht te spreken voor de burger maar een grote hulp om te zorgen dat rijke gedupeerde bedrijven hun geld krijgen, zelfs na de dood van een individu over de rug van de familie!

Anders gezegd: de wet maakt het mogelijk dat de dikke nek zich met DE WET in de hand mag verlagen tot het niveau van een misdadiger en de deurwaarder is HET hulpje!

#5; kapitalisme betekent democratie

Sterker nog! Democratie kan uitsluitend bestaan onder kapitalisme! Democratie is ‘uitgevonden’ om elke discussie over een ander sociaal model uit te sluiten. Alles buiten democratie wordt afgedaan als dictatorschap! Kapitalisme is verkocht als het concept van vrijheid en democratie! En dat is een grove leugen! Onze democratie bestaat nog steeds uit klassen! De rijken, een uiterst kleine, bijna verwaarloosbare groep, regeert nog steeds over iedereen in een democratische maatschappij en domineert zodoende iedere ‘democratische’ bevolking. Dat brengt ons bij de volgende stelling! De kapitalistische democratie is een verborgen dictatorschap! Een excuus om alle ‘niet-democratische’ landen te bekritiseren en als het moet, aanvallen om ze te ‘democratiseren.’ Irak, Libië, Afghanistan en straks Iran zijn excellente voorbeelden voor democratisering, niet?

Want draait het in werkelijkheid niet om olie?

#6; Verkiezingen zijn synoniem voor democratie

Kiezen en dan de mond houden = synoniem aan democratie?

Ik heb altijd geleerd dat in een democratie alle macht bij het volk ligt! Ik denk dus niet dat DEMOCRATIE echt bestaat! Nergens! Op de ganse wereld niet!

Vooral niet als men na verkiezingen een volledig mandaat moet afgeven aan mensen die zijn verkozen!

Dat past niet in een democratie waar al de macht bij het volk ligt. Een regering krijgt een beperkt mandaat en voor cruciale beslissingen hoort de mening van het volk te worden gevraagd. Als dat altijd zo zou zijn geweest, dan waren er al heel wat minder oorlogen geweest, was de euro niet doorgedreven en bestond er zelfs geen Europese ‘Grondwet,’ die in feite geen grondwet is maar een handelsovereenkomst. Als de euro niet had bestaan dan waren we nu als werelddeel nooit bedreigd voor een totaal faillissement. Men ziet door wat voor mensen we worden ‘geregeerd’ en aan wie we ons volledige mandaat hebben uitbesteed.

Zij die even zwak zijn als de rest van de maatschappij die ze moeten vertegenwoordigen. Ze nemen beslissingen maar zeker niet met REDE.

#7; Verschillende politieke partijen die samen regeren is geen alternatief?

Alle politieke partijen hebben één ding gemeen en daar zullen ze alles voor doen om het te bereiken. Het kapitalistische systeem voor de dominante klasse in stand houden. Hierdoor verkopen ze de leugen dat verkiezingen hetzelfde voorstellen als democratie. Hoeveel partijen er ook tegelijk regeren, ze regeren als één partij. Hier en daar wordt er wel eens een politieke noot gekraakt maar het doel, het kapitalistische systeem in stand houden, wordt nooit uit het oog verloren! Mensen kiezen alleen maar een of andere pipo die op de lijst staat en zijn gezwam goed verkocht kan krijgen. Het is een mythe dat politiek partijen verschillen van elkaar. Oppositie is eveneens een grote show. Daar komt nooit iets van! En als het wordt veranderd komt er wel een achterdeur waarmee het kapitalistische systeem blijft werken zoals het hoort!

# 8; De verkozen politicus representeert het volk en kan daarom ook voor hen beslissen.

Dus, na de verkiezingen zitten we dan opgescheept met een stelletje verkozen dictators die nooit meer tot de orde kunnen geroepen worden door het volk!

Het volk wordt gevoed met lege beloften terwijl de echte handelingen worden verborgen. Beloftes worden niet en nooit nagekomen terwijl vele dagelijkse handelingen zelfs de grondwet verkrachten! De laatste verkiezingen in België vergeten? Waren ze niet ongrondwettelijk en hebben we een regering of niet en is BHV gesplitst? Is Vlaanderen van Wallonië gesplitst? Nee, natuurlijk niet! Al opgevallen dat dit soort politici door hun gedrag in het midden van hun regeerperiode door het volk wordt uitgekotst. Politieke partijen verliezen zodoende stemmen maar er verandert niets binnen het verborgen dictatorschap. Verkiezingen en volledige mandaat afgeven aan de verkozenen terwijl ze de mensen blijven beliegen, bedriegen en oplichten is één van de redenen waardoor er steeds minder mensen gaan kiezen.

# 9; Er is geen alternatief voor kapitalisme?

Ze maken ons wijs dat kapitalisme niet perfect is maar dat er geen andere mogelijke economische en politieke systemen zijn. Dit soort prietpraat wordt alleen maar verkocht om studie naar en promotie van andere systemen te elimineren en de grond in te rammen. Daarom zitten er bij de Bilderbergers ook zoveel hoogleraren en afgevaardigden van onderwijs. Ze zijn zeer belangrijk om het volk dom te houden. Toch zijn er andere politieke en economische systemen. Alleen al de afwijkingen die er bestaan in het democratische kapitalisme openen de mogelijkheid om eens te gaan kijken of er geen andere mogelijkheden bestaan om banken en politiek wind uit de zeilen te nemen! In Amerika hebben we het wetenschappelijk socialisme, in Europa zien we het sociale kapitalisme en in Zuid Amerika aanschouwen we het democratisch socialisme. Toch wordt er door de politiek op los gelogen als het gaat voor de instandhouding van het kapitalisme. Alleen om discussies over dit heikele onderwerp te voorkomen en alternatieven het zwijgen op te leggen en natuurlijk om de volkse unanimiteit over dit onderwerp te behouden! Een volk wordt dom gemaakt door verplicht onderwijs, de massamedia en mede door de liegende en bedriegende meute die ons regeert!

# 10; sparen genereert rijkdom?

Elke economische crisis wordt veroorzaakt door werkende mensen omdat ze te veel verdienen en extra legale voorzieningen krijgen. Als dat alles wordt afgenomen, of er kan op worden beknibbeld, komt alles weer goed? Als we het over geproduceerde onzin hebben dan is het zeker in vorige zin te lezen. Deze onzin heeft als doel om alle private bankschulden, pensioenen en andere verzekeringen waar we allemaal AL voor moeten betalen, op de belastingbetaler af te wimpelen. Extra belastingen maakt ons armer maar ze maken ons wijs dat alles maar tijdelijk zal zijn! Zowat alle publieke bezittingen, zoals Electrabel etc. zijn al verkocht aan privébedrijven in het kader van privatisering van alle in feite meest voor de staat opbrengende sectoren. Anders gezegd. We zijn bestolen van onze bezittingen door politici die daar aan hebben meegewerkt en nu omdat ze niet genoeg inkomen meer hebben kloppen ze aan bij ons om meer belastingen te gaan betalen.

Vallen dit soort handelingen niet onder het Strafrecht? Heet het niet diefstal, fraude en oplichting?

Alle overeenkomsten op frauduleuze manier afgesloten kunnen per direct worden teruggedraaid.

Wel dames en heren van de uitvoerende macht, waar wachten jullie op? Stel een voorbeeld voor de ‘democratische’ wereld!

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.