asielzoekers

Godsdiensten zijn k..kergezwellen en moeten verboden worden

Alle godsdiensten zijn k..kergezwellen, bedacht door de heersers die het onwetende en goedgelovige volk, op straffe van Hel en Verdoemenis, van stokslagen tot doodstraf, verplichtten om  in die onzin te geloven en volgens de door hen ontworpen godsdienstige wetten te leven om op die manier het volk makkelijk te kunnen onderdrukken zodat ze niet in opstand zouden komen en zijn gezag als heerser en als vertegenwoordiger van welke god dan ook, te erkennen. 

Bovenstaande is mijn definitie van godsdienst.

Verschil tussen geloven in een god of het belijden van een godsdienst

Dat wil niet zeggen dat ik gelovigen be- of veroordeel op hun geloof. Iedereen moet maar geloven wat hij of zij wil, ook al is het nog zo stom.

Het probleem met vele gelovigen is echter dat ze anderen hun geloof op willen dringen. Hun kinderen worden van jongs af gehersenspoeld, ‘godshuizen’ worden gezamenlijk bezocht, zodat de bezoekers elkaar  aanpraten dat hun geloof een wetenschappelijke basis heeft en dus een beter geloof is dan de god waar anderen in geloven en een aantal gaat zelfs de straat op om mensen aan te klampen om hen te overtuigen van hun stompzinnigheid.

Nog steeds bestaan er veel te veel scholen waar de kinderen gehersenspoeld worden met god en de bijbel (of hoe die ook genoemd worden). Zelfs in sommige landen wordt er op openbare scholen les gegeven in godsdienst. En dat terwijl er zo gevochten is voor scholen zonder deze hersenspeling. (ik weet niet of dat in Nederland ook nog het geval is,)

Boeken die 700 tot1200 jaar geleden in opdracht door de heersers zijn geschreven en waarvan zij beweerden (en nog steeds beweren) dat de woorden door god zelf zijn aangegeven, vormen de basis van de godsdienst. Zoals er in die boeken beschreven staat, zo moet de gelovige leven. De vijanden die in die boeken beschreven staan, zijn ook de vijanden van de gelovige.

Het zal een ieder duidelijk zijn en dat heeft de geschiedenis bewezen, kijk maar naar de geschiedenis van het Christendom, de gelovigen hebben maar een klein zetje nodig om over de streep getrokken te worden. Er is niet veel voor nodig en de goedgelovige  godsdienstgekken trekken in naam van hun god ten oorlog tegen anders gelovigen of ongelovigen.

Koran en moskee vormen de basis van het geloof, Islam genaamd. De gelovigen worden Moslims genoemd. De overgrote meerderheid is, ook al wordt die meerderheid steeds kleiner, niet gewelddadig. Echter, zoals ik hierboven heb betoogd. ze hebben maar een klein zetje nodig om gewelddadig te worden. Er bestaat dan ook geen onderscheid tussen Moslims en de Islam. het is een geheel.

We zien dan ook op het ogenblik op veel plaatsen op de wereld gebeuren dat massa’s moslims ten strijde trekken tegen wat hun wijsgemaakt wordt, ‘hun ongelovige vijanden’.

Steeds weer als een geloof in deze fase komt en de gelovigen trekken ten strijde, komt de ware aard van de godsdiensten weer duidelijk naar boven. De gelovigen strijden niet tegen hun onderdrukkers, de kapitalisten, maar trekken niets ontziend ten strijde tegen de mensen die in dezelfde ellende zitten als zij zelf.

De enige mogelijkheid on van dat 2000 jarige gevaar af te komen is de juiste conclusie te trekken door te erkennen dat iedere god een kapitalistische uitvinding is en de godsdiensten te verbieden. En een ieder moet dan maar geloven wat hij of zij zelf wil.

