30 november 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Het Nederlandse onderwijsstelsel: een indoctrinatiemechanisme

Als het gaat om politieke correctheid en het verval van de westerse beschaving, dan is Nederland een interessante casestudy. In dit artikel zal ik schetsen hoe het onderwijssysteem in Nederland een indoctrinatiesysteem voor jonge kinderen is geworden en hoe dit heeft geleid tot veel van het fenomeen dat we vandaag in het land zien.

In dit artikel komen vier onderwerpen aan de orde:

1. Het effect van indoctrinatie bij kinderen
2. Hoe jonge Nederlandse kinderen op school worden geïndoctrineerd
3. De terugkeer van het marxisme
4. Hoe geïndoctrineerde Nederlandse adolescenten zich politiek gedragen.

1. De effecten van indoctrinatie bij kinderen

Omdat jonge kinderen over het algemeen scepsis missen, zijn hun gedachten als een open systeem dat op welke manier dan ook geprogrammeerd kan worden. Als een jong kind in Saoedi-Arabië opgroeit, zal het daarom waarschijnlijk een uiterst conservatieve moslim worden. Als een jong kind opgroeit in een Indiaas plattelandsgezin, zal het waarschijnlijk op het idee van een cast-systeem geraken en op latere leeftijd niet meer buiten zijn of haar cast kunnen denken en leven. Ook is het geen verrassing dat de kinderen die in Hitler Jugend opgroeiden de rest van hun leven de nazi-ideologie niet hebben kunnen loslaten. Zo werken de hersenen. Alles wat je er op zeer jonge leeftijd in stopt, raakt ingesleten in het onbewuste verstand van de volwassen volwassene.

De meeste mensen zullen de wereld door hetzelfde mentale kader bekijken dat zij tijdens hun kindertijd onderwezen hebben. Mensen die in staat zijn er uit te stappen, zijn zeldzaam. Denk aan dit zeer zeldzame moslimapostaat dat de islam verliet nadat het in een zeer religieuze moslimfamilie was opgegroeid. Dit gebeurt niet veel. Verreweg de meeste mensen zullen de rest van hun leven geïndoctrineerd blijven.

2. Hoe jonge Nederlandse kinderen op school worden geïndoctrineerd

Nederlandse kinderen worden al van jongs af aan geïndoctrineerd met de ideologie van politieke correctheid. Politieke correctheid bestaat uit de volgende beginselen:

a. Witte schuld en culturele zelfhaat.
Alles aan de westerse geschiedenis is “zeer slecht” en, wij, blanken zouden een collectief schuldgevoel moeten hebben voor wat “wij” andere delen van de wereld hebben aangedaan. Het feit dat “wij” ook de wetenschappelijke methode hebben uitgevonden, de moderne geneeskunde en moderne technologie, individuele mensenrechten hebben gevestigd en de eerste beschaving waren die slavernij ooit heeft afgeschaft, wordt genegeerd.

b. Cultureel relativisme.
Elke cultuur is gelijk en de waarheid zelf is gewoon het resultaat van de culturele achtergrond waartoe iemand behoort. Dit is geworteld in het postmodernisme. Jonge kinderen leren dat een cultuur die vrouwen onderdrukt en homoseksuelen, afvalligen, joden en vele andere groepen sterk verwerpt of zelfs doodt, net zo moreel verantwoord is als een cultuur die individuele mensenrechten opleverde en vrouwen de kans gaf te stemmen.

c. Tolerantie als hoogste deugd.
In veel religies en andere ideologieën worden bepaalde karaktereigenschappen als deugdzame en andere als verwerpelijk gezien. De jongste generatie Nederlandse kinderen wordt grootgebracht op het idee dat tolerantie de hoogste deugd is.

