christendom

Het christendom en de moord op Europa (de gevaren van de christelijke leer)

Laatst kwam ik in aanraking met het gedachtegoed van Rene Girard. Een Frans/Amerikaanse filosoof die zich op latere leeftijd tot het christendom bekeerde. Zijn filosofie richt zich voornamelijk op twee peilers.

De ene is de gedachte dat mensen elkaar vooral na-apen in alles en begeren wat een ander heeft en de tweede beschrijft hij veelvuldig het fenomeen van de zondebok. Iedere samenleving heeft, vanuit een soort oerdrift, een zondebok nodig om de lucht te klaren om daarna weer samen verder te kunnen gaan. Girard heeft een weinig hoopvolle kijk op de mens en ziet in de figuur van Jezus de ultieme zondebok die een oeroud wereldwijd systeem radicaal veranderde. In het oude testament zien we al een afwijzing van het zondebok systeem op het moment dat God het mensenoffer van Abraham afwijst. In de toenmalige culturen was het nog heel normaal dat er mensenoffers werden gebracht om de goden gunstig te stemmen. Dat fenomeen zagen we in een ernstige vorm bij bijv. de Azteken en de Maya’s terug die bovenop hun piramide vormige tempels het hart van gevangenen uitsneden en daarna de lichamen van de trappen lieten rollen. Een ander voorbeeld is het Joodse volk dat, door de Nazi’s,  als zondebok werd gebruikt om de frustratie van de o.a. de Eerste Wereld Oorlog en de terrechte angst voor het, vaak Joodse, Bolsjewisme, op bot te vieren.

In het nieuwe testament zien we de figuur Jezus die de ultieme zondebok wordt en daarmee voor eens en voor altijd in de plaats komt te staan van alle toekomstige zondebokken. God heeft via zijn zoon Jezus alle zonden op zich genomen. Vanaf nu gaat religie niet meer over krachtige en machtige mensen die worden gezegend of vervloekt door de goden maar nu gaat het over de slachtoffers, de onderdrukten en vanaf nu is zonde iets dat in ieder mens aanwezig is en niet iets wat buiten je staat en iets wat je kunt manipuleren door het beïnvloeden of gunstig stemmen van de goden. Tegenwoordig zijn de zondebokken, slachtoffers geworden en is het sinds de Tweede Wereld Oorlog bon ton om slachtoffers als helden te zien.

Zij vertegenwoordigen het allerbeste wat de mensheid heeft te bieden, namenlijk medelijden, naastenliefde en zelfverachting om de slachtoffers te pleasen. Natuurlijk zijn medelijden, naastenliefde en zelfkritiek of zelfspot zeer belangrijke zaken maar onder bepaalde kritieke omstandigheden kunnen ze ook tegen je werken en dan heb je meer aan standvastigheid, nuchterheid, brute kracht, logica, egoisme, moed en zelfverdediging. Sinds de holocaust moet je in liberale en socialistische kringen andere culturen helemaal geweldig vinden en je eigen cultuur verachten en belachelijk maken. Vind je dat je eigen cultuur en ras geweldig zijn dat staat dat synoniem voor een lidmaatschap van de Nazi partij.

De Na-apers

Dat mensen na-apers zijn mag ook wel als een vaststaand feit worden beschouwd en het is heel aannemelijk dat deze eigenschap ons zowel aan de rand van de afgrond als tot hoge hoogten heeft gebracht. Het imiteren en de jaloezie, het willen hebben wat de buren hebben is een fenomeen dat er toe heeft geleid dat mannen, vaak aangestuurd door concurrentie gevoelens en de verlangens van hun vrouwen, overgingen tot het veroveren van andermans goed en die veroveringen gingen gepaard met moord en doodslag, stelen en verkrachtingen maar ook met ontdekkingen op allerlei gebieden die ons als mensheid weer een stukje verder brachten in het begrijpen van onze plek op deze aarde.

