Het is oorlog tussen het VK en de EU

brexit

Er is een propaganda-oorlog gaande tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, een oorlog waarbij op allerlei manieren de toevlucht wordt genomen tot “dirty tricks”, van leugens tot onbeduidende grappen, waarbij de ongekozen elite in Brussel hoe dan ook wil voorkómen dat de Britten het europese sterfhuis gaan verlaten.

Wie had gedacht dat “vrienden”‘, een zin die je steeds weer uit Brussel hoort, graag zoveel mogelijk kwaad willen doen aan hun “vriend”?

De realiteit: er is oorlog.

Er is een propaganda-oorlog gaande tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, een oorlog waarbij op allerlei manieren de toevlucht wordt genomen tot “dirty tricks”, van leugens tot onbeduidende grappen, waar in het meest recente voorval Donald Tusk, die waarschijnlijk te veel films van het Derde Rijk heeft gezien, laat zien dat hij in het manipuleren bijzonder goed is, hoewel het niet duidelijk is waar hij nog meer goed in is.
brexit

Onlangs vroeg hij zich af of er een speciale plaats in de hel beschikbaar was voor Brexiteers: het is duidelijk dat religie dichter bij de voorzitter van de Europese Raad staat dan de rede. En of dat nog niet genoeg is heeft Jean-Claude Juncker een veel te grote bedankkaart laten zien, waarmee hij suggereert dat de kaart nep is. Een Ier zou de bedankkaart hebben geschreven, iemand die blij was dat Ierland, voor het eerst in zijn geschiedenis, groter is dan het Verenigd Koninkrijk, en die beweert dat de Britten er niet om geven of er vrede is in Noord-Ierland of niet.
brexit

De keuze van de wapens door de EU-maffia, voor de intensiteit van de EU-antwoorden, toont aan dat de structuren die door de Brexit worden bedreigd, zelfbedieningsstructuren, een omvang hebben moeten aannemen die verder gaat dan enige denkbeeldige kracht (afgezien dan de genoemde criminele structuren. Het is een vorm van dictatoriale wanhoop, want we kunnen niet anders dan constateren dat Brussel werkt aan een harde Brexit.

Laten we nog even blijven in die wanhoopstoestand al was het alleen maar omdat de interpretatie van wat er nu is, nauwelijks verandert. Als je ervan uitgaat dat de Europese Commissie vanaf het begin heeft gewerkt aan een harde Brexit dan is deze wanhoop waarschijnlijk voornamelijk door de weigering van de Britten tot zo’n grote hoogte gestegen. Maar het zorgt er tevens voor dat het Verenigd Koninkrijk wordt vernietigd op de van de EU bekende manier – niet voor niets wordt zijn Duitse onderhandelaar Martin Selmayr ook wel “Juncker’s Monster” genoemd.
Het enige verschil tussen de twee aannames is dat de wanhoop van de EU is gebaseerd op een verkeerde inschatting van de Britten door de EU, terwijl de “harde Brexit”-optie van de EU-Commissie wijst op een speciaal niveau van publieke misleiding, waarbij de EU-Commissie zich altijd vóórdoet als een goede herder, die graag zijn kudde bij elkaar wil houden.

Hoe dan ook, de reacties vanuit Brussel laten zien dat het erom gaat Groot-Brittannië zo hard mogelijk te straffen voor de misdaad van het verlaten van het Heilige Land van Brussel, om onmiddellijk de 13 miljard euro die elk jaar naar Brussel stroomde, zelf te geven.

Michel Barnier’s doel vanaf het begin was om niet te onderhandelen over een eerlijke deal met het Verenigd Koninkrijk, maar een deal te sluiten die de Britten zo veel mogelijk schade toebrengt, wat onlangs bleek uit een uitgelekt document. Als je vrienden hebt zoals Barnier, Juncker of “Juncker’s Monster” dan heb je geen vijanden meer nodig.

Nadat de Britten op 23 juni 2016 besloten om uit de EU te stappen,is er een ongekende hetze in de mainstream media geweest, eerst tegen het verlaten van de EU als resultaat van de uitslag van het referendum, en vervolgens, toen het was duidelijk dat de Britse regering (zei dat zij) zou vasthouden aan de uitslag van dit referendum, tegen de Brexiteers, in het bijzonder Nigel Farage en Boris Johnson, vervolgens tegen de Britse regering, de Tories en eigenlijk iedereen die die fascistische EU liever vandaag dan morgen de rug toekeert.

Er gaat geen dag voorbij zonder dat er geschreven wordt over de (vermeende) nadelen voor het Verenigd Koninkrijk, en de zogenaamde zegeningen van de Europese Unie.

