Heeft rechts gelijk en zal de Islamisering van Europa zal uitmonden in burgeroorlog!

parijs

Gedurende 1400 jaar lang probeert de islam West en Midden Europa in zijn greep te krijgen.En wat in vorige eeuwen door een leger van soldaten niet gelukt is, dreigt nu te gebeuren door moslimmigranten: de verovering van Europa door en voor de Islam.

frankrijk

Wie de geschiedenis van de expansie van de Islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de Islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen.Naast de militaire jihad is er ook culturele, demografische en maatschappelijke jihad.De islamitische jihad verloopt inderdaad via de weg van het terrorisme en het geweld, maar ook en vooral via de weg van immigratie en demografie… De massa-immigratie altijd een bewuste strategie van de Islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen. Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk,vervolgens de stad en vervolgens staat. Tientallen landen zijn zo veroverd!En ditzelfde parasitaire proces heeft zijn plek gevonden vandaag in Europa…

Met de massa-moslimimimmigratie(het zijn geen vluchtelingen), is Europa bezig zelfmoord te plegen! Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims in West-Europa te vinden. Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen.Nederland islamiseert in rap tempo.Grote delen van sommige steden zijn al etnisch anti-Nederlands. Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook sharia-enclaves. Een van die enclaves bevindt zich in de Schilderswijk, de sharia-driehoek. Een wijk waar het nuttigen van varkensvlees niet vrijelijk kan, waar mensen die hun hond uitlaten worden geïntimideerd, vrouwen met een kort rokje of luchtig truitje worden bedreigd, ronselaars voor de jihad actief zijn en waar figuren als Samir A. en Mohammed B. samenkwamen en waar zelfs een islamitische ordedienst om hulp wordt gevraagd door de politie, is een sharia-enclave.Ook in Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken waar de sharia heerst: boerka’s, hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims en jihadgangers. Het is allemaal sharia en allemaal realiteit in Nederlandse wijken. Ook andere West-Europese landen kennen zulke getto’s.Het einddoel van de Islam is duidelijk: Europa moet Eurabië worden…. en bevestigd door onze moslimknuffelaar timmermans.

parijs

Bij de opmars van de Islam speelt de moskee („moskeeën zijn onze kazernes en de gelovigen onze soldaten,”zei Erdoğan) een centrale rol.Moskeeën zijn locaties waar men wordt onderwezen in de militaire regels van de Koran. Het is niet voor niks dat Erdoğan heeft geroepen dat de moskeeën de kazernes zijn van de moslims.De moskee is niet alleen het gebedshuis, het is ook het commandocentrum van de jihad.Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia en Jihad niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de Sharia en Jihad worden afgewezen, dan horen we dat graag.Moskeeën beletten integratie moslims, want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo.Als gelovige moslim kun je niet tegelijk democratisch en liberaal én aanhanger van de profeet Mohammed zijn. Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds. Waar elke bidruimte, moskee, hoofddoek of begraafplaats een zegepraal is; territorium dat nooit meer zal worden opgegeven aan de minderwaardige kaffir/niet-moslim/…

eu

Het is nog slechts een kwestie van tijd dat Europa Islamitisch wordt. Een grote meerderheid in de islamitische landen ziet de overwinning van de moslims binnen Europa als onvermijdelijk dankzij geboortes en harde immigratie van moslims. Het was de Algerijnse president Boumédienne, die ooit zei: “We veroveren Europa door de moederschoot van onze vrouwen.” … „ Allah zal de islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd. De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken”, zei Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië….Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland):‘Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen. Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen.’…. De Islam heeft, waar het verscheen en dominant werd, culturen vernietigd en zo gaat het overal op de wereld waar de Islam voet aan de grond krijgt. Hoezo, zou de Islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt?…

