Soros

De naam van de multimiljardair en filantroop komt op mijn blog met enige regelmaat voorbij, in de hoedanigheid van ‘kwade genius‘. Wellicht doe ik hem daarmee tekort, en is hij slechts de ‘goedgelovige oude baas‘ die op sleeptouw is genomen door zijn eigen wanen, en cynische lieden die zijn geld en macht goed konden gebruiken voor het verwezenlijken van hun eigen ambities. Hoe het ook zij, er zitten een paar steekjes los.

Het artikel van zijn hand waar ik hier op reageer, vindt u HIER.

Dat traditionele democratieën dreigen te bezwijken, omdat de gekozen vertegenwoordigers het volk niet konden geven wat zij hen hadden beloofd, zoals Soros stelt, dat ben ik met hem eens. De vraag is echter welke rol Soros, als een van de meest invloedrijke, niet-gekozen, mondiaal actieve lobbyisten en speculanten daarin heeft gespeeld. Het artikel gaat over hem in die rol, waarbij hij kennelijk de behoefte voelt zich te verdedigen door zijn achtergrond en ontwikkeling te schetsen, voorzover de mensen die hem volgen dat nog niet wisten. Hij bedoelde het goed. Daar komt het op neer.

Zoals ik hier steeds benadruk, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de ‘R2P‘-verdwaasden, de ‘Wolkenwietjes‘, de ‘dromers‘, de grote groepen mensen die de onzin geloofden over de mens die ‘goed‘ ter wereld komt, als ‘onbeschreven blad‘ (tabula rasa), en ‘verpest‘ wordt door zijn of haar opvoeding en omgeving, en de cynische pooiers die hen misbruiken. Decennia lang het post-Christelijke, ‘flower-power‘ dogma in de ‘kerk‘ van de ‘menswetenschappen‘, dat ‘tabula rasa‘ idee. En een gruwelijke dwaling, die ons nog duur kan komen te staan. En daarnaast de cynische types die deze groepen prostitueren om er zelf beter van te worden, en over lijken gaan.

Zijn persoonlijke ervaringen, en Karl Popper die hij aanhaalt als inspiratie, laat ik voor wat het is. Hij geeft aan dat hij altijd een groot voorstander was van de EU, die in zijn beleving blijkbaar een ‘Grote Commune‘ moet zijn. Dat er van de ‘communes‘ die in de jaren zeventig overal als paddestoelen uit de grond schoten niks meer over is, en sommigen spectaculair ontspoorden in bloedige slachtpartijen, maakte dat het kwartje bij mij vijftig jaar geleden al viel dat dat een dwaalspoor was. En na wat leesvoer te hebben verslonden, en de nodige introspectie, was het mij duidelijk dat het een ‘ontwerpfout‘ was. Iets wat anderen eeuwen geleden al hadden vastgesteld, maar ‘zelfoverschatting‘ is een menselijke eigenschap waarvoor overvloedig bewijs is geleverd door de meer integere delen van diezelfde ‘menswetenschappen‘. En het is dus zaak mensen ‘bij de les‘ te houden.

Op mijn blog heb ik al verschillende keren geschreven over de ‘Grondwet-als-dictator‘. En uitgeweid over de visionairen die in de Verenigde Staten het volk die ‘Grondwet‘, en bijbehorende ‘Bill of Rights‘ gaven. Die ‘Founding Fathers‘ waren bijna allemaal ‘Vrijmetselaars‘, en ieder langs eigen weg geïnspireerd door liberale/libertaire principes uit die tijd. ‘Vrijmetselaars-loges‘ waren in die tijd ook al verdacht, net als tegenwoordig, omdat ze gezien werden als brandhaarden van verzet tegen de ‘legitieme machthebbers‘ en ‘Godslasteraars‘. In die kringen wemelde het van de intellectuelen, waaronder de grootste namen die tot op de dag van vandaag door de wetenschap worden geëerd. De beslotenheid van die ‘herenclub‘ was een ‘veiligheidsvoorziening‘. En inspiratie voor ‘complot-denkers‘ van uiteenlopende pluimage.

Daarmee breek ik geen lans voor ‘geheime genootschappen‘, want het zal duidelijk zijn dat degenen die ‘samenspannen‘ ook minder nobele bedoelingen kunnen hebben dan de ‘Founding Fathers‘, en er zijn ook ruim voldoende ‘Vrijmetselaars‘ waar de geschiedenis terecht minder goed over oordeelt. Het gaat mij erom, dat het altijd al een illusie was dat ‘democratie‘ was gestoeld op de premisse dat de mens ‘van nature goed‘ is, en een ‘dictatuur-van-de-meerderheid‘ daarmee een zegen zou zijn. Wat omgekeerd echter weer niet betekent dat een populaire politicus dus een bedreiging is voor vrede en veiligheid. En daar gaat Soros, en met hem de ‘R2P‘-kudde die hij bijeen heeft gedreven, vreselijk de fout in! En dat kost ons nu de kop.

