Het centrale spookbeeld van ‘complotdenkers’ is de ‘NWO’, oftewel de ‘New World Order’.

Het centrale spookbeeld van ‘complotdenkers’ is de ‘NWO’, oftewel de ‘New World Order’.

29 juni 2018 0 Door Redactie SDB

De één ziet ‘de Banken’ als schimmige Meesters met een ‘Duister Plan’. Anderen ‘de Joden’. Dan zijn er natuurlijk de mensen die ‘de Moslims’ zien samenspannen. Of Poetin wil de wereld veroveren. Of Xi. Of ‘de Communisten’. Of ‘de EU’. En tal van commentatoren op de gebeurtenissen in de wereld zien de splinter in het oog van hun opponent wel, maar niet de levensgrote draagbalk die hun eigen visie belemmert.

Nou schreef ik gisteren over dat schattige, ontwapenende Nederland, en als ik schrijf dat er wel volop complotten zijn, en mensen met ambities, maar dat ik geen bewijzen zie van een wereldomspannend complot van lieden die ons steeds een stapje voor zijn, noemen die groepen die volop angst hebben om het onderspit te delven in een episch gevecht tussen ‘goed’ (hun kant), en ‘kwaad’ (‘de Banken’, ‘de Joden’, ‘de Moslims’, ‘de Russen’, ‘de Chinezen’, ‘de EU’……) dat ik juist aandoenlijk naïef ben.

In de kern voert het terug naar een zekere angst voor ‘Orde’. In alle gevallen zal men u vertellen dat men zeer zeker géén tegenstander is van orde, maar dan wel de eigen orde. Die is namelijk ‘logisch’. Ach! Je meent het?!?

De angst voor ‘de Ander’ zit diep. Maar helemaal zonder grond is dat natuurlijk niet. Gisteren zette ik mij af tegen het wegwuiven van de spionage van Oekraïne, waar ze niet anders doen dan complotten smeden om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten, en bondgenoten te dwingen tot keuzes die regelrecht richting de afgrond leiden. Maar ook elders in de wereld wemelt het van de mensen die menen dat ze ’slim’ moeten zijn, om hun positie in de wereld niet te verliezen. Op ‘Deep State’-niveau struikel je over de mensen die zich onledig houden met het bedenken van manieren om de macht niet te verliezen, of die te veroveren, of te heroveren.

Eén van de redenen voor die dynamiek in ons deel van de wereld, is de overdaad aan ‘Bullshit Jobs’. Het voedt de behoefte aan intriges, en ‘paleisrevoluties‘, aangejaagd door de verloedering die het gevolg is van ‘training’ die erop is gericht mensen ‘effectiever’ te maken, waardoor ze van zichzelf vervreemden, en gaan denken dat iedereen net zo onoprecht is als zij. Wat op zich wel een juiste observatie is, in het gros van de gevallen, maar daarmee nog geen inzicht oplevert dat ons vertelt wat dan hun oprechte bedoelingen zouden kunnen zijn.

Op het hoogste politieke niveau is die onthechting tussen werkelijkheid en schijn  ver doorgevoerd, dat enig ’natuurtalent’ met ‘charisma’ meteen de vijand is. Niet dat zo’n ’natuurtalent’ ook de betere antwoorden heeft, maar het is niet onlogisch dat steeds meer mensen zonder adequate ‘training’ het ‘verfrissend’ vinden als er iemand voorbij komt die niet met ‘meel-in-de-mond’ praat. Als diegene dan niet alleen ‘charisma’ heeft, maar ook nog eens bestuurlijke kwaliteiten blijkt te bezitten, is hij of zij welhaast per definitie een vijand van al diegenen die menen dat de wereld beter af is als die wordt geleid door ‘experts’, zoals zijzelf. En het kan dan ook bijna niet anders, of zo’n succesvolle nieuwkomer is uit op ‘Wereld-hegemonie’. Kijk maar naar de situatie in zijn of haar land. ‘Orde’! Brr!!

Er is niks tegen orde. Het is niet gezond als de inwoners van een land slechts interesse hebben in het lappen van hun ramen, zoals ik gisteren schreef. En het gaat ook niet goed als een ‘gediplomeerde’ elite een bepaalde ‘logische’ orde opdringt aan die ‘paupers’ die je alleen inspraak moet geven in de wijze waarop ‘Reality Soaps’ worden ingevuld, en die je verder zoet moet houden met de ‘Lotto’. Maar het ‘Wilde Westen’ was alleen inspirerend als ‘business model’ voor Hollywood.

Waar in de Verenigde Staten de argwaan groeit dat de EU in bed zal kruipenmet China, begrijp ik waarom ze daar benauwd voor zijn. Zelf ben ik bang dat het nog een knap lastige ‘draai’ zal worden voor ‘Europa’, waar China en Rusland hun eigen zaakjes al redelijk op orde hebben, en de EU zal moeten aanhaken bij een ontwikkeling die volkomen haaks staat op haar ‘Atlantische’ geloofsbrieven. Sterker nog, als de voortekenen niet bedriegen, dan zou het zelfs maar zo kunnen zijn dat Poetin, Trump en Xi elkaar weten te vinden, en ‘Europa’ verzuipt in de immigranten, en de discussies van ‘experts’ over die problematiek, en de gevolgen. Punt is echter, dat waar ‘complotdenkers’ die bang zijn voor een ‘New World Order’, conform een ‘ontwerp’ dat ‘de Banken’ zouden hebben bedacht, als het toch de EU en China wordt, de plank finaal misslaan.

Het is natuurlijk maar wat je ‘de Banken’ noemt, of ‘de Joden’, of ‘de Russen’, of ‘de EU’, maar als ‘Europa’ tot een vergelijk met Rusland en China zou komen, en de Verenigde Staten zich verder zouden isoleren van die ‘economische motor’ op wereldschaal, dan ga je mij niet vertellen dat ‘Wallstreet’ dan de vlag uithangt! En George Soros en de zijnen ook niet. En ‘Bilderberg’ niet. En de NAVO-extremisten niet. En de Moslim-extremisten niet. En Netanyahu niet.

Ja, Poetin zou zich in de handen wrijven. Hij dringt al tijden aan op ‘Orde’ in een wereld die nu nog wordt gedomineerd door ad hoc sanctie-oorlogen, tarieven, en de grootschalige manipulatie van ‘markten’, rente en koersen. Zijn idee van een wereld waarin landen duidelijke, bindende, simpele afspraken maken die de handel structureren, en duidelijke normen en standaarden voor producten oplevert waar producenten zich aan te houden hebben, terwijl andere landen zich verder niet bemoeien met elkaars binnenlandse politiek, spreekt ook velen in Europa en de Verenigde Staten aan. Maar niet de groepen die ik in de vorige paragraaf identificeerde als degenen die niet zouden staan juichen. En ook de voorvechters van ‘Identity Politics’ en daarop gebaseerd verlangen om via ‘R2P’-oorlogen een ‘New World Order’ in te luiden, gebaseerd op hun persoonlijk goedgekeurde ‘Lifestyle’-pakket, zullen even door de zure appel heen moeten bijten.

De grote vraag is daarom of de ‘Europese leiders‘ hun ingesleten aversie tegen Poetin voorrang geven boven het meest elementaire belang van de burgers. Dat lijkt een eenvoudige keuze, maar in deze tijden van de alom aanwezige roep om de ‘Lifestyle-Identiteit‘ bovenaan de agenda van de ‘Wereldregering‘ te zetten, en naleving desnoods met F-16’s af te dwingen, weet je het nooit.

Reacties

Reacties