DELEN
nibud

‘Koopkrachtberekening Nibud schiet tekort’

Gaat 96 procent van alle Nederlanders er écht op vooruit in 2019? Onderzoeker Rutger van den Noort ging op bezoek bij het Nibud en concludeert dat de helft van Nederland er op achteruit gaat. 50PLUS stelde er Kamervragen over. Want dit jaar móet Rutte de verwachtingen waarmaken!

Na een bezoek aan en een gesprek met het Nibud constateert onderzoeker Rutger van den Noort dat de berekeningsmethode van de koopkracht door het Nibud drie tekortkomingen heeft:

1) De cijfers aan de inkomstenkant gaan uit van een optimistische en directe inkomensstijging van 2,9 procent over 2019.
2) Aan de uitgavenkant worden de feitelijke uitgaven waar burgers op dit moment mee geconfronteerd worden onderschat.
3) Het model is niet representatief voor de totale Nederlandse bevolking.

Van den Noort kwam tot de conclusie dat de helft van alle Nederlanders er in 2019 op achteruit gaat! De Kamerleden Corrie van Brenk en Martin van Rooijen stelden er schriftelijke vragen over aan minister Koolmees. Ze vroegen hem of hij het oordeel van de onderzoeker deelt.

Abstracte berekeningen

50PLUS vindt dat van het Nibud mag worden verwacht dat zij de abstracte koopkrachtberekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Centraal Planbureau (CPB) concretiseren tot werkelijke en begrijpelijke inkomensgevolgen voor (standaard)huishoudens. Volgens Van Rooijen en Van Brenk gaan alle bekende grote koopkrachtrapporten er vanuit dat een schoonmaker en een directeur hetzelfde uitgavenpatroon hebben. “Immers, noch het CPB, noch het Nibud hanteren afwijkende prijsstijgingen voor verschillende inkomensgroepen”, stellen de Kamerleden. Ze willen van minister Koolmees weten of ook hij het teleurstellend vindt dat het Nibud het ‘one size fits none’-inflatiecijfer van het CPB overneemt. “Moet de verfijning dan niet van een overheidsinstantie komen?”, vragen de 50PLUS-parlementariërs aan de bewindsman.

Vragen van het lid Van Brenk en Van Rooijen (50PLUS) aan de minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid over koopkrachtcijfers Nibud

1. Bent u bekend met het artikel: https://opiniez.com/2019/01/29/half-nederland-gaat-er-in-2019-in-koopkracht-op-achteruit/rutgervandennoort/

2. Deelt u de conclusie van de auteur, dat “half Nederland” er in 2019 in koopkracht op achteruit gaat? 

3. Zijn er cijfermatige redenen om aan te nemen dat de contractloonstijging voor 2019 lager zal uitvallen dan eerder geraamd?

4. Is de kans dat de geraamde contractloonstijging voor 2019 wordt overtroffen inmiddels groter of kleiner dan de kans dat de raming niet wordt gehaald?

5. Deelt u de mening dat het hanteren van een standaard inflatiecijfer voor  koopkrachtberekeningen van de gehele bevolking, geen recht doet aan afwijkende consumptiepatronen van verschillende bevolkingsgroepen en inkomensgroepen?

6. Deelt u de mening dat van het Nibud wordt verwacht dat zij de abstracte koopkracht berekeningen van het CBS en het CPB concretiseren tot werkelijke en begrijpelijke inkomensgevolgen voor (standaard)huishoudens?

7. Als afwijkende prijsstijgingen  voor verschillende inkomensgroepen niet worden gehanteerd door het CPB en ook niet door het Nibud, dan kunnen we toch concluderen dat de schoonmaker en de directeur volgens alle bekende grote koopkrachtrapporten, geacht worden hetzelfde uitgavenpatroon te hebben? Indien nee, waarom niet?

8. Vindt u het niet teleurstellend dat het Nibud ten aanzien van de ontwikkeling van de uitgaven van huishoudens, primair het “one size fits none”  inflatiecijfer van het CPB overneemt? Moet de verfijning dan niet van een overheidsinstantie komen?

© 1 februari 2019

Reacties

Reacties

Een bevolking die de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid niet respecteert en verdedigt, zal niet lang de vrijheid hebben die voortvloeit uit de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid. Deze website respecteert de waarheid en het vereist uw steun denk aan onze sponsors of doe een donatie hier wij zijn blij met elke euro. Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de mensen te krijgen. Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u maar kunt! Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.