Gratis on-line boek: fascisme – toen en nu

facisme
Indignatie Editor: Indignatie.nl heeft geen financieel belang bij het promoten van dit boek. Het is geschreven door John Scales Avery, een theoretisch chemicus die bekend staat om zijn onderzoekspublicaties in de kwantumchemie, thermodynamica, evolutie en wetenschapsgeschiedenis. Sinds het begin van de jaren negentig is John een actieve wereldvredesactivist. Gedurende deze jaren maakte hij deel uit van een groep verbonden aan de  Pugwash-conferenties  over wetenschap en wereldzaken. In 1995 ontving deze groep de  Nobelprijs voor de vrede  voor hun inspanningen. Momenteel is hij universitair hoofddocent  kwantumchemie  aan de  universiteit van Kopenhagen .

U kunt het boek – onderstaande link gratis downloaden . Inclusief de index, het is 300 pagina’s. Hier is een kort overzicht van wat u kunt verwachten in het fascisme – toen en nu.

Parallellen tussen het fascisme van de jaren 1930 en het neofascisme vandaag 

Er zijn veel uiterst verontrustende overeenkomsten tussen het fascisme in Europa in de jaren dertig en het neofascisme dat we vandaag om ons heen kunnen zien. Volgens zijn eerste vrouw hield Donald Trump bijvoorbeeld een boek met Hitlers toespraken naast zijn bed en bestudeerde het grondig. Vandaag imiteert hij Hitler’s retoriek, zoals wordt besproken in Bijlage A. De blanke supremacistische aanhangers van Donald Trump hebben de nazi-ideologie, taal en symbolen nieuw leven ingeblazen. Neofascisme en neonazisme zijn niet beperkt tot de Verenigde Staten, maar bestaan ​​in veel landen.

Waarom mocht Duitsland zich herbewapenen in de periode vóór de Tweede Wereldoorlog?

De hoofdstukken 1 en 2 van dit boek geven een overzicht van de geschiedenis van Hitler’s opkomst en bespreken de vraag waarom Duitsland zich in de periode voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog mag herbewapenen. Het antwoord dat naar voren komt is dat de elites en besluitvormers in Groot-Brittannië Hitler beschouwden als een “bolwerk tegen het communisme”. Een revolutie had plaatsgevonden in Rusland en zij vreesden dat deze zich elders zou verspreiden. Wat leden van de hogere klasse het meest vreesden, was het verlies van hun eigen bevoorrechte posities.

Zijn er vandaag parallellen? In de Verenigde Staten zijn leden van de Republikeinse partij vaak relatief rijke mensen die vrezen dat socialisme hun bevoorrechte financiële positie in gevaar zou brengen. Net als Hitler en Mussolini gebruikt Donald Trump retoriek gericht aan de menigte om de privileges van de elite te waarborgen. In ruil daarvoor wordt hij ondersteund door rijke patroons en zakelijke oligarchen. Net als Hitler doet Trump een beroep op racisme en ultranationalisme om steun te krijgen. 

De noodsituatie in het klimaat

Tegenwoordig worden de menselijke beschaving en de biosfeer geconfronteerd met twee existentiële gevaren. De eerste daarvan is het gevaar dat de activiteiten van de steeds groter wordende wereldbevolking leiden tot oncontroleerbare en catastrofale klimaatverandering. Het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering heeft gewaarschuwd dat de uitstoot van broeikasgassen binnen twaalf jaar moet worden gehalveerd en tegen 2050 tot nul moet worden gereduceerd om de meest rampzalige gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Uit metingen op het Mount Loa Observatorium in Hawaï blijkt echter dat de CO2-concentraties in de lucht blijven stijgen, niet beïnvloed door de waarschuwingen van de wetenschappelijke gemeenschap.

Een van de grootste problemen bij het mobiliseren van politieke wil om actie te ondernemen, is een contrast tussen twee tijdsschalen: snelle en resolute actie is onmiddellijk nodig, maar de ergste effecten van stijgende mondiale temperaturen en zeespiegel liggen op de lange termijn. Hopelijk zullen de bosbranden in Noord-Rusland, die een rookdeken ter grootte van de Europese Unie hebben geproduceerd, voldoende zijn om ons wakker te maken. Zoals de 16-jarige klimaatactivist Greta Thunberg zegt: “Ons huis staat in brand!”.

In de Verenigde Staten beweert Donald Trump dat klimaatverandering een hoax is. Hij heeft de VS uit de Overeenkomst van Parijs teruggetrokken, het Environmental Protection Agency gesaboteerd, wetenschappers ontslagen en beledigd en tal van maatregelen genomen ter ondersteuning van de reuzen van fossiele brandstoffen. De hebzucht van deze enorme bedrijven weegt de huidige winsten zo hoog dat de dreigende ineenstorting van de beschaving in een toekomstige brandende wereld wordt genegeerd. Trump is hun agent.

Het Green New Deal-concept is geïnspireerd op de maatregelen die Franklin D. Roosevelt gebruikte om de Verenigde Staten in de jaren dertig uit de Grote Depressie te halen. In New Deal van Roosevelt heeft de federale overheid massale programma’s opgezet om de VS van de broodnodige infrastructuur te voorzien, en deze programma’s hebben tegelijkertijd de werkloosheid aangepakt door banen te creëren. Op dezelfde manier. de Green New Deal zou de oprichting van de infrastructuur ondersteunen die nodig is voor een volledige overgang naar hernieuwbare energie. Dit grootschalige project zou tegelijkertijd banen opleveren.  