Een ander begrip dat altijd veel ellende heeft veroorzaakt is het wraak nemen op elkaar. Door de komst van een overheid die de het straffen en het wraak nemen overnam van het individu, is wraak in de meeste beschaafde samenleving een veel minder grote rol gaan spelen. Ook het christendom heeft hier een positieve invloed op gehad. Veel uitspraken die aan Jezus worden toegeschreven gaan over vergeven en het liefhebben van je vijanden. Ik heb al wel eens eerder gezegd dat ik de indruk had dat het christendom de perfecte godsdienst was om mensen onder controle te krijgen en dat ik in die zin begreep dat de Romeinen het christendom als staatsgodsdienst overnamen of misschien zelfs hebben gecreëerd.

Als controle vorm voor een vredige samenleving is het christendom dus uitermate geschikt maar wat nu als een samenleving van binnen en van buiten wordt aangevallen? Er komt natuurlijk een punt dat overleven belangrijker is dan ‘goed’ doen, je andere wang toekeren of vergeven. Mag je als blanke, christelijke, westerse cultuur jezelf beschermen tegen invloeden en aanvallen van buitenaf of moet je maar als een schaap naar de slachtbank laten leiden? Zijn we door de “slachtoffer” maatschappij en de jarenlang christelijke indoctrinatie, allemaal mietjes geworden? Een mooi voorbeeld daarvan is de Zweedse kerk die vollop multi culturalisme promoot en oproept om geen kruizen te dragen of andere christelijke symbolen te gebruiken in het openbaar omdat die andersgelovigen kunnen kwetsen ook kunnen we, volgens zweedse bischoppen, van vluchtelingen niet verwachten dat ze assimileren. Dat zou niet bijbels zijn en verder moeten de Zweden zich aanpassen, qua kleding, seksualiteit en drinkgedrag, zodat ze de “nieuwe” Zweden niet kwetsen. In Nederland zagen we dezelfde uitingen terug bij diverse kerkgenootschappen, die de vluchtelingen, in o.a. Apeldoorn, op stonden te wachten met liedjes op het treinstation.

Wel beschouwd zou je kunnen stellen dat het christendom zich als een soort slapjanus virus over Europa heeft verspreid. “In den beginnen was het woord en het woord was God”, staat in de Bijbel te lezen. Dat geeft weer hoe machtig het woord is en dat alles wat wij doen, in gedachten begint en wordt uitgevoerd via het woord. Dat woord kwam tot ons vanuit het Midden Oosten en verspreidde zich als een parasitair virus over Europa en de rest van de wereld. De schrijver William Burroughs omschreef het woord als een virus uit de ruimte, dat onze planneet heeft overgenomen en daar zou hij best wel eens gelijk aan kunnen hebben.

Jean Raspail

De Franse schrijver Jean Raspail zet in zijn boek “De Ontscheping” het verhaal neer van een grote groep immigranten die met schepen aankomen op de Franse kunst. Frankrijk is moreel en economisch niet voorbereid op de komst van miljoenen vluchtelingen. Enkele Fransen komen nog in verzet maar het mag niet baten. De immigranten worden tot Frankrijk toegelaten waardoor hele Franse gebieden op slag veranderen. Raspail stelt dat het mede de schuld is van het christendom dat wij niet weerbaar zijn tegen dergelijke “vijandelijke” overnames. Met “je andere wang toekeren”, naastenliefde en “je vijand liefhebben”, kom je natuurlijk niet ver als het er op aan komt.

Onze westerse cultuur is heden ten dage zo vergiftigd door het samengaan van het Marxisme (het andere christendom) en het officiële christendom. Uit deze twee uitingen van het christendom is een ziekelijke liberale mix ontstaan die uiteindelijk zal leiden tot de zelfmoord van het westen en de westerse cultuur.

Deze zelfmoord hebben we geheel en al aan onszelf te danken omdat we hebben toegestaan dat onze elite haar globalistische, muti culturele plannetjes tot uiting kon brengen. Met de Tweede Wereld Oorlog in onze rugzak werd de westerse blanke mensen een schuldgevoel aangepraat en hebben we door jarenlange marxistische indoctrinatie niet op tijd ingezien dat onze eigen cultuur het waard is om voor te vechten en dat onze cultuur, qua mensenrechten en vrijheid, inderdaad superieur is aan andere culturen.