De Islam is een imperialistische doctrine die uit is op wereldheerschappij. Domheid, verraderlijkheid en naïviteit van veelal links, liberaal en gristelijk kuddevee faciliteert dit barbaarse veroveringsstreven .De regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten, hebben zich nooit voldoende in de Islam verdiept of hebben onvoldoende onderkend dat het niet zozeer gaat om een (vredelievende) religie, maar om een (oorlogs)doctrine die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt (islam = onderwerping).Juichend haalden ze een ‘godsdienst’ binnen, die predikt dat wij allemaal moeten worden vernietigd. De Islam kan zich door de fundamenten van haar leer niet aanpassen aan een democratie.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah. Alleen Allah decreteert en niet het volk. Het volk moet zich onderwerpen aan de Islam. De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!.. Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen! Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient (“Een afvallige zal branden in de hel”-Koran2:217)…

parijs

Europa word steeds vaker door islamitische aanslagen getroffen. De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend bestaat niet meer. Madrid, Londen, Kopenhagen, Parijs, Brussel,Barcelona, Duitsland, Spanje: de lijst van mega-aanslagen wordt steeds langer, evenals het aantal onschuldige doden. De daders van de aanslagen zijn de kinderen van de massa-immigratie en de multicultuur, die vandaag de aanslagen in de straten van onze Europese steden plegen. En kan ik nog reizen met openbaar vervoer of vliegtuig, kan ik nog op een druk plein op een terrasje zitten, zijn mijn kinderen veilig op school, in welke Europese stad ontploft de volgende bom?… De wortel van Islamitisch terrorisme is de Islam. Het bewijs daarvan is de Koran.Deze soera 9-29 uit de Koran(zoals tientallen anderen), roept moslims op om de ongelovigen(niet-moslims) te bestrijden, totdat zij zich ofwel bekeren, of wel onderwerpen aan islamitische overheersing:”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… ”Het vechten is voor u voorgeschreven.”(Koran 2:216)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)… ”Voor oorlog tegen hen, totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”(Koran 8, 39)…”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)… Wanneer we een eenvoudige blik werpen op deze passages uit de Koran, wordt duidelijk hoe gemakkelijk het is voor veel moslims om haat en vijandigheid te voelen jegens joden, christenen en andere niet-moslims…

Dames en heren:het is een oorlog van uitroeiing van alles wat onislamitisch is,al 1400 jaar! Door de Islam toe te laten hier wortel te schieten en zich hier te ontwikkelen, heeft Europa de grootste fout in haar geschiedenis gemaakt. Europa graaft zo haar eigen graf.Demassale immigratie in West-Europa onder de vlag van de Islam gaat steeds meer aanleiding geven tot een etnische burgeroorlog. De islamisering van de West-Europese samenleving denken aan de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog.Ook toen waarschuwden mensen voor het gevaar, maar ze werden niet gehoord… Alleen door de Islam-immigratie te stoppen; onze samenleving te DE-islamiseren en de hier-verblijvende moslims voor de “aanpassen of terugkeren” –keuze te plaatsen, kunnen we ervoor zorgen dat Europa op termijn van enkele decennia niet ten prooi valt aan de Islam of in een etnische burgeroorlog… EU heeft een radicale revisie nodig. Geen unie van insluiting, maar juist een unie van uitsluiting. Het Europees parlement moet worden opgeheven. De landen van de Unie moeten terug naar soevereine natiestaten.Nederland moet Nederland blijfen en wordt geen islamitische staat, die bestuurd wordt door imams en oelamas en gesubsidieerdt wordt vanuit staten in het Misden-Oosten.We willen hier geen achtelijke middeleeuwse Sharia, waarbij we moeten vrezen voor ons leven.WAKKER WORDEN NEDERLAND/EUROPA!

Frankrijk heeft gekozen voor het socialisme en de Islam. Het zal beide krijgen, en wegzinken in een moeras dat het zelf heeft gemaakt. Sommigen geloven dat Frankrijk stilletjes zal uitgroeien tot een islamitisch land, anderen vermoeden een burgeroorlog in de nabije toekomst (Macron)… De combinatie van supranationalisme, multiculturalisme, massa-immigratie en het opheffen van de landsgrenzen heeft ons machteloos gemaakt….

VIDEO:Moslims voeren Sharia-zones in Groot-Brittannië… De Britse Labour-minister Shalid Malik in oktober 2006: “In 1997 hadden we onze eerste moslim-kamerlid. In 2001 hadden we twee moslim-kamerleden. In 2005 hadden we vier moslim-kamerleden. Insha Allah (Bij Gods wil) zullen we acht of tien moslim-kamerleden hebben in 2009 of 2010. In 2014 zullen we zestien moslim-kamerleden hebben. Op deze manier zal het volledige parlement ooit moslim zijn. Ik vertrouw erop dat, Insha Allah, we binnen minstens dertig jaar een premier hebben die mijn godsdienst deelt.”… Sinds september 2008 is in Engeland officieel de Sharia ingevoerd.En er zijn ongeveer 85 shariarechtbanken in Groot-Brittanië…

Reacties

Reacties

12 thoughts on “Heeft rechts gelijk en zal de Islamisering van Europa zal uitmonden in burgeroorlog!

