De grote Migratie-leugen

Merkel

De meeste politici, niet alleen in ons land, maar ook in ons omringende landen en vooral in Brussel, hebben het nog steeds over “vluchtelingen” als het gaat om migranten. De werkelijkheid is anders: echte vluchtelingen komen er nauwelijks binnen, wat er wèl binnenkomt zijn migranten voor een permanent verblijf in Europa. Dat is dan ook het plan van de strategen van de EU:

Teruglopende bevolkingsaanwas opvullen door “nieuwe landgenoten”. Dat het dan ook vaak gaat om mensen die niet wìllen integreren, de criminaliteitscijfers omhoog jagen, de europese cultuur willen veranderen of vernietigen en hun nieuwe thuis getransormeerd willen zien in het land van herkomst, interesseert de elite niet.

Zij spreken dagelijks de grote Migratie leugen uit, terwijl uit documenten blijkt dat er een masterplan is om Europa te overspoelen met nieuwe europeanen, véél nieuwe europeanen.

Ze kunnen dan van alles roepen, in Den Haag, Berlijn, Brussel of waar dan ook binnen de EU waar politici werkzaam zijn die buiten alle werkelijkheid staan: de migranten die ons continent overspoelen hebben grosso modo weinig overeenkomsten met het begrip “vluchteling”. Het zijn vooral economische migranten die hier hun geluk beproeven, waarbij de meesten van hen tot in lengte van dagen vooral een beroep doen op het door ons zorgvuldig, maar door de politiek in sneltreinvaart afgebroken sociale stelsel.

En ondanks de harde realiteit blijven politici maar beweren dat die mensen een veilige plek zoeken, dat we hen bescherming moeten bieden, en dat het vaak ook “tijdelijke” opvang betreft. Dat laatste is een kul-argument, omdat er vooral ook gesproken wordt over “familie-hereniging” als “recht” van migranten en dat het per definitie dan om een permanent verblijf gaat.

Nee, er zit wel degelijk een plan achter die massale instroom, en hoewel politici het daar niet over willen hebben kunnen we het gewoon vinden in de documenten die daarvoor zijn opgesteld.

We kijken allereerst op de website van de Verenigde Naties, dus we mogen toch stellen dat het geen nepnieuws is, en daar lezen we een artikel van 17 maart 2003 over het rapport “Replacement migration“ (Vervangende Migratie), waarbij men stelt dat er een (volgens de VN noodzakelijke) migratie moet plaatsvinden naar een aantal landen, en de EU als geheel, om de bevolkingsaanwas in de toekomst te kunnen behappen, omdat de geboorteratio in die regio’s achterblijft bij de gewenste percentages.

Het rapport meldt dat bijvoorbeeld Duitsland een instroom nodig heeft van 6.000 “nieuwe Duitsers” per miljoen ingezetenen, wat neerkomt op een jaarlijkse instroom van 480.000 hamburgers, voor een bevolking van zo’n 80 miljoen inwoners.

Italië mag er nog wat meer hebben, 6.500 op een miljoen Italianen, wat voor dat land neerkomt op – elk jaar opnieuw – een dikke 390.000 nieuwe pasta-eters op een huidige 62 miljoen inwoners. Geen wonder dat de Europese Commissie niets doet voor de migranten die in Italië aan land worden gebracht door de pendeldiensten van de NGO’s: ze kunnen er nog wel bij…..

Het rapport heeft het trouwens al helemaal niet over tijdelijke maatregelen, of een tijdelijke toestroom van “vluchtelingen”.

Dan hebben we ook nog het voorstel van de Europese Commissie, volgens eigen zeggen dus ook geen nepnieuws, over de “Hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel”. Ook de commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, Dimitris Avramopoulos, heeft het niet over tijdelijke “vluchtelingen”, maar spreekt wèl, niets verhullend, over voortdurende, toenemende (!) migrantenstromen.

Dat lezen we althans in het genoemde document, waarin staat:

……“Door de oprichting van een permanent kader met geharmoniseerde praktijken kunnen wij zorgen voor snellere procedures, waardoor wij onze gezamenlijke verbintenissen inzake hervestiging geleidelijk kunnen intensiveren.“……

Dus houdt u er rekening mee dat er nòg méér apothekers en tandartsen uit Afrika binnengehaald worden.

Op basis van de bovenstaande verifieerbare oorspronkelijke bronnen van de Verenigde Naties en de Europese Commissie, hebben we dus (zeg maar) bewezen dat we nu – hoofdzakelijk – geen migratie zien van mensen met het predikaat “vluchteling”, maar voornamelijk doelgericht een instroom van permanente “nieuwe ingezetenen” voor de Europese Unie, als indirecte implementatie van het hierboven genoemde document “repliacement migration” van de Verenigde Naties.

Deze publiekelijk verifieerbare feiten worden ons grotendeels onthouden door de mainstream media, al een lange tijd trouwens. Officieel mag er dan een vorm van redactionele vrijheid van meningsuiting bestaan, in de praktijk is die al ver te zoeken omdat onwelgevallige (politieke) geluiden door de grote media afgezonderd worden en het hen vooral gaat om een op de massa gerichte journalistiek (simpelweg omdat er brood op de plank moet komen).

Merkel moet vast, toen zij uitriep “Wir schaffen das!”, niet gerefereerd hebben aan de prestaties die van de Duitsers verlangd worden, maar aan de implementatie van het door de VN voorgestelde migratie-programma.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.