Beschermende kleding of uiting van onderwerping

Het is een regelrechte schande van iedereen die de Islam goedpraat of gebagatelliseerd, of beweerd dat er ook een vredelievende Islam bestaat dat zij daardoor een feitelijke misdrijf plegen. Verblind door de angt on te discrimineren of voor rascist uitgemaakt te orden, willen ze niet zien hoe de moslimman op grote schaal zijn eigen en andere vrouwen vernedert en behandeld als een slavin. Deze geitenwollensokkenfiguren willen de op steeds grotere schaal van kinderverkrachting gewoon niet zien en bagatelliseren de kindhuwelijken.

Een hoofddoek dragen ze vrijwillig beweren ze. Maar is dat wel zo?

Vroeger, toen ik nog een jochie was, droeg mijn moeder een hoofddoek,. Jawel, maar alleen als het koud was of we wilde haar pas gedane permanent beschermen Dat was vrijwillig. Maar de vrouwen van moslims moeten een hoofddoek dragen (of nog erger) De Koran schrijft het immers voor. En de man is de baas en mag de vrouw, alweer volgens de vervloekte Koran, straffen. O ja, dat vergeet ik nog, het slaan mag geen zichtbare gevolgen hebben. Lekker makkelijk al die verplichte omhulsels toch?

————

Het is zonder meer interessant te zien hoe hoofddoeken evolueerden van de oudste beschermende kledij van arme boeren tot een teken van rangorde, gepredikt door alle autoritaire religies. Hoofddoeken zijn voor veel mensen het symbool geworden van de islam, en dat klopt niet. Ze zijn het symbool bij uitstek van seksuele en maatschappelijke ongelijkheid en onderdrukking, doorheen culturen, werelddelen en religies, maar omdat wij hiermee zo veel te maken hebben, beperken we ons maar voor het gemak tot de Islam.

In de Islam, de levensgevaarlijke religie die ook in Nederland steeds meer invloed krijgt, is het dragen van een hoofddoek (of nog erger) een teken van volledige onderwerping van de vrouw aan de man. Voor steeds meer Moslim-mannen is de vrouw (kijk maar om je heen), niet veel meer waard dan een hond. Ze heeft blindelings te gehoorzamen aan de man. De Koran schrijft het immers voor, de Imams prediken het dagelijks in de moskee en bovenal, de regeringen van sommige Islamitische landen hebben dat vastgelegd in de wet. Tellen we daarbij ook nog eens de veel voorkomende incest-huwelijken bij op, waardoor het verstandelijk vermogen achteruit gaat, is de cirkel snel rond.

Tot nu toe geldt bovenstaande voor een minderheid, maar deze minderheid neemt hand over hand toe. En als wij, wat genoemd word ‘beschaafde landen’ (Kuch) deze neergang niet stoppen, zal alles wat zich nu ‘links’ noemt te laat tot de ontdekking komen dat ze helemaal geen ‘links’ standpunt hebben verkondigd. Deze, vaak mensen met de beste bedoelingen zouden eens goed moeten kijken naar de Britse film ‘The Bridge on the River Kwai’. Hopelijk beseffen ze dan dat zij de Luitenant Kolonel Nicholson zijn.

 

Over hoofddoeken, vrouwenvernederring en verzet

De reden voor het dragen van een hoofddoek moet niet in de islam of de Koran of de Hadith gezocht worden, maar het is begrijpelijk dat gelovigen graag denken dat dat wel het geval is.

Maar iets is symbool als mensen het als symbool gebruiken. Als de draagster haar religie wil demonstreren met een hoofddoek dan is dat een feit op zich. Dat verandert niets aan andere feiten: namelijk dat deze bedekking niet typisch is voor moslims, maar wel voor vrouwen doorheen de verschillende religies. Wanneer in de moderne tijd vrouwen hun plaats innemen in besturen, wetenschappen enzovoort, wordt het apart zetten van vrouwen onpraktisch en zal de hoofddoek verdwijnen. En net dan zullen conservatieve extremisten teruggrijpen naar het hoofddeksel als symbool.