Nu worden we door de elite opgestookt tegen immigranten uit andere werelddelen en doen de meeste immigranten, aangemoedigd door onze elite, die ze geen strobreed in de weg leggen, ook niet echt hun best om zich aan te passen aan onze cultuur. We worden als westerlingen eigenlijk gedwongen om het recht in eigen handen te nemen tegen miljoenen losgeslagen moslim mannen die vaak geen enkel intentie hebben om een positieve bijdrage te leveren aan onze samenleving en ons zien als zondige, ongelovige varkens. Je kunt het die moslims verwijten dat ze zo’n waardeloze basishouding hebben maar we kunnen ons veel beter druk maken over al die politici en ons bedrijfsleven dat ons heeft uitgeleverd aan die barbaarse horden. Waarom kozen onze politici niet voor de eigen burgers en waarom gaan ze nu, tegen de wil van het overgrote deel van de bevolking, door met het binnenhalen van honderdduizenden moslim immigranten? Het lijkt wel of ze bewust aansturen op een escalatie om daar op de een of andere manier garen bij te spinnen.

De huidige situatie is geheel en al te wijten aan decennia lang wanbeleid. Het voeren van onrechtmatige oorlogen, het steunen van moslims extremisten, wapenhandel, het wegvagen van grenzen en het promoten van globalisering waardoor uiteindelijk gigantische migranten stromen op gang kwamen.

We kunnen dus de schuld bij de Islam en moslims leggen en die spelen ook zeer zeker een grote rol maar het grootste probleem zijn onze eigen normen en waarden en onze eigen politici, geestelijke leiders en andere elite, die ons als lemmingen van de rots af leiden.

In de geschiedenis zien we vaker grote stromen immigranten een gebied of land binnen komen. Zolang de culturele verschillen niet groot zijn hoeft dat niet tot al te grote problemen te leiden. Als die verschillen echter wel groot waren dan was dat meestal dramatisch. Denk aan de Indianen in Noord Amerika, de Azteken in Mexico of de Aboriginals in Australië. We zien nu, de laatste decennia, voor het eerst dat andere culturen worden aangemoedigd om zich in onze landen te vestigen. Hier gaat een misleidende economische gedachte achter schuil. Het huidige economische systeem zit zo in elkaar dat we MOETEN groeien. Ons geldsysteem zit zo in elkaar dat het gigantische inflatie veroorzaakt. 1 euro of dollar kan door banken wel dertigvoudig worden uitgeleend, waardoor een gigantische geldontwaarding plaats vindt. Om dat te compenseren, moeten we met z’n allen steeds meer verdienen en produceren. Verder moeten er steeds weer meer consumenten worden gecreëerd en moet arbeid steeds goedkoper worden. Enerzijds moeten arbeiders genoeg verdienen om te kunnen consumeren maar zo mogen ook weer niet teveel verdienen omdat de producten dan te duur worden. In een poging om nieuwe markten aan te boren, werd communistische China bij onze westerse economie betrokken. Dat had grote gevolgen voor de westerse burger. De westerse arbeider ging minder verdienen en raakte in veel gevallen z’n baan kwijt maar kon daartegenover wel weer goedkope, in China geproduceerde, spullen kopen en kon voor een prikkie geld lenen bij de bank. De Nederlandse econome Heleen Mees denkt zelfs dat de economische crisis een direct gevolg is van de opkomst van de Chinese economie. Wat is namelijk het geval, de Chinezen gingen sparen dat het een lieve lust was, waardoor er een overvloed aan goedkoop geld op de markt kwam. Daardoor konden wij in het westen zeer goedkoop lenen, waardoor de huizenmarkt zeepbel ontstond, die in 2008 barstte.

