Donald Trump

Het geld de macht en de Elite

De druk op de Amerikaanse bevolking wordt met de dag opgevoerd om hen ervan te overtuigen dat de Republikeinse presidentskandidaat vooral niet deugt. De ene na de andere (Democratisch gezinde) politicus vertelt in de mainstream media dat hij of zij in ieder geval niet op Trump zal stemmen, en ook de ceo’s van de grote concerns – de banken voorop – vertellen dat de toekomst van het land het best gediend is met een keuze voor Hillary Clinton.

Een artikel over macht, corruptie en grootschalige manipulatie, waarbij we ons afvragen of Donald Trump de eindstreep zal halen.

Als het grootkapitaal en de elite massaal zegt dat Trump de slechtste keus is, dan voel je al aan je water dat het een boodschap is met een dubbele bodem. Hùn belang is namelijk niet gediend met Trump als president. Kiezen voor Hillary Clinton is stemmen voor een status quo, waarbij bedrijven en personen dóór kunnen gaan met hun zwendel en bedrog.

Europeanen willen nog wel eens afgeven op de twee presidentskandidaten: beiden gestoord, ongemanierd, alle kwalificaties passeren de revue, maar laten we wat dat betreft eens de hand in eigen boezem steken: door welke personen wordt de EU gerund? Een geld-witwassende, liegende dronkelap bijgestaan door iemand die vooral verliefd is op zichzelf. En dat zijn dan ook nog mensen die niet democratisch gekozen zijn, maar die wij als bevolking van de EU opgedrongen hebben gekregen.

Donald Trump probeert zijn landgenoten wakker te schudden door aan te tonen dat zij op alle mogelijke manieren worden bedrogen en voor de gek worden gehouden. We moeten in dit kader denken aan de uitspraak van Abraham Lincoln, die zei: “You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time”.

Abraham Lincoln. Enerzijds een absoluut despoot die er niet voor terugdeinsde mensen en verslaggevers die het niet met hem eens waren in de bak te gooien (waar kennen we dat vandaag de dag ook alweer van), anderzijds was hij wel iemand die het principe dat “iedereen gelijk is” probeerde zo goed mogelijk in de praktijk te brengen door het afschaffen van de slavernij (hoewel op zijn motieven en de manier waarop hij hier mee om ging wel het nodige valt af te dingen).

“You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time”.

Dat het Amerikaanse volk (en de rest van de wereld) elke dag weer voor de gek gehouden wordt, zien we zelfs bij gerenommeerde namen als Reuters [1], die vorige week de peilingen voor de presidentiële verkiezingen manipuleerde ten gunste van Clinton. De mainstream media hoeven niet eens meer de schijn op te houden dat zij vooral vóór Clinton zijn, zó vanzelfsprekend vinden zij hun opvattingen. De mainstream media worden vooral beheerst door geld, dus macht, en macht corrumpeert.

Bijna elke instelling in de Verenigde Staten is zó pro-Clinton dat je je af kunt vragen of de democratische principes nog wel juist gehanteerd worden. Afgaande op het beeld dat we van de VS krijgen kunnen we stellen dat bijna elke instelling in de VS niet deugt, couurpt is of politiek dusdanig gemanipuleerd wordt dat het vóór de regering is en vóór Big Business.

“America is a lost country,”, legt ons Paul Craig Roberts uit [2]. “The total corruption of every public and the private institution is complete. Nothing remains but tyranny. And lies. Endless lies.”

CNN, Reuters en Associated Press dragen schaamteloos elke leugen uit, of het nu gaat om vaccins of genetisch gemanipuleerd voedsel, verkiezingen of politici, TTIP of noem maar op: niets is meer heilig. De federale overheid zelf is niet in staat anders te doen dan leugens te ventileren, en het heeft naast de economie óók de hele wetenschap corrupt gemaakt door aan de subsidietouwtjes te trekken van bijvoorbeeld de National Institutes of Health en de NSF.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) in zijn geheel is ook corrupt, net als het U.S. Department of Agriculture (USDA). Beide instellingen doen vandaag de dag niets anders dan het doordrukken van marketing propaganda van Big Pharma en Big Biotech. Gelijktijdig zijn ook ondernemingen als Google, Facebook zuiver op de graat en Twitter wordt ook gemanipuleerd, waarbij zij censuur toepassen op meningen die hen niet aanstaan (of waarvan zij niet willen dat u daarvan kennis neemt), terwijl de leugens van het establishment ongelimiteerd worden verspreid.

Wat we bedoelen met onze stelling dat veel instellingen en bedrijven “corrupt” zijn en “gemanipuleerd worden”?

• Alle “officiële bronnen” moeten voortdurend leugens verspreiden over van alles, waarbij illusies in een wereld van waarheid worden gebracht – en vice versa, net hoe het het best uitkomt (bijvoorbeeld “er zijn geen islamitische terroristen” of “koolstofdioxine is slecht voor de planeet”).

