klimaatakkord

Omringd door mijnwerkers ondertekende president Trump gisteren een decreet dat een groot deel van Obama’s klimaatagenda moet ontmantelen. Het decreet volgt op eerdere stappen van de president om de kolen-, gas- en olieindustrie een stevige zet in de rug te geven. Dat heeft ook gevolgen voor u en ik. Dit is wat je moet weten:

My administration is putting an end to the war on coal”, zei de president bij de ondertekening. Obama had kolencentrales opgedragen om hun CO2-uitstoot met eenderde te verminderen. Trump wil die strenge regels nu loslaten.

Wat houdt het allemaal in?

Bedrijven die naar olie en gas boren, moeten bijvoorbeeld niet langer bijhouden hoeveel methaan bij hun operaties vrijkomt. Methaan is een van de grootste broeikasgassen. Trump schrapt ook een hele reeks kleine milieumaatregelen. Economen van de federale regering moesten onder Obama bijvoorbeeld altijd de sociale kosten van CO2-uitstoot in hun beleidsplannen opnemen. Die verplichting is geschrapt. Ambtenaren hoeven ook niet langer rekening te houden met de mogelijke gevolgen voor klimaatverandering als ze milieuvergunningen afgeven.

Obama had de auto-industrie opgedragen om zuinigere voertuigen te produceren. Trump heeft aan het milieuagentschap EPA de opdracht gegeven de emissieregels voor auto’s juist te versoepelen. De aanleg van de omstreden pijplijnen Keystone XL en de Dakota Access Pipeline wordt hervat.

Wat er niet in staat

Belangrijk is ook wat niet in het decreet staat. Trump had tijdens de verkiezingscampagne beloofd Amerika terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Dat is echter niet gebeurd. Het Witte Huis lijkt intern verdeeld over deze stap. Naar verluidt zijn Trumps dochter Ivanka en haar man Jared Kushner fel gekant tegen het schrappen van de Parijse deal.

Paris is dying

Maar de VS mag dan nog steeds onderdeel zijn van het klimaatakkoord van Parijs, door Trumps maatregel zal het waarschijnlijk niet de doelstellingen halen zoals die waren uitgestippeld in de Franse hoofdstad. Amerika moet in 2025 zijn CO2-uitstoot hebben teruggebracht met 26% ten opzichte van het niveau van 2005. Obama’s maatregelen waren al niet voldoende om dat doel te halen. Met Trump wordt dat nu nog moeilijker, zo niet onmogelijk. Daar hebben we allemaal last van. Want in dat klimaatakkoord werd onder meer afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot 2 graden Celsius, liefst nog minder. Om dat te bereiken, moet de uitstoot van broeikasgassen flink worden teruggedrongen en dat is precies waar Trump geen zin in heeft.

Het wordt al heel moeilijk om de doelstelling van het Parijs-akkoord te halen, zelfs mét het Clean Power Plan. Nu zorgt Trump ervoor dat 16 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot (alle fossiele CO2-uitstoot van de VS) ongemoeid wordt gelaten en zelfs misschien toeneemt.

Gevolgen voor Europa: meer vluchtelingen

Trumps besluit raakt op de lange termijn ook het overleven van een groot stuk van Vlaanderen en Nederland, want de zeespiegel kan in de komende eeuwen meters stijgen. Ook de droogte in Afrika zal steeds groter worden, waardoor meer mensen gaan emigreren. Meer vluchtelingen dus naar Europa. En dat zijn maar de eerste zaken die in gedachte komen.

De vraag is hoe de wereld zal omgaan met Trumps beslissing. Er zijn genoeg ngo’s en individuele staten die het niet met hem eens zijn en juridische hobbels opwerpen. Plus: hij staat voorlopig alleen, en experts zien alleen Rusland op de kar springen. De wereldwijde vervanging van fossiele door duurzame energiebronnen zal door Trump wel kunnen worden vertraagd, maar uiteindelijk niet worden tegengehouden.

Tegenstand in eigen land

Ook in eigen land kan Trump een hoop tegenstand gaan verwachten. Trumps decreet is een aanval op het Clean Power Plan, een van de belangrijkste onderdelen van Obama’s klimaatagenda. Toch kan Trump het Clean Power Plan niet zomaar schrappen. Wel kan hij nieuwe richtlijnen uitvaardigen, maar die moeten dan altijd gepaard gaan met een wetenschappelijke onderbouwing van de maatregel. Dat geeft ruimte voor milieugroepen om nieuwe richtlijnen van Trump via de rechter aan te vechten.

De president beloofde banen terug te brengen voor de kolenmijnwerkers. Maar dat is een illusie en die zal snel doorprikt worden. De kolenindustrie is al ruim dertig jaar in neergang. Kolenmijnen hebben meer last van de concurrentie met schaliegas dan strengere milieuregels. Bovendien zijn door automatisering veel kolenbanen verloren gegaan.

Energie-onafhankelijk. Maar wat levert dat doorsnee Amerikaan op?

De president wil met het decreet ook “Amerika energie-onafhankelijk maken”. Da’s een mooie belofte die geweldig moet klinken in de oren van de Amerikanen, maar de realiteit is dat de Verenigde Staten al min of meer energie-onafhankelijk is. Energiecentrales importeren nauwelijks kolen of gas voor de energievoorziening. Experts zien bijvoorbeeld niet gebeuren dat voor de doorsnee-Amerikaan energie en tanken goedkoper gaat worden, integendeel. En ook dat zou Trump wel eens zuur kunnen opbreken.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.