 1. Alleen maar haat zaaien ,dat is de bedoeling van extreem rechts,de islam is verdraagzamer dan het kristelijke geloof dat al 2000 jaar moord en brand !

  1. Charlie:.Flikker toch eens op met je lullige getrol…De historie van de ISLAM is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Islam, die in 1400 jaren tijd zo’n 250 – 300 miljoen mensen heeft vermoord, is geen religie…

 2. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat dit zo ver komt dat wij in europa de macht overlaten nemen door moslims arabieren .Ik ben er dertig jaar geleden al voor uit Rotterdam verhuist.
  Het is tog simpel als je de gaos in al die landen ziet om dat spul hier te laten wonen, en te geloven dat het hier beter woord met die lui die ons als ongelovige en onze vrouwen als hoeren zien.
  Maar dat dit gaat escaleren kunnen we op wachten.ik hoop dan wel dat ik er een stuk of honderd mee kan nemen .wij zijn tenslotte ook allemaal militair geweest.
  Het ergste is dat onze kinderen en kleinkinderen de dupe zijn van de waardelooste regering lijders in heel europa.
  HET STINKT LIJKT OP OPZET.STEEK ALLEMAAL JE KOP MAAR IN HET ZAND JE ZIET WAT ER IN DE BALKAN IS GEBEURT MOSLIMS WONEN DAAR EN JUGO.S NAAST MIJ.

  1. rotman, je lult uit je nek met als enig doel ons een rad voor de ogen te draaien. Doe je eigenlijk in al je posts over de Islam en moslims hier.

   We zullen het maar nog eens zeggen: “Islam” betekent “onderdrukking”, en niet “vrede” zoals jij en de moslims die aan taqya doen zo graag zouden willen doen geloven.

   Dit artikel klopt van begin tot eind. Ik heb dit persoonlijk nagezocht in de Koran (waarvan diverse versies online staan, dus voor iedereen te raadplegen), en ik heb keer op keer voorbeelden ervan gezien in het nieuws en talloze videos (ontelbaar veel).

   De immigratie stroom past in een “conspiracy” / komplot agenda, die o.a. gedragen wordt door de vrijmetselaaarij, het Biderberg netwerk, en nog veel meer geheime sekten en ordes waarvan jij kennelijk niet veel weet.

   Het doel is wereldwijd de zgn. “natie / staat” op te heffen, teneinde een wereldregering mogelijk te maken, beheerst door Joden en een kleine niet-Joodse “elite” (beerput), en wat hen betreft met zetel in Jerusalem, zoals eens openlijk door J. Attali de Franse “deep-state” agent en Bilderberger is verklaard (ik heb er de video van op de schijf, ooit – ca 2005 – uitgezonden door de Franse Parlementaire zender, nota bene).

   De techniek heet “orde uit chaos”, ofwel in latijn: “ordo ab chao”.

   Moslims dienen de “bezem” te zijn die de christenen gaan opruimen, zodat de joden de brokken kunnen rapen, net als hyenas. Deze voorstelling van zaken is exact zo opgetekend uit de mond van een Frans-talige Rabbi.

   Dit is ernstig. Spot er niet mee. Eens zul je de prijs ervan betalen. Er gaan doden vallen, veel. En elk weldenkend mens begrijpt dat er al veel te veel onschuldigen zijn gevallen.

   Dus we zetten ons schrap.

   1. Enkele links in het Frans (sorry, mensen die het niet verstaan)

    Jacques Attali – Jerusalem, capital du nouvel ordre mondial
    https://www.youtube.com/watch?v=-lKzE30ZMKE

    Sami Aldeeb, een van de beste Islam experts die ik ken, en een Palestijnse Christen:

    17 fois par jour, les musulmans prient contre les chretiens et les juifs !
    https://www.youtube.com/watch?v=FVhhz-tX33g

    Comment les musulmans nous mentent – La Taqiya
    https://www.youtube.com/watch?v=cKIR19O_bLA

    Conception occidentale et musulmane des droits de l’homme
    https://www.youtube.com/watch?v=x2BgpjYqp_U

    Conference du Professeur de droit islamique Sami Aldeeb et droits de l’homme

   2. Zeker met u eens dat de christenen en moslims tegen elkaar uitgespeeld worden. De voornaamste aanleiding zijn/ waren uiteraard de oorlogen van agressie ten bate van Israel (uiteindelijk zal dit nadelig voor hun voortbestaan blijken en olie in het midden oosten (MENA).