Een centraal onderdeel hiervan is de terugtrekkingsovereenkomst, de Withdrawal Agreement, waarvan elke dag opnieuw gezegd wordt dat de EU er in geen enkel geval over zal heronderhandelen. Ook over de backstop, het grootste struikelblok in Groot-Brittannië en vervat in deze Intrekkingovereenkomst, is heronderhandeling uitgesloten. Hierover is het volgende in de Withdrawal Agreement (PDF) opgenomen:

With respect to the DRAFT PROTOCOL ON IRELAND/NORTHERN IRELAND, the negotiators agree that a legally operative version of the “backstop” solution for the border between Northern Ireland and Ireland, in line with paragraph 49 of the Joint Report, should be agreed as part of the legal text of the Withdrawal Agreement, to apply unless and until another solution is found.

Kort gezegd komt het erop neer dat de terugtrekkingsovereenkomst een overeenkomst moet bevatten om te waarborgen dat er geen grenscontroles tussen Noord-Ierland en de Republiek Ierland worden ingevoerd. Deze overeenkomst moet van kracht blijven totdat een definitieve regeling is gevonden.

Even over die grenscontroles. Zowel de Republiek Ierland als het Verenigd Koninkrijk zijn sinds 1973 lid van de EU. De gemeenschappelijke markt trad op 1 januari 1993 in werking. Wat denkt u: sinds wanneer is er geen grenscontrole tussen de Republiek Ierland en Noord-Ierland meer van kracht?

a) 1973   b) 1993   c)1998   d)2005

Het juiste antwoord is d). In het jaar 2005 heeft het Britse leger de laatste grenscontroleposten naar de Republiek Ierland verwijderd. De verwijdering is niet het gevolg van het EU-lidmaatschap, maar van de Good Friday-overeenkomst, ook bekend als de Overeenkomst van Belfast, die op 10 april 1998 werd ondertekend tussen het VK, de Republiek Ierland en de belangrijkste politieke partijen in Ierland en Noord-Ierland.
brexit

Dit omvat niet alleen een garantie voor het bestaan van Noord-Ierland en Ierland en reguleert de vorming van de twee politieke systemen, maar ook de opvolgende afbouw van de grensposte. De Goede Vrijdag-overeenkomst is grotendeels een nieuwe editie van de Sunningdale-overeenkomst van 1973. Hoewel de Europese Commissie probeert vrede te claimen in Ierland, is de bijdrage van Brussel om het conflict in Noord-Ierland op te lossen uiterst klein.

De Britse regering heeft al in een vroeg stadium verklaard dat de overeenkomst van Goede Vrijdag niet zal worden beïnvloed door de Brexit, ofwel: er zal geen grens zijn tussen Noord-Ierland en de Republiek Ierland, wat er ook gebeurt.

Met een beetje goede wil zou het gemakkelijk geweest zijn om de status te bepalen tussen de Republiek Ierland die in de EU wil blijven en Noord-Ierland, dat de EU zou gaan verlaten, in het licht van de bestaande regels, zoals die bijvoorbeeld van toepassing zijn tussen de Republiek Ierland en de EU of Zwitserland en de EU of Noorwegen en de EU.
Noch Zwitserland noch Noorwegen maken deel uit van de EU, maar Noorwegen is geïntegreerd in de interne markt en Zwitserland heeft sinds 1972 een vrijhandelsovereenkomst gesloten, die in de daaropvolgende jaren werd aangevuld met een reeks afzonderlijke overeenkomsten voor handelsliberalisering. In geen geval is het feit dat er een grens is tussen Noorwegen en EU-lidstaten of Zwitserland en EU-landen, gebombardeerd tot een groot probleem, zoals Brussel dat nu wel doet.

Alleen al hieruit kan men opmaken dat Brussel de intentie heeft om Groot-Brittannië schade te berokkenen, een strategie waarin de Europese Commissie vaker uitblinkt. Dit brengt ons terug naar de backstop. Zoals hierboven beschreven, moet de terugtrekkingsovereenkomst een verordening bevatten over de grens tussen NIRE en IRE, en – zoals hierboven beschreven – een die bindend is “totdat een andere oplossing wordt gevonden”. Deze bindende verordening is een bijlage bij het Withdrawal Agreement: het protocol bij Ierland en Noord-Ierland.

De belangrijkste punten die hier worden gereguleerd, kunnen snel worden samengevat. We hebben de cruciale delen uit het document overgenomen:

Artikel 4

The provisions of Union law on goods listed in Annex 2.1 to this Protocol shall apply to and in the United Kingdom in respect of Northern Ireland.
….
Customs legislation as defined in point of Article 5 of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council145 as well as other provisions of Union law providing for customs controls of specific goods or for specific purposes listed in Annex 2.2 to this Protocol shall apply to and in the United Kingdom in respect of Northern Ireland. The territory of Northern Ireland, excluding the territorial waters of the United Kingdom (the “territory of Northern Ireland”), shall be considered to be part of the customs territory of the Union.
Customs duties on imports and exports, and any charges having equivalent effect, shall be prohibited between the Union and the United Kingdom in respect of Northern Ireland. This prohibition shall also apply to customs duties of a fiscal na
ture.