Oorspronkelijk droegen zowel mannen als vrouwen een doek over hun hoofd om zich te beschermen tegen hitte en stof. Het merkwaardige is nu dat in samenlevingen met toenemende ongelijkheid deze aanvankelijk nuttige kledij evolueerde om verschil in sekse, stand en rang te etaleren. In zo’n samenlevingen worden hoofddoeken van vrouwen sluiers die haar moeten laten verdwijnen, terwijl mannen dingen op hun hoofd zetten waarmee ze meer opvallen, zoals een keffiyeh, die feitelijk een opgestoken hoofddoek is in Arafat-stijl, of een tulband, waarvan het aantal meters stof de hoogwaardigheid van de drager toont.

Naar de letter bestaat er niet zoiets als religieuze kledij. Ik ken alleszins geen religie waar alle gelovigen hetzelfde gekleed lopen, daarbij verschillend van alles wat in andere religies gedragen wordt. Het zou zelfs een hilarische heksentoer zijn zulke kledij uit te denken.
Het Minderhedenforum voor Vlaanderen en Brussel schrijft over haar postercampagne:

De posters tonen verschillende Vlamingen met een migratieachtergrond met naast hen een logo dat doet denken aan dat van Vlaamse bewegingen. Alleen luidt de leuze niet ‘Ik ben Vlaming en daar ben ik fier op’, maar ‘Ik ben Vlaming. Mag ik ook fier zijn?’

Met “Vlaamse bewegingen” doelt men speciaal op het extreem-rechtse en racistische Vlaams Belang (vroeger het veroordeelde Vlaams Blok). De achterliggende gedachte en tactiek zijn mij (en henzelf?) niet geheel duidelijk. Wil men de nationalistische slogan afwijzen, dan is het oerdom hem “slimmig” over te nemen. Wil men hem toch overnemen, dan stelt men, net als zij, de kwaadaardige vraag wie nu feitelijk een Vlaming is en wie niet – en vooral, of dat wel iets is om fier over te zijn. De plaats waar iemand toevallig geboren is, is wel het laatste waar ontwikkelde mensen fier op mogen zijn, want een modern persoon wil alleen fier zijn op wat hij of zij zelf of samen met anderen tot stand heeft gebracht.

Een van de figuranten op de affiches van het Minderhedenforum draagt een hoofddoek. Het is vergelijkbaar met een Nederlandse campagne enkele jaren geleden, waarop een vrouw met een hoofddoek tracht een maatje te eten.

godsdiensten

Ik oordeel niet over een oudje dat in een vreemde wereld terechtgekomen is en vasthoudt aan het doek zoals een bang kind aan een dekentje. Ze kan zelfs rekenen op mijn sympathie en eerbied. Ik tracht ook niet te oordelen over een jonge vrouw die geïntegreerd genoeg is om hier universitaire studies te volgen, maar bewust een symbool van ongelijkheid draagt. Ik zal haar zwijgend voorbijlopen met een gevoel van ontgoocheling en misprijzen.

Ieder heeft het recht te dragen wat hij of zij wil in het openbaar. Maar men kan geen enthousiasme of bijval verlangen voor alles wat op T-shirts gedrukt staat of voor elk symbool dat iemand rondzeult. Dat is geen religieuze kwestie: het is eenvoudig een kwestie van sociale omgang in een vrije samenleving, waar ieder gelooft wat hij of zij wil, terwijl anderen in hun (on)geloof gelaten worden.

Wat is een hoofddoek?

  • Een hoofddoek is geen teken van een bepaalde religie, want vele religies schrijven of schreven voor dat vrouwen hoofddoeken moeten dragen.
  • Het is wél het symbool van een hiërarchie steunend op sekse, want religies schrijven vrouwen voor zich te bedekken, niet mannen. In Saoedi-Arabië en in Afghanistan worden vrouwen die zich onvoldoende wegsteken afgeranseld door de zogenaamde “religieuze politie”.
  • Het is wél een teken van oer-conservatisme, want in achtergebleven rurale middens zijn ze verplicht terwijl ze in moderne samenleving marginaal zijn. En hoe achterlijker het gebied, hoe meer de vrouwen er geminacht worden. En hoe meer vrouwen geminacht worden, hoe meer ze zich moeten bedekken.