    Maar zowel het christendom als de islam kent gevaarlijke afsplitsingen, die als kanonnenvlees en agitatoren gebruikt worden: de eindtijd evangelicals en de genoemde salafisten (IS en veel AQ groepen denken ook dat dit een eindtijd is). Er zijn ook zeer radicale judeistische stromen, maar die komen niet in de openbaarheid.

    Alle 3 stromen kennen het liegen of de waarheid verdraaien voor hun geloof: takkiya, tikkum olam/hasbara en ´lying for jesus´. Alleen de sectarische delen van de 3 geloven nemen de bloedige richtlijnen letterlijk, al is er uiteraard een in- en uitstroom van en naar de mainstream. Dat dit bij de islam wat meer is komt door de locatie van Mekka in het wahabistische KSA, en door het feit dat overal in de moslimgemeenschappen met oliedollars gesponsorde salafistische missionarissen, imams en scholen bestaan, ook in ons land.

    Maar ikzelf zie meer gevaar in de evangelicals, de christenzionisten, gezien hun onvoorwaardelijke steun voor de neocons en hun enorme macht en invloed. Ook omdat ze meer in onze postmoderne cultuur geworteld zijn. Maar ook zij denken dat ZIJ de enige ware christenen zijn (de ´true Scotsman´ fallacy). Hier een aardig artikel over deze gevaarlijke sekte:

    http://www.informationclearinghouse.info/51566.htm

    Maar ik denk ook dat een belangrijk deel van de oplossingen uit de religies zelf zal moeten komen. Men kan als buitenstaander immers geen radicale gelovigen overtuigen dat ze fout zitten.

    Ik zelf geloof niet in een van de 3, maar denk wel dat er in alle 3 geloven voldoende theologisch materiaal zit om geradicaliseerden op te voeden tot meer gematigd geloven. Kadyrov heeft hier successen mee geboekt (wat zijn deelrepubliek nog geen vakantielandje maakt).

    Dat er veel risico´s op een enorme slachting zijn begrijp ik, maar het laatste wat dit kan voorkomen is generalisatie, demonisatie en goed-kwaad denken, omdat men zich dan in een van beide kampen (uiteindelijk van kanonnenvlees) plaatst.

 3. Goede reactie rootman. Je hebt blijkbaar het een en ander van het religieuse spectrum verkend.

  Maar ik wijs erop dat je een aantal zaken niet in het juiste perspectief zet, en het feitelijke plot mist.

  Ik heb nogal wat info verkend in mijn leven. Het plot kan echt onvoorstelbaar diep doorlopen.

  Persoonlijk meen ik dat homos sapiens ontworpen is door ETs, die daartoe ook nog eens vreemd bezig zijn met de zielen die deze dienen te “bevolken”. Tja, en wat heb je dan al niet voor “tinfoil” gekte te verwerken?! Ik geef het je te doen…

  Dus religies, nee, ik trap er niet meer in. Ik kijk en luister al sinds lang liever zèlf naar “de baas”, voor zover wat mogelijk is op dat gebied (en er kan veel, maar dat is een andere discussie).

  Ik wil best denken dat de meeste religies positief gemotiveerd zijn, maar het blijkt telkens weer verkeerd en negatief af te lopen.

  Hoe dan ook, ik heb grote twijfels aan hoe (protestant apocalyptisch) “christelijk” lieden zoals Pence, Pompeo, Trump, en dus ook de Bushes, McCain, de Clintons, enz, enz… zijn. Volgens mij is het voor allen slechts een masker, en zijn de meeste ervan gewoon praktizerende religieuze satanisten/luciferianen. Simpel toch? Sommigen zouden beslist ook nog eens “multiple personalities” kunnen hebben. Lijkt me in ieder geval zo te zijn voor G. Bush jr.

