gele hesjes

Al een tijdje komen op TV bijna dagelijks de beelden voorbij van mensen in gele hesjes die in Frankrijk en daarna in België in de grote steden protesteren tegen, zoals telkens weer door de mainstream-media(MSM) wordt genoemd, de hoge brandstofprijzen. Het valt mij op dat constant wordt herhaald dat mensen boos zijn op prijsverhogingen aan de pomp, terwijl ik denk dat de protesten eigenlijk een uiting van onvrede zijn over het foute inkomensbeleid van de regering in Frankrijk en België. Men zoekt vaak een onderwerp om in de ring te gooien maar het gaat niet meer alleen om hogere brandstofprijzen, zoals inmiddels is gebleken.

Beleid EU

Het volk is moe geworden van het beleid van overheden die voornamelijk het beleid uitvoeren zoals dat door de EU met zijn EU-parlement (EP) wordt bedacht. Hierbij zijn de burgers van de aangesloten lidstaten niet meer in beeld. De EU deelt de lakens uit en president Macron van Frankrijk wil daar graag een grote rol in spelen. Als je groot denkt dan moet je ook groot inzetten en daar hangt een prijskaartje aan.

Betutteling speelt ook een rol

Veel burgers aan de onderkant van de samenleving hebben niks met de EU en zien eigenlijk alleen maar dat het overheidsbeleid op fiscaal en sociaal gebied rechtstreeks de portemonnee raakt van de  belastingbetaler uit de middenklasse. Men voelt zich gepakt door de eigen Franse en Belgische regering terwijl indirect het EP de echte boosdoener is. De EU neemt steeds meer beslissingen die buitenom de parlementen van de lidstaten lopen. Echter kosten veel maatregelen die in Brussel worden bedacht gewoon geld omdat het meestal gaat om wetten die uitgevoerd en ook nog eens gehandhaafd moeten worden. Dit is dus de bemoeizucht van een Europese Unie die zich boven de lidstaten verheven voelt en zo nodig hun wetten wil opleggen. De term ‘betutteling’ horen we steeds vaker in dit verband. Dat de bevolking gaat protesteren tegen de eigen regering is enigszins opmerkelijk, je zou je protesten in feite direct moeten richten aan het EP in Brussel. Maar burgers zijn nu eenmaal gewend aan korte lijntjes en richten zich tot hun eigen politici die zich wat dichter in de buurt bevinden.

Onderdrukt

Toch lijkt het er op, nu ook in ons polderlandje wat mensen wakker worden, dat de protesten een wat ander karakter krijgen. In Nederland gaan wat mensen de straat op die roepen dat juist de mensen uit de middenklasse moeite hebben de eindjes aan mekaar te knopen. Hier in ons polderlandje denkt men wat nuchterder door meer rechtstreeks het echte probleem te benoemen, namelijk de uitgeknepen middenklasse. Dat is nu precies de bottleneck.

In mijn columns heb ik er al vaker op gewezen dat juist de zo belangrijke middenklasse jaren achtereen is uitgemolken door veel fiscaal opgelegde en sociaal beperkende maatregelen. Met inkomens boven de 36.000 mille grijpt men naast diverse toeslagen en bij wat meer inkomen voelt men de hogere belastingdruk. Ook is men gedwongen een hoge huur te betalen doordat de huurwoningen beneden 710 euro niet zijn bedoeld voor de ‘onderdrukten’ uit de middenklasse. Ik gebruik bewust de term “onderdrukt” omdat dit exact het gevoel is bij veel mensen met inkomens tussen de 36 en 50.000 die overal de hoofdprijs voor betalen. Ook een koopwoning is bijna onbetaalbaar. Door de lage hypotheekrentes zijn juist de prijzen als een pijl omhoog geschoten.

Extraatjes zijn direct weg

Heb je ooit een positie verworven in de samenleving met een redelijk inkomen maar wordt je nu door het inkomensbeleid van de (centrale) overheid, zeg maar de EU, naar onderen gedrukt. Het bruto inkomen lijkt dan nog wat maar onder de streep houdt men te weinig over. Het grote gevaar, wat nu zijn uitwerking laat zien, is dat veel middenklassers de economie niet meer ondersteunen. Daarvoor geven ze te weinig uit. Alleen nu met Sint en Kerst wordt de 13e maand in de strijd gegooid. Toch nog record verkopen in de winkels en online. Dan draait de economie toch goed? Zo roepen onze beleidmakers. Men vergeet daarbij dat juist dat extraatje het enige is wat de middenklassers nog kan plezieren want dat extraatje op de bank zetten heeft geen zin meer.