Samengevat: Noord-Ierland zou moeten vallen onder de bepalingen van het Withdrawal Agreement deel van de Europese interne markt en daarmee onderhevig zijn aan de regels van de EU. Artikel 4 bepaalt verder dat de regering van het Verenigd Koninkrijk over Noord-Ierland geen rechten meer heeft om  uit te oefenen, aangezien elke vorm van marktinvloed verboden is – men heeft te voldoen aan de regels van de EU, inclusief die van de toekomst (dus na de Brexit), waarin zij geen zeggenschap meer heeft.

En of dat niet genoeg is, regelen de volgende artikelen de vrije toegang van EU-bedrijven tot de Noord-Ierse elektriciteitsmarkt (artikel 6), de vrije visserij van EU-vissers in Noord-Ierse territoriale wateren (artikel 5) en verbieden zij elke vorm van staatssteun uit Londen, wat de handelsbetrekkingen tussen de EU en Noord-Ierland betreft (artikel 9).

Het engels kent de uitdrukking “to add insult to injury”,  en wat het betekent wordt duidelijk gemaakt door de consequenties van dit protocol op een rij te zetten:

De verwijzing naar de hierboven aangehaalde backstop bepaalt dat zodra het protocol is ondertekend, het van kracht blijft totdat er een duurzame regeling tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is gevonden. Het permanente regime kan alleen in werking treden als het wordt goedgekeurd door de EU ne dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk, met de ondertekening van de terugtrekkingsovereenkomst, volledig afhankelijk is van de EU, van mensen als Tusk, Barnier of Selmayr, met wie een normaal persoon in het dagelijks leven liever niets van doen wil hebben.

Deze afhankelijkheidssituatie wordt nog verergerd door het feit dat regelingen die in Brussel tijdens de overgangsperiode worden getroffen en waarin het Verenigd Koninkrijk niet is betrokken geweest, ook van toepassing moeten zijn op Noord-Ierland.

Aangezien het Verenigd Koninkrijk na de Brexit niet langer deel zal uitmaken van de Europese interne markt, betekent de hierboven beschreven regeling bovendien dat goederen die vanuit Engeland, Wales of Schotland naar Noord-Ierland worden verzonden, moeten worden gecontroleerd op naleving van EU-voorschriften. Er wordt feitelijk een grens gevormd tussen Engeland, Wales en Schotland enerzijds en Noord-Ierland anderzijds: om een grens tussen Ierland en Noord-Ierland te voorkomen, wordt er een nieuwe grens tussen deze thuislanden gemaakt en wordt geprobeerd een land (u mag raden welk land) te vernietigen.

Is het nu vreemd te constateren dat, na kennis te hebben genomen van deze feiten, hierdoor een storm van verontwaardiging in het Verenigd Koninkrijk is uitgebroken over dit dictaat uit Brussel?

Natuurlijk valt er weinig over te lezen in de mainstream media, waarbij we ons al jarenlang afvragen welke financiële banden er bestaan tussen de mainstream media, hun journalisten en EU-instellingen. We hebben wel zo onze vermoedens. Het feit alleen al dat de linkse deugmensen, die zogenaamd hun afschuw over het kolonialisme hebben herontdekt, proberen van Noord-Ierland de eerste kolonie van de EU te maken, heeft een zekere ironie… nee, onverdraagzaamheid.

Het is vaker gezegd: het Verenigd Koninkrijk màg de Europese Unie niet verlaten. Daarvoor zorgt het trio Merkel/Macron/Juncker wel. Als het Verenigd Koninkrijk dat namelijk wèl zou doen, en economisch succesvol blijft en overleeft zonder de EU…….. Dit mag niet gebeuren vindt de Eu-maffia, anders zouden andere staten het voorbeeld kunnen volgen. En moeten de noordelijke lidstaten, vooral Duitsland en Nederland als de nettobetalers, in dat geval garant gaan staan voor alle schulden van de dan nog resterende EU-lidstaten?

Deze EU is een geldverslindende elite-machine. Blijven voor de democratische normen en waarden, gesteld dat die er nog zijn? Een belachelijk idee, want elk land denkt er alleen aan om zo min mogelijk netto te betalen en zo veel mogelijk financiering te krijgen uit de EU-ruif. Dit is de énige reden waarom landen lid zijn geworden van de EU en zij die anders beweren moeten nodig hun ogen opendoen.

De zogenaamd gemeenschappelijke waarden en langdurige vrede in Europa zijn gewoon misleiding en manipulatie van de mensen. Of gelooft iemand ècht dat we zonder de EU allemaal over elkaar heen zouden vallen en het buurland militair binnen zouden vallen, met gebruikmaking van bewapende militairen om vervolgens een ander europees land te bezetten?

De linkse (nationaal)socialistische EU heeft nog alleen bestaansrecht gebaseerd op onbegrensde geldstromen (richting burgers-overheden), leugens, onderdrukking, angst en manipulatie van mensen.

Vóór het te laat is: Nexit!

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.