SDB

Het gevaar van de islamitische ziekte

De islamitische cultuur moet verdwijnen uit het Westen.

Daar! Ik heb het gezegd. Nu zal ik alle schuimbekkende dwazen een momentje gunnen om mij woest te verguizen als ‘fascist’, ‘racist’, en meer van dat fraais. Vervolgens zal ik voor de mensen die wel verder lezen mijn stelling daadwerkelijk onderbouwen.

Bent u er nog? Heel mooi.

De islamitische cultuur is waarschijnlijk de meest collectivistische cultuur die de geschiedenis ooit gekend heeft. Daarin staan de islamieten lijnrecht tegenover de Westerse cultuur. Die laatste is (zeker in de praktijk) ook niet bepaald perfect, maar draagt wel het ideaal in zich dat ieder individu uniek is, en in vrijheid moet kunnen leven. Dat fundamentele ideaal is, zou ik willen zeggen, de ziel van het Westen.

Hoe anders de islam! Het fundamentele streven is daar niet de groei en ontwikkeling van de individuele geest. Integendeel: de islam streeft expliciet naar de opname van ieder individu in het grote collectief: de ‘ummah’. Voor de islamitische ideologische wereld is het individu niets en de ummah alles. De menselijke wil betekenisloos en de ‘wil van Allah’ onbetwistbaar.

In dit aspect kan men duidelijke overeenkomsten herkennen met iedere andere totalitaire collectivistische ideologie. Denk aan ‘Du bist nichts; Dein Volk ist alles!’ en aan het ‘Führerprinzip’ van blinde, dogmatische gehoorzaamheid. Ook in de islam ben jij niets en is enkel de islamitische wereld als gehéél van enige relevantie. Zelfmoord is voor de moslim niet vreemd: zijn leven telt niet. Het heilige doel rechtvaardig alle offers en alle misdaden. En zoals een nazi blind trouw moest zijn aan zijn grote leider, zo gebeurt binnen de islam alles volgens het devies van ‘inshallah’: als Allah het wil.

Zie ook hier de wereld wordt verdeeld in moslims en niet-moslims. In het ‘huis van islam’ en het ‘huis van oorlog’. Iedere niet-moslim is op zijn best een ziel die ‘gered’ moet worden door bekering. Maar als hij weigert: ter dood! Doet dit niet denken aan de manier waarop de moordlustige communistendictaturen de mensheid indeelden in ‘proletariërs’ (goed) en ‘bourgeoisie’ (slecht)?

De islam gaat nog verder in dergelijke collectivistische neigingen. De islam is het totalitarisme in volwassen vorm. De expliciete missie van de islam is om de hele wereld op te nemen in het ‘huis van islam’, en ieder mens in de ‘ummah’. Dat is de bedoeling van de wereldwijde jihad. De volledige onderwerping van de wereld. Kerk en staat en mensheid en de wil van Allah moeten één en ondeelbaar zijn. Het individu moet letterlijk verdwijnen, en enkel voortbestaan als onderdeel van het grote geheel.

Iedere collectivistische cultuur – iedere cultuur die niet erkent dat ieder individu uniek is en in vrijheid moet kunnen leven – zal uiteindelijk alleen maar kunnen leiden tot onderdrukking, vernedering, dood en verderf. De islam is de meest collectivistische, totalitaire en anti-individuele cultuur in de geschiedenis van de mensheid.

Kijk goed naar de Islamitische Staat. Dat is geen ‘uitwas’ van de islam. Het is de islam in pure vorm. Het is de logische en onvermijdelijke eindconclusie van de doodsideologie. Het bestaan van deze giftige ideologie heeft voor talloze mensen – voor talloze moslims! – vreselijke gevolgen.

En nu komt het. Talloze moslims, die dragers zijn van deze ideologie maar haar niet persóónlijk tot haar vreselijke eindconclusie leiden, hebben te leiden onder hun eigen ideologie! Dus wat doen die moslims? Zij vluchten weg. En waarvoor vluchten zij? Voor de gevolgen van de ideologie die zij zelf aanhangen! De cultuur waarvan zij zelf óók dragers zijn!

Zij zien zelf dit oorzakelijke verband niet. Dat kunnen we hen wellicht niet eens kwalijk nemen. Maar het feit is wel dat zij diezelfde cultuur met zich mee dragen naar hun ‘nieuwe thuis’, waar hetzelfde vernietigende proces zich opnieuw zal voordoen…

En zij vluchten niet naar een direct buurland, waar géén oorlog heerst. Neen. Zij reizen zodra zij kunnen dóór, naar Noordwest-Europa. Daar is meer welvaart, dus daar willen zij zich vestigen. Hordes van miljoenen! En kunnen wij hen dit dan kwalijk nemen? Neen. Wat zij doen is heel natuurlijk. Maar dat betekent nog niet dat wij het moeten toestaan. Want zij dragen de ideologie van de dood met zich mee, en een dergelijke collectivistische geweldscultuur is als een besmettelijke ziekte. Iedere drager van die ziekte is een potentiële verspreider van dood en verderf. Zelfs als hij vlucht voor diezelfde ellende!

Wij kunnen – en moeten! – een islamitische vluchteling vergelijken met een arme ziel die is besmet met een dodelijke infectieziekte als ebola (en dit waarschijnlijk niet eens begrijpt) en probeert om de besmettingshaard te ontvluchten. Heel begrijpelijk, maar tegen ebola voerden we direct quarantaine in. Zo’n geïnfecteerd persoon binnenlaten zou hier óók levens kosten. Dat betekent niet dat wij de persoon in kwestie inherent kwaadaardig vinden. Het betekent dat wij beseffen dat hij, bewust of niet, een wandelende tijdbom is. En dat wij hem daarom niet kunnen toelaten in onze samenleving.

We moeten mensen die besmet zijn met de islam weren uit de Westerse wereld, om dezelfde reden dat we de dragers van besmettelijke en dodelijke ziekten moeten weren. We kunnen ze wellicht helpen door ze op te vangen in hun eigen regio. Maar iedereen die is besmet met de giftige ideologie der islam moet eenvoudigweg verdwijnen uit het Westen.

Geen nieuwe islamdragers erin. Alle aanwezige islamdragers eruit.

Dat is noodzakelijk voor ons eigen voortbestaan.

Reacties

Reacties

Exit mobile version