• Alle redelijkheid en het gezond verstand worden uitgebannen. Alleen over de meest rare, irrationale meningen wordt bericht, waarbij zaken worden uitvergroot door de mainstream media (inclusief de sociale media). Het gaat hier niet alleen over politiek maar ook over bijvoorbeeld de wetenschap, die vooral geregeerd wordt door politieke agenda’s (glyfosaat, genetisch gemanipuleerd voedsel, gebruik van lood door de industrie, noem maar op).

• Alle feiten worden vervangen door propaganda. In welk soort debat ook is er weinig plaats voor harde feiten, en zij die die feiten wèl naar voren brengen worden geridiculiseerd of het zwijgen opgelegd (in ons land bijvoorbeeld onderzoeksjournalist Arnold Karskens [3], die bij de publieke omroep inmiddels al uitgekotst is). Die boodschappers kunnen zelfs hun baan verliezen, of door de sociale media zó zwartgemaakt worden dat zij tot zelfmoord worden gedreven. Het zijn namelijk niet alleen maar de simpelen van geest die schrijven op sociale media – vraag uzelf altijd af wie of wat er achter extreme meningen kan zitten. In de VS is het voorgekomen dat over mensen die kwamen aandragen met harde statistieken over door politie neergeschoten burgers werd gezegd dat zij “deel waren van het probleem” omdat zij “een verkeerde voorstelling van zaken hadden ten aanzien van het rechtssysteem”.

• Elke overheidsinstelling in de VS is in principe niet vóór het volk en kan worden ingezet als instrument tegen politieke vijanderen die de status quo bedreigen (IRS, FDA, FTC, DEA, EPA, USDA, enz.)

• Elke tak van wetenschap is tot in het absurde verdraaid, waarbij over alles conclusies worden getrokken die de overheid goed uitkomen om de bevolking te controleren en te beheersen: vaccins, klimaatverandering, GMO’s, fluoride, griepprikken, chemische landbouw, koolstofdioxine en noem maar op.

• Elke tak van de gezondheidszorg wordt beheerst door de agenda’s van globalisten, om er zeker van te zijn dat medicijnen patiënten nooit volledig laten herstellen waardoor zij niet meer afhankelijk zijn van medicijnen, niet meer kritisch zijn of gaan dóórdenken. De vaccinatieprogramma’s van de Bill & Melinda Gates Foundation komen bij ons althans in een ander daglicht te staan als je weet dat zij beiden voorstander zijn van het inkrimpen van de wereldbevolking, omdat er gewoon tevéél mensen op de wereld zijn.

• Elk “nieuwsbericht” dat afkomstig is van officiële bronnen wordt opzettelijk tot in het absurde uit mekaar getrokken, waarbij feiten worden omgedraaid. Bijvoorbeeld melden dat Hillary Clinton was “vrijgesproken” door de FBI terwijl zij in werkelijkheid “beschuldigd” werd door dezelfde feiten die de FBI naar voren had gebracht. Hetzelfde geldt voor de gehackte emails van mevrouw Clinton. De mainstream media buitelen over mekaar heen over het “feit” dat de Russen de Amerikaanse verkiezingen willen manipuleren, maar over de misdaden van Clinton zoals die in de mails worden genoemd wordt met geen woord gerept.

• Met alle macht wordt geprobeerd de bevolking zo dom mogelijk te houden, waarbij de tactiek uit het oude Rome wordt gehanteerd: Brood en Spelen. Mensenmassa’s lopen over straat Pokémon Go te spelen, maar komen zelden hun huis uit om te demonstreren, over sport wordt in het absurde geschreven en wat dat betreft staat ons nog wat te wachten over de Olympische Spelen in Rio. En is het toevalig dat de kwaliteit van onderwijs zo erg achteruit holt, of dat studeren bijkans onbetaalbaar is geworden (althans: voor het gewone volk)?

• Berichten die op waarheid berusten worden vaak in de ban gedaan of gecensureerd. Zijn de terroristische aanvallen van de laatste tijd werkelijk gedaan door de daders waarvan de mainstream media zeggen dat zij het zijn, en weten we zeker dat het geen “False Flags” waren?

• Emoties worden ook vaak gebruikt om de massa te manipuleren. Een voorbeeld: toen de moeder van een slachtoffer van Benghazi haar verdriet deelde met de wereld, werd zij geridiculiseerd. Maar toen een vader (die de Sharia wetgeving in de VS wil invoeren) van een radicale moslim Donald Trump aanviel door het te hebben over het verlies van zijn zoon die soldaat was, werd deze door de mainstream media op het schild gehesen en als een nationale “celebrity” gepresenteerd, waarbij zij vol lof waren over zijn “moedige stem” om toch maar voor zijn mening te durven uitkomen.

