Het laatste restje democratie is in Nederland

asscher

Wat de debatten in de Tweede Kamer de afgelopen dagen hebben laten zien is in ieder geval een verzameling politici die zich niets gelegen laat aan de belangen en meningen van het Nederlandse volk. Een regering die haar burgers schoffeert en negeert, en volksvertegenwoordigers kamerleden die we beter carrièrepolitici kunnen noemen.

Nog nooit heeft de politiek zó’n slechte indruk achtergelaten bij de burgers.

We lazen op de site van de Volkskrant het volgende:

De hooggeleerden Jan Latten en Paul Scheffer hebben de sprint getrokken en nu volgt het politieke peloton. Wonderlijk hoe die dingen lopen. Zeker zal hebben meegespeeld dat de schrikbarende bevolkingsgroei in Afrika intussen is doorgedrongen. Het alarm over het klimaat en de eindige grondstoffen heeft ook zijn werk gedaan. Dat Nederland vol is, mocht niet worden gezegd maar wordt door iedereen gezien. Er zijn veel te weinig huizen, er moet in het groen worden gebouwd en de treinen puilen uit.

Paul Scheffer schreef een essay onder de titel Regie over migratie en sjouwt daarmee de zaaltjes af. Hij vindt het de hoogste tijd dat Nederland zelf beslist over de gewenste omvang van de immigratie, welke migranten we willen en waarom.

Maar niet onze regering….. we komen er zo op terug.

In het Verenigd Koninkrijk zijn onlangs de resutaten van een recent onderzoek gepubliceerd dat verbazindwekkende feiten bevat. Volgens de onderzoekers zou migratie ervoor gezorgd hebben dat de lonen in het laagbetaalde segment (ofwel: de minimumlonen) bleven dalen. Bovendien zijn de prijzen voor onroerend goed sterk gestegen. Met andere woorden, migratie ging ten koste van de minder bedeelden in de samenleving, althans in Groot-Brittannië. Het rapport, getiteld “EEA migration in the UK: Final report” is hier te vinden (PDF). Het is geschreven door een migratie-adviesraad en is in ons land tot nu toe in de mainstream media nauwelijks besproken.

In ons land kunnen we overeenkomsten vinden tussen de situatie hier en in het V.K,, omdat ook bij ons de beroemde kloof tussen arm en rijk elke maand opnieuw breder wordt, meer dan ooit tevoren. De uitkomsten van deze studie, of op zijn minst de voor de hand liggende conclusies hiervan, tonen aan dat migratie dit effect waarschijnlijk zal vergroten.

Een gevolg van massamigratie is bijvoorbeeld het feit dat de “woningbouw” niet voldoende is. In regio’s met “meer restrictief planningsbeleid” bijvoorbeeld, is het vaak niet zo eenvoudig om “de woningvoorraad te verhogen op basis van de vraag”. Het gevolg is dat door de migratie er meer concurrentie plaatsvindt, waarbij de huizenprijzen aantrekken vanwege de schaarste aan woningen (en de lage rente, natuurlijk).

Een eenvoudige economische wet, zoals deskundigen weten.

Toch kan de overheid ingrijpen – via sociale woningbouw. Maar het aandeel van degenen die niet als migranten in het land wonen (de “autochtone bevolking”), is procentsgewijs afgenomen, en zij moeten achter in de rij aansluiten bij de herverdeling van bijvoorbeeld appartementen en sociale “eengezins”woningen. Dat is een gevolg van het “beleid” van onze “volksvertegenwoordigers”.

Bovendien constateert de studie dat de “winstgroei voor laagbetaalde werknemers is afgenomen”, terwijl dit voor de beter betaalde werknemers is toegenomen. In gewone mensentaal betekent dat: de lonen stijgen minder langzaam bij de lagergeschoolden dan bij de hoger opgeleiden. Eigenlijk geldt: hoe harder je werkt, hoe minder je krijgt.

Historisch gezien leidt de positieve inflatie dalendan ook nog tot een daling van de reële lonen, en of dat niet genoeg is hebben we ook nog een * proest* regering die de BTW op o.a. voeding en drank met 50% gaat verhogen – ook een maatregel die voor de hoger opgeleiden gunstiger uitpakt dan voor het “werkvolk”..

Denk niet dat dit “toevallig” zo slecht uitpakt voor de lagerbetaalde werknemers, de uitkeringsgerechtigden en de gepensioneerden: het is een bewust gekozen beleid van de regering. Zoals de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt zei: “In de politiek gebeurt niets toevallig! Wanneer er iets gebeurt, kun je er zeker van zijn dat het op die manier was gepland”.

Immers: àls men het anders wilde hebben, dan was het wel gebeurd…..

Dit artikel is geen pleidooi voor de afschaffing van migratie – maar slechts een hint: wie a zegt tegen migratie moet ook b zeggen tegen betere omstandigheden, niet aleen op de vastgoedmarkt maar ook wat betreft werkgelegenheid. En inzien hoe de samenstelling van de bevolking er dreigt uit te gaan zien.

Maar Rutte III wil haar handen niet branden aan de migratiepolitiek: zij laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onderzoek doen naar de lange termijngevolgen van de migratiepolitiek (maar wel met een politieke opdracht dat het vooral niet over de islam mag gaan).

Ofwel: ook hier geldt “kicking the can down the road”. Na ons de zondvloed. En vanaf nu kan Rutte ook elke discussie over de onderwerpen “isam” en “migratie” uit de weg kunnen gaan zeggende dat hij eerst de resultaten van het onderzoek moet afwachten. Maar zo slim om dit in te zien waren onze volksvertegenwoordigers gisteren bij het debat nog niet…..

Maar goed: we zittten nog steeds opgezadeld met die alles weglachende premier, die vastgeroest zit in oude denkbeelden en niet de capaciteiten heeft om visies en inzichten bij te stellen. Daarnaast ook nog een eurofiel die de belangen van de burgers in Brussel te grabbel gooit ten faveure van een eigen oudedagsvoorziening, en als dat niet lukt in aanmerking komt voor een lucratieve baan bij een van de multinationals.

Net als veel van zijn voorgangers en collega’s, overigens….

En van de rest van het politieke carrièrespectrum in Den Haag, zowel Tweede als Eerste Kamer, hoeven we ook niets te verwachten. Het klap- en stemvee heeft het laten gebeuren dat sinds de eeuwwisseling niet alleen diverse sectoren stelselmatig zijn afgebroken – behalve de financiële sector, uiteraard – maar dat ook onze mensenrechten steeds verder worden uitgehold. Tevens zorgden onze politici ervoor dat het begrip “tussentijdse verkiezingen” inmiddels ten grave is gedragen, en dat zelfs de uitkomsten van de vierjaarlijkse verkiezingen nog dezelfde dag in de kliko worden gegooid.

Het laatste restje democratie is in Nederland nog uitsluitend te vinden in de naam van een paar politieke partijen. Maar dat is dan ook nog het enige dat ervan resteert.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.