Kunstmatige economie

Je ontvangt geen rente en door inflatie en bankkosten droogt je appeltje voor de dorst snel uit. Zo zijn er veel sociale en inkomensafgeleide onevenwichtigheden in de hedendaagse samenleving die bij elkaar opgeteld een somber beeld geven van onze economie die in feite alleen een schijnwelvaart laat zien. Kunstmatig opgeblazen door het rentebeleid van centrale banken waardoor woonhuizen onbetaalbaar zijn geworden en sparen niet meer loont. De extraatjes worden direct gespendeerd want de consumenten uit de middenklasse doen al een poosje niet meer aan lange termijn denken.

Globalisme: één van de oorzaken

Het wereldwijde globalisme laat de middenklasse in hun onderbroek staan. De politieke en culturele integratie die onze beleidsmakers voor ogen hebben brengen geldstromen op gang die de verkeerde kant opgaan. De politieke unies en verbonden knijpen juist de samenleving uit vanwege de enorme behoeftes tot  schaalvergroting. Multinationals zijn het resultaat van dit soort politiek. We zien nu het langzame ontwaken van de grote massa die voelt dat er iets volkomen scheef zit. Demonstraties en protesten zijn een logisch gevolg van foute politiek. Politici zijn door globalisering veel te ver af komen te staan van hun kiezers. Vanuit de landelijke politiek kan men namelijk een stapje hogerop komen wanneer men zich in de kijker speelt van het EP. Daar heeft men maar liefst 751 zetels en val je niet op als je een vergadering overslaat. Een heerlijke warme zetel in een groot en machtig parlement voelt goed. Beloning en vergoedingen in een hoger orgaan zijn nu eenmaal aantrekkelijker dan in het clubje van de Haagse kliek. Het is maar hoe je het bekijkt. Het werkt nu eenmaal zo in een maatschappij waar een stapje omhoog op de maatschappelijke ladder altijd hoger wordt beloond.

Maar in het politieke spectrum geeft dit een totaal verkeerde uitwerking. Politici worden carrièrejagers binnen het politieke spectrum die tegenwoordig over de eigen grenzen gaat. Dit is onwenselijk. Carrière maken kan men doen in de burgermaatschappij na een politieke loopbaan. Een politicus moet niet te lang deelnemen in het politieke circus, juist daar is meer dan in de burgermaatschappij constante vernieuwing nodig om vooral de snelle veranderingen in de maatschappij voor te blijven en corrigerend op te treden ingeval de maatschappij het slachtoffer dreigt te worden van bijvoorbeeld de globalisering. En daar wringt nu juist de schoen. Politici zien hun kansen in het enorme spectrum van globalisme en voelen zich daar lekker in wanneer ook binnen dat spectrum een loopbaan mogelijk is. Maatschappelijk gezien is dit onwenselijk.

Is de grens bereikt?

Wat komt er bijvoorbeeld na een Europese Unie met een parlement van 751 zetels? Een nieuwe mondiaal bestuur die werelddelen met elkaar verbindt in een Mondiaal Parlement(MP) met een paar duizend zetels van vertegenwoordigers van heel veel lidstaten. De stap is niet zo moeilijk want er is al een VN(Verenigde Naties). Deze organisatie hoeft alleen maar omgevormd te worden naar een politieke unie met wetgevende macht. Dit lijkt een stukje fantasie maar zou werkelijkheid kunnen worden als de bevolking het allemaal maar laat gebeuren.

Wordt de massa wakker?

Gelukkig zijn er nu tekenen dat de massa wakker wordt. Niet de gele hesjes maar de mensen die ze dragen voelen nu eindelijk aan dat globalisme heeft geleid tot multinationale machthebbers die hun tentakels hebben uitgespreid binnen alle politieke geledingen. De globalisering heeft een grens bereikt. Het is de wal die het schip keert. Protesten zullen wel eens flink heftiger kunnen worden vooraleer de politiek inziet dat hun beleid faliekant fout is. De populistische partijen zullen de ‘gele hesjes’ zeker een handje helpen met hun afkeer tegen de gevestigde politieke orde. Hun invloed wordt vooral binnen de lidstaten van de EU allengs groter. We gaan spannende tijden tegemoet.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.