Laten we twee voorbeelden geven van wat Nederlandse kinderen over geschiedenis wordt geleerd.

a. De wereld was vredig totdat de “boze blanke Europeanen” arriveerden. In Zuid-Amerika leefden inheemse stammen vreedzaam totdat de Europeanen hen kwamen uitbuiten en slaven. Het feit dat de inheemse Amerikaanse stammen voortdurend met elkaar in oorlog waren en mensen van andere stammen onderdrukten, wordt genegeerd.
b. De les van de 20e eeuw was dat de rechtervleugel zeer gevaarlijk is, vanwege het nazi-Duitsland. Dat de 20e eeuw ook een les over de linkervleugel was en dat deze lessen eigenlijk veel complexer zijn dan die over het rechtse fascisme, wordt genegeerd. Nederlandse kinderen leren bijna niets over marxisme en communisme, terwijl ze alles over nazi-Duitsland leren en vaak actief gemotiveerd zijn om huidige rechtse politici als Geert Wilders (Partij voor de Vrijheid) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie) direct te vergelijken met Adolf Hitler.

Door hun indoctrinatie geloven de meeste jongeren in Nederland dat de linkervleugel goed is en de rechtervleugel slecht. Voor hen is het goed versus slecht. Eenvoudig.

Dit leidt ertoe dat jongeren een wereldbeeld hebben dat niet is opgebouwd op basis van een rationele beoordeling van historische feiten en de huidige omstandigheden. In plaats daarvan is het gebaseerd op een dogma. Dit is problematisch omdat de meesten van hen al op zeer jonge leeftijd verstoken raken van hun vermogen om rationeel na te denken over politieke onderwerpen. Het is vaak erg moeilijk om deze schade ongedaan te maken. Alleen degenen die het meest moedig en helder zijn zijn in staat om zich te ontworstelen aan hun dogmatische en onjuiste wereldbeeld.

Ook is heel duidelijk te zien dat deze jonge Nederlanders vaak niet weten hoe hun eigen wereldbeeld is opgebouwd en waaruit dat bestaat. Een voorbeeld van zo’n principe is cultureel relativisme. Als je een van hen zou vragen: “Hé, wat vind je van cultureel relativisme?”hij of zij zou niet weten wie.

Dit leidt ertoe dat jongeren een wereldbeeld hebben dat niet is opgebouwd op basis van een rationele beoordeling van historische feiten en de huidige omstandigheden. In plaats daarvan is het gebaseerd op een dogma. Dit is problematisch omdat de meesten van hen al op zeer jonge leeftijd verstoken raken van hun vermogen om rationeel na te denken over politieke onderwerpen. Het is vaak erg moeilijk om deze schade ongedaan te maken. Alleen degenen die het meest moedig en helder zijn zijn in staat om zich te ontworstelen aan hun dogmatische en onjuiste wereldbeeld.

Ook is heel duidelijk te zien dat deze jonge Nederlanders vaak niet weten hoe hun eigen wereldbeeld is opgebouwd en waaruit dat bestaat. Een voorbeeld van zo’n principe is cultureel relativisme. Als je een van hen zou vragen: “Hé, wat vind je van cultureel relativisme?”hij of zij zou niet weten waar je het over hebt, ook al is het principe van cultureel relativisme een van de bouwstenen van zijn of haar hele wereldbeeld. Dit maakt het voor zo iemand nog moeilijker om introspectie te bedrijven en eindelijk ‘wakker te worden’. Hij, die niet weet hoe zijn eigen wereldbeeld is opgebouwd, kan het niet veranderen.

Universiteit
Als jongvolwassenen besluiten om naar de universiteit te gaan, zijn er een paar opties over hoe ze zich verder zullen ontwikkelen. Dat hangt af van wat ze besluiten te gaan studeren. Als ze ervoor kiezen om de sociale wetenschappen op te gaan, zullen ze hoogstwaarschijnlijk nog meer geïndoctrineerd raken. Verreweg de meeste universiteiten in Nederland zijn gevuld met linkse hoogleraren.

Docenten worden vaak zelf geïndoctrineerd met politieke correctheid en geven deze doctrine door aan hun studenten. De Nederlandse universiteiten zijn politiek correcte indoctrinatiekampen geworden.

3. De terugkeer van het marxisme

Zoals gezegd worden de lessen van de 20e eeuw met betrekking tot marxisme niet op de basisschool gegeven. Daarom lijkt de marxistische ideologie aantrekkelijk voor die jongeren die al met politieke correctheid geïndoctrineerd zijn. Iemand die niet leert van het verleden is voorbestemd om dezelfde fout te herhalen.