  Hoe dan ook, je zet twee dingen op als zouden ze gelijkwaardig zijn, namelijk het gevaar dat bovengenoemden vormen voor de wereld, en het gevaar dat moslims vormen op gemeenschaps niveau, qua veiligheid, maar ook ideologisch (bedreiging van vrijheid van meningsuiting).

  Kijk naar wat moslim gemeenschappen veroorzaken door heel Europa heen, maar ook in het (verre) verleden. Kijk naar hoe “vanzelfsprekend” het dient te zijn dat vrouwen verkracht worden, of lastig- en/of aangevallen vanwege een kort rokje, dat kunst moet worden afgedekt, Theo overhoop wordt gestoken, priesters de kop worden afgesneden (voorig jaar in Frankrijk), en ga zo maar door en door.

  Nee, neem dan het Amsterdam, Parijs en Londen van de jaren 1950 / 1970, of beter, van 1900 / 1913! Wat een paais en vree, ondanks alle politieke turbulentie, demonstratie en rellen die er natuurlijk ook veel waren, ook al waren er tragedies zoals Vietnam, Indonesie, en wat er vanaf 1914 in Europa losbarstte.

  Op ONS niveau hebben we per onmiddelijke ingang (inmiddels) veel last van moslims, of beter gezegd de islam in het algemeen, er zijn natuurlijk ook veel moslims die de koran niet helemaal goed begrepen hebben, of gewoon intuitief aanvoelen dat het wellicht ook op de lange termijn beter is om niet in de geweldspiraal te raken waar men feitelijk volgens de Koran tekst in zou moeten zitten.

  Waarom is islam een probleem? Wel daar hoef ik niet veel over te schrijven hier. Kijk daarvoor naar alle relevante videos van Sami Aldeeb, zoals degenen die boven staan, maar er is meer. Ik heb vele uren van hem bekeken. Het staat allemaal als een huis, en er is niet het minste geringste kwaad in de man te bespeuren. Dus hij staat boven elke verdenking, wat mij betreft. Vindt ook zijn video over de Islamitische “rechten van de mens”. Denk eens aan wat de consequenties daarvan kunnen zijn voor ons. Denk ook aan het “Verdrag van Marrakesh”, en wat het dreigt te betekenen voor de vrijheid van meningsuiting in Europa (toch al zo zwaar beschadigd).

  Er zijn natuurlijk talloze andere mensen die goed materiaal hebben gepost over Islam, dus er is van alles te vinden en op te steken.

  We hebben in Europa al eens een heuse invasie van Islam gehad. Dat heette “Al Andalus”. In Nederland leeft dat niet zo als historisch onderwerp, maar in Portugal, Spanje en Frankrijk is het een uiterst belangrijke periode die van 711 tot 1350 loopt. De kruistochten moeten er ook als onderdeel van worden gezien.

  Europeanen hebben echt heel wat moeten doen om de moslims weg te drijven. Het was als christen niet bepaald prettig om in de door moslims bezette gebieden te leven. Dat is allemaal nauwelijks onderdeel van de publieke discussie.

  Overigens speelden joden een belangrijke rol in het onstaan van Al Andalus. Volgens Benjamin Disraeli (joodse premier van Engeland 1874/1880 – dus niet de eerste de beste) vroegen de Joden in Spanje aan de Mooren (i.e. moslims uit Marrokko) om hen te hulp te komen tegen de Visigoten.

  DAT is de reden dat ze uit Spanje en Portugal werden verbannen. Hoe vaak hoor je DAAR iets over?

  Overigens is het dus terecht om de invasies van Portugal en Spanje niet puur aan aggressiviteit van “Islam” en/of moslims in het algemeen te wijten. Ze werden immers uigenodigd door de Joden…

  En nu? Wat denk je dat het spelletje is met het binnenbrengen en stimuleren van al die moslim famillies, en het binnenstromen van miljoenen alleenstaande jonge mannen uit moslim-gebieden, die de optimale leeftijd hebben om gewapende strijd te voeren? Zie boeven, en bijv. Machiavelli “de Prins”.

  Maar om ook de andere zijde niet zonder commentaar te laten: Het gevaar van de protestant apocalyptisch “christenen” is dat het allemaal op een serie explosies in de vorm van een paddestoel uitloopt. Gewoon in één klap het licht uit. Wel, misschien moet dat dan maar… Wat mij betreft gaan ze voor het te laat is allemaal de cel in voor oorlogsmisdaden, maar ja, wie gaat dat doen?