Zijn eigen analyse over de oorzaken van de erosie die de EU vermoedelijk de kop gaat kosten, verwijst naar de ‘Duitse eenwording‘, die gruwelijk veel geld kostte. In die zin dat ‘West-Duitsers‘ een flinke veer moesten laten om ‘Oost-Duitsland‘ in te kunnen lijven. Wat vervolgens de bereidheid van de ‘West-Duitsers‘, dus Duitsland als geheel, om de lasten van ‘Europa‘ te dragen toen de ‘kredietcrisis‘ toesloeg, sterk deed afnemen. Waardoor de ‘rijke‘ landen zich begonnen te gedragen als ‘Scrooge‘ in het verhaal van Dickens, en de ‘arme‘ landen in Europa het vel over de oren trokken.

Dat is iets te kort door de bocht, George! Ten eerste was Europa in korte tijd stevig gegroeid, met allemaal ‘Oost-Duitslanden‘, minus het potentieel, en mét taalkundige en culturele barrières, door de toevoeging van een ‘wolk‘ voormalige ‘Oost-Europese satellieten‘ van de inmiddels overleden Sovjet-Unie. Dus iedereen in de oorspronkelijke EU lag krom om de droom van Soros, en zijn volgelingen, te bekostigen. Met inbegrip van de zuidelijke EU-landen. Dat leidde al tot aanzienlijke stress, maar het begon écht pijn te doen toen de ‘kredietcrisis‘ toesloeg, en ‘Europa‘ ineens een hele serie banken moest redden, die volkomen onverantwoorde bedragen hadden uitgeleend. En die kosten werden vervolgens op de ‘schuldenaren‘ afgewenteld, door politici van de ‘rijke‘ EU-landen die met een ‘eigen volk eerst‘ mentaliteit het onderste uit de kan wilden hebben. Maar eigenlijk hadden ze die foute banken te grazen moeten nemen. Dát is ‘marktwerking‘.

Rente is de premie die je betaalt voor het geval je niet meer kunt betalen, en de bank die lening af moet boeken. Pech voor de bank. Rente is niet bedoeld om de exorbitante bonussen van bankiers mee te betalen, waarna het geld op is als schuldenaren in gebreke blijven. Maar dat zijn je vrienden, hè George? Dus wentel je het maar af op een gebrek aan solidariteit van mensen die er niks mee te maken hadden, maar ineens wel met de rekening bleven zitten. Beetje zoals jij af en toe complete landen ‘sloopt‘ door tegen de munt te speculeren, waarna de burgers van die landen ‘poep‘ mogen eten, en jij met je geld je ‘pet-regime-change-projects‘ organiseert tegen volksvertegenwoordigers die je niet mag.

Daardoor was het ‘westen‘ sinds het begin van deze eeuw verwikkeld in een aantal oorlogen en initiatieven die ervoor moesten zorgen dat nóg meer probleemlanden aanspraak maakten op een plek onder de EU-paraplu.Terwijl onze ‘olieboer‘, Rusland, onder nieuw management, steeds beter ingespeeld raakte op wat ‘de markt‘ aan mogelijkheden bood. En inmiddels, dankzij de ‘sancties‘, flink op weg is om de economie te ‘diversificeren‘. Wat mij bij de blinde haat van Soros jegens Poetin brengt.

Gevlucht voor de Sovjets, wat hem ernstig traumatiseerde, is hij blijkbaar niet bij machte om zuiver rationeel te kijken naar een Russische president die zijn loopbaan begon als medewerker van de KGB. Maar dat is het niet alleen. Poetin deelt de dromen van Soros, over een wereld die is ingericht als één ‘Grote Familie‘ niet, en ziet dat, net als ondergetekende, uitmonden in het soort horror waar we in de ‘Flower Power’-tijd getuige van waren bij de ‘Manson Family. Met moordlustige Salafisten, en rechts-extremisten, die een groep betoverde volgelingen uit het ‘R2P‘-gilde de ene na de andere slachtpartij aan laten richten. De bewijzen voor het gelijk van Poetin stapelen zich voor onze neus op, maar Soros ziet het niet.

Wat ‘op papier‘ zo aardig leek, toen Popper het bedacht, en Soros het extrapoleerde naar een geheel eigen visie op een ‘mondiale gemeenschap‘, die in vrede en harmonie zou leven, dankzij zijn filantropische bijdragen, blijkt in de praktijk niet te werken. Maar wat doen mensen dan? Dan geven ze gas! En dat is het probleem van George, blijkbaar. Met zijn geld hielp hij lieden in het zadel die van Charles Manson een pathetische ‘loser‘ maakten, omdat Charles domweg te klein dacht.

George, man, doe je ogen open, voor je ze voor de laatste keer sluit. Doe ons dit niet aan! Ontbind je lijpe familie voor het eindigt in een orgie van bloed en mensenoffers!

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.