Hoe werkt dit?
Het klassieke marxisme maakte een onderscheid tussen de arbeiders (het proletariaat) en de eigenaars (de burgerij) en beweerde dat de eigenaars de arbeiders onderdrukten. Er was dus een onderdrukte groep en een onderdrukkende groep; een onderdrukker en een onderdrukte. De oplossing voor deze situatie was om de hele samenleving drastisch te veranderen, alleen maar om te zorgen voor een gelijk resultaat voor deze groepen.

Hoewel de oorspronkelijke twee groepen de arbeiders en de eigenaars waren, kunt u ditzelfde proces in principe ook toepassen op andere groepen, zoals op basis van etniciteit, geslacht, inkomensniveau, enz.

Bijvoorbeeld: er zijn meer mannen werkzaam als CEO dan vrouwen. Er is dus een verschil in uitkomst tussen deze twee groepen en dit verschil wordt dan geïnterpreteerd als een onderdrukker versus onderdrukte situatie. Dus, waarom zijn er meer mannen werkzaam als CEO dan vrouwen? Het moet zijn omdat de mannen de vrouwen onderdrukken! Mannen zijn de onderdrukkers en vrouwen zijn de onderdrukten.
In werkelijkheid is dit een zeer complexe situatie, die onder andere natuurlijke verschillen tussen mannen en vrouwen met zich meebrengt. Misschien zijn vrouwen over het algemeen geïnteresseerd in andere dingen of maken ze andere keuzes in het leven die hen ervan weerhouden CEO te worden. Dit is in geen geval een situatie die kan worden vereenvoudigd door er een onderdrukker tegenover een onderdrukte situatie van te maken. Dat is veel te eenvoudig!

Maar veel van de jonge Nederlanders hebben geleerd om de meest complexe problemen te zien en gezien te worden als onderdrukker/gedrukte situaties. Als iedereen weet en begrijpt is een hamer, dan alles ziet eruit als een spijker. Zelfs zeer complexe problemen, lijken op een eenvoudige nagel die alleen maar hoeft te hameren.

  • Waarom zijn er meer Nederlandse dan Antilliaanse accountants in Amsterdam? Onderdrukking!
  • Waarom verdienen Europese Amerikanen meer dan Afrikaanse Amerikanen? Onderdrukking!

Waarom is dit gevaarlijk?
In de 20e eeuw hebben we al gezien waar klasseschuld toe kan leiden alleen al door deel uit te maken van een zogenaamde onderdrukkende groep. We hebben gezien waartoe een eindeloos streven naar gelijke resultaten kan leiden. De waarheid is dat een gelijkwaardig resultaat nooit zal worden bereikt. Het is een bodemloze put. Letterlijk alle gevallen waarin het marxisme werd toegepast, leidden tot een ramp van menselijk lijden.

4. Hoe geïndoctrineerde Nederlandse adolescenten zich politiek gedragen.

Indoctrinatie bij kinderen in Nederland heeft een generatie idioten doen ontstaan die niet in staat is om te denken. Deze jongvolwassenen zijn perfecte kandidaten voor linkse protestgroepen. Het is geen toeval dat linkse protestgroepen meestal bestaan uit jongvolwassenen met een diploma van een linkse universiteit, zoals de Universiteit van Utrecht of de Faculteit Geesteswetenschappen in Amsterdam.

Maar hoewel ze vaak een diploma hebben, weten de demonstranten zelf niet waar ze tegen protesteren. Meestal is hun redenering als volgt: “Ik ben haat-, anti-seksuïsme- en antiracisme”. Vreemd genoeg zijn ze niet in staat om uit te leggen wat deze dingen zelfs betekenen.

Vooral hun totale gebrek aan kennis over de Islam is opvallend. Het is intellectueel onmogelijk om te schreeuwen “Stop haat! bij de autochtone bevolking in samenwerking met radicale islamisten. Het is ook intellectueel onmogelijk om te roepen “Stop seksisme! in samenwerking met moslims van wie de vrouwen islamitische hoofddoeken dragen. Wat is de nummer 1 ideologie op de hele planeet die vrouwen onderdrukt? Het is de islam!

Dat is dus de stand van zaken in Nederland. Om een probleem op te lossen, is bewustzijn de eerste stap!

Aanbevolen door Prof. Dr. Paul Cliteur, die getuige-deskundige was tijdens het Geert Wilders proces van 2016!

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.