  Verder KUN en MAG je apocalyptische ideeen niet los zien van het joodse geloof. Dat geloof is toch wel het meest fnuikend geweest voor de mensheid over de laatste 3000 jaar, en zeker de huidige situatie, voor wat ik kan overzien. Het zal altijd rotzooi blijven geven, want voor een fundamenalistische jood en/of goed geconditioneerde pro-Israel jood, is iedere niet-jood een vijand, en die blijft dat, voorgoed, hoe goed men ook z’n best doet. Of men is vijand, of men is slaaf (geldt feitelijk ook voor Islam, dat veel uit het judaisme heeft geput). Dus alles dat niet geld (rijkdom en plezier) opbrengt mag kapot.

  Het afgeven op christenen is erg makkelijk tegenwoordig, maar owee als je eens kritiek uit op Joden (van allerlei pluimage, van zionistische tot “anti-zionistische”). Kritiek op moslims is natuurlijk ook steeds moeilijker, en kan in veel gevallen al juridisch onmogelijk worden gemaakt. Maar ja, dat geldt ook voor kritiek op de homosexuele leefstijl(en), mislukte trans-operaties, satanisme, pedofielie, enz.., enz…

  Laten we er kort over zijn: het is allemaal verrot, maar kijk goed, want er is altijd meer. Pas op waar je voor kiest. Een moslim die je dochter verkracht, tja, wat doe je dan? Waar kies je voor? Hoe goed zal het worden ontvangen als je het recht in eigen hand neemt?

  Van die dingen…

 4. Ik heb geen pionnen in dit spel. Dit spel wordt volgens mij op veel niveaus gespeeld, door meerdere belanghebbenden:

  – Als rechtse identiteitspolitiek (identiteitspolitiek maakt de oppositie van binnenuit kapot, vergelijk Soros)

  -Als afleidingsmaneuvre om verdere neoliberale, globalistische maatregelen te kunnen uitvoeren: op weg naar een feodaal globalisme!

  -het kweken van moslimhaat om daardoor meer ontvankelijkheid voor hasbara propaganda, en neocon oorlogstaal te bewerkstelligen. De moslims worden dan door de salafistische bondgenoten van Israel zoals KSA, of door de VS en het VK gesponsorde clubs zoals de moslim broederschap (waaronder hamas, AQ en de witte helmen)) tegen de christenen opgezet. De opgezette haat bemoeilijkt integratie ZWAAR!

  -Het verzwakken en radicaliseren van de christenen en hun supporters, en hetzelfde bij moslims.

  Daarnaast, om dit soort ontwikkelingen volkomen objectief (als een historicus uit een toekomstig tijdperk) te kunnen duiden, die dus geen enkel belang bij wat dan ook heeft,

  Benodigd: De wetenschap van ecologie!

  Dit gaat niet over windmolens, en zelfs niet over walvissen en olifanten (power to them).

  Ecologie is de wetenschap van biologische evenwichten.

  Een van de steeds en steeds voorkomende situaties is de 5% regel:

  ´Veel van nogal schadelijke varianten van ´normaal´ leveren een positieve bijdrage aan de fitness van de populatie, indien hun aandeel rond de 5% is.´

  Erfelijk en situationeel!

  Enkele voorbeeldjes:

  -homosexualiteit
  -ADHD
  -Moslims in w-Europa
  -sikkelcel-drager

  Er zijn, bij mensen, dieren en planten nog veel meer!

  Moslims zitten bij ons nu in die zone.

  En dat is ook legaal, dus bijna niet meer te veranderen.

  Normaliter integreert een kwetsbare populatie graag en snel: kijk naar de Surinamers uit de ´70´s! Kan men tegenwoordig uberhaubt nog z- Molukkers vinden buiten motorclubs?

  Elke populatie, of het nu mijten, insecten of mensen betreft, zal alles doen om uit die marginale 5 % te geraken.

  Die abjecte, kwalijke en afschuwelijke lobbyisten voor het waanidee van een 21e eeuwse kruistocht…

  Vraag u af wie er voordeel bij denkt te hebben! (het zou toch niet ´de enige democratie in het midden-oosten ´ zijn?).

  Hoe dan ook: ik neem zwaar afstand van dit hele idee, en zal mijn stinkende best doen om deze schadelijke polarisatie te bestrijden! En dat is ten bate van onze waardevolle culturen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.