Al met al kan je concluderen dat we ons, vrijwel alle huidige problemen, zelf op de nek hebben gehaald. Een ander voorbeeld daarvan is de huidige groene gekte. Ook daar zien we een mengeling van het christendom, natuur religies en het marxisme terugkomen. In de nieuwe groene religie zien we het christelijke schuldbesef, het “in zonde geboren” zijn en de wereldwijde verering van moeder aarde, zonder dat daar een duidelijk aantoonbare wetenschappelijk basis voor is. Natuurlijk moeten we als mensen zuinig zijn op onze leefomgeving maar het afkopen van Co2 zonden doet me toch teveel denken aan de aflaat praktijken van de katholieke kerk.

We laten ons kortom meeslepen door een elite die heilig gelooft in een grenzeloze, uniforme wereld, terwijl we allemaal weten dat de wereld niet uniform is en dat een dergelijke wereld ook een nachtmerrie zou zijn. De wereld is juist mooi vanwege haar diversiteit aan mensen en culturen. Een ander punt is de ontwikkeling van de wetenschap en de techniek die veel moois en goeds heeft gebracht maar er ook voor heeft gezorgd dat de mens geen doel en bestemming meer heeft. Waar de mens voorheen het middelpunt van het universum was is ze nu slechts een niets betekenend hoopje atomen geworden in een eindeloos universum. Onze technocratische elite maakt gebruik van die techniek en wetenschap om ons compleet onder controle te krijgen. Alles wat ons mens maakt en wat het de moeite waard maakt om mens te zijn moet worden teniet gedaan omdat juist deze menselijke eigenschappen een gevaar zijn voor de internationale orde. Onze seksuele driften, onze agressie, onze humor, de liefde voor onze nazaten, religie, familie, jaloezie, wraak etc. Het zijn allemaal eigenschappen die ons mens maken maar niet passen bij de nieuwe geglobaliseerde mens 2.0.

Ze denken ons te kunnen veranderen, ze geloven heilig in de vooruitgang maar ze weten ook dat de mens zoals die nu is, nooit zal veranderen en dat die mens daarom uiteindelijk moet verdwijnen voor een nieuwe mens. Een mens geschapen door de elite, waarmee de elite God wordt. Deels hebben de control freaks van de Nieuwe Wereld Orde natuurlijk ook wel gelijk want de mens veranderd niet. Een mens kan door omstandigheden zich beschaafd gedragen maar zo snel het wat minder gaat komt de ware aard naar boven. Om de mens echt te veranderen zal je dus ook aan het DNA van mensen moeten gaan sleutelen en de mens laten samengaan met robot techniek en internet en dat betekent uiteindelijk dat wij een soort opstapje zijn geweest voor artificiële intelligentie. Het is natuurlijk de vraag of dat vooruitgang is als de ontwikkeling en evolutie van de mens en haar gedachtegoed uiteindelijk alleen maar leidt tot de ondergang van de mens zoals we die nu kennen.

De christelijke evangelisatie drift is via veel omwegen overgeslagen naar een globaliserings drift en leidt er nu toe dat we ons zelf en onze kernwaarden verloochenen. In de kern geloof ik dat alle mensen gelijkwaardig zijn maar dat neemt niet weg dat we moeten vechten voor alles wat ons dierbaar is. Vechten voor ons gezin, onze kleur, onze cultuur, ons land en dat is al duizenden jaren heel normaal. Daar is niets racistisch aan, dat is gewoon je gezonde boeren verstand gebruiken. Trots om zwart te zijn is net zo logisch als trots om wit te zijn.

Ik ben er van overtuigd dat de waarden van het christendom debet zijn aan de situatie waar we nu in zitten en dat we misschien terug moeten naar onze wortels om onszelf te kunnen verdedigen tegen de globalisering die er alleen op uit is om een elite te bevoordelen en er voor de rest alleen maar voor zorgt dat de hele wereld goedkope, smakeloze eenheidsworst wordt en uiteindelijk de ondergang van de mens zoals we die nu kennen.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.