Uiteraard gelden deze opmerkingen voor alle voorgeschreven kledij in religies: ze zijn nooit het kenmerk van álle gelovigen, maar dienen om een onderklasse te identificeren, een beetje als een jodenster. Ze zijn in de eerste plaats het kenmerk van een hiërarchie, die in de minst ontwikkelde culturen eerst en vooral seksueel is.

islam
En moet ik die randfiguren die zich ‘links’ of ‘progressief’ noemen en dit toch, tegen beter weten in, maar goed praten, nou serieus nemen?

Zonder hoofddoek

Het blijkt in de dagelijkse praktijk dat de meeste moslimvrouwen bij ons geen hoofddoek dragen en evenmin ouderwets met Nederlandse of Vlaamse vlaggen zwaaien. Toch zien we gewone moslims bijna nooit. Dat misverstand is ook begrijpelijk, want wie de meest extreme ideeën doorvoert wordt als eerste door de pers opgepikt. Je moet maar een video maken van een onthoofding, en de hele pers staat klaar om je propaganda wereldwijd te verspreiden. Als je ‘s ochtend de tram neemt naar je werk zonder onderweg te paraderen met religieuze symbolen, besta je niet voor de pers.

Je mag je afvragen of de overgrote meerderheid van moslims echt een even grote afkeer van extremisme als u en ik. Helaas zijn de opiniepeilingen daar nooit helder over, omdat bij het vragen stellen geen rekening wordt gehouden met het historische moment of de materiële omstandigheden. Als je bijvoorbeeld aan moslims vraagt of zij van joden of Amerikanen houden, zal het antwoord u wel duidelijk zijn. Vraag eens aan Westerlingen hoe ze tegenover Rusland of Iran staan, en je zal vergelijkbare uitkomsten krijgen. Zulke onderzoeken zeggen niets over de “aard” van mensen, maar alles over aanwezige conflicten, angsten en vooral de vooroordelen die de media ons opdringt.

Nog een reden waarom je zo weinig gewone moslims hoort in de debatten die hen aangaan, is dat traditionele culturen meer gezagsgericht zijn. Het woord voeren hoort de leiders toe, en wie de leiding neemt denkt dikwijls extremer. Als gewone moslims het aan hun leiders overlaten om voor hen te spreken, lijken ze dus extremistischer dan ze zijn. Helaas vergroten overheidssubsidies deze vertekening, omdat ze onvermijdelijk de actiefste, dus de meer extremistische het eerst bereiken. Dat zie je ook in het Nederlandse omroepbestel, waar een buitenlander wel moet denken dat Andries Knevel de gewone Nederlandse christen voorstelt.

Godsdiensten brengen niets anders dan  scheiding der volkeren, geweld, dood en verderf door heel de wereld, en dat door een sprookjesboek dat eeuwen geleden is geschreven!

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Eén reactie

  1. Ik bekijk het dragen van hoofddeksels vanuit een functioneel standpunt. Alle beschavingen hebben hoofddeksel gedragen, zoals ter bescherming van de zon. Mochten vrouwen een hoofddoek om deze reden dragen zou niemand er over spreken, net zo min als iemand met een pet of hoed. Door steeds dezelfde discussies, met nadruk op verbieden krijg je een omgekeerd effect onder tieners. Iedereen weet als je tieners iets gaat verbieden dat ze ertegen rebelleren. Wilt dat zeggen dat een hoofddoek onschuldig is? Nee. Maar moeten we het debat niet verbreden naar andere religies? Een hoofddoek verbieden maar sikhs mogen een tulband dragen? Dat vrouwen nu beweren dat ze een hoofddoek dragen uit vrije wil vind ik positief. Want wie uit vrije wil handelt kan zich niet langer verschuilen achter religie. Ik draag piercings uit vrije wil, als het arbeidsreglement dit verbied heb ik de vrije keuze om te kiezen voor de job zonder piercings of geen job met piercings. Ik ben verantwoordelijk voor mijn vrije keuzes.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.