De nieuw gekozen congresvrouw, Alexandria Ocasio-Cortez, is een van de meest actieve en welsprekende leiders die de Green New Deal promoten. Ze was een van de vier niet-blanke congresvrouwen die onlangs werden gedemoniseerd door Donald Trump, die tweette: “Waarom gaan ze niet terug en helpen ze de volledig gebroken en door misdaad geteisterde plaatsen waar ze vandaan kwamen te repareren?” Het was een ander voorbeeld van de racisme waar de supporters van Trump van houden. In feite werden drie van de vier, waaronder Ocasio-Cortez, in de Verenigde Staten geboren.

Het feit dat leiders van de Amerikaanse Republikeinse Partij een standpunt innemen van ontkenning van de klimaatverandering en steun voor de fossiele brandstofindustrie is de reden dat professor Noam Chomsky de partij ‘de gevaarlijkste organisatie in de geschiedenis’ heeft genoemd.

De dreiging van een allesvernietigende thermonucleaire oorlog 

De tweede existentiële bedreiging voor de menselijke beschaving en de biosfeer is de dreiging van een thermonucleaire oorlog. Een dergelijke oorlog kan wijdverspreide hongersnood veroorzaken vanwege het nucleaire wintereffect, en het zou grote delen van de wereld permanent onbewoonbaar kunnen maken door radioactieve besmetting.

Ondanks het Verdrag inzake het verbod op kernwapens dat op 7 juli 2017 met een grote meerderheid van stemmen is aangenomen tijdens de Algemene Vergadering van de VN, hebben de kernwapenstaten hun wereldbedreigende beleid niet gewijzigd. Ze blijven triljoenen dollars wijden aan de modernisering en het onderhoud van kernwapens. Ze blijven vertrouwen op de doctrine van nucleaire afschrikking, of “wederzijds verzekerde vernietiging”, waarvan het juiste acroniem MAD is.

De concepten van nucleaire afschrikking en “massale vergelding” hebben verschillende gebreken. Allereerst is de vernietiging van hele bevolkingsgroepen, inclusief ouderen, jongvolwassenen, kinderen en baby’s, genocide en is niet alleen verboden door het internationale recht, maar ook door de ethiek van alle grote religies. Ten tweede kan een thermonucleaire oorlog plaatsvinden door een ongeluk, door mechanisch falen of menselijke fouten, of door de oncontroleerbare escalatie van een conflict. Er zijn heel veel gevallen waarin dit soort rampen nauw werd vermeden. We kunnen niet eeuwig geluk blijven hebben. Ten derde kunnen bestaande kernwapens in handen van terroristen of georganiseerde criminelen vallen.

Ten slotte moeten we onthouden dat, zelfs als het gevaar dat een catastrofale nucleaire oorlog zich in een bepaald jaar zal voordoen, klein is, over een lange periode van tijd het gevaar zich tot een zekerheid opbouwt. Als de gevaren voor een bepaald jaar 1%, 2% of 3% zijn, zijn de kansen op overleving tot 2100 respectievelijk 43%, 18% en 8%. Als de periode waarvoor we moeten overleven wordt verlengd tot het jaar 2200, zijn de overlevingskansen in de drie gevallen respectievelijk 0,16%, 0,025% en 0,0039%.

De terugtrekking van Donald Trump uit het INF-Verdrag en zijn nucleaire dreigingen tegen Iran en Noord-Korea hebben het gevaar van een wereldvernietigende nucleaire oorlog vergroot.

Verraad door de reguliere media

De mensheid wordt verraden door de reguliere media (met een paar opmerkelijke uitzonderingen zoals The Guardian). Onze hachelijke situatie van vandaag is “een race tussen onderwijs en catastrofe” genoemd. Hoe vervullen de media deze verantwoordelijkheid voor leven of dood? Bieden ze ons inzicht? Nee, ze geven ons popmuziek. Geven ze ons inzicht in het bereik van evolutie en geschiedenis? Nee, ze geven ons sport. Bieden ze ons inzicht in de ecologische catastrofes die onze planeet bedreigen vanwege de onbeperkte groei van bevolking en industrieën? Nee, ze geven ons sit-coms en soapseries. Bieden ze ons onbevooroordeeld nieuws? Nee, ze geven ons nieuws dat is bewerkt om te voldoen aan de belangen van krachtige lobby’s. Bieden ze ons de dringende noodzaak om fossiele brandstoffen in de grond te laten? Nee dat doen ze niet, omdat dit de machthebbers zou beledigen. Vertellen ze over het gevaar van omslagpunten, waarna menselijke inspanningen om catastrofale klimaatverandering te voorkomen nutteloos zijn? Nee, ze geven ons programma’s over tuinieren en eten maken.

Over het algemeen gedragen de massamedia zich alsof hun rol is om te voorkomen dat de volkeren van de wereld de handen ineen slaan en werken om de wereld te veranderen en te redden van thermonucleaire oorlog, milieurampen en bedreigde wereldwijde hongersnood. De televisiekijker zit achterover in een stoel, passief, geïsoleerd, machteloos en verbijsterd. De toekomst van de wereld hangt in de balans, het lot van kinderen en kleinkinderen hangt in de balans, maar de televisiekijker voelt geen impuls om actief te werken om de wereld te veranderen of te redden. De Romeinse keizers gaven hun volk brood en circussen om hen in politieke inactiviteit te verdoven. De moderne massamedia lijken een vergelijkbare rol te spelen.

Het belang van onafhankelijke media

Het falen van de massamedia om ons te mobiliseren voor actie tegen het neofascisme, het verval van de democratie en de existentiële bedreigingen van oncontroleerbare klimaatverandering en thermonucleaire oorlog, vergroot het belang van de onafhankelijke media. We zijn dank verschuldigd aan de redactie van onafhankelijke online nieuwswebsites, die ons nieuws geven dat niet is verstoord door de hebzucht van bedrijven. We zijn hen niet alleen dank verschuldigd, maar ook financiële steun.

Download het boek (pdf) HIER

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.