28 januari 2022

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Volksvijand nr1: George Soros de man achter de vluchtelingen en de EU

soros

George Soros werd geboren als György Schwartz in Boedapest op 12 augustus 1930 en is van Joods-Hongaarse afkomst. Hij wijzigde zijn naam in Soros en keerde zich vervolgens volledig tegen zijn afkomst.

Toen Hitlers trawant Adolf Eichmann in 1944 in Hongarije arriveerde, om te zien of het confisceren van Joodse bezittingen wel volgens planning verliep, was de on-Jood Soros Eichmans reismetgezel. In een Tv-interview noemde hij ‘1944’ het beste jaar van zijn leven, want toen zijn “70% van Soros’ Hongaarse landgenoten, om en nabij een half miljoen door Hitler uitgeroeid.

Hij toonde geen enkel medeleven met al deze slachtoffers. Hij verafschuwt zijn Joodse afkomst en is er trots op anti-God, anti-Joods, anti-Amerikaans, anti-familie en anti-Israël te zijn. De man is werkelijkheid een Chazaar. Chazaren noemen zich Joden maar zijn geen echte Hebreeërs, nazaten van Juda. Hij hielp de Nazi’s zelfs bij de in beslagname van de bezittingen van de Joden, en gaf dit ruiterlijk toe in het tv-programma ‘Sixty Minutes’ met Steve Kroft.

soros

Soros genoot

Kroft vroeg hem uit te leggen met wat hij bedoelde met “het beste jaar” Kroft: “Ik begrijp dat dit iets te maken heeft met het in beslag nemen van de bezittingen van uw Joodse landgenoten, vrienden en buren en het wegvoeren van deze mensen.” Soros antwoordde ervan genoten te hebben en zich daar niet schuldig bij te voelen.

George Soros, multimiljardair en megacrimineel. Hij verafschuwt zijn Joodse afkomst.

Na de inval door de Sovjetrussen in 1946 week Soros uit naar Groot-Brittannië waar hij in 1952 afstudeerde aan de London School of Economics. Op deze school viel hij onder leiding van Karl Popper, een Hongaarse professor. Popper was nog steeds Soros’ mentor tot hij stierf in 1994.

Sinds de Tweede Wereldoorlog, hebben de meeste Westerse democratieën Popper’s advies sociale manipulatie stuk voor stuk gevolgd. In navolging van Popper wil Soros strijden tegen ideologieën en politieke systemen die zich afsluiten voor rationele kritiek, de vijanden van de ‘open society’. In 1956 vestigde Soros zich in New York City in de Verenigde Staten, waar hij ging werken op Wall Street als beleggingsanalist en arbitragehandelaar.

Vanaf dat moment begon hij met het vergaren van zijn fortuin. Hij spealiseerde zich in hedge funds en verwierf een enorm vermogen met beursspeculaties in vreemde valuta en wist daardoor zijn fortuin bijzonder snel uit te breiden. Men schat zijn vermogen thans op zo’n 22 miljard dollar. De man staat te boek als absoluut meedogenloos, amoreel, en bijzonder slim in zaken doen. Reeds in de tachtiger jaren was hij op weg om een van de machtigste mannen op aarde te worden.

SorosBritse pond

Vanaf 1967 leidde hij offshore funds voor Arnhold & S. Bleichroeder, na 1973 beheerde hij eigen fondsen. Bekend is zijn Quantum Fund, formeel gevestigd op Curaçao. Soros kwam in het nieuws toen hij in 1992 op ongekende schaal speculeerde tegen het overgewaardeerde Britse pond. Op Zwarte Woensdag (16 september 1992) werd de Engelse regering gedwongen de munt te devalueren, Soros maakte meer dan 1 miljard dollar winst op de affaire.

Nadat hij zijn eerste miljard had verdiend richtte hij over de hele wereld een spoor van financiële verwoestingen aan, onder andere in Groot Brittannië, Rusland, Maleisië, (voormalig) Joegoslavië, Japan, Indonesië, Georgië, Oekraïne en Birma (Myanmar). Ook verwoeste hij in 1997 praktisch de gehele economie van Thailand en Maleisië . Ten tijde van de Aziëcrisis van 1997 werd hij persoonlijk door de Maleisische premier Mohammed Mahathir voor de problemen in de regio verantwoordelijk gesteld.

NWO psychopaten

Mahathir noemde hem “een schurk, en een imbeciel.” De Thaise activist Weng Tojirakarn zei, “Wij zien George Soros als een kind van Dracula. Hij drinkt het bloed van het volk.” Met de vele miljarden die Soros verdiende heeft hij onder andere abortus gepromoot, het atheïsme, de legalisering van drugs, euthanasie, het feminisme, globalisering, het homohuwelijk en andere radicale experimenten. Het grote probleem dat spychopaten als George Soros hun werk kunnen doen is, dat ze medestanders krijgen die hun leugens als waarheid accepteren. Het blijkt dat wanneer NWO-spychopaten liegen, stelen, manipuleren, of zich met andere smeerlapperij bezig houden, ze ongestoord hun gang kunnen gaan.

SorosBoete in Frankrijk

In 2005 werd hij in Frankrijk veroordeeld tot een boete van 2,8 miljoen dollar wegens handel met voorkennis in aandelen van de bank Société Générale. In november 2008 moesten Soros en enkele andere hedgefund-managers verschijnen voor het Amerikaanse Congres om vragen te beantwoorden over hun rol in de kredietcrisis. Soros gaf toe dat hedgefunds mede verantwoordelijk waren voor de bubble in de financiële markten.

Maar instanties als de Federal Reserve en regulators lieten het gebeuren, aldus Soros. Hij pleitte voor meer regulering. Het ongebreidelde vrijemarkt-kapitalisme ligt aan de wortels van de crisis, meent Soros.

Wat velen niet weten is dat hij één van de grootste financiers van Barack Obama’s verkiezingscampagne is hij een vaak geziene gast is in het Witte Huis.

Barack Hussein Obama, trekpop van George Soros

Hoewel Soros zich eerder niet wilde mengen in de Amerikaanse politiek heeft hij eerst in 2004 de presidentskandidatuur van Scull&Bones man John Kerry gesteund en in 2008 die van Barack Hussein Obama.

Hij betaalde Obama’s opleidingen en zijn mysterieuze bezoek aan Pakistan, en promote hem in Illinois, en toen in de nationale politiek. Soros had een plooibare man nodig die volledig naar zijn pijpen danste. Iemand die normaal gesproken de functie van president niet kan vervullen, maar in de Verenigde Staten is van alles mogelijk. Het heeft alles te maken met zijn formidabele opkomst naar de top van de wereldmacht. Zijn ambitie is Amerika volledig te vernietigen en daar is zijn puppet Obama thans volop mee bezig.

International Crisis Group

George Soros is bestuurslid van de International Crisis Group. Deze groep ijvert voor het normaliseren van de betrekkingen met de extremistische Moslim Broederschap. De Egyptische tak van deze Moslim Broederschap heeft als officieel doel de verspreiding van de islamitische Sharia wetgeving over de hele wereld. Soros’ Open Society Institute steunt overal oppositiegroeperingen die betrokken zijn bij chaos. Ook streeft deze groep naar het geleidelijk opheffen van de soevereiniteit van landen ten gunste van een wereldregering. Hij zegt een bloedhekel aan Israël te hebben en streeft hij naar de verdwijning van de Joodse staat.

Global warming

Hij is ook de man achter de Global Warming Hoax, de Klimaat zwendel. Voor iedere 10 miljoen dollar die de fantast Al Gore aan deze zwendel heeft verdiend, maakte Soros een miljard. De eco-nazi’s van onder meer Greenpeace en andere milieubewegingen zijn één van de belangrijkste instrumenten in Soros’ klauwen. Ook heeft hij de mond vol over “de oprichting van een Nieuwe Wereld Orde“, en depopulatie van de wereldbevolking. Al jaren geleden liet Soros zijn intense haat voor Amerika blijken en bezwoer hij er alles aan te zullen doen om het land ten onder te brengen, ten gunste van de Nieuwe Wereld Orde.

Hij zegt dat het hebben van de dollar als wereld reservemunt niet in het nationale belang is van de Verenigde Staten en dat een overgang naar een wereldwijde munt “een gezonde, pijnlijke, aanpassing” is wat de Verenigde Staten gewoon moet verdragen voor het grotere goed van de wereldeconomie. Soros en zijn organisaties hebben een belangrijke rol gespeeld in tal van “revoluties” rond de wereld in de afgelopen tientallen jaren. Hij wil een Big Brother achtige wereld regering, en wil als Global Warming fanaat een strenge controle op de bevolking en de radicale groene agenda. Het zou een wereld moeten zijn waar de staat alles strak regelt wat de mens wel en niet mag doen voor het grotere belang van het milieu en van de samenleving als geheel.

Bericht gaat hieronder verder... OPROEP AAN U BESTE BEZOEKER.

Beste bezoeker, om door te kunnen gaan met ongecensureerd onafhankelijk nieuws en blogs hebben we u donatie nodig. Wie help ons? Hartelijk dank!.

Ons IBAN is:

OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX


SorosOekraiëne

De man is niets anders dan een parasiet die wereldwijd zijn invloed laat gelden waaronder de huidige crisis situatie in de Oekraïne. Soros is o.a. in de Oekraïne een tegenspeler van Rusland. Dankzij het Russische hacker collectief CyberBerkut zijn er documenten boven water gekomen die ondubbelzinnig aantonen dat George Soros mede verantwoordelijk is voor de crisis in de Oekraïne.

De documenten bestaan uit uitgebreide e-mails tussen Soros en de Oekraïense president Poroshenko. In die documenten presenteert Soros een korte- en middellangetermijnstrategie voor Oekraïne en zegt dat hij er alle vertrouwen in heeft dat Amerika Oekraïne zal voorzien van dodelijke wapens van hetzelfde kaliber om de tegenstander te lijf te gaan. CyberBerkut is erin geslaagd om de presidentiële website van Poroshenko te hacken en heeft de document in de vorm van pdf bestanden op deze locatie online gezet.

EU

De drie belangrijkse e-mails staan eveneens onderaan dit artikel. Uit de documenten blijkt dat Soros het standpunt van Barack Hussein Obama voor wat betreft Oekraïne ondersteunt, maar van mening is dat Amerika nog veel meer moet doen. Wat duidelijk is, is dat Soros president Poroshenko “aanstuurt” en dat hij door middel van geld en wapens de Russische president Poetin zoveel mogelijk wil dwarsbomen.

Soros heeft meerdere malen geëist dat de EU massaal belastinggeld in de Oekraïne zou moeten pompen om de grenzen van Europa tegen Rusland te beschermen. Soros bezit Oekraïense staatsleningen en wil het officiële bankroet van het land proberen te voorkomen.

Landen omver werpen

Een politicus in dit land waarschuwde in 2011 al dat George Soros bezig was met een plan om de regering in het land omver te werpen. In een interview op RT News in april 2011 vertelde Aleksandr Yefremov, parlementair voorzitter van de Partij van de Regio’s in de Oekraïne dat hij beschikte over informatie dat George Soros gelden ter beschikking had gesteld om de regering in de Oekraïne omver te werpen. Of zoals hij toen zei, “George Soros heeft een “Lybië scenario” voorbereid voor de Oekraïne.

Het instrument dat Soros gebruikt om overheden in de Russische invloedssfeer te destabiliseren heet Open Society Foundations (OSF). Het destabiliseren en omverwerpen van overheden is nu grotendeels overgenomen door Soros en nog een aantal Amerikaanse organisaties zoals de National Endowment for Democracy. Het zal niet stoppen bij de Oekraïne. George Soros speelt handig in op de menselijke emoties en stuurt de mensen naar “oplossingen” die altijd weer uitkomen op een overkoepelend controlerend wereldorgaan.

Rusland gooit Soros het land uit.

Soros blijkt verantwoordelijk voor het ruïneren van de economie in Rusland in het begin van de jaren negentig. Uit gelekte documenten blijkt duidelijk dat de strategie van Soros is om al die activiteiten en mensen te ondersteunen die zich bezighouden met het destabiliseren van Rusland. Zo staat letterlijk in één van de stukken het volgende: “We zijn geneigd ons bezig te houden met activiteiten en acteurs die de Russische weerstand tegen de bewegingen die zich sterk maken voor traditionele waarden, begrijpen en tegenwerken”. Wat hij wil is: De volledige onderwerping en vernietiging van Rusland. In dat kader wordt ook duidelijk waarom Soros in februari 2015 schreef dat Poetin een grotere bedreiging vormt voor het voortbestaan van Europa dan ISIS.

De Russische procureur-generaal heeft de organisaties van George Soros ongewenst verklaard en het Russische staatsburgers verboden te werken voor deze organisaties. Rusland heeft de activiteiten van Soros verboden: volgens onderzoek door het Openbaar Ministerie bedreigen het Open Society Institute en de Open Society Institute Assistance Foundation organisaties, die de nationale veiligheid en de grondwet van Rusland. Werken bij de Soros-organisaties kan met geldboetes bestraft worden, in geval van herhaling dreigt zelfs gevangenisstraf, bericht de staatszender RT. De Soros-organisaties zijn sinds het midden van de jaren-90 actief in Rusland, werken echter sinds 2003 niet meer officieel.

George Soros met Bill Clinton in september 2015 in New York.Soort zoekt soort.

Zoals gezegd is Soros’ persoonlijke doel de vorming van een nieuwe wereldregering. Om dat doel een flinke zet in de rug te geven is hij bezig met het creëren van wereldwijde chaos te beginnen door Europa in een puinhoop te veranderen d.m.v. miljoenen ‘vluchtelingen’ om zo de nationale identiteit van de Europese bevolking op te heffen.

Ook in de Nederlandse politiek

En daar krijgt hij de volle steun voor uit Brussel, Berlijn, en helaas ook Den Haag, want al in 2010 nam de Tweede Kamer een motie van GroenLinks, D66, de PvdA en de SP aan waarin nadrukkelijk werd gesteld dat de islamisering van Nederland niet moet worden tegengegaan. Uit de gehackte en door DC Leaks gepubliceerde bestanden van de stichting van George Soros, de zogenaamde Open Society organisaties, blijkt onder andere dat hij al het mogelijke in het werk stelt om organisaties die zich bezighouden met het promoten van immigratie in Europa en het bestrijden van mensen die daar kritiek op durven te leveren, financieel te steunen, ook in Nederland.

Uit gelekte documenten komt naar voren dat Soros in totaal 700.000 euro beschikbaar heeft gesteld om de publieke opinie in Nederland ten aanzien van het associatieverdrag met Oekraine te manipuleren.” De Sorosleaks onthullen hoe de miljardair met geld strooide om de ‘Ja’ campagne van het Oekraïne referendum in Nederland te ondersteunen, de berichtgeving over de staatsgreep te manipuleren en om Rusland in een kwaad daglicht te stellen.

Way to Europe

Ook financiert Soros een organisatie die W2EU heet, een afkorting voor Way To Europe. Zij helpen allerlei vluchtelingen met het plannen van hun reis richting Europa. Zo heeft de Sky nieuwsorganisatie op het Griekse eiland Lesbos een soort handleiding voor vluchtelingen aangetroffen onder de asielzoekers. In die handleiding staat precies beschreven waar vluchtelingen terecht kunnen in de Europese landen en welke instanties ze moeten hebben.

Zo staan er onder andere telefoonnummers en adressen in van organisaties waar ze terecht kunnen voor allerlei voorzieningen. De Hongaarse premier Viktor Orban heeft in een toespraak de Europese leiders verraders genoemd, omdat ze met de onbeperkte instroom van migranten hun eigen volken en landen proberen weg te vagen.

Soros antwoord op Orban was veelzeggend: ‘(Orbans) plan ziet de bescherming van de nationale grenzen als het doel en de vluchtelingen als een obstakel. Ons plan ziet de bescherming van de vluchtelingen als het doel en de nationale grenzen als het obstakel.

Poetin verbiedt Soros-organisaties in Rusland

George Soros, de “humanitaire” brandstichter van Europa.

Het Russische Openbaar Ministerie heeft het “Open Society Institute” en de daaraan verbonden organisaties van de geldmagnaat George Soros ongewenst verklaard.

Medewerking in Soros-organisaties is voor Russen in het vervolg strafbaar, omdat deze activiteiten – aldus Russische justitie – de grondwet van Rusland bedreigen. Talrijke analisten beschuldigen Soros ervan een uiterst actieve rol te hebben gespeeld bij de Maidan-putsch in de Oekraïne. Volgens het Russische Openbaar Ministerie bedreigen het “Open Society Institute” en het “Open Society Institute Assistance Foundation” de grondwet en de nationale veiligheid van Rusland.

Tot het verbod op de Soros-groepen behoren het sluiten van kantoren, het bevriezen van financiële middelen en het verbieden van het verspreiden van materiaal van de NGO. De feitelijke uitzetting van de Soros-organisaties uit Rusland is het gevolg van een wet, die de Russische Senaat in juli 2014 aannam. Op een “patriottische stop-lijst” staan sindsdien twaalf NGO´s vermeld die in Rusland als ongewenst gelden.

Zeven Amerikaanse NGO´s met een expliciete politieke opdracht, twee Oekraïense diaspora-groepen, twee Poolse NGO´s en een zelfbenoemde mensenrechtengroepering die op het schiereiland de Krim gevestigd is.

George Soros is een Illuminatie psychopaat en een multi-miljardaire atheïst. Hij wordt omschreven als een man met een volledig gebrek aan enige menselijkheid. Soros is tweemaal getrouwd en gescheiden, hij heeft vijf kinderen.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.


SDB Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres