Georganiseerde massificatie: Misschien dat er één journalist zich geroepen voelt? Eentje maar?

Guinee is één van de armste landen ter wereld, maar ondanks de armoede, ondanks de bevolkingsgroei en ondanks de slechte vooruitzichten in Guinee om een fatsoenlijk leven te leiden, kent het land geen emigrerende gelukszoekers. Hoe kan dat?

Guinee is één van de armste landen ter wereld. Gerangschikt op plaats 175 van de 189, is het één van de minst ontwikkelde landen in de Human Development Index. 47% van de 12,4 miljoen leeft onder de armoedegrens van $ 2 per dag, er is geen significante industrie, geen noemenswaardige arbeidsmarkt, de in het land gegenereerde rijkdom plaatst Guinee in termen van koopkracht (gecorrigeerd!) op plaats 140 van de 230 in het World Factbook. De bevolking van Guinee groeit met 2,6% per jaar. Dit plaatst Guinee op de 15e plaats tussen de snelstgroeiende landen. Al deze factoren verhogen de druk op de lokale economie in Guinee.

Ondanks de armoede, ondanks de bevolkingsgroei en ondanks de slechte vooruitzichten in Guinee om een fatsoenlijk leven te leiden, heeft het land een netto migratie van…. 0.
Waarom is er geen massa-emigratie in Guinee?

Waarom emigreren de Fulbe, Madinka en Susu niet naar landen die hun een hogere levensstandaard beloven? Waarom gaan de weinigen die hun geluk in andere landen zoeken meestal niet verder dan de buurlanden Sierra Leone of Ivoorkust, Senegal of Liberia?

Denkt u even na over het antwoord. Ondertussen gaan we verder met ons artikel en wijzen we er alvast op dat we de afgelopen jaren gewend zijn geraakt aan een fenomeen dat uit het niets lijkt op te duiken.

We noemen het: georganiseerde massificatie.

Het gaat om zulke uiteenlopende fenomenen als de terroristische organisatie Islamitische Staat, die plotseling rondrijdt met nieuwe Toyota pick-ups (hoe zouden ze dáár aan komen), goed bewapend, goed uitgerust, goed opgeleid maar geen hersens, die voornamelijk van Arabische landen in de afgrond heeft geduwd.

Het gaat om massamigratie. Plotseling lijken honderdduizenden, miljoenen mensen onafhankelijk van elkaar te beslissen dat ze naar Europa moeten migreren, een idee dat we nog niet hebben gehoord in Zaatari, een vluchtelingenkamp in Jordanië.

vluchtelingen

Echter, de georganiseerde massale migratie onder “vluchtelingen” lijkt een algemeen verspreid fenomeen te zijn, zoals we momenteel ook kunnen zien bij het konvooi van “vluchtelingen” dat enorm effectief op weg is van Honduras naar de Verenigde Staten. Nogmaals, de bewoners van de sloppenwijken van Tegucigalpa lijken zich er tegelijkertijd van te hebben overtuigd dat ze hun geluk in de VS moeten zoeken, ze hebben allemaal tegelijk hun koffers gepakt en ze zijn ook allemaal tegelijk hun voordeur achter zich dicht getrokken.

Een fenomeen als dit wordt meestal door sociologen geplaatst in de categorie collectief gedrag. James S. Coleman heeft collectief gedragsgedrag beschreven dat aan drie kenmerken voldoet: (1) een aantal personen voert dezelfde of vergelijkbare acties uit gedurende een bepaalde periode, (2) het gedrag is tijdelijk en verandert voortdurend, en (3) de acties zijn onderling afhankelijk, dat wil zeggen wat A doet beïnvloedt B, enzovoort.

Deze criteria zijn niet gemakkelijk te combineren, zodat collectief gedrag alleen in bepaalde situaties mogelijk is. Coleman zelf beschrijft vluchtende paniek (als de bioscoop in vuur en vlam staat), een run op de bank (een dreigend verlies voor spaarders), hebzucht (tulpengekte en bitcoins) en agressieve en expressieve menigten (een lynchpartij) als voorbeelden van collectief gedrag.

En dit is geen toeval, want collectief gedrag op de manier zoals beschreven door Coleman is een spontane gelijkheid van velen die een gemeenschappelijke trigger nodig hebben, een gedeelde angst voor de noodruftigen, een gemeenschappelijke ontsnapping aan een vuur of een gedeelde hoop op rijkdom. Al deze gelegenheden zijn van voorbijgaande aard, zoals alle emotionele drijfveren. Collectief gedrag is daarom een tijdelijke, meestal korte gebeurtenis die eindigt met bijvoorbeeld een faillissement van een bank, het lynchen van de vermeende dader of de succesvolle ontsnapping uit de brandende bioscoop.

Het is duidelijk dat de migratiestromen die via de Middellandse Zee sinds 2014 “normaal” geworden zijn , of de migratiecaravan die momenteel in de richting van de VS voortdendert, niet in de categorie collectief gedrag passen, omdat beide permanent zijn, grotendeels onafhankelijk van de interactie tussen migranten. Er is derhalve een constante aanvoer van middelen nodig, geld om de doorgang naar Italië, Spanje of andere europese landen te financieren, geld om het voedsel te financieren voor dagelijks onderhoud, geld om overnachtingsaccommodatie en mensensmokkelaars te financieren, de NGO-pendelboten, en nog veel meer.

De migratiestromen die we momenteel ervaren zijn daarom niet collectief en spontaan, maar het is een georganiseerde massificatie.

Om vluchtelingen uit Jordanië op weg naar de EU te krijgen is kennis, informatie, geld, planning en nog veel meer nodig. Iemand moet de routes plannen die informatie verschaffen aan smokkelaars, hen aanwijzingen geven die relevant zijn wanneer ze in de EU aan land komen (bijvoorbeeld hun paspoort weggooien en zichzelf jonger voor doen dan ze zijn). Iemand moet de route van Honduras naar de VS plannen, de mars ter plaatse organiseren, de politie en milities omkopen, die anders allesbehalve overmoedig zijn in Midden-Amerikaanse landen, de media informeren, enz. enz…

De georganiseerde massificatie moet haast met militaire precisie zijn gepland. De migrantenstromen die we momenteel zien, zijn geplande volksverhuizingen die al lang zijn voorbereid. Maar wie zit erachter?

Hedendaagse journalisten, die zich zo in hun rol van een vermeende filantroop inleven dat ze gemakkelijk te hersenspoelen zijn? Geen veronderstelling lijkt vreemd in het licht van dergelijke plotselinge massale migraties. De redacteuren van de mainstream media krijgen te horen dat de massa’s op de vlucht zijn voor oorlog en het komt niet in hun hoofden op om zich af te vragen waarom die mensen dóórgaan met hun vlucht die al in Jordanië was geëindigd.

Er wordt hen verteld dat de menigte “vluchtelingen” een getuigenis is van de verschrikkelijke omstandigheden in hun verlaten woonplaats en ze doen zich tegoed aan overdreven medeleven en vragen zich niet af hoe het kan zijn dat honderdduizenden mensen tegelijkertijd hetzelfde idee hebben en het omzetten in dezelfde daad – in dezelfde ontsnappingsrichting, om hetzelfde doel te bereiken.
Of waarom er migranten uit landen waar geen enkele dreiging heerst, óók deze kant op komen…..

Zulke overeenkomsten in de acties van veel verschillende mensen vereisen een strikte organisatie. Het zijn twee heel verschillende zaken, maar net zoals Hitler zijn massale bijeenkomsten in Neurenberg moest laten organiseren, choreograferen en opvoeren, zo moeten ook de massale trektochten van de vluchtelingen zijn gepland en georganiseerd.

Komen we weer op de vraag wie hier achter zit.

De meeste journalisten denken hier niet over na. Het zijn “gutmenschen” en stellen geen vragen die iemand mogelijk kritisch vindt. Dergelijke vragen worden alleen gesteld door mensen die op sociale media actief zijn, die blogs maken of schrijven voor alternatieve media, bijvoorbeeld Raheem Kassam. Kassam, aan wie de Brexit-beweging veel te danken heeft, heeft het heel goed uitgewerkt voor de website Daily Caller, en heeft zijn mening gegeven wie de Hondurese vluchtelingentrein naar de Verenigde Staten heeft georganiseerd.

Hij toont aan dat organisaties zoals Pueblos Sin Frontera en Casa de los Amigos Quaker, die in het verleden vluchtelingenstromen naar de VS hebben georganiseerd, ook verantwoordelijk zijn voor de huidige “caravan”, waarbij hij tevens hun connecties met de Amerikaanse Democratische Partij en sponsoren daarvan heeft aangetoond. Hij heeft de sporen kunnen volgen naar uiterst linkse kringen die zich tot doel hebben gesteld alle grenzen te verwijderen.

“As the world found out after Europe’s migrant crisis peak in 2015”, schrijft Kassam aan het eind van zijn bijdrage, “those looking to import or traffic human beings across multiple borders often have vast ideological and financial interests at stake”. Met andere woorden, degenen die de stroom van “vluchtelingen” organiseren zijn degenen die, zodra ze hun einddoel hebben bereikt, veel geld verdienen aan die “vluchtelingen” en hen misbruiken voor hun ideologische doeleinden.

Wij hebben ook wel zo onze gedachten. Wat betreft de migranten richting Amerika: dat lijkt ons relatief eenvoudig, want er zijn in de VS over een paar weken verkiezingen en de tegenstanders van Trumps dreigen die te verliezen tenzij er een wonder gebeurt. Waarschijnlijk hopen tegenstanders van Trump op gewelddadige botsingen aan de grens, waardoor men Trump kan afschilderen als extremist of racist. De vraag is of de tocht te laat op gang is gekomen, want volgens onze informatie moet er nog steeds meer dan 2.000 km worden afgelegd, wat qua lopen zo’n 40 dagen zou inhouden.

Maar ze komen in ieder geval wel op tijd aan voor het wereldwijde migratiepact van de VN, dat in december zal worden ondertekend (geratificeerd). Misschien wil men dan de druk opvoeren op de Verenigde Staten, omdat Trump het verdrag weigert te ondertekenen – in tegenstelling tot onze eigen regering, die daarmee ons land de definitieve genadeslag zal bezorgen.

Al met al is het – zoals we vaker hebben gezegd – een plan van de globalisten die in dit geval deze “vluchtelingen” misbruiken omdat het hen goed en zij weer dichter bij de door hun gestelde doelen komen.

Maar voor de zekerheid roepen we een journalist op die de stroom van migranten naar de EU gaat onderzoeken om uit te vinden welke lokale organisaties in vluchtelingenkampen, bijvoorbeeld in Jordanië, migranten hebben aangeworven om naar Europa te vluchten.

Misschien dat er één journalist zich geroepen voelt? Eentje maar?

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.