Wat wordt er nu zoal in de VS (en niet alleen daar) gemanipuleerd?
• Zo goed als de gehele mainstream media
• Google’s zoekmachine en Google Nieuws
• Facebook en Twitter
• De Democratische Nationale Conventie (DNC) en de Republikeinse Nationale Conventie (RNC)
• Elke overheidsinstelling (EPA, FDA, enz.)
• Het gehele rechtssysteem (vaak verworden tot een lachertje)
• Rentetarieven en de omvang van de geldhoeveelheid (grootbanken Wall Street)
• Het onderwijs (alle openbare universiteiten)
• EPA’s “veiligheidsgrenzen” bij pesticiden (gemanipuleerd door Big Biotech)
• Voeding en etikettering (agrarische – en voedingsindustrie)
• Banking en finance (in handen van globalisten)
• Cijfers en statistieken van de regering/overheid
• Medicijnen en overige farmaceutica (gemanipuleerd om winsten te maximaliseren)
• Big Science (gemanipuleerd om agenda’s bij de overheid door te drukken)
• De muziekindustrie (de meeste topartiesten bakken er live weinig van)
• De wapenindustrie (één van de grootste sponsors van Hillary Clinton)
• Illegale drugshandel (wordt gerund door de overheid)
• Politieke verkiezingen (op federaal niveau 100% gemanipuleerd)
• Politieke peilingen (waarbij zelfs Reuters meedoet)
• De zorgindustrie, o.a. verzekeraars (gemanipuleerd door Obamacare)
• Toegang tot het onderwijs (discrimineert legaal tegen blanke en aziatische studenten)
• 9/11 en binnenlands terrorisme (veel “officiële” rapporten zijn gemanipuleerd)
• Olie- en energiesector
• De rechtsstaat (gemnipullerd ten gunste van de rijken en machtigen)
• Besmettelijke ziekten (onophoudelijke stroom van leugens)
• Hollywood (ook hier gerund door globalisten)
• De wetenschap van limaatverandering (veelal een enorme wetenschappelijke hoax)
• Persberichten (alleen officiële verhalen – het slechte nieuws wordt vaak verborgen)
• Geschiedenis (is wat onderwezen werd, eigenlijk wel waar?)
• Vergunningen van de overheid (selectieve verstrekking – toegekend aan hen die gelden verstrekken aan corrupte ambtenaren/politici)
• Wetenschap, o.a. de astronomie (De Big Bang bijvoorbeeld: “Alles is ontstaan uit het Niets”….. serieus? Planeten die vele miljarden lichtjaren verwijderd zijn, zijn bewoonbaar? Tssss…)
• Bewustzijn en vrije wil (bijvoorbeeld het beperken van de privacy uit hoofde van “terrorismebestrijding”).

Zou het – tussen haakjes – met de EU anders gesteld zijn?

Een mooi recent voorbeeld van hoe er gemanipuleerd wordt is dit artikel van Breitbart.com [4]:

Over the weekend and for the past few days since Khan spoke alongside his wife Ghazala Khan about their son, U.S. Army Captain Humayun Khan, who was killed in Iraq in 2004, media-wide reporters, editors, producers, and anchors have tried to lay criticism on Trump over the matter. They thought they had a good one, a specific line of attack that pitted Trump against the military—and supposedly showed him as a big meanie racist in the process.

Maar Breitbart News toonde aan dat dat niet het geval was. Khizr Khan heeft allerlei financiële, wettelijke, en politieke banden met de Clintons door zijn oude juridische onderneming, Hogan Lovells LLP. Dat bedrijf heeft jarenlang, sinds 2004, de belastngaangiften van Hillary Clinton’s verzorgd. Ook is gebleken dat het de regering van Saudi Arabië jarenlang in de VS fianciële diensten heeft verleend. Saudi Arabië is, zoals bekend, een grote sponsor van de Clinton Foundation die — net als honderden, nee duizenden andere personen en instellingen voor Hillary Clinton’s presidentiële campagnes in 2008 en 2016— politieke donaties heeft gegeven, zoals blijkt uit de documentaire “Clinton Cash”. Uit de door WikiLeaks geopenbaarde documenten vinden we zelfs onze eigen Postcodeloterij (u weet wel, die van de goede doelen) als ruimhartige sponsor.

Het ziet er naar uit dat dit hele systeem van manipulatie en bedrog en censuur van Facebook, Twitter en Google, plus de zaken die wij hierboven hebben genoemd, in stand kan worden gehouden als Hillary Clinton straks het Witte Huis gaat bezetten. Afgezien van het feit dat het dan het einde oefening is met de Amerikaanse maatschappij is het ook de aanzet tot de Derde Wereldoorlog. U dacht toch niet dat het wegzetten van Rusland als agressor en land dat andere landen wil overheersen, zónder bijbedoelingen gebeurt? Combineer dit met de zakelijke belangen van de Clintons met de wapenindustrie en Wall Street, de afnemende machtspositie van de VS en de dollar in de wereld en de uitkomst van deze optelsom is eenvoudig. Toch?

We zien nu een verdeeld Amerika. Aan de ene kant de pro-Trump aanhangers, waar we mensen vinden die er zich bewust van zijn dat zij gemanipuleerd, gecensureerd, bedrogen, bestraft en bestolen worden door de Amerikaanse overheid, Donald Trump aanhangers zijn mensen die dit dóórhebben… of gewoon een gruwelijke hekel hebben aan de Clintons, om wat voor reden dan ook. Zij willen een eind aan deze praktijken. Trump heeft niet voor niets gezegd dat de Amerikaanse verkiezingen “rigged” zijn.

Aanhangers van Hillary Clinton zijn nogal goedgelovig, mede omdat zij door Barack Obama ervan worden overtuigd dat zij een goede president voor het land zou zijn (acht jaar geleden zei hij nog het tegengestelde). De “hope and change” die nooit gekomen is, maar nog steeds door volgelingen wordt genoemd). Het zijn mensen die denken dat de regering en overheid het beste met de burgers (hen, dus) vóór heeft… en dat CNN alleen de waarheid brengt.

Het zijn twee kampen die niet meer met elkaar kunnen samenwerken, zoals we zo vaak in het CONgres hebben kunnen zien. Het ene kamp gelooft in de rechtsstaat (Trump); het andere dat mensen die aan de macht zijn bóven het recht (de Wet) mogen staan (Clinton). Om de komende verkiezingen te winnen heeft Clinton bijna alles vanaf het begin gemanipuleerd, onder andere de overgave van Bernie Sanders aan de DNC machine, of er voor te zorgen dat illegalen in november óók kunnen stemmen.

Zoals we in het begin schreven: de ene na de andere (Democratisch gezinde) politicus vertelt in de mainstream media dat hij of zij in ieder geval niet op Trump zal stemmen, en ook de ceo’s van de grote concerns – de banken voorop – vertellen dat de toekomst van het land het best gediend is met een keuze voor Hillary Clinton. Warren Buffett die Trump uitdaagt zijn belastingaangifte te tonen… of heeft hij “iets te verbergen”? Het is hetzelfde argument dat overheden gebruiken om de privacy in te perken van de burgers en de controle op hen op te voeren. Wie “niets te verbergen heeft”, heeft niets te vrezen. Het begrip “privacy”, dat niemand iets heeft te maken met je eigen financiën, bijvoorbeeld, wordt door Buffett compleet genegeerd. En dat van iemand die met de Amerikaanse belastingdienst al zeven jaar steggelt over een navordering van meer dan een miljard.

We denken dat Trump het nog moeilijk gaat krijgen, ondanks dat een recent onderzoek genaamd The Primary Model [5] aangaf dat hij een kans van 87% – 99% heeft dat hij Hillary Clinton zal verslaan. Nu de elite en machtigen zich ook met de verkiezingsstrijd gaan bemoeien krijgen wij een raar gevoel van binnen. Haalt Donald Trump, indien zijn populariteit blijft toenemen (en de kans is groot als WikiLeaks nog een paar keer – zoals is toegezegd – met explosief materiaal over Clinton’s emails naar buiten komt) de verkiezingsdatum? Zelfs president Obama heeft al gezegd dat Trump niet in staat is te fungeren als president van het land [6].

Stel het (nu nog theoretische) geval dat de elite er in slaagt Trump uit te schakelen, dan wordt volgens de spelregels van de Republikeinse partij [7] zijn huidige running mate, gouverneur Mike Pence [8], zijn opvolger. De voormalige anti-elite gouverneur Jesse Ventura heeft Trump gewaarschuwd, door te zeggen: “Donald Trump needs to pick a running mate who is more despicable than they believe he is. If he doesn’t and he picks a status quo Republican, don’t be surprised if he gets assassinated.” [9]

[1] Pat Caddell on ‘Cooked’ Reuters Poll: ‘Never in My Life Have I Seen a News Organization Do Something So Dishonest’
[2] America Destroyed
[3] Arnold Karskens sloopt NOS en linkse journalistiek
[4] ‘I Was Just Joking’: Media Apoplectic as Khizr Khan Attack on Donald Trump Goes Down in Flames
[5] Primary Model
[6] Obama Calls Trump ‘Unfit’ To Be President, Questions Why Republicans Still Endorsing
[7] The rules of the Republican Party (PDF)
[8] GOP embraces Mike Pence for veep
[9] Jesse Ventura: Establishment VP Pick Could Get Trump Assassinated

 

 

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren